אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

דו"ח המבקר חושף: המשטרה לא יישמה את הלקח מחטיפת הנערים

דו"ח מבקר המדינה מעלה ליקויים משמעותיים בעבודת צה"ל והמשטרה. ממנו עלה כי פקודות "חניבעל" השתמע לשתי פנים בקשר לערך חיי החטוף במבצע 'צוק איתן'; צה"ל לא עומד ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות לצה"ל

מבקר המדינה חושף: כשלים בהתנהלות צה"ל בצוק איתן
  חיילי צה"ל במשימה (צילום: פלאש 90)

דו"ח מבקר המדינה- יוסף שפירא שמתפרסם היום (רביעי) מעלה ליקויים משמעותיים בעבודת צה"ל והמשטרה. ממנו עלה כי פקודות "חניבעל" השתמע לשתי פנים בקשר לערך חיי החטוף במבצע 'צוק איתן'; צה"ל לא עומד ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות לצה"ל. על מסלול הנח"ל: אין הלימה בין פעילות הנח"ל להוראות החוק. על כן, יש לסיים את תפקידו ההיסטורי במתכונתו הנוכחית.

"ההוראות של צה"ל בנוגע להכשרות בתחום המשפט הביןלאומי לא נתנו מענה הולם לגבי כללי ההתנהגות ההומניטריים עלפי המשפט הביןלאומי החלים בפעילות צבאית בקרב אוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת", נכתב בדו"ח.

לנוהל 'חניבעל' פרשנויות שונות- לא הובן נכון

על פקודת נוהל "חניבעל", שעוסקת בכללי צה"ל לפעולה מיידית במקרה של חטיפת חייל בידי האויב, כמו סגן הדר גולדין הי"ד או אורן שאול הי"ד, אומר המבקר כי ניתן להביא לפרשנויות שונות של הפקודות על ידי גורמים שונים בצה"ל.

על אף אף שהוראת מדיניות האש של המטכ"ל הייתה בתוקף במבצע "צוק איתן" המחייבת לפעול לפי עקרונות המשפט הבין-לאומי, לא צוינו במפורש בפקודת "חניבעל" עקרונות ההבחנה והמידתיות. עוד נמצא כי פקודות "חניבעל" הפיקודית והאוגדתית היו עלולות להשתמע לשתי פנים בנוגע למונחים המתארים את ערך חיי החטוף.

מבקר המדינה מציין בחיוב את פעולתו של הרמטכ"ל רב-אלוף גדי אייזנקוט, אשר הורה בעקבות הביקורת וממצאיה על ביטול פקודת "חניבעל" ביוני 2016 ועל ניסוח פקודה חדשה, המסדירה את ההוראות המבצעיות למניעת חטיפת חייל או אזרח ולסיכול חטיפה כזאת לאחר שאירעה.

נמצא כי הגופים השונים, ובראשם משרד המשפטים וצה"ל, עשו פעולות, ליישום המלצות ועדת טירקל, לשיפור עבודת מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות דיני הלחימה, אף לפני סיום העבודה של צוות היישום.

דו"ח המבקר מוגש ליו"ר הכנסת

הקבינט התגייס לסייע לאזרחי עזה במהלך הלחימה בצוק איתן

בהתאם להמלצת ועדת טירקל הוקם בצה"ל מנגנון לבירור עובדתי כדי להחליט אם יש לפתוח בחקירה פלילית. מכך נמצא כי שילוב פעילות המנגנון לבירור עובדתי עם "מנגנון תחקור מטכ"לי" אינו מתיישב באופן מלא עם המלצת ועדת טירקל להקים "מנגנון נפרד לצורך עריכת ההערכה העובדתית". עם זאת, מבקר המדינה סבור, כי קיום הערכה עובדתית באמצעות המנגנון לבירור עובדתי במתכונת הקיימת עולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבין-לאומי.

בעבודת המנגנון במהלך מבצע "צוק איתן" ולאחריו, נמצאו ליקויים בנוגע ליעילות ולמהירות של עבודת המנגנון, הן באיסוף הממצאים והן בתיעוד המידע שנאסף.

מדיוני הקבינט עולה כי ניתן משקל משמעותי לכללי המשפט הבין-לאומי במסגרת פעילות צה"ל ברצועת עזה, וקויים ליווי משפטי שוטף לכל דיוני הקבינט במהלך המבצע, וכן ההתגייסות לסיוע לאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה במהלך הלחימה.

ליקויים מהותיים ומשמעותיים במחוז ש"י של המשטרה

על מחוז שומרון ויהודה (ש"י) של משטרת ישראל, אומר המבקר כי נמצאו בו "ליקויים, מהם מהותיים ומשמעותיים בתפקודם של המטה הארצי ומחוז ש"י , שיש בהם כדי לפגוע בבניין הכוח, בהפעלתו ,ברמתו המקצועית ובכשירותו המבצעית".

למעלה משלוש שנים לאחר אירוע "שובו אחים" – חטיפת שלושת הנערים, עדיין לא השלימה משטרת ישראל את יישום כל הלקחים שעלו אז לגבי הליקויים שנמצאו בפעילות מוקד 100 של המשטרה, במועד סיום הביקורת.

בנוסף, נמצאו ליקויים בכל הנוגע לקשר ולשיתוף הפעולה בין המחוז לבין צה"ל ושב"כ. חקירות אירועים שבהם פלסטינים נורו על ידי שוטרי מג"ב, שפעלו תחת פיקוד צה"ל באיו"ש, התקיימו בניגוד לפקודות המשטרה ובקצב איטי במיוחד. הדבר פוגע קשות בטיפול בתלונות ובאירועים, אינו עומד בכללי המשפט הבין-לאומי ואף פוגע באמון הציבור ברשויות האכיפה.

להוכחה, הוא אומר, כי רק רק בנובמבר 2017 קיבל ראש הממשלה את ההחלטה שהחקירות תבוצענה על ידי המשטרה צבאית החוקרת (מצ"ח). על כל הגורמים המעורבים האחראים לחקירות אלו לפעול בהקדם האפשרי ובתיאום מלא למימוש החלטת ראש הממשלה בנושא.

מסלול הנח"ל סיים את תפקידו ההיסטורי

לאחר בחינה של מסלול הנח"ל, התגלה כי אין הלימה בין פעילות הנח"ל להוראות החוק. לדברי המבקר, הפעילות הנוכחית בפרק המשימה האזרחית שבמסגרת מסלול הנח"ל אינה מתיישבת עם הוראות החוק והתקנות שהוצאו מכוחו". עUד הוא מוכיח כי לא התקיים דיון יסודי על קיומו של פרק המשימה האזרחית במסלול הנח"ל תוך כדי השירות הצבאי.

שפירא מביא את דברי הרמטכ"ל, שלדעתו, "מסלול הנח"ל סיים את תפקידו ההיסטורי במתכונתו הנוכחית ואינו רלוונטי עוד". על כן, הוא מורה להפסיק את פרק המשימה שבמסלול הנח"ל, ולעבור לשירות צבאי מלא של שלוש שנים.

צה"ל לא עומד ביעדי הגיוס של החרדים לצה"ל

בדו"ח נכתב כי בצה"ל מתעכבים עם קידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות לצה"ל. כאשר בשנים 2016-2013 לא עמדה מערכת הביטחון ביעדי הגיוס שקבעה הממשלה, והפער בין היקפי הגיוס בפועל של תלמידי ישיבות לצה"ל לבין יעדי הגיוס גדל פי שמונה בערך במהלך שלוש שנים. בנוסף נטען בדו"ח, נמצאו ליקויים במנגנון הפיקוח והאכיפה, שתפקידו מעקב אחר תלמידי ישיבות דחויי שירות, כדי להביא לגיוס מי שאינו לומד בישיבה.

נזכיר כי בינואר 2016 הקימה הממשלה צוות ביןמשרדי לנושא קידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות בתיקון לחוק נקבע כי שר הביטחון אביגדור ליברמן יגבש הצעת החלטה לתכנית לקידום העמידה ביעדי גיוס תלמידי ישיבות עלפי תכנית שיגיש לו הצוות, ויביאה לאישור הממשלה בתוך 40 ימים מיום הגשת התכנית.

אולם שפירא תוקף את ליברמן כי על אף קביעה זו, ליברמן הביא את הצעת ההחלטה לאישור הממשלה רק בחודש פברואר בשנת 2017 אף שהצוות הביןמשרדי הגיש לשר הביטחון תכנית רבשנתית בנושא כבר באפריל 2016. במועד סיום הביקורת הממשלה טרם דנה בתכנית, ויש בכך כדי לפגוע בעמידה ביעדי הגיוס שהיא עצמה קבעה.

צה"ל: בשנת 2016 התגייסו 2850 חיילים חרדים לצבא

מצה" נמסר בתגובה, כי ילמדו בקפידה את ממצאי הדוח ויפעלו ליישום הליקויים.

לגבי סגירת מסלול הנח"ל אמרו, "ייעודו של מסלול הנח"ל כיום הוא להוות מסגרת פיקודית השומרת על קיומם ושלמותם של גרעיני תנועות הנוער, כחלק מרצף תהליך חינוכי. במסגרת דיוני הוועדה לבחינת שינוי מסלול נח"ל הושם דגש על משמעותו של פרק המשימה במסלול הנח"ל ככלי לביצוע הכנה לצה"ל באופן רוחבי ומשמעותי, ועל כן נקבע כי נדרש לשמר את משך השירות בפרק זה. בשנת 2016 הושם דגש על ביצוע פעילויות משמעותיות בקרב אוכלוסיות ייחודיות לאור דירקטיבת הרמטכ"ל".

בצה"ל משרתים כיום כ-7000 חרדים. הצבא פועל לגיוס החיילים החרדים בדרך שתתאים לאורח חייהם ועל פי הנחיות הדרג המדיני, אלפי החיילים החרדים מקבלים כלים ויכולות תעסוקתיות להמשך חייהם תוך שמירה על אורח חייהם הייחודי זאת מתוך הבנה כי שירותם הינו חיוני ומשמעותי בכלל המערכים בצה"ל. גיוס חרדים לצה"ל נמצא במגמת עליה מתמדת, מנהלת החרדים הוקמה לפני כשלושה חודשים והינה אמונה על הטיפול באוכלוסיית החרדים כמשאב אנושי הכרחי להצלחת צבא העם במשימתו. בשנת הגיוס 2016 (עד 01.07.2017) צה"ל ביצע עמידה של 90% ביעדי הממשלה בגיוס חרדים כלומר כ-2850 חיילים חרדים התגייסו.

תגובות

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מברכת על דו"ח מבקר המדינה, מאמצת את מסקנותיו, ותפעל ליישום הנושאים העולים בו. יתרה מכך, חלק ניכר מההערות שעלו בדו"ח המבקר, נבחנו ואומצו ע"י המשטרה עוד בטרם פרסומו, בעקבות תהליכי בקרה ולמידה אותם מקיימת המשטרה באופן תדיר.

משל״ט מחוז ש״י: במסגרת תהליכים ארגוניים שהחלו עוד בשנת 2016 בכל הנוגע לבניין הכוח, בוצעו ועוד צפויים שינויים ארגוניים משמעותיים במחוז, בהם הקמת שתי תחנות חדשות ותוספת תקנים וכח אדם להתמודדות מיטבית מול האתגרים השונים. מרכז השליטה המחוזי המעניק מענה מיטבי למאות אלפי פניות אזרחים מדי שנה, עבר שדרוג משמעותי וכיום כל שוטרי המשל״ט בוגרי הכשרה מקצועית. כמו כן, בתקופה הקרובה אף צפוי להתחיל בניית משל"ט חדש וממוגן.

בהתאם לאתגרי המשטרה באיו״ש ואיומי הייחוס השונים, בשנים האחרונות מתבצעת עבודת מטה מקיפה בנושא רכבים ממוגנים תוך בחינת החלופות השונות באופן שיתן מענה מיטבי ומקצועי לטווח הארוך.

מערכות מחשוב להנוגעות לאכיפת החוק בתחום דיני התעבורה באיו"ש:הסתיים תהליך הפיתוח של הממשק מצה"ל למשטרה בנושא כלי רכב ונהגים פלסטינים, הקבצים מצה״ל התקבלו במשטרה לראשונה רק באוגוסט 2017. מניתוח הנתונים שהתקבלו, עולה כי מידע רב הינו שגוי. לאור זאת החליטה משטרת ישראל שלא לאפשר קליטת המידע עד לטיובו, מאחר וקליטתו עלולה לגרום להצגת מידע שגוי במערכות המשטרה. מצב זה, עלול לחשוף את משטרת ישראל לתביעות של אזרחים, שיפגעו כתוצאה מאכיפה המתבססת על מידע שגוי זה. משטרת ישראל עדכנה את צה"ל בנושא.

בנוסף, על מנת לייעל את האכיפה בכבישי איו״ש, הוספנו ניידות ושוטרים לבינעירוני באיו״ש בגלל האתגר של חיכוך עם האוכלוסייה הפלסטינית וכן ניידות של משטרת התנועה הארצית מתגברים אכיפה בנוסף על הניידות של מחוז ש״י

באשר לחקירת שוטרי מג״ב: חקירות שוטרים באשר הם, הינה משימה שאיננה תחת אחריות משטרת ישראל ומאידך, המשטרה מעולם לא תוקצבה לגביה. עקב ואקום שנוצר בפונקציה זו של חקירת מקרים של אירועי ירי בהם גרמו שוטרי מג"ב לפציעה או למוות של פלסטינים באיו"ש, נכנס מחוז ש״י לתחום זה. מאז שנת 2007, פעלו גורמים רבים להעברת האחריות על החקירות לגורם אחר ורק לאחרונה בנובמבר 2017 החליט ראש הממשלה כי הטיפול בתלונות נגד שוטרי מג"ב ביחס להפרות של כללי המשפט הבין – לאומי במסגרת פעילות משטרתית, שנעשתה תחת פיקוד צה"ל באיו"ש, תועבר לידי מצ"ח.

בנושא מפל הפשיעה: משימה זו לא הייתה של מחוז ש״י, שעיקר משימתו היא לתת שירות לאזרחים ישראלים הגרים באיוש. רק לאחר שבוצע ניתוח מודיעני אסטרטגי במשטרה, החליט המפכ״ל להטיל על מחוז ש״י את המשימה של בלימת מפל הפשיעה תוך סינכרון עם יתר המחוזות המתמודדים עם פשיעה פלסטינית.

גובשה תפיסה מסונכרנת עם כלל יחידות המשטרה המגולמת גם בתוכניות רפורמת האמו״ן של המפכ״ל וגם בתוכניות השיטור הגבוה. ההישגים הראשונים בתחום זה מרשימים ביותר ומשפיעים אפקטיבית על כמות הפשיעה ויעילות הלחימה בה. אנו צופים שכאשר התהליך כולו יושלם האפקטיביות תלך ותעלה. זאת ועוד בכדי להתמודד באופן אפקטיבי ולבלום את מפל הפשיעה מאיו"ש לתוך שאר המדינה, הוקצו למחוז תקנים יעודיים והוקם דסק אמל"ח המסונכרן בין כלל גופי הביטחון השונים. לדסק האמל״ח הישגים מרשימים בממשק שבין טרור לפשיעה תוך מיקוד בנושא המאבק באחזקה, סחר ושימוש של אמצעי לחימה בניגוד לחוק.

משטרת ישראל תמשיך להעניק שירות מיטבי לאזרחי ישראל המתגוררים ביו״ש, ובד בבד להגן על כלל אזרחי מדינת ישראל."

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו