אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

מכתבים נדירים: עמדת הרב ישראלי על עליה להר הבית

מה הייתה עמדתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל- שעמד בראש ישיבת 'מרכז הרב' בענין כניסה להר הבית בזמן הזה? מכתבים ומסמכים נדירים שהגיעו לסרוגים חושפים את עמדתו

מכתבים נדירים: עמדת הרב ישראלי על עליה להר הבית
  (המסמך באדיבות ארכיון המדינה, תיק הרבנות הראשית)

מה הייתה עמדתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל- שעמד בראש ישיבת 'מרכז הרב' בעניין כניסה להר הבית בזמן הזה?

בשנת תשכ"ח, התקבלה החלטה ב"ועידת הסטודנטים הדתיים", של אוניברסיטת בר אילן, לפנות לממשלת ישראל, לרבנות הראשית ולרבנים נוספים בבקשה לאפשר תפילת יהודים ("חופש פולחן") בהר הבית. בתגובה לדברים, פנה בתאריך כ"ז ניסן תשכ"ח, הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל במכתב למערכת "בת קול" – בטאון הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן בזמנו, ושאל אותם מדוע הם מתעלמים מהחלטת הרבנות הראשית, וכי הם "יותר מדקדקים במצוות ויותר מוסמכים לשקול את כל הצדדים שבעניין חמור זה של אפשרות פגיעה בקודש הקדשים של האומה, מאשר בעלי סמכות ההוראה המוכרים?!"

המכתב מתפרסם כאן לראשונה, באדיבות חתנו הרב ישראל שריר:

"שלו' רב!

טרם בואי לענות על שאלותיכם, תרשו נא לי להעיר על ההחלטות שנתקבלו בועידת הסטודנטים הדתיים כפי שפורסמו ב"הצופה" מיום כ"ו ניסן דנא. נאמר שם על החלטה: לפנות לממשלת ישראל להבטיח חופש פולחן ליהודים בהר הבית. וכן על פניה לרבנות הראשית ולמורי הוראה לערוך בירורים הלכתיים שמגמתם להשיב את עבודת ה' בהר הבית.

אגלה לכם מהרהורי לבי, שמשום מה חשודה בעיני ההתלהבות הזאת לעריכת ה"פולחן" (כלשון ההחלטה) בהר הבית. שמא נעלמה מכם ההחלטה שנתקבלה זה מכבר, ושנתפרסמה גם בעיתונות וגם בשלטים שבכניסה להר הבית מטעם הרבנות הראשית, שלא להרוס אל הקודש, ושראוי לנו להסתפק כפי שעה בשפיכת צקון לחשנו בעמידה ליד הכתלים מבחוץ? האם הנכם רואים את עצמכם יותר מדקדקים במצוות ויותר מוסמכים לשקול את כל הצדדים שבעניין חמור זה של אפשרות פגיעה בקודש הקדשים של האומה מאשר בעלי סמכות ההוראה המוכרים? ולמה יקל בעיניכם הזכות להתפלל ליד הכותל המערבי, אשר לא זזה שכינה ממנו לעולם כעדות חז"ל, ואשר ספג לתוכו במשך מאות שנים דמעות ואנחות של אבלי ציון כמהי גאולה, ואשר מהוה גם כיום אבן שואבת שאליו נוהרים מאות אלפים מישראל בימי חול ומועד?

התורה מספרת לנו על שני בני אהרון אשר נחפזו להביא אש אשר לא צוו. ודאי גם הם דימו כי דבר גדול הם עושים בהביאם האש ולא חשו כי אש אשר לא צוו עליה אש זרה היא, כי קיים איסור של "בל תוסיף" כשם שקיים איסור של "בל תגרע". כי יהדות פירושה שמירה מדוקדקת על "כי כן צוויתי", וכל הליכה בסברות הלב בעבודת ה' הנה, כביטוי הכוזרי, "שורש המרי".

עתה לשאלותיכם…"

 התנגדותו של הרב ישראלי לכניסה להר הבית, החלה כבר בשנה הקודמת, לאחר כיבוש העיר העתיקה במלחמת ששת הימים. באלול תשכ"ז, חודשים ספורים לאחר המלחמה, חתם הרב ישראלי זצ"ל על איסור הכניסה להר הבית, יחד עם כל גדולי ישראל דאז (הרבנים הראשיים – הרב איסר יהודה אונטרמן והראשל"צ הרב יצחק ניסים, וכן הרב צבי יהודה קוק, הרב יחזקאל אברמסקי, הרב יוסף משאש, הרב עובדיה הדאיה, הרב אליעזר וולדינברג בעל ה"ציץ-אליעזר", הרב שלמה-זלמן אויערבך, הרב יצחק אריאלי, הרב שלמה זוין, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב עובדיה יוסף ועוד רבים):

"…מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו, פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה. זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדויק של המקדש, וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקדש הקדשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו. לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהוזהרנו מכבר, שבל יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו. ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו".

לאחר מכן, בישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל בתאריך ה' כסלו תשכ"ח, הוחלט על הקמת ועדת רבנים רשמית, מטעם הרבנות הראשית – "ועדה לענייני הכותל המערבי ויתר המקומות הקדושים": בוועדה היו חברים הרבנים הגאונים: הרב שאול ישראלי, הרב יצחק אריאלי, ר"מ בישיבת מרכז-הרב, הרב שלמה זלמן אויערבך, הרב בצלאל ז'ולטי רב העיר ירושלים, הרב יוסף שלום אלישיב והרב אליעזר גולדשמיט.

(המסמך באדיבות ארכיון המדינה, תיק הרבנות הראשית)

כשבועיים לאחר מכן, בי"ח בכסלו תשכ"ח, התכנסה הוועדה, ואחת ההחלטות שקיבלה הייתה בעניין איסור הכניסה להר הבית. הועדה החליטה שלא להסתפק בכרוז שיצא בסוף שנת תשכ"ז, אלא שיש צורך לחזור ולפרסם את האיסור בכל אתר ואתר – בעיתונות, בלוחות המודעות, ובבתי המלון הכשרים: "לחזור ולפרסם איסור כניסה להר הבית על ידי העיתונות, בתשלום, ובמודעות. ולפנות לרבנים ומועצות הדתיות שבכל מקום, לקבוע את המודעה על איסור הכניסה מטעם הרבנות הראשית לישראל, בבתי המלון הכשרים".

מסמך זה מתפרסם כאן לראשונה:

(המסמך באדיבות ארכיון המדינה, תיק הרבנות הראשית)

כעבור מספר שנים, בתוך מאמר שכתב הרב ישראלי זצ"ל המבאר חיוב אמירת הלל ביום ירושלים, התייחס הרב גם לטענה שנשמעה כבר אז, שיש לאפשר כניסת יהודים להר הבית כדי לחזק את הריבונות הישראלית במקום. הרב ישראלי הסביר שם שאע"פ שמצוות 'מורא מקדש' מונעת מאתנו לעלות להר הבית, אע"פ כן זה לא מוריד משליטתנו בהר, כיון שזה שאיננו עולים להר זה לא בגלל שהערבים לא מאפשרים לנו ("עול זרים") אלא בגלל בחירה שלנו, "מכוח הסתייגות עצמית מצד שמירת ההלכה": (הדברים פורסמו בכתב העת "מורשה", חוברת ה, כ"ח באייר תשל"ג. וכן ב"ארץ חמדה", מהדורה ב', נוספות לשער א', ד).

"ראוי להעמיד דגש מיוחד בציון יום ההודיה (כ"ח באייר), שעל ידי מלחמה זו (מלחמת ששת הימים) זכינו לשחרור ירושלים כולה ומקום הקודש והמקדש. שאם אמנם מנועים אנו, מצד 'מורא מקדש' וכל הכרוך בזה, מלעלות להר ה' ולהשתחוות במקום היכלו, הרי אין זה מבחינת עול זרים, אלא מכוח הסתייגות עצמית מצד שמירת ההלכה. כן זכינו ששריד מקום המקדש, הלא הוא הכותל המערבי, ואף שאר הכתלים המקיפים מקום הקודש, בידינו הם, ועם ישראל מתייחד בחרדת קודש במקומות הללו בתפילה לגאולה שלימה בקרוב".

הרב ישראלי זצ"ל חותם את מאמרו, בצורך לקבוע את יום ירושלים "על כל ישראל – כיום הודיה ושמחה באמירת הלל בברכה… לבטא רגשי הודיתנו על הצלתנו ופדות נפשנו. ותפלה חמה בפינו, כי כשם שזכינו לניסי הפדות, כן נזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון, ופדויי עמנו יעלו לציון ברינה, כן יהי רצון".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
כל האיסור שיצא מהרבנים מאת הד'. כי אין
יפה יוסף | 01-06-2018 11:26
הקבה רוצה בבנית בית המקדש אלא שלום.שלום אמיתי.לערבים הר הבית השומם והגדה וליהודים הכותל ומדינת ישראל בעזרת השם.
כל הכבוד!
מעולה רעיון מעולה! | 01-06-2018 14:55
זה באמת הכיוון של היהדות. הכותל ושכונת קריית משה. תודה!!
2
ארגוני המקדש נא להזהר
אבי | 01-06-2018 11:32
לא להיגרר. לא לענות. לא להגיב. ידכם תהיה על התחתונה בעצם התגובה. אם תחפצו להשיב זה צריך להיות במנותק מהכתבה. תפיצו סרטון הסברה נוסף. תכל'ס עניינית.
3
עברו חמישים שנה
עקיבא | 01-06-2018 11:43
לאחר מלחמת ששת הימים לא ידעו בדיוק איפה גבולות מקום המקדש אבל היום לאחר מחקרים הדברים ידועים ולכן אין היום מניעה לעלות להר הבית. הרבנות הראשית מסרבת לדון בנושא בצורה רצינית כך שדעתה כבר אינה רלוונטית ושקולה לדעה של רב שכבר נפטר ופסק לגבי המציאות בזמנו.
4
מה יותר חשוב?
ישראל מידד | 01-06-2018 13:06
לאחר קריאה בחומר שמוא מקדש הנוראיים מגישים לנו, מתברר שכנראה יותר חושב מוסד הרבנות הראשית מהר-הבית. מועצת הרבנות הראשית מעולם לא התייחסה בצורה ממשית במחקר, עיון, לימוד וליבון הסוגיה אלא קבלה עלך עצמה עמדה ישנה. מצד שני הרבנים הראשיית שלמה גורן ומרדכי אליהו הצליחו במידת-מה להשתחרר מהקביעון והקדישו לימוד והגיעו למסקנות אחרות, המתירות כניסה לפי תנאים שלא נפרט. אז הכשלון הוא של הדוגלים יותר במוסד הרבנות הראשית מההר.
אז תעיין בדבריהם אתה
אברהם | 01-06-2018 15:47
א. זו דמגוגיה זולה. היית בכל הדיונים? היו דיונים, ויש ארכיונים שלהם. ב. הרב גורן בזמן שהיה רב ראשי לא התיר. ג. הרב אליהו אסר. יש סרטון ברור עם תלמידים שמעידים, חומרים כתובים מספריו, ואבוי, גם הרב בקולו שאומר שזה איסור חמור.
5
האם אינכם רואים שינוי במציאות מאז תשכ"ז?
שאלה לכותב המאמר | 01-06-2018 13:17
המציאות השתנתה, והיום מוכח שככל שיש יותר עולים בטהרה ועל פי ההלכה, כך גם אנשים שהיו עולים שלא כהלכה, היום מקפידים ועולים כהלכה. בנוסף, כיום לאחר 51 שנים שההר בידנו, ושהערבים מסביבנו טרודים במלחמותיהם, מוכח שאם תהיה דרישה ציבורית להקרבת קורבן הפסח, הדבר יתאפשר. האם עלינו להשאר בגזרת שעה של רבותינו זל לנצח?
לא
ל | 02-06-2018 21:16
ממש לא
6
להגדיל ראש
יאיר | 01-06-2018 14:43
גם אם אתה בטוח במאה אחוז, כנראה שכשדתיים נכנסים זה לגיטימציה משמעותית לחילונים לעשות זאת בצורה אסורה ולהיכנס בלי לחשוב זה די ראש קטן. דתיים הם פחות מסוגרים מחרדים רק בישביל לקרב ולהשפיע לטובה על חילונים נראה אותך מקריב את זה בשביל חילונים ומתפלל בכותל.
7
לא יפה להפיל הכל על החילונים
אמיר חדד | 01-06-2018 15:26
כנראה שלא רק את המדינה אלא גם את המקדש יבנו החילונים, מזל שנשארו עוד כמה כאלה....
8
בני ירבעם בן נבט חזרו
מנדל | 03-06-2018 9:07
ככל שכת מורא מקדש ינסו לשכנע אנשים לא לעלות יותר ויותר עולים. מדוע? כי כולם מבינים שהאוסרים אינם אלא הסטרא אחרא שרוצים למנוע בנין המקדש. אני מודה כל יום שאני לא תלמיד של רב קוק וכל הקשור אליו. יש משהו לא בסדר בבית מדרשו. כמו צדוק ובייתוס התלמידים פשוט אבדו עשתונות. לצרונו לאחרונה הראש ישיבה החדשה של ישיבת איתמר רב וון דייק הוא אחד המובילים של הכת מורא מקדש. כדי לחשוב טוב טוב לפני שאתה הולך למקום הזה.