אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

'עמדותיו של הרב מלמד על כשרות צהר אינן נכונות'

הרב ברוך אפרתי מגיב למאמר התמיכה של הרב אליעזר מלמד בארגון הכשרות האלטרנטיבית של 'צהר': "במו ידינו אנו מכשירים כניסה של גופים לא אורתודוכסים למדינה"

'עמדותיו של הרב מלמד על כשרות צהר אינן נכונות'

לפני מספר חודשים התארחתי בשבת ביישוב הר ברכה, וראיתי את המפעל הגדול והטוב של הרב אליעזר מלמד שליט"א. יישוב שלם המושתת על ברכי ההלכה, בית כנסת למופת, שיעורי תורה לנשים ולגברים סביב השעון, השקעה בנוער, מערכת כלכלית ישובית על פי ערכי התורה. ובמשפט אחד- יצירת יישוב בארץ ישראל במסירות נפש, סביב רב שהוא איש אשכולות. אשרינו שכך נראה יישוב בארצנו, וכך נראה פוסק ורב יישוב בנחלת יוסף הצדיק. וזאת עוד מבלי להזכיר את ספרי ההלכה המשמעותיים שלו.

על כן, המחלוקת שאביע בשורות הבאות אינן באות לחלוק על בעל הדעה שכנגד, אותו אני מעריך מאוד, אלא רק על תוכן דבריו. בשמי ובשם רבנים לא מעטים.

הרב מלמד שליט"א כתב מאמר מנומק ובו הוא מסביר את תמיכתו בכשרות הפרטית של ארגון צהר, שלא במסגרת הרבנות הראשית לישראל. ברצוני להתייחס לעמדותיו, ולהסביר לקוראים מפני מה עמדות אלו אינן נכונות לענ"ד, ומפני מה יצאו כנגד הכשרות הפרטית של צהר כמעט כל זקני חכמינו החיים עימנו.

מחריבים את מפעלו הגדול של הרב קוק

לעניות דעתי, אי אפשר לקבל את העובדה שכל קבוצה תכונן לעצמה מערך דתי עצמאי סקטוריאלי (כשרות, גיור, נישואין). שהרי אם זהו הכיוון, מדינת ישראל איננה כסא ד' אלא מנגנון טכני חילוני. היא נהפכת מ 'מדינה יהודית' ל 'מדינת היהודים'. היא תהיה אוסף אזרחיים פרטיים, שהחליטו לחיות יחד, וכל קבוצה עושה לעצמה דין ומגבשת לעצמה זהות דתית משלה, בלי זהות יהודית ראשית ממלכתית.

אין לי ספק שכמה מחברי צהר עושים את המהלך הזה לשם שמים ולטובת עם ישראל ולחיזוק הכשרות. אולם, בעוד כוונותיהם טובות, מעשיהם מזיקים מאוד מאוד. 'הפרדת הדת מהמדינה', זהו מערך הכשרות של צהר, לענ"ד. משום שאם המדינה, קרי- הרבנות הראשית, דבר אין לה עם מערך הכשרות, ועם מערך הגיור, ועם מערך הנישואין, אזי מה הופך אותה למדינה יהודית? במה היא נחשבת לגוף בעל זהות אלוקית? היא הופכת בין רגע למנגנון חילוני לגמרי שאין בו קטגוריה לאומית דתית. מנגנון טכני, שיש בו דברים חיוביים, אך אינו כסא ד' בעולם כי אם המשך הגלות, המשך קהילתי-סקטוריאלי ולא לאומי-יהודי. ניהפך למדינה חילונית עם קהילות דתיות. ובזה אנו חולקים על כל מה שמסר לנו הראי"ה זצ"ל – 'מדינת ישראל היא יסוד כסא ד' בעולם', ומחריבים את מפעלו הגדול, הרה"ר לישראל.

למה הקדוש ברוך הוא התכוון?

האם כאשר הקב"ה אמר לנו בסיני- 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', הוא התכוון שנהיה ממלכה של כהנים פרטיים ההולכים בכיוונים שונים בלי רועה רוחני המרכז את כולנו? שנהיה אנרכיה רוחנית? מיהו משה אם כן? ומיהו בועז, ומיהו יפתח? מיהו רבן גמליאל, ומיהו ראש הסנהדרין שבכל דור ודור? קישוט בעלמא?

לא זכיתי להבין את הטיעון וההשוואה של כשרות צהר, לבתי הדינים של השבטים בימי קדם. הלא זהו בבחינת טענו חיטין והודה לו בשעורין. הרי בתי הדינים שבכל שבט, היו כפופים לבית הדין הגדול והמרכזי בירושלים. אפילו המינוי של הדיינים שבכל שבט, היה על פי בית הדין המרכזי בירושלים, כדברי הרמב"ם בדיוק בהמשך אותו מקור שציטט הרב מלמד-"אמרו חכמים, שמבית דין הגדול היו שולחין בכל ארץ ישראל, ובודקין: כל מי שמצאוהו חכם, וירא חטא, עניו, ושפוי, ופרקו נאה, ורוח הברייות נוחה הימנו, עושין אותו דיין בעירו. ומשם מעלין אותו לפתח הר הבית, ומשם מעלין אותו לפתח העזרה, ומשם מעלין אותו לבית דין הגדול".

הוי אומר- בתי הדינים המקומיים, והדיינים שלהם, מגיעים מתוך מינוי של המרכז הרוחני. ומדוע? משום שרק כך באה לידי ביטוי האמירה העצומה האלהית- 'ממלכת כהנים'. תורה אחת המתגלה במציאות המקומית, על ידי מרכז רוחני אחד, המנווט ומכריע מי ידון והיכן וכיצד. לא רק פגיעה מהותית ביהדותה של המדינה יש כאן, אלא פגיעה בסמכות רוב ככל זקני חכמי ישראל המתנגדים למהלך הפרטי הזה.

אם החרדים חוטאים גם אנחנו צריכים לחטוא?

על כן, קבוצת רבנים (יקרים ככל שיהיו), הפועלת בצורה שאינה מקבלת את סמכות המוסד הדתי העליון של מדינת ישראל, וגורמת להפרטתו דה פקטו, ופועלת בסתירה להוראת גדולי הציבור הדתי לאומי עצמו שמוחים נגד המעשה הזה (ובכללם נשיאי צהר בעבר), ופועלת בסתירה לכמעט כל זקני חכמי ישראל המורים להם לחדול, קבוצה זו, מה בינה ובין דברי הרמב"ם דלעיל? האם זהו בית דין לגיטימי שבכל שבט?! זהו הרס עצם המושג של 'משה קיבל תורה ומסרה'. דהיינו, היררכיית הפסיקה שבכל דור. בנוסף הדבר ברור שצהר אינם מבקשים להיות בית דין של שבט אחד, אלא בית דין נוסף לכלל ישראל. לו היה קם בית דין של עיר אחת בימי קדם, ומבקש להחליף את ירושלים, האם זה היה מותר? חס ושלום.

זאת ועוד. הטענה שהעולם החרדי ממנה לעצמו ממילא בד"צ, היא טענה שאין בה ממש, משני טעמים: א. וכי אם הם חוטאים, אנו הציונות הדתית הנאמנים לתורת הרב קוק, נחטא גם כן? וכי אם יש טעות אצל אחרים זה מכשיר את הטעות אצלינו? ממתי הציונות הדתית גורמת להפרדת הדת מהמדינה? האם עברנו על דעתנו?

ב. הכשרויות החרדיות באות תמיד על גבי כשרות הרה"ר, ולא במקומה. הם רוצים תוספת חומרא. אחרי שיש כשרות של הרה"ר לישראל, בא החרדי ומוסיף כשרות משלו עם הידורים. זה מאד לגיטימי, משום שאין כאן שום תחליף למרכז הרוחני הלאומי שהוא הרבנות. אלא הידור על גביו ולא במקומו. לעומת זאת צהר, באים לתת כשרות במקום הרה"ר ולא יחד עימה ועל גביה. הם אינם באים להוסיף אלא להחליף. זהו הבדל של שמים וארץ. לו צהר היו מוסיפים כשרות כמו בד"ץ, לא הייתה קמה צעקה כזו. משום שלא הייתה נפגעת הרה"ר, ולא היה נסיון להחליפה. אך עתה מנסים לפגוע ולהחליף ולכן כל זקני חכמינו מתנגדים לזה.

בואו נקים גם צבא פרטי ומשטרה פרטית

הטיעון הנוסף, שאם לא ממנים מספיק דיינים מארגון מסויים, הדבר מתיר לאותו ארגון להקים מערכת משלו, הוא טיעון מסוכן לעצם קיומנו במדינה ריבונית אחת. וכי אם לא יקבלו עובדים למשרד הפנים, או שוטרים למשטרה, או חיילים לצבא, מסקטור מסויים, האם זה יתיר ח"ו למישהו להקים צבא פרטי? משרד פנים סקטוריאלי? משטרה פרטית? ודאי שלא. זה מסוכן לסולידאריות ולעמידתנו כגוף לאומי אחד.

וכך גם הרבנות הראשית. גם אם יש טענה על אפליה, זה אינו מתיר לאף אחד להקים אלטרנטיבה לגוף הממלכתי ולהפריט את כל מה שבנינו כאן מאז ימי הרב קוק. תוהו ובוהו יהיה כאן. אם יש בעיות, יש לתקן מבפנים, ואפשר בהחלט. יש הרבה רבני ערים דתיים לאומיים שמתמנים, גם בשנים האחרונות, ודיינים רבים, בלי קשר לצהר ובלי קשר לדרך אמונה או לגוף סקטוריאלי אחר. אלא בצורה טבעית. לא בכדי במועצת הרה"ר יושבים לא מעט רבנים מהציונות הדתית, ולא בכדי אנו רואים השתלבות גדולה של רבנינו במשרות חשובות בשנים האחרונות. המציאות אינה בעייתי כפי שמנסים להציגה.

מה יש לחנויות להפסיד? כלום

עד כאן הטיעונים העקרוניים.

ואולם, ישנו גם הטיעון פרגמטי.כאשר חנות מקבלת כשרות מגוף פרטי, היא יכולה להערים עליו בצורה קלה למדי. הרי אם יגלו את הערמה, המקסימום שיעשו לה הוא הסרת הכשרות. וגם לא יפרסמו זאת (כפי שצהר אכן לא מפרסמת מקומות שהיא הורידה מהם את הכשרות). מה יש לחנות להפסיד אם יתפסו אותה מאכילה טריפה? כלום. כשרות פרטית פועלת בלי שיניים אמיתיות בשטח. רק כשרות ממלכתית, המגובה על ידי חוק ההונאה בכשרות, מסוגלת לאיים (סליחה על המילה אך ההכרח לא יגונה), על חנויות שונות, כך שאם לא ישמרו על הכשרות כראוי לא רק שיאבדו את כשרות הרבנות, אלא יאבדו את הכשרות בכלל. וגם יפרסמו שמם ברבים, בהיתר חוקי. כשרות ממלכתית, היא כשרות יעילה.

הרפורמים בונים מערך כשרות משלהם

נוסף לכך, אינני מבין כיצד נעלם מעיני חכמים הסיכון הגדול בהפרטת מערכי הדת. הרי הרפורמים והקונסרבטיבים ברכו על מערך הכשרות של צהר. ולא בכדי. הם כבר בונים (ואני כותב מידיעה) מערך כשרות משלהם, ומי יעצור אותם אחרי שצהר פרצו את הפתח והכשירו את היכולת להקים מערכים פרטיים חוקיים? הרי במו ידינו אנו מכשירים כניסה של גופים לא אורתודוכסים למדינה, ונותנים להם את המפתחות. עלינו לעצור זאת טרם יהיה מאוחר מדי.

יה"ר שנזכה לחיזוקה של הרבנות הראשית, ולבירור היחס הנכון לאחדותה של המדינה, ומוסדותיה הכלליים ובמיוחד אלו הדתיים, והאמת והשלום נאהב.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
60 תגובות - 38 דיונים מיין לפי
1
כל הענין של צוהר היא בדיחה פוליטית!
יהודי | 07-06-2018 10:43
אגב כשרויות החרדים מצליחים ועוד איך, האם זה לא קריאת השכמה לאלה שחושבים שניתן למכור תותים לציבור? אולי כדאי ללמוד מכשרות החרדים?
הרבנות, של עם ישראל ? או של כמה מאכערים חרדיי
ת'אמת על השולחן..... | 07-06-2018 12:49
רב אפרתי ? לאיזו רבנות אתה מתכוון ? רבנות של צדיקים וישרים כמו הרב קוק זצ,ל. או רבנות של כמה עסקנים שסיים ? ממתי עם ישראל ועתידו הרוחני בני ערובה ביידי כמה עסקנים שאנו יודעים היטיב............
2
בגלל סכסוכים פנימיים בין היהודים בתים נופלים
הציבור | 07-06-2018 10:45
תתעוררו מדינות האיסלאם מסביב מחכים לנפילתה של מדינת ישראל חס וחלילה תקום ממשלת ישמעאל
למגיב מספר 2
דוד | 07-06-2018 12:48
גם אנחנו הדתיים מחכים לנפילתה של מדינת השמד שמטרתה להשמיד את העם היהודי, (מכונת הרס עצמי) וברגע שהמשיח יבוא היא גם ככה תיפול ביחד עם כל הליצנים ששולטים בה כמו שכתוב בזוהר הקדוש.
הרב מלמד מכיר את המציאות. ולכן הוא בעד......
טוב להודות. | 07-06-2018 11:40
ם
3
כשאתה נגד משהו אני מבין שזה משהו נכון
ונהפוכו | 07-06-2018 10:46
צווחן
ונהפוכו, וואוו אתה ממש מרשים וחכם! וואוו אתה
ונהפוך לונהפוכו | 07-06-2018 15:15
.
כל אחד שלא מסכים עם משהו - בעיניו זה לא נכון
ארי2 | 07-06-2018 10:57
רציני
4
הכול באשמת רבך הרב טאו
גל | 07-06-2018 10:54
ברוך במקום להיות חסיד של הרב טאו, תסביר לו שזה שהוא לא מתיעץ עם רבנים אחרים וזה שכל מי שלא חושה כמהו הוא פסול, הוא גרם לרב מלמד ללכץ לכיוון הליברלים. הרב טאו די לירות לתוך הנגמש
.
. | 07-06-2018 19:31
מטומטם! הרב טאו תלמיד חכם עצום תרגע בלשונך ודבר בכבוד לתלמידי לחכמים! אם אתה רוצה לחלוק על משהו אפשר לעשות את זה בכבוד בדיוק כמו שהרב ברוך אפרתי חלק על הרב מלמד ועשה זאת בצורה מכובדת..
אכן. להשחית את הרבנות. ולילל אח"כ זה.........
ישווי לון בנוקב | 07-06-2018 13:44
ערע
עדיף יהדות ביושר והגינות. מחרדיות.
קרית ספרי. | 07-06-2018 12:54
5
5
חומרות בכשרות
רות | 07-06-2018 11:04
למה להתנגד למחמירים, היינו אנשים שרוצים להדר יותר ??????????????? רק מפני שהם שמית אות אחרת בקלפי ביום הבחירות ??????????
הוא התנגד?
רות-אור | 08-06-2018 9:44
הוא כתב שאם זה בא להוסיף, זה בסדר (או לפחות לא נורא).. מה לא הבנת?
6
גם בחו"ל יש סוגי כשרויות
חיים | 07-06-2018 11:06
יש כל מיני כשרויות, וכל אחד בוחר את הכשרות שמתאימה לו. די עם הצביעות, אנשים כמוך לא סומכים בכלל על הכשר רגיל של הרבנות ואוכלים רק מהדרין. גם בשמיטה, לא נהגתם על פי מדיניות הרבנות והמדינה. וחוץ מזה, גם בחול יש מגוון כשרויות וכל אחד אוכל מה שמתאים לו.
7
ניכרים דברי אמת
חיים | 07-06-2018 11:18
כל מילה בסלע. פלא גדול על הרב אליעזר מלמד שלא רואה דברים פשוטים וישרים אלו...
פלא על הרב אפרתי שלא רואה מה שסיות עשתה לרבנו
מה שנכון נכון | 07-06-2018 12:54
תלת
כשרות צהר
בן אור | 07-06-2018 12:29
מסתמא הרב מלמד הוטעה והולך שולל אחרי רבני צוהר.אך דעותיו גם בנושאים אחרים שנויים במחלוקת ונגד גדולי ישראל והרבנים הראשיים הרב שפירא והרב אליהו זצל. כגון תמיכתו בקבלת תרומות מהקרן לידידות ובהיתרו ועדודו בעליה להר הבית.
8
כשרות והרב אפרתי
משה | 07-06-2018 11:36
כבוד הרב אינו מכיר את גופי הכשרות בארץ? ציבוריים ופרטיים? אף פעם לא שמענו אותו מצייץ נגדם או נגד הרבנות שמסכימה בשתיקה. אז מה רע בעוד גוף שעל פניו נראה שהוא בסדר? הם הוכיחו עצמם בעניני סידור קידושין. האם הרב אפרתי והממסד הרשמי חוששים מתחרות אמיתית? האם הם פוחדים מהפרטה שכבר עכשו קיימת? צריך לציין שהרבנות קנתה ביושר את היחס הזה
9
מסכים לכל מילה
יאיר שחור | 07-06-2018 11:36
יישר כח לרב אפרתי על הצגה נכוחה של הדברים. יהי רצון שיתקבלו על ידי הקוראים. הרב יאיר שחור רב מעלה לבונה וראש מכלול
אסור להיות תמים. מה שש"ס עשתה לרבנות.........
בוריס' כרשינא. | 07-06-2018 12:43
מקווה ששס לא תעשה לצבא ולמשטרה............
10
כותרת
רב קו | 07-06-2018 11:53
איני יודע מי ניסח את הכותרת הרב אפרתי או האתר, אבל לא ראוי כלל לרשום 'עמדותיו של הרב מלמד על כשרות צהר אינן נכונות אלא איני מסכים עם עמדותיו של הרב.
11
כשרות רבני צהר -תגובת הרב אפרתי .
בן אור | 07-06-2018 11:59
קראתי את תגובתו של הרב אפרתי.דבריו הנכוחים אכן ראוי להקשיב להם ולעיין היטב בנימןקיו,וכל מי שעיניו בראשו יחוש לפירצה הנוראה במתן הכשר לכשרות רבני צהר.
12
גם את המעשה של גבעת האולפנה בבית אל הוא הכשיר
יעקב חיים | 07-06-2018 12:25
שם כל הרבנים שתקו פינוי שכונה והריסת בתים ללא כל מחאה והתנגדות הכל לשם... הכסף היכל חדש לישיבת בית אל ו30 דירות לאברכים תמורת כסף הכל מותר זה הפניני הלכה שלהם
זה לא אותו רב. זה אחיו
קשקשן | 07-06-2018 22:17
..
תמורת כסף הכל מותר
ברכה | 07-06-2018 18:43
היה ברור שכל המאבק בגבעת האולפנה זה הצגה כדי להכשיר את העיסקה של הישיבה החדשה והבתים החדשים גם בבית אל כולם יודעים את זה אפילו הרבנים בישיבת בית אל בולעים הרבה רוק ששואלים אותם על זה
13
ביזיון למשה ובועז
צחני | 07-06-2018 12:26
להשוות את הרבנות ועומדים בראשה למשה ובועז זה ביזיון שלא היה כמותו... מצגר הגנב? הרבנות במו ידיה חירבה את אמון הציבור בה, סומך על משגיח של צוהר פי 100 משסומך על נוכל כשרות של הרבנות
14
כבוד הרב..
ג'ו | 07-06-2018 12:30
שוב מאמר של רב מהמגזר שעף על עצמו ועל הקהילה הסגורה שלו.. קצת צניעות לא תזיק ובטח פתיחות לשאר העולם שנמצא מעבר לגדר של הישוב המופתי שלך.. לצערי . אם מערכת הכשרות של הרבנות היתה סבירה. לא היה דחוף להכניס מערכות אחרות.. וכן.. כאדם דתי מודרני ופתוח. ארצה שזרמים יהודיים יותר מודרנים שדומים יותר להשקפת עולמי שישפיעו על העולם הדתי.. ותבין.. שאולי מה שטוב לך לא טוב לי. וגם לי יש זכות לעבוד ה' בדרכי. ללא כפיה.. שבת שלום ומבורך
15
זעקת הקוזאק הנגזל! המלך הוא עירום
יהודי | 07-06-2018 12:38
אני ממש, אבל ממש בעד הרבנות, ונגד כשרות אלטרנטיבית. אבל מנגד, ממש, אבל ממש מבין את המציאות. מה שאני לא מבין, זה מדוע גוף הכשרות של הרבנות, שעשה הכל בחוסר מקצועיות משוועת, של חילול ה' ממש, של חאפריות, של רדידות, של כספים, של שרירים וחוקים, מדוע הוא מתפלא שלא מעריכים אותו? שלא מעוניינים בו? כשיצאו נגד מערך הכשרות, עשו תיקונים קלים. לאחר עשרות שנים של מחדלים. זה חוסר רצינות. חבל
16
הייתכן שהרב אפרתי מסתפק בכשרות של רבנות בלבד?
יוסף | 07-06-2018 13:11
הא?
17
ארוך מידי
מרקוס | 07-06-2018 13:12
אבל גם אם הייתי קורא לא הייתי משתכנע. הרב מלמד צודק.
18
כמה מרבני צהר
יהודה | 07-06-2018 13:35
רק אני שמתי לב לכך שהרב כתב שכמה מהרבנים בעלי כוונה לשם שמיים האם יש לדייק שרובם לא לשם כך פועלים ? אודה לשתובת הרב
במה בדיוק הרב אפרתי עסוק? בחרחורי ריבים נוספי
נתי | 07-06-2018 16:45
הרב אפרתי אפילו לא משמש כרב בשום מקום. סתם עסקן מחרחר ריב.
הרב אפרתי עסוק ולא יענה לתגובה הזויה של ליבר
יצחקי | 07-06-2018 15:13
.
19
הרב אפרתי יישר כח. אתה צודק
מאיר קליין | 07-06-2018 14:03
הטיעונים של הר' מלמד, טיעונים הזויים מתחום המחשבתי, ולא נכון
20
במו ידינו אנו מעכבים את הגאולה עם שנאת חינם
אלעד | 07-06-2018 14:17
חבל שאנו הדתיים פשוט מומחים בשנאת חינם ופילוג בין רבנים, כל הכבוד לנו
צודק ,חבל מאד .ענווה חסרה בדור כאויר לנשימה.
שלום על ישראל | 07-06-2018 18:44
ענווה.ענווה .ענווה. ועוד ענווה!!! שלום.שלום.שלום.ועוד שלום לרדוף!!!
21
החוק לא מאפשר לחרדים
אריאל | 07-06-2018 14:32
אחרת לא היו מתחשבים בהכשר הרבנות
22
העיקר נכתב בתחילה. כל היתר מיותר.
יהודי | 07-06-2018 15:16
כפי שנכתב: מדינת ישראל איננה כסא ד' אלא מנגנון טכני חילוני. זו האמת לאמיתה. לא אולי ולא שמא אלא בודאות גמורה ומוחלטת. וכל ההמונים שמתכחשים לזאת הם בבחינת חסידי שבתאי צבי. והיו לשבתאי צבי המוני רבנים חסידים.
23
למה הר המור מחרימים את הרב שטרן
גל | 07-06-2018 15:28
הר המור אם הרבנות היתה חשובה בעיניכם לא היתם מחרימים את הרב שטרן רבה הראשי של ירושלים יושב על כסא הראיה קוק
בוודאי שהרב קוק היה רבה של ירושלים
יהודי | 07-06-2018 23:28
כשחזר מלונדון נתמנה לרבה של ירושלים עפ הזמנת ראשי הקהל ובראשם יואל משה סלומון. הרבנות הראשית קמה רק אחר כך
לא ישב על כסא הרבנות בירושלים
הרבקוק | 07-06-2018 18:48
מעולם. היה מקים הרבנות ורב ראשי לארץ ישראל
24
דברים בשם אומרם שהוא בכלל לא אמרם -
משה | 07-06-2018 16:26
הרב אפרתי מדבר בשם הרב קוק, מצטט אותו וכו', אבל אין שום קשר לדברים שמביא בשם הרב קוק לענין רבני צוהר! אדרבא שמישהו יראה לי קשר!
25
לפי מה ממנים את משגיחי הכשרות בכל אירגון?
שאלה | 07-06-2018 17:09
מה הקריטריונים למינוי המשגיחים בכל אירגון?
26
מיהם זקני חכמינו החיים איתנו?
שאלה חשובה | 07-06-2018 17:21
שאלה להבנה.
לא להתייחס בבקשה לתגובה הטפשית
סליחה. | 22-06-2018 15:10
שלי. תודה רבה.
27
הרב מלמד הוא מגדולי פוסקי הדור בשבילי.
יהודי מהקריות | 07-06-2018 17:32
הספרים שנכתבו בזכותו מקיפים את תחומי החיים ומדברים אל הציבור שלנו בבחינת צאי לך בעקבי הצאן.. אשרינו שזכינו לכך. תודה ענקית לרב מלמד!!!
28
דבר דבור על אופניו - יישר כח!
צבי | 07-06-2018 18:36
דבר דבור על אופניו - יישר כח!
29
אל לצהר להדבק בחרדותיך. דרוש שינוי.
בעד צהר | 07-06-2018 18:45
כמה התנשאות ושיפוטיות סמויה. קשה לקרוא את דעתך ודעות קדומות ופחד משפריצים בן השורות. תודה אבל לא תודה. בבקשה אל תקח אחריות על מי שאינו מעוניין להיות נשלט וכפוך להשקפת עולמך. אל תדבר בשם כל גדולי ישראל. הם מסתדרים יפה. יש מקום למגוון ויש ברכה בשינוי ועשיה.
30
גם הרב מלמד רשאי לרצות למשוך תשומת לב.
מה טרחת | 07-06-2018 19:52
רצה, קיבל
צודק בכל מילה
ישראל | 07-06-2018 23:47
דברים נכונים וחבל שיש כאלה שלא מבינים זאת
31
אכן כן, ישראל היא מנגנון טכני חילוני
שי | 07-06-2018 21:55
וככל שחולפות השנים, ככה הבלוף של אתחלתא דגאולה הולך ומתנדף
32
משמח מאוד שהרב אפרתי ביקר בהר ברכה
תושב אפרת | 07-06-2018 22:22
אנו שמחים מאוד כשהוא נמצא במקומות אחרים
33
שנאתו של הרב מלמד לחרדים
משה | 07-06-2018 23:14
שנאתו של הרב מלמד לחרדים בשנים האחרונות ( בגלל חשבונות אישיים ) מדרדרת אותו וגורמת לו להוציא פסקי הלכה תמוהים על גבול פריצת הגדרות של כרם בית ה'
איזה חשבונות?
יאיר | 10-06-2018 11:19
תאיר את עינינו
34
חלאס למה מי אתה שתפגע ברב מלמד?
אריק | 08-06-2018 0:18
יש בעיה בכשרות ובעיות בגיור ובעיות בשמירת השבת הציבורית . אבל צוהר מטרתה לפתור בעיות במדינת ישראל והם אינם מוקצים מחמת מיאוס כמו שהרב אפרתי חושב .
35
מאמר נכון ביותר
אביתר יעקב מיכלשוילי | 08-06-2018 15:02
הרב מלמד היקר, חזור בך
36
הבנאדם חי בסרט פרה-היסטורי . חייבים לשחרר את
איתן לוי | 09-06-2018 12:13
הריכוזיות מושחתת הרבנות - מפלצת מפוצלת בעצמה (רב ראשי, רב ספרדי). ההדתה מעוררת גועל. הדרת נשים , העדר תחבורה בשבת, השתמטות מהצבא. וכל מה שמעניין את הטמבל זה מי יחתום על הכשרות.... אפרתי, תשקיב טוב: אין משגיחין בבת קול ולא בשמיים היא. תתחילו להתנהג כמו יהודים ותעזבו את ההכלה המשחיתה כם חלקה טובה.
37
העיקר חסר מן הספר!
הם אומרים בפה מלא | 10-06-2018 15:09
צוהר תתן הכשר למקומות עם סממנים נוצריים מובהקים בארצנו וחילולי שבת העיקר שהמזון יהיה 'כשר'!
38
מסכים במאה אחוז
אודי | 13-06-2018 15:43
צוהר באים לקעקע את הרבנות הראשית