אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

צפו: עדויות נדירות: 'הרצי"ה השתולל והעיף אותו מהבית'

סרטון חדש שהופק על ידי ארגון 'מורא מקדש' מאגד בתוכו עדויות של תלמידי הרב צבי יהודה אודות התנגדותו הנחרצת לעלות להר הבית. בין הרבנים: הרב גרינברג, הרב בורשטיין, הרב איזמן והרב אברהם שפירא. צפו

סרטון חדש שנופק על ידי ארגון 'מורא מקדש' מאגד בתוכו עדויות של תלמידי הרב צבי יהודה אודות התנגדותו הנחרצת לעלות להר הבית.

בסרטון נראה הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת כרם ביבנה, כשהוא אומר: "אמנם עברו קצת שנים מאז שלמדנו עם הרב צבי יהודה, אבל הדברים שלו עדיין מהדהדים באוזניי – אנחנו ביחס להר הבית – נטורי קרתא".

הרב מרדכי גרינברג

הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל נראה בסרטון כשהוא מספר: "הרב צבי יהודה זצ"ל סיפר – שכשהביאו לו ספר שחובר בשעתו על היתר כניסה להר הבית במקומות מסוימים, אמר להם: "נאך אשטיקלע כרת… נאך אשטיקלע כרת…" (עוד חתיכת כרת… עוד חתיכת כרת…) על העניין הזה".

הרב אברהם שפירא

הרב דוד לנדאו ממכון מאיר תיאר את התנגדותו הנחרצת של הרב צבי יהודה: "רבינו הרצי"ה זצ"ל היה החלטי מאוד בעניין של עליה להר הבית, גם כשהערבים השתוללו בהר הבית, ובאו ושאלו אותו, הוא לא הסכים שיעלו להר הבית. והוא חזר ואמר: 'הר הבית בידינו'. כלומר הר הבית בידינו כבר ממלחמת ששת הימים באופן מוחלט, וזה שהערבים משתוללים שם זה לא מוריד מהעובדה הבסיסית הזאת. הוא היה החלטי מאוד, הוא לא הסכים לשנות את דעתו, גם כשבאו כמה פעמים ושאלו אותו, אני זוכר שהדברים האלו חזרו על עצמם. נוסף על כך, הוא היה חוזר בשיעורים על כך שאפילו מדידות בהר הבית, הן חוסר כבוד כלפי הר הבית, ע"פ המשנה (בברכות) ש"רקיקה מקל וחומר" – כלומר חוסר כבוד להר הבית כולל אפילו מדידות שם".

הרב איתן איזמן

הרב איתן איזמן תיאר מקרה לפיו "באחד השיעורים, כשישבנו אצל מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל, הגיע מי שהיה אז יו"ר המועצה הדתית, שמואל וינגרטן, והביא אתו את החוברת, כמדומני שזו החוברת הראשונה שנכתבה על העלייה להר הבית. הניח אותה בקצה, ליד הרצי"ה, והרצי"ה דחה אותה הצידה, שם אותה בצד, לא רצה אפילו להסתכל. בסוף השיעור הוא ניגש יותר, ושאל אותו: נו, מה יהיה? והרצי"ה שאל אותו: "מה אתה רוצה, עוד חתיכת כרת?! עוד חתיכת כרת?! מה אתה רוצה שעם ישראל יעבור עכשיו?!" וההוא מאוד נבהל מהתשובה החריפה של הרצי"ה, והיה ברור חד משמעית שאין שום אפשרות ורצון להתפייס בנושא הזה של העליה להר הבית".

ראש מכון 'פועה', הרב מנחם בורשטיין, סיפר: "אני אוהב להגיד תמיד את הדברים בדרכי נועם, אבל הרב צבי יהודה תמיד ציין שבנושא הר הבית אנחנו נטורי קרתא, וצריך מאוד להיזהר באיסורים".

הרב יהושע בן מאיר

, ראש ישיבת "שבות ישראל" באפרת: "בסוכות תשכ"ח באתי לבקר את הרב צבי יהודה בסוכה, ואמרתי לו אז, שלדעתי צריך להורות ליהודים לעלות להר הבית – ואם כל ישראל יעלו למעלה – שזו הטענה שטוענים היום – זה יחזק את הזכות שלנו בהר הבית. והוא ממש זרק אותי מהסוכה, הוא כעס עלי מאוד ואמר "מה פתאום?! אנחנו לא עולים – זו הייתה שיטה אצלו – בגלל שהתורה אוסרת עלינו, לא בגלל שאין לנו את הזכות שם, ולכן אנחנו לא עולים, וזהו".

הרב משה בלייכר

הרב משה בלייכר סיפר: "הייתי בבית של הרב צבי יהודה, והיה שם עוד מישהו, והוא אמר לרב צבי יהודה שצריכים ללכת להר הבית. ואז, באותו רגע, כשהרצי"ה שמע את הדבר הזה, הוא השתולל, ממש, אני לא סתם אומר, הוא השתולל, תפס אותו והעיף אותו החוצה, למה? שהדבר הזה הוא נורא ואיום! כך הרב צבי יהודה אמר".

הרב אביגדר נבנצל: ודאי צריך לשמור על מה שהרבנים גזרו בשעת כיבוש הר הבית בתשכ"ז, כל גדולי הרבנים חתמו שלא להיכנס למקדש, ולא להתקרב חס ושלום להר הבית. עוד לפני כן, הרב קוק בזמנו פרסם את האיסור לא לללכת להר הבית, והוא לא חשוד שחסרה לו אהבת ארץ ישראל… בתשכ"ז דיברתי עם הרב צבי יהודה, וגם הוא לא חשוד שחסרה לו אהבת הקודש, שאולי הגיע הזמן לעורר לבנות את בית המקדש, וגם הוא לא הסכים. הוא אמר שאנחנו עוד לא מוכנים לבניין המקדש".

בנוסף, בסרטון מופיעה גם הקלטה של הרצי"ה בה הוא מספר על עלייתו להר הבית במלחמת ששת הימים: "….. אח"כ הוא אומר לי פתאום: אנחנו בהר הבית. אני נבהלתי. אני רוצה לברוח, תצא, אמרתי. אני לא ידעתי שאנחנו ניכנס להר הבית. אז אני אומר: נצא מכאן, תראה לי איפה לברוח מכאן. נו, זה כבר היה ממול הבניין שלהם (המסגד). המעבר היה דרך שער האריות. מקודם לא היה אפשר בדרך אחרת. אז הוא הכניס אותי דרך זה".

מארגון מורא מקדש נמסר כי "בתקופה האחרונה נשמע קול המערער, כביכול, את הידוע ומפורסם בין תלמידי הרצי"ה ביחס לדעתו הנחרצת נגד עליה להר הבית. לכן ראינו צורך לברר אותה מחדש אצל עשרות רבות מתלמידיו. מהכרוזים שפרסם, מההקלטות שלו ושל תלמידים שפורסמו, ובע"ה יפורסמו בהמשך דברים נוספים, עולה התמונה הברורה: אין לנו שום אפשרות, להיכנס בימינו, לכל שטח הר הבית. הרצי"ה היה מסביר שזה אסור הן מבחינה הלכתית, מחששות כרת חמורים, ומהכשלת אחרים, כפי שציין בכרוז שפרסם בתשכ"ז ובתשל"ז, והן מבחינה רוחנית, שהעם עוד לא מוכן לכך, כל עוד לא חזרה הנבואה (כפי שביאר באריכות במאמרו "מאחר כתלנו").

הרצי"ה היה מבאר, שלא רק כניסה בפועל לחלקים מההר אסורה, אלא אפילו עצם המדידות של גבולות הר הבית, על-מנת להתיר כניסה למקומות מסוימים בו, הן פגיעה ב"מורא-מקדש", והן נכללות בגדר "רקיקה מקל וחומר". על דבר זה היה הרצי"ה חוזר פעמים רבות. כי עצם המחשבה, שהשאלה של "מי יעלה בהר ד' ומי יקום במקום קדשו" היא רק שאלה הלכתית "טכנית" של קוים וסנטימטרים איפה כן ואיפה לא – כאילו כל מה שחסר לנו בשביל לעלות להר הבית, וכ"ש לבנות את בית-המקדש, זה רק כמה מדידות טכניות – יש בה השפלה, ביזיון וחוסר מורא מקדש, השקול לרקיקה, כי היא מתעלמת לחלוטין מקדושתו הנשגבה והנוראה של הר הבית, ומגודל הטהרה והרוממות אשר עלינו להתרומם, להתקדש ולהטהר בשביל להיות ראויים אליה. רואים גם שהרצי"ה סבר שזה שהערבים משתוללים בהר הבית זה לא פוגע בריבונותינו עליו.את דברי הרצי"ה על כך ש"בענין הר הבית אנחנו כמו נטורי קרתא" ניתן לבאר ע"פ דברי הגר"א, שמצד אחד דחף ועודד את תלמידיו לעליה ולבניין הארץ, ומאידך לגבי בית המקדש אמר בענין שלוש השבועות: "שמושבעין שלא יצאו מאליהן לבנות את בית המקדש עד שיבוא" (פירוש על שיה"ש, ועי' ב"קול התור" ו) ".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
39 תגובות - 25 דיונים מיין לפי
1
ומה הרצי"ה היה אומר על קומבינת גבעת האולפנה
חיים מלכה | 28-03-2018 9:34
שמה בבוקר קרא תלמידו לכולם לבוא למסור את הנפש ( כמובן לא שלו אלא של נוער הגבעות) ואחרי שהצליח לסחוט מהמדינה בתים לאברכים וישיבה חדשה שלח את אנשיו להכות את נוער הגבעות והורה לכל מאמיניו להתפנות ללא שום מחאה הכל למען הכסף אולי הגיע הזמן שהרבנים האלו יספרו מה היה אומר על זה הרציה הרי הרב ליאור כבר התבטא לא פעם שקומבינת האולפנה היה איסור תורה
אתה באמת שואל?
עזרא | 28-03-2018 23:58
למי שיש שאלה כזו אז כנראה הוא לא למד אצל הרציה זה ברור לכל תלמידיו שההסכם שהרב מלמד עשה הוא בניגוד גמור לשיטתו לפנות שכונה שלמה רק כי הוא הצליח לסחוט ישיבה חדשה בתמורה? הרב ליאור שלא מפחד מאיש וגם לו מהחבורה הזו כבר אמר את דבריו בפומבי הסכם גבעת האולפנה הוא בניגוד לתורה והוא איסור תורה
התשובה ברורה, לא צריך לשאול את הרצי"ה
נוער בית אל | 28-03-2018 20:25
כל ילד בבית אל יודע את התשובה...
ברור שהרצי"ה היה מתנגד לפחנוי בהסכמה בתמורה לישיבה חדשה
תלמיד | 28-03-2018 18:36
זה ברור שזו בושה וחרפה כל הסכם הזה הרי הוא דאג לעצמו על חשבון המאבק בארץ ישראל שהרציה אמר שעל יהודה ושומרון תהיה מלחמה הוא לא התכון שיפנו שכונה כדי שיבנו ישיבה חדשה רב מלמד על חשבון המדינה
2
ואי דברים חדים ברורים ותקיפים.
אמ | 28-03-2018 9:50
חד משמעי.
3
אמת
גאולה | 28-03-2018 10:21
יפה מאוד! מהדברים עולה כי אכן הייתה מחלוקת ברורה וחדה מאוד בין הגרש גורן זצל לבין הרציה זצל. יסוד המח' היא שלשיטת הרציה בנוגע להר הבית והמקדש אנחנו בתפיסה חרדית שאל לנו לעשות מאומה. אך שיטת הגרש גורן, והיום שיטת פוסקים רבים היא, שגם בנוגע להר ולמקדש חיוב גמור מוטל עלינו לפעול עם א-ל ולגאול את נחלת מקדשינו מידי אויבנו, ומתוך כך בעה לחדש העבודה. המעיין בדברי הראיה קוק זצל יווכח לענד כי שיטתו כשיטת הגרש גורן זצל ולא כשיטת הרציה. ואכמל. (ראה בספר המקדש אורו של עולם לרב ישראל אריאל שליטא)
4
ובכל זאת
יקיר | 28-03-2018 10:27
ובכל זאת, למרות הדברים החדים של הרציה בדור הקוד יש כמה דברים שחשוב לזכור: 1. הרציה רצה לברוח מהר הבית כשהלך לכותל פשוט מאד - הוא לא טבל... 2. היום יש המון מקוואות שמתאימות לטבילה כדי לעלות להר הבית. 3. אין מה להשוות את רמת ההקפדה על שמירת ההלכות שקיימת היום בחלקים מסוימים בציבור - בטח אלו שעולים בטהרה להר - לעומת הדור הקודם. לא באתי להלעיז על הדור הקודם - אלא הציבור הדתי לאומי מגדל עוד ועוד יראי שמים ושומרים הלכה. ממילא החשש של הרציה מחתיכות הכרת היו הגיוניות, אנשים שלא מקפידים על הלכה ונסחפים אחרי חלומות המקדש עולים להר שלא בטהרה ולא למקומות הנכונים המותרים. היום זה פשוט שונה. 4. זה נכון שנושא הערבים בהר הוא לא המרכזי ביותר, הוא מצטרף כאחד הסיבות לעלות ולחדש את ריבונותינו בהר אבל יחד עם קיום 4 מצוות עשה של העלייה והכמיהה לבניין בית המקדש. בית המקדש הוא ודאי לא רק פיזי, אבל לא רק! הוא גם פיזי! את הכמיהה לבית המקדש יוצרים לא רק בבית המדרש אלא בעלייה לשם, לעלות ולהיראות!
אתה כותב שטויות
דוד | 28-03-2018 11:13
הרב צבי יהודה אמר באותה הקלטה איני נוהג להשתמש בהתירים בכניסה להר הא אמר את זה מול הרב גורן ורמז לו משהו
5
לפחות היו אוסרים גם על הערבים להיכנס למתחם ההר
. | 28-03-2018 10:30
הערבים משמידים ממצאים ארכיאולוגיים ואסור להתעלם מכך
6
לצערנו זה משכנע רק את המשוכנעים. יצר הרע לא פראייר בנושא של גאווה ויתלבש בפרצוף של 'ריתחא דאורייתא'
אור גרמן | 28-03-2018 11:06
7
תודה
אסף פריד | 28-03-2018 11:47
בשם ראאד סלאח, אבו מאזן וארדואן אני מודה לכם על התעקשותכם למסירת הר הבית לידי האיסלם. בבנין אל-קוצק ננוחם.
HG
h | 29-03-2018 11:18
אם זאת המחשבה שלך עדיף שלא תעלה להר.
8
להקריב קרבן פסח
הגיע הזמן | 28-03-2018 13:49
גם מרן הרב זצל וגם בנו הרציה זצל לא חולקים על מצוה זו (ועשו לי מקדש) הגוררת אחריה כחצי תורה. אדרבה מרן הרב זצל כתב (בספרו משפט כהן סימן צד), שלא צריך נביא ולא מופתים ואם משמים מגלגלים אפשרות, כי אז יש מצוה וחובה גם לבנות הבית וגם להקריב ואפילו קרבן אחד. דא עקא, שמשמים לא מגלגלים [לא בית מקדש ולא שום מצוה אחרת] כשאין התעוררות מלמטה, והרי אין שום אפשרות ותועלת לשום התעוררות מלמטה, אם חס וחלילה הר הבית יהיה יודנריין [רק כשיהיו יהודים בהר הבית ובהמון, יהיה אפשר להתחיל אט אט ב'עבודת בית המקדש'], ואין זה משנה הסיבה אם מצד הערבים אם מצד הממשלה ואם מצד הצדקנים. כיום הזה גדולי תלמידי מרן וכל שיש לו מח בקדקדו כבר מבין, שכל עוד הוא בעצמו 'אישית' לא יופיע בהר הבית ויסחוב אחריו את משפחתו שכניו ידידיו, אף אחד לא יבנה בשבילו את בית המקדש! ואפילו רשיון לעשירית האיפה סולת למנחה לא יקבל, לא מכורש לא מהאייתולה, לא מארדואן לא מטראמף לא מנתניהו לא מגבוה לצדק לא ממערכת הבטחון התחתון ואפילו לא ממועצות וחכמי התורה שריהם ויועציהם! בדיוק על גאולת תורת המקדש וקדשיו בהר הבית ברגלים וברגליים ובכל יום ובעגלות ילדים, נאמר אם אין אני לי מי לי ?
9
הדברים הנ"ל
אוריאל | 28-03-2018 14:17
הרב צבי יהודה הוא לא סנהדרין. צריך ללמוד את הסוגייה. מחוייבים לחזל ולא לרציה. ודאי שהרציה היה צדיק וקדוש אבל הוא לא סנהדרין
אינך מבין את גדלו של הרצי"ה
בן ישיבה | 28-03-2018 19:52
תבקש מאחד מתלמידיו שיספר לך קצת על קדושתו של הרציה ואולי תבין על מה אתה מדבר,אם הרציה לא סנהדרין קוו בן בנן של קו שתלמידיו לא יכולים להתיר כניסה
10
חד משמעי! סופסוף רואים מה באמת הרב צבי יהודה אמר על הנושא.
אחד שמקשיב לרבנים | 28-03-2018 14:18
בניגוד לכל השמועות...
11
אל דאגה,עכשיו "נאמני הר הבית" ימציאו תירוצים חדשים למה מותר לעלות
אברימי | 28-03-2018 14:39
אלו שהמציאו שהרציה עלה להר הבית במלחמה מדין כיבוש, שלא יכול להיות שהרציה אמר שבהר הבית אנחנו כמו סאטמר. עכשיו יסבירו במאמרים מניפולטיבים למה בנושא זה לא צריך לשמוע לרבנים...
12
חזק וחריף מאוד מאוד מאוד
יוחנן | 28-03-2018 14:40
לפחות בדעת הרב צבי יהודה הדיון הוכרע.
13
אני רואה שלאנשים בקו אין כ"כ מה לעשות בחייםא
אריאל | 28-03-2018 14:59
שיבזבזו את האנרגיות כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה במקום לירות בתוך הנגמש. אף אחד לא מקשיב ושם עליהם במרחב הציבורי אז הם ממציאים איסורי תורה ויוצרים שנאה בתוך הציבור עם רבנים גדולי ישראל שלמדו איתם באותו ישיבה עם אותו רבנים. מה לעשות שאין בקו תח בסדר גודל כמו הרב דב ליאור אז הם מוציאים סרטונים..
מה
יונתן | 29-03-2018 11:20
אני מאוד מקווה שאתה צם וחוזר בתשובה על ביזוי תח שעשית. חבל שהעלייה להר הבית שיבשה לך את השכל.
תפסיקו עם התירוץ "קו". כל הרבנים פה לא מה"קו"
אברימי | 29-03-2018 0:50
אי אפשר לטעון הר המור על כל מי שאוסר, רק כדי להסיט את הדיון
דיבור רדוד,לא קשור קולא קו,רוב ה"גדולים" היו אוסרים.
בן ישיבה | 28-03-2018 19:53
וכן גם חרדים הם דעת תורה
14
טוב. ומה אם, נניח, אני לא 'חסיד' של הרצי"ה? מדוע שייאסר עלי לעלות להר?
ג | 28-03-2018 15:07
טוב. ומה אם, נניח, אני לא 'חסיד' של הרציה? מדוע שייאסר עלי לעלות להר?
אז תעשה לפי הרב שלך. הסרטון מיועד למי שרוצה לדעת את דעתו של הרצי"ה.
אביהוא | 29-03-2018 10:27
לא אלמן ישראל. גם תוכל להיות תלמיד של הרציה בנושא הזה למרות שאינך מקפיד לעשות כדעתו בדברים אחרים, אם לדעתך הוא מומחה בתחום. כפי שהתלמוד הכריע הלכה כרב באיסורים וכשמואל בדיני ממונות. והוא הדין להיפך, גם אם אתה תלמידו של הרציה, בנושא הזה אתה רשאי לסמוך על דעת גדולי תורה אחרים שנחשבים מומחים בתחום. כך כתב המאירי (מסכת חולין דף ז.): תלמיד חכם שאמר דבר הלכה מחדשת הן דרך הוראה הן דרך גדר הן להחמיר הן להקל אף על פי שהוא מבטל בזה מנהג קדמונים אין ראוי להחזיקו בכך במדת יוהרא ונטילת שם במה שאין ראוי לו לסרב בדבריו מצד שלא נהגו הקדמונים כן אחר שהוא מראה פנים לדבריו ושהוא כדאי לסמוך עליו שכל תלמיד ותלמיד מקום הונח לו להתגדר בו וזהו שאמרו ברבינו הקדוש כשהתיר את בית שאן חברו עליו אחיו ובית אביו אמרו לו מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור אתה תנהג בו היתר דרש להם מה שנאמר בחזקיה וכתת את נחש הנחשת וכו' אפשר בא אסא ולא ביערו וכו' אלא מקום הניחו לו וכו' מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו רל שאין מסירין אותו מדעתו מצד המנהג הקדום ואמרי לה אין מזניחין אותו כלומר שאין מעמידין אותו בחזקת שכחן ומורה בדרך שלא נתקבל בה כן.
אה, אולי בגלל הסיבה הפשוטה שכל רבני ישראל חוץ מכמה אברכים והרב ליאור אוסרים את זה.
יהודי | 28-03-2018 20:04
נראה די פשוט סך הכל, בתנאי שאתה מאמין בשיטת היהדות האורתודוכסית ולא מבלבל את המוח עם תאוריות שלא נשמעו כמוהם מעולם.
15
הקב"ה צוה על קרבן פסח
גם מרן הרב זצ"ל | 28-03-2018 16:03
...גם מרן הרב זצל וגם בנו הרציה זצל לא חולקים על מצוה זו (ועשו לי מקדש) הגוררת אחריה כחצי תורה. אדרבה מרן הרב זצל כתב (בספרו משפט כהן סימן צד), שלא צריך נביא ולא מופתים ואם משמים מגלגלים אפשרות, כי אז יש מצוה וחובה גם לבנות הבית וגם להקריב ואפילו קרבן אחד. דא עקא, שמשמים לא מגלגלים [לא בית מקדש ולא שום מצוה אחרת] כשאין התעוררות מלמטה, והרי אין שום אפשרות ותועלת לשום התעוררות מלמטה, אם חס וחלילה הר הבית יהיה יודנריין [רק כשיהיו יהודים בהר הבית ובהמון, יהיה אפשר להתחיל אט אט ב'עבודת בית המקדש'], ואין זה משנה הסיבה אם מצד הערבים אם מצד הממשלה ואם מצד הצדקנים. כיום הזה גדולי תלמידי מרן וכל שיש לו מח בקדקדו כבר מבין, שכל עוד הוא בעצמו 'אישית' לא יופיע בהר הבית ויסחוב אחריו את משפחתו שכניו ידידיו, אף אחד לא יבנה בשבילו את בית המקדש! ואפילו רשיון לעשירית האיפה סולת למנחה לא יקבל, לא מכורש לא מהאייתולה, לא מארדואן לא מטראמף לא מנתניהו לא מגבוה לצדק לא ממערכת הבטחון התחתון ואפילו לא ממועצות וחכמי התורה שריהם ויועציהם! בדיוק על גאולת תורת המקדש וקדשיו בהר הבית ברגלים וברגליים ובכל יום ובעגלות ילדים, נאמר אם אין אני לי מי לי ?
16
איך אתם לא מתביישים! לקרוא לרב כזה צדיק ואוהב ישראל ועדין בשמות גנאי.
נ. | 28-03-2018 16:21
לפני שאתם כותבים חוצפות כאלו על רב כל כך צדיק שעיצב את המדינה ואהב את העם הזה כל כך, תבררו מי הוא היה, תקראו עליו קצת חומר ולא ישר תכתבו כאלו דברים נוראיים! אתם פה החמומי מח. שמגיבים בלי לברר דברים. זה כנראה איסור ככ חמור שהוא רצה להדגיש זאת
17
נהניתי מהסרטון. רואים בבירור את דרך מסירת התורה מהרב קוק לבנו הרצי"ה זצ"ל, ומהרצי"ה לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
אבי | 28-03-2018 16:22
לכן אין לזוז מהפסק הזה שכולו קדש קדשים. אין מקום לשום דעה אחרת. אין לפתוח מעתה שום ספר על מנת לדון בדברים. צדק הרב אבינר שהוציא מחוץ ליהדות את מי שעולה להר. גם אם זה לא מופיע ב יג עיקרים של הרמבם, הרי יש לזה מקור קדום באנשי כנסת הגדולה שכידוע קדמו לרמבם הרבה דורות.
18
לא מבין למה מחמירים כל כך ב"חתיכת כרת" של הר הבית הרבה יותר מכרת של צאת שבת כדעת רבנו תם ושו"ע ורוב הראשונים וגדולי האחרונים.
אליהו | 28-03-2018 16:37
כנראה כשיש דעות חשובות אחרות, אומרים הנח להם לישראל.
19
הרציה
בחור ישיבה | 28-03-2018 17:48
לא מבין דבר אחד. הרי יש עוד המון רבנים שסוברים אחרת וסברו אחרת. למה דעתו של הרב צבי יהודה זצל מחיייבת את כולם? ברוב הלכות רוב עם ישראל לא יודע מה דעתו ולא עושה על פיו.
20
בא נתקן דבריו של הרב צבי יהודה הוצאו לגמרי מהכשרם
אריק | 29-03-2018 8:30
הרב צבי יהודה שהגיע בשחרור הר הבית הבין את שהות החילים בהר הבית בשחרורו . על עצמו החמיר כיוון שאינו היה חייל קרבי ולא הספיק להטהר ולכן ביקש לצאת משם וללכת לכותל . הוא לא צעק גיוולד על החילים ששומרים על הבית . למקרה של הרב בלייכר אותו תלמיד סבר לעשות עליה המונית והרציה סבר שללא טבילה וידיעה מוגדרת של מקום המקדש ודאי שאסור לטמא את ההר . אך המודעות בידינו להכנה נאותה תוך ידע היכן בודאות מותר לכל השיטות לשהות בהר הבית (הרציה לא זכה בחייו לראות את ספרו של הרב גורן זצל על הר הבית). אם כן בהכנה נאותה בטהרה לעליה להר הבית יתכן והרציה היה מסכים לכך ,בניגוד לרבני ישיבות הקו שעל דעת עצמם אומרים שעליה להר הבית אסורה לחלוטין.
תבדוק עובדות לפני שאתה כותב.
נועם. | 30-03-2018 1:15
הרב מנחם בורשטיין הוא רמ במרכז. הרב מרדכי גרינברג היה ראש ישיבת כרם ביבנה. הרב יהושע בן מאיר גם מלמד במרכז. אבל בשביל להביא עוד חבר'ה לעלות להר עדיף לכתוב שרק הקוניקים אוסרים. מעבר לזה. מדהים כמה חוצפה יש לך לפרש את הרב צבי יהודה כרצונך ולהגיד שכל הקו שזה רבנים ששימשו את הרב צבי יהודה עשרות שנים, מבינים פחות ממך למה הרב צבי יהודה התכוון. לומר שזה חידוש שלהם. לסיום לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תח לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה
21
שאלה- ייתכן וצריך גם לא להתחתן.? הרי לא כולם שומרים כנדרש ויש בזה הרבה חתיכות כרת
גיל | 29-03-2018 9:58
ילמדונו רבותינו, את ההבדל.? האם המנהג הוא ככ קריטי ולכן ממשיכים להתחתן, אשמח לשמוע על רב שאוסר להתחתן עם בנות יוצאות העדה התימנית, שלא נהגו בבדיקות (ענייני כרת) כבנות אשכנז. אם כבר התחתנתי עם אחת כזו, האם אני מחוייב להתגרש.?
22
הרצי"ה חזר בו אחרי וביחד עם הרב גורן
אמת מארץ תצמח | 29-03-2018 10:36
למה לא משמיעים הכל?
שטויות מה שכתבת
יצחק | 01-04-2018 9:44
הרציה מעולם לא חזר בו, ואדרבה גם הרב גורן לא התיר ככ
23
הרב צבי יהודה לא היה איש הלכה
יהודי | 01-04-2018 23:40
הגאון הרב משה מרדכי שולזינגר מספר שפעם שמע מצבי יהודה שכדרכו נאם על הצינורות הקדושה שהןא מתקן, אס הוא ניגש לבמה ודפק ואמר אם התקלקלו הצינורות צריך להזמין אינסטלטור
הרב משה מרדכי שולזינגר
אלי | 04-04-2018 9:52
למד במרכז ועבר להיות מתלמידי החזוא הרב צבי יהודה התרחק ממושגים קבליים, ולא דיבר לא על תיקונים ולא על צינורות. אין צורך לבזות תח כדי לומר את דעתך. אפשר להגיב בכבוד.
24
שיטצ הויואל משה ספר ההשקפה של הנטו"ק היא בעד מצוות בניית בית המקדש בימינו והקרבת קרבנות בימינט
יהודי | 01-04-2018 23:51
לשיטתו וכן שיטת ספר המגילת אסתר על הרמבם הרמבם לא מונה את מצוות כיבוש ארץ ישראל בגלל ג שבועות (לכן נחשבת כמצווה שלא נוהגת בכל הדורות וככזו אינה נמנית בכלל התריג מצוות ) אבל את מצוות בניית המקדש והקרבת הקבנות הרמבם מונה בכלל תריג המצוות כי נוהגת בכל הדורות גם בדורינו שאין עליה את איסור ג השבועות
25
טוב לעלות להר הבית משום חיבוב מצווה.
יפה יוסף | 23-05-2018 0:00
הבעיה שקשה מאוד לעלות להר.התור הארוך מוציא את הנשמה.ופיקוח נפש דוחה עליה.נקווה שזה יהעה הרבה יותר קל ולטייל חופשי בלי הגבלה בעזרת הד'.