גיור ציוני דתי? על הליקויים בחוברת של 'גיור כהלכה'

החוברת החדשה של 'גיור כהלכה' כוללת בתוכה כמה ליקויים מהותיים, ודווקא את המידע הכי מעניין – מה באמת מתרחש בבתי הדין – היא משום מה לא מספקת

גיור ציוני דתי? על הליקויים בחוברת של 'גיור כהלכה'
  הרב נחום רבינוביץ' (צילום: הדס פרוש/ פלאש90)

לרגל חג השבועות, חולק בבתי הכנסת 'קובץ מאמרי הלכה בעניין גיור', מאת רבני 'גיור כהלכה'. המאמר העיקרי הוא של אב בית הדין, הרב נחום רבינוביץ'. במאמר זה הוא עוסק בגיור קטנים שחזקה שלא ישמרו תורה ומצוות בגדלותם, מכשיר אותו וקורא לבצעו 'בלי היסוס ובלי שהייה כלל וכלל'. מדובר במאמר שכבר פורסם בעבר, והתייחסתי אליו ואל הקשיים המהותיים בו, מעבר לעובדת שמסקנתו מנוגדת לדעה המקובלת בהלכה (ראו במאמרי: גיור קטנים שחזקה שלא יקיימו מצוות בגדלותם, בקובץ המעין נו,ג עמ' 41-33). התייחסות זו נשלחה אישית לרב רבינוביץ' וגם למשרדי 'גיור כהלכה', אך לדאבוני, עד היום טרם קיבלתי מענה.

מלבד זה, יש להצביע על כמה ליקויים שקיימים בחוברת של 'גיור כהלכה': במאמר של הרב חיים אמסלם, מדייני 'גיור כהלכה' (עמ' 13 בחוברת) נכתב: 'נקודה נוספת שיש להבהיר ולהרחיב, והיא מרכזית וחשובה מאוד ועקרונית בנושא, והיא: גרות משנעשתה, אין שום יכולת שבעולם לבטלה למפרע'. הרב אמסלם אכן מבהיר ומרחיב במלל רב את כוונתו במשפט זה, שלפיו גיורים באשר הם, הם בלתי הפיכים, אף אם לא הופעל שיקול דעת נכון בשאלת הסיכויים שהמתגייר ישמור מצוות. אך למרות האריכות, הוא לא מביא מקורות לקביעתו.

מכיוון שאין כאן המקום להאריך, אסתפק במספר ציטוטים מדגמיים מגדולי ישראל שכתבו דברים חד-משמעיים בעניין זה: רבי יחיאל יעקב ויינברג (שו"ת שרידי אש א, סי' מו): "ובימינו, זה שנשא נכרית והיא לא נתגיירה כד"ת, בוודאי אינו שומר דיני כשרות ושבת והתינוק שמתגייר אוכל אחר כך נבילות וטריפות ואם כן אין הגרות זכות לו, ואין בגרות כלום". הראי"ה קוק (שו"ת דעת כהן סי' קמז): "בנידון דידן שבודאי בגדלותו גם כן לא ישים לב לקיום המצוות, כיון שעיקר גידולו וחינוכו הוא בענין פריקת עול של קיום המצוות, הרי יחסר כח הקבלה של המצוות לגמרי, ואין כאן גירות", וכן (שם): "וכשיתגדל עוד לא יקבל עליו המצוות לפי האומד, אם כן לא הוי גירות כלל". רבי יואל טייטלבוים מסאטמר (שו"ת דברי יואל א, יו"ד סי' פט) כתב: "באופן כזה אסור לקבל הילד לגירות ואינו מועיל". רבי מנשה 'הקטן' קליין (שו"ת משנה הלכות טז, סי' קכט): "העושה גירות כזו שאין מקבלין עליהן קבלה על הכל, אם כן אין כאן קבלה וליכא גירות".

הרב חיים אמסלם (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)

אגב, שיטתו של הרב אמסלם הרחיקה ממנו לא רק את הגר"ע יוסף (שכתב עליו במכתב בט"ו כסליו תשע"א: 'עברה גוררת עברה. התחיל בסילוף ההלכה בעניני גיור… וגילה פנים בתורה שלא כהלכה') אלא גם את רבו מישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז (שכתב בשולי המכתב הנ"ל: 'כבר גילינו דעתנו שאין לנו חלק ונחלה אתו'), ואת הרבנים זלמן נחמיה גולדברג (מכתב מכ"ו כסליו תש"ע) ושלמה דייכובסקי (מכתב מכ' טבת תש"ע) שביקשו ממנו להסיר את הסכמותיהם מספרו 'זרע ישראל', כשנוכחו בתוכנו. הרב דייכובסקי אף הביע במכתבו את פליאתו על פרסום הסכמתו בניגוד לבקשתו. אף הרב דב ליאור (מכתב מי"א ניסן תשע"א) הבהיר שהסכמתו לספרו של הרב אמסלם אינה אלא שבח לאיסוף המקורות, אך הוא מתנגד למסקנותיו וסבור שקבלת המצוות מעכבת בדיעבד, כשיטת הראי"ה קוק ושאר הגדולים הנ"ל. כל המכתבים הללו נמצאים תחת ידי.

נחזור לחוברת. בעמוד האחורי של החוברת הוסבר: 'בתי הדין 'גיור כהלכה' הוקמו כדי להשיב את האובדים בדור קיבוץ גלויות'. משפט זה, שכנראה עומד ביסוד חשיבתו של בית הדין, מטשטש בין 'אובדים' ובין גויים. הפסוק 'ובאו האובדים בארץ אשור' (ישעיה כז, יג) לא מתייחס לגויים, אלא ליהודים שאובדים בגלות מבחינה גשמית ורוחנית, כמבואר בכל הפרשנים. הטבעת חותם 'אובדים' על גויים שאבותיהם היו יהודים, אינה מובנת לי. במקום אחר (הקלה בתנאי הגיור של נכרי שאביו יהודי, תחומין לז עמ' 340-335) דחיתי את המקורות שעליהם מסתמך בעניין זה הרב אמסלם. ושם פורסמה גם תגובה של הרב אמסלם, ובה לא השיב על אף אחת מטענותיי, ורק חזר על הצורך לנהוג ב'ימין מקרבת' ובסברה ישרה ולמנוע התבוללות.

הרב הראל דביר

בסמליל בית הדין מופיע הכיתוב 'בית דין ציוני דתי', לאמור: בית הדין מתייחד בכך שהוא ציוני דתי. המסר הסמוי העולה מכך הוא שרבנים ציונים דתיים המתנגדים למדיניות 'גיור כהלכה' אינם 'בית דין ציוני דתי', או לפחות אינם נוהגים כפי שאמור לנהוג בית דין ציוני דתי. האם הראי"ה קוק הנ"ל לא היה מספיק ציוני דתי?

לצערי, אני מרגיש ש'גיור כהלכה' משתמש בדרכי פרסום המקובלות בתחומי שיווק אחרים, ופחות מתאימות לבית דין. הלוואי שהטוקבקים ילמדו שרק אני מרגיש כך.

ולסיום, בית הדין מציג את עצמו כ'בית הדין הגדול בישראל לגיור קטנים'. דומני שהגיע הזמן שדייני 'גיור כהלכה' יסבירו בשקיפות, בפירוט ובבהירות – כיצד הם מגיירים גדולים וקטנים, מהן הסיבות לכך שכל שאר בתי הדין בישראל (הן של הרבנות הראשית לישראל, הן בתי הדין הפרטיים החרדיים) אינם נוהגים כך, ומה ההבדל לשיטתם בין דרישות המינימום לגיור קטנים לפי ההלכה ובין מה שנעשה ב'בית דין' רפורמי או חילוני. דומני שהסבר כזה לא ניתן עד היום.

=======

הרב הראל דביר מלמד בישיבת 'תורת החיים'.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
51 תגובות - 24 דיונים מיין לפי
1
לו היית מסתפק בחלק הראשון היה מה להתייחס
תלמיד | 22-05-2018 11:38
ברגע שהמשכת להשמצות האישיות ולטענות הלא ענייניות גילית דעתך שאין מה לדון עמך
ל-א
תלמיד | 23-05-2018 11:56
השקיפות שאתה מבקש היא לא סבירה ולא נדרשת מאיש בעולם. דעתם העקרונית פרוסה בפני הציבור, איזה עוד פירוט אתה רוצה? הקלטות של דיונים? אתה כבר מתחיל להיות חשוד בעיני בסלפנות מכוונת- הראיה והמשנה הלכות (וסיעתם הענקית) דיברו על גירות שלא חלה לדעתם מלכתחילה ולכן אין לגייר באופן זה ולא על גיור הפיך שפשיטא שזה מושג מופרך. ואמנם בעיון נוסף ראיתי שהרב אמסלם התייחס במאמרו גם לטענה שהגיור לא חל מלכתחילה והביא ראיות (מהבית יוסף) שזה נוגע רק לפסול מובהק בתהליך ולא לשיקול דעת הבית דין. השאלה העקרונית היא האם הגיור חל או לא חל, השאלה המשנית היא מה המוטיבציה לגייר גיור שכזה. נושא ההגדרה של אובדים שייך לשאלה המשנית
לתלמיד
א | 23-05-2018 10:46
דברי הרב רבינוביץ' מלפני כמה עשרות שנים רחוקים מלהציג בבהירות את נקודת המחלוקת בין בתי הדין השונים. מאמרו, וכך גם מאמרי הרב ראם והרב אמסלם, עוסקים בבירור עקרוני של סוגיות, ולא מתארים את מאפייני בית הדין. לגבי גיור בלתי הפיך - אני מבין שגם אתה חולק על הראיה והמשנה הלכות וסיעתם הענקית? ומציג את דעתך כהלכה מפורשת שאינה צריכה ראיה? שאלה משנית - אני מבין שמבחינתך אין מה להתייחס לשאלות משניות. מעניין.. מכל מקום, הדיון מול הרב אמסלם אינו בשאלת העידוד אלא בשאלה אם לגייר כשלא ישמרו.
מה בשאלת השקיפות?
תלמיד | 23-05-2018 2:02
בדיוק בשביל זה נכתבה החוברת והרב רבינוביץ' והרב ראם שוטחים טענותיהם. (וישנם מאמרים נוספים שפורסמו בשנים האחרונות) אם יש קושיות, אפשר להקשות אבל איפה בעיה של שקיפות? גיור הוא בלתי הפיך זה הלכה מפורשת שאינה צריכה ראיה (גר שחזר לסורו הרי הוא כישראל מומר) הכותב כורך זאת עם שאלה אחרת: האם הגיור חל בכלל מלכתחילה? וזה תורף הדיון ובו הכותב כמעט ולא מוסיף דבר במאמר הנוכחי. האם גויים (מזרע ישראל) הם אובדים? שאלה טובה ועמדתי בה אכן מסופקת. זה בכל מקרה לא חידוש של הרב אמסלם ובספרו מביא גדולים מהדור הקודם שהתייחסו אליהם כך ובכל מקרה זו שאלה משנית שלא נוגעת לעצם הגיור וההלכות הקשורות לתהליך עצמו כי אם לשאלה האם יש לדחות אותם כשאר גויים שבאים להתגייר או לעודד אותם להתגייר
בוא נתחיל מהתייחסות שלך לשאלת השקיפות
לתלמיד | 22-05-2018 19:56
נמשיך בהתייחסות לדברי הרב אמסלם על זה שכל גיור הוא בלתי הפיך, ונסיים בהתייחסות לשאלה האם גויים הם 'אובדים'.
לירון גולן - למה יש לי בדיוק להתייחס?
תלמיד | 22-05-2018 14:33
לפסקה אחת שמפנה למאמר בהמעיין? לכשאקרא אולי יהיה לי מה להגיד. כל שאר המאמר הוא חסר תוכן לחלוטין ואם כבר, מצופה ממי שיש לו משהו נגד החוברת שישטח הוא את טענותיו ויהיה למה להתייחס
לתלמיד - קצת ענווה הראויה לתלמיד
ירון גולן | 22-05-2018 14:22
אם אין לכבודו את היכולת להחשף ואכן מעניין מדוע... לפחות שים מחסום לפיך, במקום להועיל, גרמת נזק לעצמך. שהרי בין אם תסכים ובין אם לא, לנאמר לעיל - אם יש לך מה לענות האופן ענייני/קונקרטי לעובודות - אדרבה, נחכים כולנו. אבל לברוח לדיון צדדי, כבר הקדימוך גדולי ישראל - שמע האמת, ממי שאמרה.
את מי הוא השמיץ? הוא כתב עובדות פשוטות. תקרא.
שמעון | 22-05-2018 13:42
תקרא את המאמר שוב!
זה שהוא נתלה באחרים
תלמיד | 22-05-2018 13:12
לא משנה את העובדה שמדובר על השמצה אישית. מה גם שיש לפקפק רבות בכל מה שהוביל להרחקה של הרב אמסלם מגדולי ישראל אבל כבר דשו בזה יותר מדי
תלמיד - של מי?
יהודי | 22-05-2018 12:21
תלמיד - של מי?
לא הייתה שום השמצה אישית
תלמיד2 | 22-05-2018 12:13
אם גדולי ישראל אומרים על אדם שהוא מעוות את ההלכה זו לא השמצה אישית אלא סיבה למה לא להשמע לאותו אדם בענייני הלכה. נוסף על כך הוא טען שהוא סתר את דבריהם ולא קיבל מענה ענייני. כל גדולי ישראל מתנגדים לשיטתם ולפסיקת ההלכה שלהם.
2
יישר כח .
הרב אריה | 22-05-2018 11:45
אכן בתי הגיור הפרטיים הם הרס נורא ואיום לעם ישראל.
ורס"ג, שמספיק הסכמה להיות חלק מתלאותיהם של יש
לא גזירה. אלא מ | 22-05-2018 14:26
לא מספיק רסג ?
3
אני מניח שרות המואביה - לא היתה מצליחה היום
יעקב דינור | 22-05-2018 12:11
לעבור גיור. וזה כנראה מביא למסקנה שכנראה לפי הפרשנות של ההלכה של היום יש ספק ביהדותו של דוד המלך...
תהליך הגיור הוא פונקציה של זמן
שי | 22-05-2018 16:03
להזכירך, בתקופת דוד ושלמה כלל לא קיבלו גרים, זאת משום שאלה נחשדו במניעים אינטרסנטיים. מדינת היהודים דאז הייתה מעצמה כלכלית שמשכה מסתננים מהארצות הסמוכות... אופס, כמו היום, בעצם. בתקופות אחרות, ובפרט בגלות שבה עם ישראל נרדף ודוכא, לא הייתה סיבה לחשוב כי המתגייר הפוטנציאלי מחפש טובות הנאה.
יעקב דינור - אכן צודק ! כמוה התפילין של משה
ירון גולן | 22-05-2018 14:25
אכן, זו דמגוגיה בגרוש, נסיון יפה. הרי ידוע שהתפילין של משה רבינו ע''ה אם היו מגיעות היום לבדיקה ע''י מגיה היה פוסלן, ולא בגלל גיל התפילין [ראה צורת האותיות וכו]. אבל טענה כ''כ רדודה כמו שלך, אכן נשמעת מצוין ! כי כל עם הארץ יד יזדעזע !! אבל כל מי שלמד קצת תורה יודע, שזה חלק מהגלות שלנו, כל עוד אין סנהדרין אנו רחוקים מאד מדין הגמרא ! ובוודאי מהתנ''ך בגלל שיקולים הלכתיים [ואכמ''ל].
אתה מבייש את רות המואביה.רות קבלה על עצמה
יפה יוסף | 22-05-2018 13:03
את כל ההלכות שנעמי למדה אותה.רק הקבה יעשה לנו מלחמה נגד המתבוללים והמבוללים.
4
ניכרים דברי אמת
יוסי | 22-05-2018 12:18
מעבר לוויכוח הבסיסי
יהודי | 23-05-2018 15:22
מעבר לוויכוח הבסיסי בפרשנות ההלכה יש לדעת שכח הגיור הוא מכח בית דין הגדול שהסכימו שגם בית דין של הדיוטות יחילו גיור ןכיום כמעט כל גדולי הדור אם לא כולם סוברים שאין בגיורים הללו כלום ולכך אין להם כל תוקף
5
ודאי.ילד גוי שלא גדל עם קיום מצוות אין לו גיו
יפה יוסף | 22-05-2018 13:00
חבל שגיור כהלכה הורסים את השם ציוני בבקשה שימחקו את הציוני משמם.גיור כהלכה מחבלים בכרמים כמו מגיירי הפלשמורה.המגיירים האלה גרועים מאוייבים ברורים.
6
כצפוי רוב החיצים מופנים לרב אמסלם
נחמן | 22-05-2018 13:02
שמאמרו הוא באמת הכי פוליטי מבין שלושת המאמרים בחוברת. גם ביחס אליו כל הטענות הם לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. ביחס לרב ראם הכהן אין שום התייחסות וביחס לרב רבינוביץ' יש רק הפניה למאמר וציטוט של אחרונים שסוברים אחרת (לא קושיא ביחס לרב בסדר גודל של הרב רבינוביץ')
7
הרב מאזוז שליט"א והרב אמסלם
עובדות | 22-05-2018 13:20
רק בערב ראש השנה האחרון הרב אמסלם בא להתברך אצל הרב מאזוז והרב מאזוז נתן הסכמה לחוברת נדחי ישראל יכנס של הרב אמסלם. ברור לעין כל שההתרחקות ביניהם נעשתה על ידי מחרחרי ריב שניצלו את מעמדו של הרב עובדיה זצל והדברים מפורסמים
8
מאמר מאוד מאוד חשוב
שמעון | 22-05-2018 13:42
לצערנו הרב, מתוך רצון גדול לעזור לעם ישראל, ישנם שחושבים שהם אחראיים על התורה, ויכולים לעשות שם שינויים מפליגים, שאינם בסמכותם, וזה במקרה הטוב של צדיקים. ישנם גם אנשים פחות צדיקים שקופצים על המציאה לערוך רפורמות בתורה, ה' ירחם...
9
סתם חומר למחשבה
חיים | 22-05-2018 15:12
כשאני קורא את התגובות של האנשים אני נכנס ליאוש. רות התגיירה במשפט אחד וזהו . לא הייתה הלכה אז כי ההלכה הומצאה ונכתבה בסוף בית שני ואחרי החורבן בתקופת המשנה והתלמוד. אין אחד שיכול להוכיח אחרת. כמה שלא תכתבו אין לכם הוכחה. רות התגיירה במשפט- זה הספיק ואף אחד לא דרש יותר מכך .
שי - נחמד שהגבת
חיים | 22-05-2018 20:42
אנחנו ממש בתקופה של הישרדות . לא צריך להקשות. לגבי מס ערך מוסף - אני לא חושב שזה קשור . מה שדי ודאי זה שכשהכניסו את מגילת רות לספרי הקודש רצו להעביר מסרים. אין הרי ויכוח שהמגילה נכתבה על ידי נביא. הגיור של רות מוצג בצורה פשוטה , בלי סיבוכים . ככה צריך לנהוג , בלי סיבוכים ובלי התנשאות . מספיק להביט על מעשיו של הרב דרוקמן ולהבין איך יש לנהוג.
גם מסך ערך מוסף "הומצא" מתישהו
שי | 22-05-2018 16:08
תנסה להסביר זאת למוכר בחנות. ההלכה מתאימה את עצמה לרוח התקופה. אין היום שום סיבה להקל על הבאים להתגייר, כשם שבימי הביניים לא הייתה סיבה להחמיר על הגרים.
10
יישר כוח
אברהם | 22-05-2018 15:17
מה זה גיור עם לא שמירת מצוות?! לקחו את הקטע של לימוד זכות על יהודים כל כך רחוק. הרי מבחינה הלכתית גם יהודי המחלל שבת וכו', יש הרבה צדדים שהוא כגוי. אז איך לוקחים ילד גוי והופכים אותו ליהודי כשהוא לא מקבל על עצמו כלום. פשוט מזעזע.
אברהם - מזעזע ??
גדי | 22-05-2018 15:52
אברהם תירגע , הכל בסדר .
11
"גיור כהלכה" מורכב מאינטרסנטים ואנשים נאיביים
דניאל | 22-05-2018 16:07
הרב אמסלם הוא אינטרסנט שמשתמש בסוגיית הגיור בתור קרדום לחפור בו. הוא חלם להפוך לראש סיעת שס ונבעט משם בבושת פנים, אחכ עבר בין המפלגות השונות, ולאחר שנואש, מצה אכסניה חדשה, בדמות גיור כהלכה. הרב רבינוביץ' כבודו במקומו מונח, אך חוששני כי הוא מעולם לא דיבר עם יוצאי ברית המועצות שהם קהל היעד של הגוף שהקים, הוא לא מכיר מנטליות סובייטית, ולכן הוא סמוך ובטוח כי מי שבא להתגייר, הוא פטריוט פרו-יהודי בנשמתו.
הפוך גוטה, הפוך
הסטוריה קרובה | 22-05-2018 16:42
עד כדי כך זכרוננו קצר? הסיבה שבעטיה נעשה אמבוש על הרב אמסלם מצד שס היה הספר שפרסם בעניין גיור. בשעת פרסומו הרב אמסלם היה חלק משס ולא חשב כלל לצאת ממנה או להילחם בה. רק עסקני שס שמתנהגים כנמושות ביחס לקיצוני בני ברק הקריבו אותו כשעיר לעזאזל למרות שכל מה שכתם תואם לתשובות מפורשות של הרב עובדיה שאפילו הקל יותר בגיור
12
בא להטיף על מה היא הציונות הדתית...
כשתלמיד של הרב טל | 22-05-2018 16:16
אוי האירונייה!
ומה לגופו של עניין?
נעמה | 22-05-2018 19:42
.
13
זה רב זה?
בדיחה | 22-05-2018 16:33
רב שכותב הלוואי שהטוקבקים ילמדו ומערב לשון הרע ורכילות בטענות הלכתיות- הוא קודם כל פוליטיקאי או כותב טורים... בטח לא רב. ועוד מעז לחלוק על אחד מגדולי הדור. חוצפה יסגי.
14
איזה מאמר דוחה. רצוף עלבונות אישיים נלוזים
תלמיד הרב רא"ם | 22-05-2018 16:56
במסווה של צדיקות ויראת שמים. אוי להם לבריות שלומדות תורה כזאת. לא מן הצדוקים ולא מן הפרושים אלא מן הצבועים וכו'. השם ישמור.
לך אמור לגדולי הדור שדבריהם דוחים אותך...
יעקב | 22-05-2018 19:41
:)
15
מאמר דוחה ובזוי. מלמד על כותבו ? אולי...
בנצי | 22-05-2018 17:36
16
אכן חשוד מדוע הם לא הגיבו למאמריך המכובדים?
יצחק | 22-05-2018 17:42
חזק מאוד! אכן חשוד מדוע בית הדין לגיור או מי מטעמו לא השיב למאמרים שפורסמו עי הרב הראל דביר בבמות המכובדות בהם הם פורסמו? (תחומין והמעיין)
בתחומין לא הגיבו
יניב | 22-05-2018 23:36
הרב אמסלם הגיב תגובה לא עניינית. כלל לא התייחס לטענות.
בתחומין כן השיבו
בתחומין כן השיבו | 22-05-2018 20:00
עיין שם.
17
מכיר אישית כמה "גרים" שעבדו לגמרי על המערכת..
ישראל | 22-05-2018 18:15
כמה נכון!
18
אבקש הסבר בהבנת הנקרא לגבי האובדים
יצחק | 22-05-2018 18:29
מה ההבדל בין יהודים שאובדים בגלות מבחינה רוחנית לבין יהודים שעזבו את הדת והתחתנו עם גויות (ומשום כך ילדו ילדים לא יהודים שיש לגייר)? למיטב הבנתי מדובר באותה הגדרה, ועולה מכך שיש משהו בהצהרה של בית הדין. אשמח לדעת איך לשיטת הרב דביר אמור להתבצע קיבוץ הגלויות? האם אמורים להתקבץ רק מי שיהודים על פי ההלכה, ויהדותם שרדה ב100 אחוז במשך אלפיים שנה? והאם בעידן שלנו על האב לעלות לארץ ולהותיר את אשתו ובניו בגלות?
איך גוים עלו מכח חוק השבות?
. | 24-05-2018 13:04
ברור שלכל הפחות מדובר צאצאי יהודים
ל-18
גוי אינו 'אובד' | 22-05-2018 19:59
יהודים שעזבו את הדת - הם אכן 'אובדים'. אבדה היא דבר שאמור להיות לו מקום א', והוא נמצא במקום ב'. ממילא המתבקש הוא להשיבו למקום א'. לעומת זאת, גוי הוא גוי. עם כל הכבוד אליו, היותו גוי אינה 'אבידה'.
19
מאמר חשוב. ירבו תלמידי חכמים כמותך, הרב הראל.
יניב | 22-05-2018 21:15
תלמיי חכמים שמעמידים אמיתה של תורה ולא יראים מפני המגלים פנים בתורה שלא כהלכה.
20
דברים ברורים ונכונים
נפתלי | 22-05-2018 22:23
!
21
זריית חול בעיניים
מאיר | 23-05-2018 7:01
הרב דביר מדבר על ההסכמות של הרבנים. ויש כאן הטעיה מכוונת. הרב דב ליאור כותב במפורש בהסכמה לספר וראיתי את המסקנות שכת הסיק בארבע נקודות ונראה לענד שהן צודקות.עכ והתעלם מהמכתבים וההסכמות של הרב עובדיה והרב שאר ישוב הכהן ועוד. מכתבים אלו שחזרו בהם, פשוט שהדבר נבע מתוך לחץ,
לצערי כן
המציאות המרה | 23-05-2018 15:04
בשנותיו האחרונות הרב עובדיה יוסף היה נתון לחסדיהם של משמשיו שחשפו אותו לעולם בצורה סלקטיבית בהתאם לאינטרסים הצרים שלהם. דברים רבים שנאמרו ושנעשו בשמו באותן שנים היו בסתירה מוחלטת לדרכו שלו בשנים בהם כוחו היה במותניו.
אתה מדבר על זרית חול בעיניים??
יניב | 23-05-2018 14:38
אתה טוען שדבריו החריפים והנחרצים של הרב עובדיה הם כי לחצו עליו משל היה איזה בובה, ומדבר על זריית חול בעיניים?
22
מעט צניעות ר הראל
מכיר מקרוב | 23-05-2018 8:55
ר הראל אמנם אתה בחור רציני אך רק לפני חודש חודשים הוסמכת לרבנות בה וכבר את כותב ומסיג על גדולי התח שבדור גם אם רבותיך סבורים אחרת הדבר אינו ממידת דרך ארץ. מעט צניעות וענוה והרבה תורה עשויה לכוונך נכונה בדרכה של תורת אמת לא כך קונים שם בעולם התורה.
23
חזק ואמץ הרב הראל
חנה | 24-05-2018 21:49
האמת התורנית תנצח
24
עדות מורה אולפן גיור בית הדין מגייר מחללי שבת
אליסף כהן ירושלים | 01-07-2018 3:41
חובה לקרוא את הכתבה כאן מאתר סרוגים עדות של מורה באולפן גיור: בית הדין מגייר גם מחללי שבת - סרוגים בית דין לגיורים בראשו יושב דיין מהציונות הדתית מקבל כל מועמד לגיור גם כשלכל הנוכחים ברור כי הוא מחלל שבת ולא ישמור מצוות היום רבנות זה 99% פוליטיקה ולתת תעסוקה למקורבים וזה גם לא חדש שיש דיינים שהפכו את הדת רק לקרדום לחפור בה הרבה מאוד רבנים היום הם 99% פוליטיקאים ובקושי אחוז יודעים משהו בתורה זה שמישהו רב אומר היום הרבה פעמים שהוא התחנף לרבנים הנכונים ולא שיש לו ידע או יראת שמים זה לא סתם שעם ישראל מתרחק מהרבנות אם יש כל כך הרבה רבנים שרואים בתורה רק מקפצה כלכלית