אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הקריאה 'אחריי' איננה רק במלחמה

הקריאה "אחריי" במובנים רבים איננה רק במלחמה. זו תביעה בסיסית לכל מנהיג, ובעיקר למי שמבקש להשתדל להיות מנהיג חינוך

הקריאה 'אחריי' איננה רק במלחמה
  (צילום: שאטרסטוק)

טו וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶל-ה' לֵאמֹר: טז יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר אִישׁ עַל-הָעֵדָה: יז אֲשֶׁר-יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת ה' כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין-לָהֶם רֹעֶה:א. העברת תפקיד זו משימה מורכבת, כשהיא כוללת בתוכה רכיב נגד רצונך – היא קשה פי כמה.

אבל משה רבנו העניו מכל אדם, יודע שלא הוא הנושא!!! ( מציע לכולנו, לחשוב על זה ) אחרי שהוא מבקש להכניס את עם ישראל לארצו, מעביר "עם כל הלב" את השרביט ליהושע תלמידו: משל למלך שאמר לבן ביתו: תן לפלוני סאה של חטים. הלך ונתן לו סאתיים. אמר לו: הרי סאה, משל מלך, וסאה משלי. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה: וסמכת את ידך עליו, יד אחת. מה עשה? ויסמך את ידיו ויצוהו, לקיים מה שנאמר: טוב עין הוא יברך, לפיכך: (שם כז) נוצר תאנה יאכל פריה.

על פי הדיוק ה' ציווה את משה לסמוך את יהושע ביד אחת ואילו משה סומך אותו בשתי ידיים.ב. על המילים "לצאת ולבא" כתב הרש"ר הירש: "הוראת 'יצא' היא: לעבור לרשות הרבים, בניגוד ל'בא' המורה על חזרה לרשות היחיד. איש זה יעבור לפני העם ויהיה להם מופת בחייו הציבוריים והפרטיים".

מנהיג בעם ישראל הוא איננו רק "מנהיג ציבור" מנהיג בעם ישראל הוא בעל אישיות שלמה, הדוגמא האישית היא על חיים שלמים. כשהוא "יוצא" ופוגש את הציבור, וכשהוא "בנעלי הבית"… ו"בא".ג. על הפסוק: "איש אשר רוח בו" אנו מכירים את דברי חז"ל: "הלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד". יכולת הכלה מלאה, סבלנות והקשבה.

הרש"ר הירש כתב באופן פשוט. שהמנהיג צריך להיות "איש שיש בו שאר רוח". הספורנו כתב: "מוכן לקבל אור פני מלך חיים". לכאורה בכל איש יש רוח? (שאלת האב"ע) אלא המנהיג הוא מי שיודע לקבל בכלל. יכול להיות כלי מכיל ברכה, ויודע להיות במקום הנמוך המבקש לזכות לקבל פני מלך. הוא לא בא מכוחו!! הוא שליח ד'.

שיא הנפילה של ספר במדבר הינו חטאו של משה רבנו אשר אינו מצליח להתחבר אל העם בחטא מי מריבה ואומר להם – "שמעו נא המורים". הרב חרל"פ בספרו 'מי מרום' ה' מתמצת את חטאו של משה רבנו בניואנס קטן, הבדל בין שתי מילים דומות – קהל ועדה. הקב"ה מצווה את משה רבנו " קח את המטה והקהֵל את העֵדה". משה ואהרון לעומת זאת, מבצעים פעולה שונה במקצת: "ויקהִילו משה ואהרֹן את הקהל".

"קהל" הינו אוסף מקרי של פרטים. "עדה" היא קיבוץ של אותם הפרטים תחת חזון משותף של "עדות" המוליך את העדה אל עבר "יעד" מוגדר. "אולם מכיוון שמצד חיצוניותם של ישראל לא הייתה ניכרת בהם בחינת 'עדה' ומשה ואהרן הכירו בהם רק בחינת 'קהל', שהוא רק קיבוץ של הרבה פרטים, לכן הקהילו שניהם 'את הקהל' ולא 'העדה'." (הרב חרל"פ שם).

תפקידו של יהושע בן נון הוא לבנות את הקהל מחדש כעדה. "יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָעֵדה". משה רבנו מתפלל שיהושע יהיה גדול ממנו. בעוד שמשה ואהרן מתייחסים לעם ישראל רק כפרטים, יהושע יגלה גם את הכלל ישראליות הנמצא בבסיס המנהיגות.

המנהיג הגדול, לצד היותו איש בעל שאר רוח, הוא מחובר לגמרי למציאות העכשווית והיומיומית. וכך מתארים אותו חז"ל:"ויאמר ה' אל משה קח לך – מה שבלבך, קח לך – מה שבדוק לך, את יהושע בן נון – אתה יודע שהרבה שרתך יהושע והרבה חלק לך כבוד, שהוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, מסדר הספסלים, ופורס את המחצלאות " (ילקוט שמעוני, פנחס).

יש, כנראה, אפשרות להסביר את סיבת היבחרו בצורות נוספות. אך ייתכן שההסבר הפשוט למילים:" מסדר ספסלים ופורס מחצלאות" הוא "חי את המציאות" מחבר "שמים וארץ"… איש רוח ואיש מעשה,ו. על הפסוק:" יפקוד ה' אלוקי הרוחות" אמר רש"י: "להודיע שבחן של צדיקים, כשנפטרים מן העולם מניחין צורכן ועוסקים בצורכי ציבור".

הרב נריה זצ"ל, ימים ספורים לפני פטירתו, ביקש לפגוש אותי. הוא היה על ערש דווי, הוא חשב שמא אני יכול לסייע במשהו לאחד מראשי הישיבה. אמרתי לעצמי: מה מעסיק יהודי כשהוא חולה ועומד לפני פטירתו…" להודיע שבחן של צדיקים…"

"אחריי"! – קריאה מקורית עתיקה בישראל- זו הכותרת שנתן הרב נריה, על "פסוקי המנהיגות" בפרשתנו. והוא מצטט את הספרי:"אשר יצא לפניהם- במלחמה, ואשר יבא לפניהם- במלחמה, לא כדרך שאחרים עושים, שהם משלחים חילות והם באים לבסוף, אלא כשם שעשה משה, ועשה יהושע… ועשה פנחס.. אשר יצא לפניהם בראש…""אחרי"- "לצאת ולבא". הוא יוצא ראשון, "ממני תראו וכך תעשו".

נרשה לעצמנו רק להוסיף, שהקריאה "אחריי" במובנים רבים איננה רק במלחמה. זו תביעה בסיסית לכל מנהיג, ובעיקר למי שמבקש להשתדל להיות מנהיג חינוך. הדוגמה האישית "ממני תראו וכך תעשו", היא לא לדרוש לעולם מהאחר מה שאינך דורש מעצמך, לעשות את הראוי, מבלי לומר: "אחרי". והנה מיד בשמחה הולכים אחרי מעשיך ומידותיך.

כמשלים לבקשה של משה למנהיג שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אמר הקב"ה: "איש אשר רוח בו"-יש סכנה שמי שקשוב לכולם ונכנס לנעליו של כל עם ישראל, אין לו, חלילה, חוט שדרה משלו… אומר הקב"ה למשה- אתה ביקשת "יפקד ה' אלוקי רוחות", זה אפשרי ויכול להיות רק אצל מנהיג שיש לו עמידה אישית, עם דעה ברורה, רוחנית איתנה.

וכך כתב הסבא מנובהרדוק: "…והמנהיג זקוק לזה לשני דברים: האחד, הכרת בני אדם להכיר כל פרט ופרט מה שמיוחד לו; והשנית, לפתור לכל אחד כפי ענינו. ועל אדם ממין הזה שיש בו יכולת משני הדברים שאל מאת ה' ואמר "יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר".. והשיב לו ה': "קח את יהושע איש אשר רוח בו". ביאורו, שיש בו רוח להיות מנהיג על עצמו, ואדם כזה ראוי להיות מנהיג ג"כ על הציבור, כי בהיות רוחו כל כך חזק, עד שיכול למשול על טבעו וסודותיה ולפתור לעצמו כל שאלותיו ותביעותיו על פי ההשקפה האמתית, ואינו מפחד מכל הרוחות שבעולם, אדם כזה יכול להנהיג את הציבור, ולחנכם כל אחד חינוכו המיוחד לו, לפי דרגתו ומהותו.

"רק מי שמושל ברוחו, אין לו נגיעה אישית, איתן בתורתו- מתוך מקום זה, במקום שיש לאדם מנהיגות עצמית – משם, עונה לו הקב"ה, יש מקום להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. באופן דומה מדגיש "העמק דבר": "דעתו עומד בפני עצמו ואינו נמשך אחר נטייה רצונית להנאת עצמו או לאחרים".

ר' בונם מפשיסחא (קול מבשר) כתב: "שהרועה יהיה תמיד אחד מהעם ונתעלה כשיהיה רועה" אחד החששות העלולים להיות אצל מנהיג, חלילה, זו ההתנשאות. יש אליטה, חלילה, יש מנהיג ויש פשוטי העם. יש חשובים ויש חשובים פחות, חלילה. אומר ר' בונם שכל הזמן המנהיג, הרועה – צריך לראות את עצמו כחלק מהעם, אחד מהעם, והוא המנהיג מתעלה וכל העם עמו.

המנהיג אינו דואג לכולם כשהוא מבחוץ "מעל" והוא "מושך אותם למעלה…" הוא מושך את כולם והוא בכללם. אין "אני" ו"אתם"! יש "אנחנו". כן- המנהיג מעלה כשהוא רועה, וזה נובע מכוח העם, ועם העם.

ר' לוי יצחק מברדיטשב, סניגורם של ישראל, ראה את תפקיד המנהיג כמי שמלמד זכות על ישראל."וזהו שאמר "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר", כלומר שופט ומנהיג שילמד תמיד זכות על ישראל… וזהו "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר" – כמו שאתה "אלוקי הרוחות לכל בשר" ואתה מלמד זכות עליהם, כן יפקוד "איש על העדה", שמנהיג לישראל יהיה גם כן מלמד זכות על ישראל".

האדם מורכב מבשר ורוח, מרגעים מורכבים מאתגרים, אבל הקב"ה "אלוקי הרוחות" יודע לראות את הרוח שבכל אדם! ובכך מלמד עליהם זכות. זו הייתה הבקשה של משה לפי ר' לוי יצחק, וזה תפקידו של כל מנהיג. לראות את הטוב שבכל אדם, את הזכויות שיש לעם ישראל (למרות "רגעי הבשר…" חלילה) ובכך המנהיג מביא את העם למקום של רוח גדולה.

יהושע ופנחס – (הרב מדן הרחיב על כך). יהושע עולה בסולם הדרגות לפי הסדר המקובל.. בתחילה "נער לא ימיש מתוך האהל", מסדר את הספסלים של בית המדרש ובסוף התהליך זוכה להחליף את משה בהנהגת עם ישראל. פנחס לעומתו- בעקבות המעשה האחד שעשה- זכה למנהיגות! "במקום שאין איש השתדל להיות איש". פנחס "תפס את הרגע" כשמנהיגי הדור לא ידעו להגיב במקום הנכון ובצורה הנכונה, הוא "לקח מנהיגות" והקב"ה מסכים ומברך אותו על כך. הזיהוי של סוגי המנהיגים אינו בא להעדיף איש על פני רעהו. כל מנהיג וייחודו, מקומו בדור המיוחד שבו הוא חי, או בסיטואציה שאליה הוא נקלע, ושם התגלתה מנהיגותו.

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
יפה מאוד
יפה יוסף | 06-07-2018 16:56
אין עדיפות איש על פני רעהו.כל אחד והדרך שהקבה קבע לו.לכן אין מקום לתחרות והשוואות. פלא שהמנהיגים היו יוצאים ראשונה במלחמה ואילו היום המנהיגים יושבים מתחת למזגן ושולחים את החיילים למלחמה. אולי לכן הגיע הזמן להפסיק עם המלחמות .
2
צריך הצלה מהאליטות כולן כושלות
אני | 09-07-2018 18:34
אנחנו צריכים היום את הפנטזיה של משה. שוכחים כל הזמן את כל העל טיבעי ביציאת מיצרים. משה הוריד את האל לאדמה וחי איתו והביא אותו לעמו כל הזמן. צריך המחשה והבנה. איך הוא עשה את זה. צריך הורדת אלוהים מהשמים ממש כמו בתנך. כי כל המיגדל למעלה כשל פגני אלילי. האלילות שולטת. הפכו אותנו כנענים. למה מה אנחנו אשמים. העם מואלל וניתבע להיות פגני כמו מנהיגיו. יש גם ניסויים נאצים בנו כולנו. יש פה תוכנה נאצית שחדרה והפכה את כולנו לשפן ניסיונות. בחרו בנו באשמת אלה שלמעלה שמכרו נישמתם לשטן. שוב העבדות הפרעונית האלילית וצריך דחוף הצלה. ממש יציאת מיצרים בת המאה 21. רק הורדת אלוהים מהשמים כמו בתקופת התנך תציל אותנו. בכוחה של הנבואה להביא מזור ומרפא. הידבקות במדרגה זו בת המאה 21 יכולה לשחרר אותנו מכל התיכנות המזוויע המחריד האלילי הנורא והאפל הזה שמסית את דרכנו לכיוונים רעים ונוראים.