אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

למה שמחתי שהרב קלנר אמר שנשים אינן רוחניות?

במאמר שפורסם בשבת האחרונה בעלון 'עולם קטן', מתייחסת מירב (טובול) כהנא, ראש תכנית 'מתיבתא' במדרשה בבר אילן, לדבריו של הרב קלנר ומגלה למה היא שמחה שהוא אמר שנשים אינן רוחניות

למה שמחתי שהרב קלנר אמר שנשים אינן רוחניות?
  (צילום: מתוך 'עולם קטן')

אחרי שתשכך סערת דברי הרב קלנר, אני מקווה שאפשר יהיה לדון בליבת דבריו באופן רציני. אחרי שמנפים את הביטויים המזלזלים והפוגעניים שבדבריו, יש כאן שיטה הגותית שלמה שמאחוריה עומדים רבנים, רבניות ובתי מדרש. הסגנון אמנם משתנה, והוא לרוב רך יותר, אך תורף הדברים דומה והוא ראוי לדיון.

תפיסתו של הרב קלנר ודומיה אוחזת בדברי המהר"ל על חומר וצורה בחלוקה מגדרית כפשוטם. היא מצטטת את דברי הרב קוק בפסקאות רבות שמפשוטן עולה שהגבר מוכשר וראוי להנהגה, לעיוני, לשכלי, "ואילו הצדדים הגבוהים של מגמות העולם, התרבות, תפיסות חובקות זרועות עולם, הם אינם המקומות שאנו מצפים שהנשים בדרך כלל תגענה לאיזה הישגים בזה" (הרב קלנר). לדידם כל עולמה של האישה הוא אכן "בהשלמתה את אישהּ בהרגשתה העדינה, ונטיותיה הטבעיות הרכות והישרות האמורות לאזן את מתח החיים הגברי (הפעלתני, הלוחמני, העז והכובש), בשקט הטבעי הפנימי שלה; ובהיותה כ'אם בישראל', בהבאת נשמות של 'נצח ישראל' לעולם, במסירות דואגת ובחום האהבה וברוֹך האימהי" (הרב קלנר).

אולם כנגד תפיסה זו עומדת גם תפיסה יהודית אחרת. הניסיון לטעון שהתפיסה שלעיל היא ורק היא משקפת את דברי חז"ל והתורה – אינו אמת. גישה אחרת משתקפת למשל אצל בעל העקדה:

"והנה בשני השמות אישה-חוה נתבאר שיש לאישה שתי תכליות, האחד מה שיורה עליו השם אישה – כי מאיש לוקחה, וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות, כמו שעשו האימהות וכמה צדקניות ונביאות… והשני עניין ההולדה והיותה כלי אליה ומוטבעת הלידה וגידול הבנים כאשר יורה עליה שם חוה – אם כל חי. והנה תהיה האישה כאשר לא תלד מנועה מהתכלית הקטן ותישאר להרע או להיטיב כמו האיש אשר לא יוליד".

הרב יצחק עראמה, בעל העקדה, רוצה להסביר באמצעות ניתוח זה את חרון האף של יעקב ברחל על אמירתה "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי". לדבריו, לאישה יש שתי תכליות. התכלית הראשונה שלה זהה לתכליתו של האיש, ועיקרה "להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות". התכלית השנייה, שנבנית על גבי קודמתה (ומעניין שהוא מכנה אותה 'התכלית הקטן') היא הפונקציה האימהית. זו פונקציה חשובה ומהותית בעולמה של האישה, אך בהחלט לא היחידה.

צפו בדבריו של הרב קלנר שעוררו סערה

להמשׂיג את ההבדל בין גברים לנשים ב"רשימות מכולת" מגדריות – זה חטא כפול. עינינו הרואות שהכישרון הנשי יכול לפעול לא רק במרחב הפנימי אלא גם החיצוני, ולא רק הרגשי אלא גם השכלי, וגם שם לעשות טוב ולהשפיע בטוב. כיצד אפשר להגיע לדרגות גבוהות של אהבת ה' ויראתו, שגם נשים חייבות בהן, מרגש בלבד? ממה שמנביע להן עולמן הפנימי? כמה שטוחה תהיה עבודת ה' שכזו שאין בה העמקה והרחבה

האם גברים ונשים שונים? כנראה כן. אבל להמשׂיג את ההבדל הזה ב"רשימות מכולת" מגדריות ולהגדיר את הגברים כך ואת הנשים אחרת – זה חטא כפול. ראשית, מפני שעינינו רואות שבסופו של דבר יש כל כך הרבה "יוצאי דופן" לפי כל הגדרה שניתן. שנית, מפני שהניסיון להגדיר את המינים (ובעיקר את "האופי הנשי") בא בדרך כלל לתחם את מרחב הפעילות (בד"כ של האישה), לצמצמו ולומר שהיא מוכשרת לזה אך לא לדברים אחרים. אולם עינינו הרואות שהכישרון הנשי יכול לפעול לא רק במרחב הפנימי אלא גם החיצוני, ולא רק הרגשי אלא גם השכלי, וגם שם לעשות טוב ולהשפיע בטוב. אפשר להתעקש על ההגדרות אבל תמונת המציאות מראה מורכבות גדולה יותר. נכון יותר לדבר בלשונו של הזוהר על בחינת "דוכרא" ו"נוקבא", הנמצאות בכל אחד, כנראה במינונים ובהרכבים שונים.

האם נשים שבורכו בחכמה, בבינה וביכולת לימוד ועיון אינן צריכות לנצל את מתנת האלוקים כדי לפעול טוב גם בעולם ולא רק בביתן? ברוך ה' כולנו נהנים מפֵרות העשייה של נשים הנמצאות בחזית המדע (גם אם הן לא זכו בנובל). באותו אופן אנו נהנים ברוך ה' ממסירותן של האימהות לביתן ומניצול כישרונותיהן בבית פנימה.

בעיקר יש להתעכב על העניין של לימוד תורה לנשים. אפשר אמנם לאחוז בגישת הפשט ש"התכונה של הגבר היא לבוא לאושרו על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואמנותי. והתכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל של ספרים" (שמונה קבצים, א, תקיד). אפשר לדון ולהתווכח מה הרב קוק היה אומר היום, במציאות הכללית והפרטית שהשתנתה. אך גם מי שמתעקש לטעון עמדה כזו היום, חובה עליו לשים לב שהעולם היהודי מכיר גם גישות אחרות כמו זו של בעל העקדה שהוזכרה, וכמו זו של האדמו"ר האחרון מחב"ד שראה בלימוד התורה של הנשים אחד מסממני הגאולה, וציין שהדבר משפיע גם על תוככי הבית פנימה, וזה "מוסיף חיות והתלהבות יתרה בלימודם של הילדים" (ספר השיחות, תש"ן, אמור).

איזה עיוות חינוכי, ערכי ורוחני נוצר מכך שבלימודי החול הדרך סלולה לבנות ואילו ביחס לקודש אומרים להן אל תקרבו (אמנם אליבא דרב קלנר כל עיון שכלי אינו מתאים לאישה, אך בענייני חול כמעט אין מי שמשמיע קול כזה).

כיצד אפשר להגיע לדרגות גבוהות של אהבת ה' ויראתו, שגם נשים חייבות בהן, מרגש בלבד? ממה שמנביע להן עולמן הפנימי? כמה שטוחה תהיה עבודת ה' שכזו שאין בה העמקה והרחבה. זאת עוד לפני שדיברנו על הזכות והחובה של נשים להרוות את צימאונן הרוחני בדברי אלוקים חיים, ומתוך כך לשמוע טוב יותר את הקול האלוקי ולהידבק בו, ואין כאן המקום להאריך.

בעולם המודרני והפוסט-מודרני שלתוכו נולדים ילדינו, הדבר החשוב ביותר שאנו יכולים וחייבים לעשות הוא לחנך את בנינו ובנותינו לתורה. ללימוד תורה. לאותיות של תורה. לדעת תורה ולקדושתה. המדרשות אינן בית חולים לרפואת הקלקולים, אלא בדיוק נתיב הגאולה ששרטט האדמו"ר האחרון. כמה בתים של תורה, חלומות ושאיפות בקודש נוצרים אצל תלמידותינו הודות לרוממות קרנה של תורה, ומשם מוזרמים לעם ישראל כולו.

בשולי הדברים, אני גם שמחה שהרב קלנר חשף את עמדתו שנשים אינן רוחניות, אף שבהמשך ניסה להסביר את כוונתו. באזורים חרד"ליים מגדלים את הבנות לתובנה שמכיוון שהן רוחניות יותר הן אינן זקוקות ללימוד תורה מעמיק ועל בסיס יומיומי, והודות לרוחניותן הן גם פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. כעת, משמתברר שהן אינן רוחניות, אני מקווה שזה יעורר את הנשים לקחת אחריות על עולמן הרוחני, לפעול בו ולהגדילו באופן אקטיבי.

האתגרים שהמציאות המתחדשת, השינויים במעמד האישה והרחבת עולם התורה הנשי מגלגלים לפתחנו הם רבים. החל משמירת הבחירה האישית הפנימית של כל אישה לבחור באופן מדויק במה שטוב לה ולביתה (לפעול רק בבית או גם בחוץ); דרך היכולת להכיל שינוי ולחולל שינוי בתוך עולם המסורת מתוך שמירה על המסורת; ובעיקר ליבון השאלה איך שומרים וממשיכים לבנות משפחות בריאות וחזקות שבתוכן אנו מגדלים את ילדינו. האתגר הזה יכול להצמיח תובנה עמוקה וחדשה בדבר השותפות והברית הזוגית. שותפות עמוקה בבניית בית בישראל.

האפשרות לצמצום האופק הנשי – הכללי והתורני – אינה אמתית. לא רק משום שאין לזה סיכוי, עולם העשייה והלימוד הנשי ב"ה פורח כמעט בכל המחוזות; אלא בעיקר מפני שזו אפשרות שאינה נכונה. במובנים רבים אנחנו בעידן של גאולה, וכדברי הרבי מלובביץ' החכמה והבינה הנשית הן חלק ממגמה זו. והאמת תורה דרכה.

=======

מירב (טובול) כהנא, ראש תכנית 'מתיבתא' במדרשה בבר אילן

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
41 תגובות - 27 דיונים מיין לפי
1
את בדיוק הדוגמא למה הרב קלנר צדק
אריק | 18-02-2018 19:46
וכנ''ל כל אותו עניין הבחורילות
נו, עוד גבר שכנראה ממורמר מאשתו
0 | 23-02-2018 11:32
אז בא להוציא תסכולים בטוקבקים
מתאים כהמשך
שין | 20-02-2018 20:22
לסגנון של גסות רוח
הצלחנו להבין שנשים למדניות אינן חביבות עליך;
סיגל | 19-02-2018 15:41
אך חסרה הנמקה מלומדת. או שמא אין כזו בדברי הטעם שבכתבה
תגובה עלובה
אחרי בקשת המחילה.. | 18-02-2018 22:58
...
נשמח אם תפרט...
תגובה | 18-02-2018 20:33
למה?
2
אלופה
סמדר | 18-02-2018 20:30
3
ישר כוח!
הדס | 18-02-2018 20:30
תודה על דברייך המחזקים והמדוייקים, אהבתי מאוד את היחס המכבד כלפי הרב ואם זאת את הבהרת עמדתך.
4
הרב קלנר יותר משכנע
לק | 18-02-2018 20:53
...
5
מביך
אבנר | 18-02-2018 21:05
א. את מתארת שיטה שונה משיטתך שהרבה רבנים ורבניות כדברייך אוחזים בה, ואז כותבת שהיא חטא כפול. וטוענת שההבנה שלך בעקדת יצחק היא העמדה היחידה הלגיטימית. ב. לא נעים שמישהי שטוענת על מישהו אחר שהוא מבין דברים בשטחיות (אחד מגדולי המעמיקים בדור), ואת מתייחסת בכזאת שטחיות לדבריו.
6
עצם המצב שבה בת ישראל מכניסה את עצמה
אור גרמן | 18-02-2018 21:48
לדיון 'סוער' וביקורתי זה מחליא
נכון אתה צודק כפי שנוהגים הנוצרים
ניסים | 20-02-2018 20:59
הרב קלנר יסתור על הלחי ונשים תגשנה את הלחי השניה אבל האמת שאנחנו לא נוצרים לכן יואיל כבוד הרב לדבר בשפת אנשים מתורבתים ולא ינבל את פיו כלפי נשים
7
יישר כוח
יוסף | 18-02-2018 21:58
סוף סוף דברי טעם בכל המלל האינסופי, בושה שאין רף מינימלי להיות מורה במכינה. תת רמה של מסרים רדודים באצטלה רבנית
הרב קלנר הוא עמקן עצום ובקיא גדול. אל תעשה לעצמך חיים קלים
יצחק | 19-02-2018 22:01
הרב קלנר הוא עמקן עצום ובקיא גדול. אל תעשה לעצמך חיים קלים. אילו הכותבת היתה מכבדת את עצמה, היתה מניחה את הדיון לגדולים ממנה ולא נדחפת לשורה הראשונה עם טיעונים רדודים למדי
8
לכל הגמדים טרוטי העיניים - תצפו בשיעורו של הרב במכון מאיר
יהודי פשוט | 18-02-2018 22:35
אם תצליחו בכלל להבין מה הוא אומר - אז תגלו שהוא מסביר במדוייק את כוונתו, אם כי אני בספק אם תצליחו. הגובה התורני של המקטרגים אינו מתקדם מעבר לפש של סיון רהב מאיר, מקסימום פש עם רשי. ככה זה כשמתעסקים כל היום בפייסבוק ובוואטסאפ ומדי פעם מרימים את העיניים לגלות שיש אנשים ברמות גבוהות פי אלף מהם. אבל כך זה היה מאז ומעולם. עמי ארצות תמיד שנאו שנאת מוות את תלמידי החכמים. רק שפעם לא היה לעמי הארצות מרחב פרסום כה גדול כמו שיש היום. ולכן כמו כל תופעת עדר, הם דורשים להוריד את כולם לרמה שלהם ואוי לו למי שלא יישר קו.
מדוייק!
שמואל | 19-02-2018 9:42
אוי לבושה שכל עם הארץ שלא מתקרב לסוליית נעלו של הרב קלנר מעיז לפעור פיו כלפיו. לרקוד על דמו של אחד מגאוני הרוח של האומה כדי למצוא חן בפני עדת הפלורליסטים הנבערים.
התירוץ הכי שחוק
דן | 19-02-2018 9:01
דברי אמת אמורים להיות ברורים ובהירים לכל.
9
משום מה דווקא התלמידות חכמים מושכות לרפורמים.
אריק | 18-02-2018 23:03
לא יודע למה.. מבלי להכנס להבנתה השגוייה בדברי הרב ערמא. ולפני שהיא מעמידה את דבריו בפני שני ענקי עולם. מעניין אותי למה שורשי הרפורמים בציונות הדתית מופיעים דווקא ברבניות מסוגך.. המעודדות גיוס נשים, מבטלות שבעה נקיים וכו. ניתן לקרוא לזה תורה נשית... אבל גם אפשר לקרוא לזה 'פלוספיה אישית שמלבישים אותה על התורה'.
תסביר מדוע הבנתה שגויה במקום לנתח תהליכים סוציולוגיים בחברה הדתית
מושיקו | 19-02-2018 22:53
נסה לדבר לגופם של דברים
10
יישר כח!
מגיב | 18-02-2018 23:28
דברי חכמים (וחכמות) בנחת נשמעים.
11
צודקת. מחפשת שיעור דף יומי לנשים
רוחנית | 18-02-2018 23:32
למרות שקשה לי עם זה שהאוראים היו גברים והם העבירו את התורה הגברית בלבד ולא ראו את הפן הנשי אולי אם היו גם אמוריאיות הייתי לומדת תלמוד נראה לי שאסתפק במשנה אפשר לפרש אותה בפן נשי למרות שהתנאיות הודרו עי רבי יהודה הנשיא. מי אמר שהתורה ניתנה להילמד רק לגברים ורק הם יכולים לפרש אותה ולגזור גזרות לו היו נותנים לתנאיות לכתוב את התורה הכל היה נראה אחרת. ברור שהכל מתחיל משלטונו של משה רבינו שדחק הצידה את מרים הנביאה שהייתה גדולה ממנו גם בגיל וגם בנבואה הרק במשה דיבר ה'? משה עוד מינקותו הפך למרכזי יותר ממרים - מדוע רק הבנים לזרוק ליאור? מה אם הבנות הן לא יכולות להיות מושיעות את ישראל? קדימה לתקן את העוול! בנות ליאור!!!
אהבתי
יפה מאוד | 19-02-2018 15:13
הכל התחיל מפרעה
בושה
יעל | 19-02-2018 11:11
יש תורה נשית??? מה הטמטום הזה?
12
מדברת לעניין גם אם אני לא מסכים להכל
מיכאל | 19-02-2018 8:42
חברים, יש פה התייחסות רצינית לדברי הרב קלנר וצריך לכבד אותה גם אם לא מסכימים. אין פה שום קשר לרפורמה. תפסיקו להשתולל זה לא דרכה של תורה. אני לא חושב שהגברת הזו שייכת לקבוצה של הלייטים חסרי הכבוד.
13
דברי חכמות בנחת נשמעים - איזה יופי, איזו מורכבות, עדינות, עמקות וחכמה.
ניר | 19-02-2018 9:06
דברי חכמות בנחת נשמעים - איזה יופי, איזו מורכבות, עדינות, עמקות וחכמה. אשרייך
14
טיפשי להגיב לדברי הרב בלי להכיר ולשמוע את תפיסתו הכוללת בנושא !!!!
יהודיה | 19-02-2018 9:28
הוציאו מהקשרם משפטים מסויימים שהוא אמר לכו תלמדו קודם את השקפתו בנושא ורק אחר כך תבנו תאוריות ...
15
עצם זה שאת אומרת שהוא אמר שנשים הם לא רוחניות, מוכיח שאין לך יכולת הבנה בסיסית.
יהונתן | 19-02-2018 9:31
תשובתו של הרב הייתה במענה לשאלה: הרי למדנו שנשים רוחניות, וגברים הם יותר בעולם המעשה? על כך השיב הרב: נשים רוחניות? קשקוש. למה הרב אמר את זה? הוא אמר את זה על כלל המשפט, עצם הסטיגמה כאילו גברים הם לא רוחניים, ואז דיבר על כך שבאופן סטטיסטי גברים מגיעים לגבהים רוחניים הרבה יותר גדולים מאשר נשים - וזה ממש לא קשור להדרת נשים בצורה כזאת או אחרת. הרב קלנר לא אמר שנשים לא רוחניות בכלל, ולא יכולות להגיע לשם, יש מוטציות - נשים לא נורמליות שכן מסוגלות אין מה להיעלב מהסגנון, הוא מתכוון לדברים כפשוטם בלי העלבה. מוטציה זה דבר שחורג מהנורמה. יש נשים שחרגו מהנורמה הסטטיסטית הזאת כמו דבורה הנביאה, בתו של רשי וכו'. האם הרב קלנר סובר שהן מטומטמות? שהן לא נורמליות במובן הרע? ברור שלא. אלו הן עובדות פשוטות, כך שאפילו הרב מיכאל אברהם מהמדרשה היקרה שלך בבר אילן - אמר את זה.
אז נשים רוחניות הן מוטציות?
דניאל | 22-02-2018 22:39
כל אשה שמגיעה לדרגה גבוהה של רוחניות, חוכמה, השכלה או ידע בתורה היא חריגה לדעתך? תן לי לחדש לך, כיום מעטות הנשים שנשארות בערות. רובן לומדות, מתפתחות, מבינות ורוחניות. החריגות הן אלה שדווקא מקטינות עצמן למעשה בלבד, לבישולי המטבח ונקיון הבית. לא משנה מה יגיד הרב, המציאות מכתיבה, והמציאות היא שאם מסתכלים גם במגזר החילוני וגם הדתי, הנשים מגיעות ליכולות גבוהות בכל התחומים, אם רק לא עוצרים אותן. אני אישית מעדיף להינשא לאשה רוחנית ולא לאשה קטנה.
16
מי שחושב אחרת זו זכותו
בינה | 19-02-2018 9:33
אי אפשר לחייב אדם לחשוב אחרת מתורתנו הקדושה מי שרוצה לכפור בחזל זו מעשה מצער אבל אין אפשרות אחרת זה ברור לא לזכותינו
17
אני יגיד לך איפה כל הכתבה שלך נופלת
בנימין | 19-02-2018 9:43
במילים ״האם גברים ונשים שונים? כנראה כן״ איבדת את האמון . אדם שמגיע להקצנה פמיניסטית עד כדי אי מציאת הבדלים בין גברים לנשים דבריו אינם ראויים להישמע מכיון שהם נועדו לשרת מטרה ולכן בעת הצורך אף שלא בכוונה דברי רבותינו יסולפו למען אג’נדה זו
18
הקצנה פמניסטית
ספי | 19-02-2018 10:17
המטרה מקדשת את האמצעים אבל לפחות תציירי את המטרה לפני שאת יורה את החץ
19
הרבי מחב"ד לא התיר תושב"ע
ענת | 19-02-2018 11:09
תבדקי מה הבנות לומדות בחבד. את מנסה בכוח להיתלות בהתירים מפוקפקים ובפרשנויות מצחיקות. בסופו של דבר להלכה אסור לנשים ללמוד תושבע ואל תחפשי דעות נידחות ותנסי לדחוף להם את מה שאת חושבת
20
לא אהבתי שכתבת על המגזר החרדלי דברי גנאי
אישה. | 19-02-2018 11:25
זה גם פוסל אותך כמו שפסלת את הרב. בתור אמא ברוכת ילדים ( וגדלתי בבית הכי לייט שיש ) מסכימה מאוד עם התפיסה החרדלית ואכן אני פטורה ממצוות שהזמן גרמן .פשוט מצחיק שאת מה שאמרו חזל את מייחסת לרב קלנר ...ואכן התפיסה החרדלית שנשים רוחניות ועסוקות בגידול ילדיהם (אני גם עובדת משרה מלאה ) לא יכולות לעסוק בתורה באופן יומיומי .אגלה לך סוד...שגברים מחוייבים בלימוד תורה ולא נשים ובלי להתייחס לדברי הרב קלנר את נשמעת רפורמית טיפוסית.
21
התגובות השובינסטיות כאן מוכיחות שמבקרי הרב קלנר צודקים
גבר | 19-02-2018 15:52
המגיבים כאן מראים עד כמה השוביניזם נפוץ בציבור החרדלי
שנאת הנשים מעוורת אתכם.
כמעט רוב התגובות תומכות בהתבטאות מעליבה כל כך. פני הדת היהודית כפני הנצרות | 21-02-2018 21:22
מעניין אותי להבין פעם אחת ולתמיד מדוע דתיים פוחדים כל כך מנשים? ההקצנה ההזויה עד כדי לשלול את רוחן ונשמתן של נשים חייבת להגיע מפחד מצמית כלשהו, לא יתכן שאדם שגדל על ערכי תורה יחוש שנאה ובוז רב כל כך כלפי 50% מנשמות ישראל... מרתק להבין ממה זה נובע.
22
דוגמא מצויינת לרפורמים החדשים
ישראל דוכרא | 19-02-2018 17:34
מוצרים פיסקה בספר את אחד מקדמונינו ולקים משם משפט שמסתדר להם וטוענים שזו תפיסת היהדות מרז ומעולם. האם גם תפיסת קדמות העולם של הרלבג תופסת? את הרב קוק שנכתב לפני דור זה לא מתאים לדורינו אבל מה שנכתב לפני 800 שנה זה בדיוק מה שסבתא שלך עשתה, עמלה על השס והפוסקים והוציאה אותם לדברי הבאי?...
23
יפה על אף שלא מסכים
בני | 19-02-2018 19:44
אינני מסכים אם תוכן הדברים, אך סוף סוף דיבור מרומם ולא שיטחי, מנסים לברר דרך, שיטה, לא דו שיח שטוח של מעליבים ונעלבים. יישר כח לא כל התוכן, אלא על הצורה שבה הדברים נאמרים. אם נסגל לעצמנו סגנון בירור כזה, זו תהיה ברכה גדולה!
24
יפה מאוד
חיים | 20-02-2018 16:59
יי
25
עצם העובדה שהרב קלינר טורח לחשוב ולדבר
יפה יוסף | 07-05-2018 15:29
על ההבדלים הוא נמצא במינוס.וכי כל הגברים חכמים? אולי שתלטנים כן ונראה כאילו זה מחכמה.לא. זה תוצאה מגאווה וכוחניות.יש הרבה חכמים אבל נבונים יש מעט משני המינים.הרב קלינר חכם יודע מה שלימדו אותו.החכמה האמיתית לדלות מהחכמה את התבונות.
26
יוצאי דופן
2 | 07-10-2020 12:35
היוצאי דופן שלך הן לא הרבה אלא יחידות סגולה לכן הרב אמר מה שאמר
27
זה יפה שאת...
שי | 29-03-2021 17:42
זה יפה שאת עונה לרב קלנר. אבל מה תעני למהרל? האם גם הוא מבחינתך ראוי לנזיפה ממך כי את למדת במדרשה וכו'? או אולי יש עוד מה לחמוד ולהעמיק בדברים? החלוקה כאילו יש גברים ונשים לחוד וזאת מלחמה ביניהם היא טעות. מה שהמהרל אומר הוא אמת. ואין בכך שום חיסרון! גבר בלי חיבור לאישה מנותק מהמציאות. הוא רוחני בלי גוף. אין שום מעלה לרוחניות לבד. המעלה היא בחיבור ביניהם כשהם יחד! כל אחד כשלעצמו הוא חסר!!!