אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

כשהרצי"ה נזף ברב גורן: בגלל הפסק שלך בגין החזיר את סיני

מכתב בכתב ידו של הרב הרב צבי יהודה זצ"ל המיועד לרב גורן, חושף את הנזיפה ברב הראשי על פסק ההלכה שבעקבותיו החזיר בגין את סיני למצרים "נרעשתי ונזדעזעתי לשמועה הנוראה"

כשהרצי"ה נזף ברב גורן: בגללך בגין החזיר את סיני
  הרב צבי יהודה זצ"ל (באדיבות ארכיון המדינה)

ארכיון המדינה ממשיך להעלות בצורה דיגיטלית מסמכים ישנים, ובין השאר משחרר לציבור את ארכיונו הפרטי של הרב הראשי לישראל והרב הצבאי הראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן זצ"ל, ובין אלפי המסמכים השונים, ניתן למצוא חליפת מכתבים מעניינת בין ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, הרב גורן והרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שאת מכתבו לרב גורן אנו מפרסמים כאן לראשונה.

כזכור, זמן קצר לאחר עלייתו של בגין לשלטון, החלו מגעים עם מצרים שהפכו לשיחות שלום, בסיומם חתם בגין על הסכם קמפ דיוויד המחזיר את כל סיני למצרים.

הרצי"ה קוק, שהיה אז ראש ישיבת מרכז הרב, שהיה גם אחד מרבניו של בגין (לפי עדויות שונות, גם הסתיר במספר הזדמנויות בביתו את בגין שהיה ראש האצ"ל מהבריטים), פרסם כרוזים חריפים בעיתונים המתנגדים באופן חד משמעי למסירת סיני למצרים.

לשיא הגיעו הדברים, כשלאחר הפצצת הכור בעיראק, בחג שבועות תשמ"א (81') שלח הרב צבי יהודה מכתב ברכה לבגין על הפצצת הכור וכותב לו: "לעניין פיצוצנו הכור האטומי של עיראק, נתקיים הפסוק בתורה: 'אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בה', מגן עזרך ואשר חרב גאוותך, וייכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך'".

אך הרצי"ה הוסיף עוד הערה על הכוונה לפנות את סיני: "נרעשתי ונזדעזעתי לשמוע על הכוונה לעקירת יישובים מארץ חיינו, כדי למסרם לרשות נכרים המצרית. גם עקירתו של חבל סיני ומסירתו לרשות נכרים, נגד ההוראה המפורשת מאת רבן של ישראל הגאון זצ"ל (הכוונה לגאון מווילנה, ג"ק) בספר יהושע, כי הנחל ההולך ממצרים עד ארץ-ישראל והוא הנילוס!""

מכתב זה פורסם לאחר מכן בעיתונות, כמו כרוזים ומכתבים רבים של הרצי"ה שפורסמו בעמוד 2 של עיתון מעריב ביום שישי, ולאחר מכן לוקטו בספרים של תלמידיו.

מכתב ביקורת גם לרב גורן

תשובתו של בגין לרב צבי יהודה זצ"ל לא פורסמה עדיין, וייתכן ותפורסם על ידי ארכיון המדינה בהמשך. ייתכן כי בעקבות תשובתו של בגין, שיגר הרצי"ה זצ"ל מכתב דומה גם לרב גורן, שתוכנו דומה והוא כאמור מתפרסם בסרוגים לראשונה.

המכתב, שזמנו מאוחר יותר בשבועיים מהמכתב לבגין גוער הרצי"ה ברב גורן במילים קשות על פינוי הישובים בסיני. המכתב שכתוב בכתב ידו של הרב, שהיה אז בן 89, ובמצב בריאותי לא תקין, בקושי קריא, אך לאחר מאמצים הוא פוענח.

במכתב מכבד הרב צבי יהודה את הרב גורן שהיה אז הרב הראשי לישראל, אך יחד עם זאת מסביר כי אינו יכול שלא להוכיח אותו על פסיקתו כי סיני אינה ארץ ישראל, ובעקבותיה פינה בגין את כל סיני, כולל חבל ימית

מכתב הגערה ברב גורן המתפרסם לראשונה

מכתב הרב צבי יהודה לרב גורן

ב"ה כד סיון תשמא

ברכת השלום והברכה לממלא עטרת ?? ??

הרב הגאון הגדול מרן שלמה גורן שליט"א ראש הרבנים

הדריכונו חז"ל: האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו

נרעשתי ונזדזעזתי לשמועה הנוראה שהגיעה על מסירת העיר ימית והישובים שמסביבה וסביבת סיני לידי המצרים נגד החלטת מרן הגר"א מוילנא שסיני היא ארץ ישראל, ועקירת הישובים היהודים שבסביבותיהם.

הדוש"ת באה"ר

צביהודה הכהן קוק

בגין לרב גורן – בגלל הפסק שלך החזרתי את סיני

מכתבו של הרצי"ה זצ"ל לא נשאר כמו שהוא. חודשיים לאחר שני המכתבים, נפגשו הרב גורן עם בגין, שם דנו השניים, שראו כל אחד ברב, את מורו ורבו, במכתב. בגין אמר אז לרב גורן, ככל הנראה כי החליט להחזיר את סיני בגלל פסק ההלכה של הרב גורן, לפיהם סיני אינה נחשבת ארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות.

הרב גורן לא חלק על פסק ההלכה, אך טען כי פתחת רפיח (המשך רצועת עזה) בצפון האי סיני – בה היו ממוקמים ישובי חבל ימית, הם כן משטח ישראל (צפונית לנחל אל-עריש) ואותם בגין לא היה צריך לפנות.

בחילופי המכתבים ששחרר ארכיון המדינה לציבור נראית ההתייחסות למכתבו של הרב צבי יהודה, ולביקורת של הרב גורן על בגין, שהאשים את פסק ההלכה שלו בסיבה להחזרת סיני.

מכתב הרב גורן לבגין

 

בבקורי אצל מע"כ ספר לי כבודו כי במכתב הברכה ששלח לכבוד וראש ישיבת מרכז הרב הגה"צ הרב צבי יהודה הכהן קוק שליט"א, על השמדת הכור האטומי בעיראק התרעם על כך שכב' הסכים לעקור ישובים יהודים ולוותר על חלקים מארץ ישראל.

וכב' ענה לו בכתב כי הסתמך על כותב מכתב זה שפסק כי סיני אינו כלול בגבולות התורה של א"י ולכן אין בזה משום וויתור על חלקים מנחלת אבותינו.

בתגובה לכך הסברתי לכב' את אשר אמרתי ופרסמתי מספר פעמים כי מה שפסקתי אינו אלא בנוגע למדבר סיני עצמו שביחס אליו קבעתי שגם לפי השיטות הסוברות שנהר מצרים הנזכר כגבולה הדרומי-מערבי של א"י… אין להוציא מזה מסקנה שמדבר סיני כלול בגבולות התורה של א"י.

אולם כל זה אינו נוגע כלל לאזור רפיח ולחבל ימית. ברור ללא צל של ספק שלפי כל השיטות אזור רפיח וימית כלולים בגבולות התורה של ארץ ישראל, באשר הם צפונה מזרחה מואדי אל-עריש. ולכן הישובים בפיתחת רפיח ובפיתחת סיני כולל 'נאות סיני' דינם כדין א"י לפי כל התורה.

והנה למרבה התמיהה הודיע לי אתמול פרופ' יובל נאמן שגם בשיחה אתו בימים האחרונים הסתמך כב' כביכול על פסק ההלכה שלי לפיו אין פיתחת רפיח וחבל ימית כלולים בגבולות א"י

כמה ימים לאחר מכן בגין משיב מכתב לרב גורן ומסביר לו את מהלכיו המדיניים, שהסתמכו על הפסק של הרב גורן. יש לשים לב לכבוד שרוחש בגין לרב גורן, כמו הכבוד של שניהם לרב צבי יהודה.

מנחם בגין לרב גורן

מורנו הנכבד והנעלה

הריני מודה לכבודו על מכתבו החשוב בקשר עם הסוגיא של ארץ ישראל וסיני.

מעולם לא אמרתי לאיש, כי כבודו הוציא את פיתחת רפיח מגבולותיה של ארץ-ישראל. גם לו כבודו היה אומר לי, באופן אישי, בלבד, שלפי דעתי מדבר סיני אינו שייך לארץ ישראל, לא הייתי בשום תנאי חוזר על הודעתו הפרטית הזאת.

אבל כפי שכבודו זוכר, הוא אמר בשעתו, בפומבי, כי סיני אינה ארץ ישראל, ונימק את דבריו אלה, כפי שהוא חזר עליהם גם באזני וגם במכתבו אלי. ההודעה היתה איפוא, לנחלת הכלל, אגב, היא פורסמה גם במספר עתונים, עד כמה שאני זוכר, ולכן יכולתי לומר לכל איש בישראל, כי כך וכך אמר לי כבוד הרב הראשי.

אני גם חזרתי על דברי כבודו, כי בענין זה יש לו  ויכוח עם רבנו הגדול הרב צבי יהודה הכהן קוק, הטוען עד היום, כפי שקראנו באחרונה, כי כל חצי האי סיני הוא חלק של ארץ ישראל. כפי שכבודו רואה לא שיניתי אפילו במילה אחת, ממה שכבודו הודיע בפומבי ואמר גם לי."

בהמשך המכתב מסביר בגין, כי את ההחלטה על פינוי חבל ימית השאיר לכנסת, שם ברוב עצום של קולות, כולל מפלגת העבודה והמפד"ל הוחלט על פינוי כל סיני כדי לא לחבל בהסכמי השלום.

כך יצא שפסק ההלכה של הרב גורן בנושא תרומות ומעשרות, גרם לראש הממשלה להחליט להחזיר את רובו של חצי האי סיני, תהליך שהוביל גם לפינוי והחרבת חבל ימית, שאפילו לפי הרב גורן הוא נכלל בשטח ארץ ישראל.

יש לציין כי 20 שנה לאחר מכן, פסקו רבנים ציונים דתיים, גם מבין תלמידי הרצי"ה, כי רצועת עזה אינה נחשבת לארץ ישראל לעניין השמיטה, ולכן באדמות גוש קטיף אין צורך בהיתר מכירה. כמו בגין בזמנו, גם אריאל שרון שמע את פסק ההלכה ויישם אותו, והחריב את הישובים.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
14 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
עתה ידעתי כמה חכם היה הרבי מליובאביץ זצוק"ל
הרב דוד | 29-01-2018 14:37
הרבי מחב"ד בראייתו רחבת האופקים, תלה את איסור מסירת השטחים לא רק בנימוק של "לא תחנם" אלא גם בטעם של "פיקוח נפש", בהתסמך על מה שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכ"ט, ולפי טעם זה, גם אם סיני זה לא ארץ ישראל, עדיין מסוכן עד למאד למסור שטח זה, וכפי שעינינו רואות היום לאיזה סכנות נחשפנו כתוצאה מהחרבת גוש קטיף.
יש יותר ערך לקיום מצוות וזהירות מעבירות כי זהו רצון ה'
חכמה בינה ודעת לחכמי א"י | 29-01-2018 16:43
ית' ולא משום תואנות של פיקוח נפש. אנו עושים לשמה וסמוכים ובטוחים שה' ינהל הכל על הצד הטוב ביותר, והנה כשהולכים לפי סיבות חיצוניות -גם הן לא תעזרנה כמו שראינו בגוש קטיף שטענו 'פיקוח נפש' והאחרים צעקו אדרבה זה מועיל לביטחון והחריבו.
2
גיל קלנר אתה ביזיון. כותרת שיקרית פייק ניוז.חוצפה
ער | 29-01-2018 15:08
וביזוי תלמידי חכמים.חוץ מהקליק בייט והפייק הרדוד שיצרתם.
כמובן שהציטוט לא נאמר. וגם הציטוט השני "הזדעזעתי" היה
ער | 29-01-2018 16:46
על עצם הכוונה להחזיר ולא על דברי הרב גורן זצ"ל. חבל .. כמה הרצי"ה זכר צדיק לברכה כפי שאתה בצדק מדגיש,הקפיד על לשון הרע.ועל כבוד תלמידי חכמים. תעשה תשובה ותערוך את הכתבה רק לטובתך לצדיקים עצמם זה ממש לא משנה.
3
הפרשיה כבר פורסמה בספר "טובה הארץ" של הרב חיים שטיינר
דוד | 29-01-2018 15:33
שם כבר מופיעה ההתכתבות הנ"ל
4
מה הרצי"ה היה אומר על קומבינת האולפנה בבית אל?
בית אל גבעת האולפנה | 29-01-2018 16:45
שם בתמורה לבניית בניינים לאברכים ובניית ישיבה חדשה פינו גבעה מאוכלסת בארץ ישראל בהסכמה ללא כל התנגדות היה כבר אחד מתלמידי הרצי"ה שהתבטא שזה היה איסור תורה מפורש מה היה אומר על זה הרצי"ה בטוח שלא היה שותק
5
ואיך הוא היה נוזף ברב שפינה בהסכמה שכונה
גבעת האולפנה לא נשכח | 29-01-2018 17:43
בתמורה לבניית ישיבה חדשה ובתים לסגל הכל לקופת המוסדות
אשריך
חיים מלכה | 30-01-2018 11:58
תעלה בדעתך רק מה היה קורה אם הרב אבינר היה חותם על הסכם גבעת האולפנה איך כל עסקי התקשורת המשפחתיים היו מגוייסים להוקיע ולצאת נגדו כולל הדיקטטור מהשומרון שהיה מוכיח באותות ומופתים עד כמה זה נוגד את התורה אפילו היה מוציא על זה איזה חוברת בסגנון " לא תגורו" או משהו כזה
6
נכון. סיני לא מחלק ארץ ישראל. כמו שכתוב
יפה יוסף | 29-01-2018 22:21
" עלו בנגב" הארץ מתחילה מהנגב אבל כתוב גם כל מקום שתדרוך רגליכם .לכן רק חבל שפינו גם את חבל ארץ ימית והישובים שהם סמוכים לארץ.נראה שהיה קשה מאוד להגן על גודל כמו חצי האי סיני כשהוא לא מיושב.
7
כמה חבל שהרקע למכתב על הפצצת הכור בעיראק אינה ידועה
תלמיד ותיק | 30-01-2018 1:14
לולא הפילוג אולי היינו מצליחים להבין את הרקע, בלי שיטשטשו ארכיונים.
8
בגין לא באמת שאל את הרב גורן מה לעשות
א | 30-01-2018 13:09
כפוליטיקאי, בגין פשוט ניצל את דברי הרב גורן לצרכיו הפוליטיים
9
קישור מגוחך
מקס | 30-01-2018 14:33
האמירה כאילו פסקי ההלכה (לגבי סיני או חבל עזה) הם שהובילו לפינוי מגוחכת ואפילו מרושעת. בגין, ובוודאי שרון, לא ראו עצמם מחוייבים להלכה בעניין זה כמו בעניינים אחרים. מאידך, גם הנזיפה של הרצי"ה ברב גורן לא מובנת - אם זו דעתו ההלכתית, ברור שעליו לפסוק כך, ומה שייך לנזוף בו על כך?
10
בספר של חגי סגל "שטחים תמורת חלום" כתוב שכבר במבצע קדש
צ | 05-02-2018 8:58
בספר של חגי סגל "שטחים תמורת חלום" כמדומני שכתוב שכבר במבצע קדש בגין אמר שסיני היא לא ארץ ישראל
11
עצוב מאוד
יוני | 15-02-2018 14:49
אילולי פסקי הרבנים הראשיים דאז הרב יוסף וגורן בגין איש מאמין לא היה נכנע ללחצים והאמת וכל להיות שלום (קר) גם בלי פינוי ישובים! ובכלל סיני הפכה בשנים האחרונות לכאב ראש לכולם.