איפה הנאמנות לעצמך? לאמת הפנימית שלך?

לכל אחד יש האני הפנימי שלו. אותה נקודה רוחנית, אלוקית. "וה' עשה את האדם ישר" שאלתו של הקב"ה את האדם הייתה- אייכה? איפה הנאמנות לעצמך? לאמת הפנימית שלך?

איפה הנאמנות לעצמך? לאמת הפנימית שלך?

וַיִּקְרָא ה' אלוקים אֶל הָאָדָם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה. (בראשית, ג', ט).

אדם ואשתו מתחבאים מפני ה' אחרי חטא האכילה מעץ הדעת. ה' שואל את האדם: "איכה"? והשאלה המתבקשת היא- וכי הקב"ה אינו יודע היכן האדם?

א. רש"י כתב בשם המדרש:

"איכה" – יודע היה היכן הוא, אלא ליכנס עמו בדברים, שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום. וכן בקין (בראשית, ד', ט) אמר לו "אי הבל אחיך", וכן בבלעם (במדבר, כ"ב, ט) "מי האנשים האלה עמך" -ליכנס עמהם בדברים, וכן בחזקיה בשלוחי (אויל) מרודך בלאדן (ישעיה, ל"ט א).

לפי הסברו של רש"י, השאלה "איכה" מתפרשת כפשוטה,"היכן אתה?", אלא שלמרות שקב"ה ידע את התשובה, הוא שאל אותה כדי לפתוח את השיחה.

ב. כיוון אחר מצאנו ברב זווין. איכה – זו השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, בכל שלב ורגע בחייו. וכך כתב הרב זווין (סיפורי חסידים) על האדמו"ר הראשון של חב"ד, בעל "התניא":

כשהיה אדמו"ר הזקן בעל "התניא" חבוש בבית האסורים, ב"מועצה החשאית" ("טיני סוביט") בפטרבורג הבירה, בא אליו שר הז'נדרמים לחקירה ודרישה. ראה השר את אדמו"ר כי איום הוא, וכולו שקוע בהרהוריו, והבין, כי איש מורם מעם לפניו. והשר היה גדול בחכמה וגם בקי בתורה. אמר לו השר לאדמו"ר:

שאלה אחת בתורה יש לי לשאול ממך. האם תשיב לי על שאלתי?

השיב לו אדמו"ר:

שאל מה תשאל.

שאל השר:

אמור נא לי פירוש הפסוק: "ויקרא ה' אל האדם ויאמר לו איכה".

הקדוש ברוך הוא לא ידע איה הוא האדם?

אמר לו אדמו"ר:

האם מאמין אתה שהתורה היא נצחית, וישנה בכל זמן ובכל דור ובכל אדם?

השיב לו השר:

כן, אני מאמין בזה.

אמר לו אדמו"ר:

פירוש הפסוק הוא, שבכל זמן קורא השם לכל אדם (על דרך "בת-קול שמכרזת בכל יום") ואומר לו: איכה? איה אתה בעולם? הנה לאדם נקצבו ימים ושנים, שבכל יום ובכל שנה יעשה הטוב עם השם ועם אנשים, ועל כן התבונן, איה אתה בעולמך, כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן השנים: הרי היית, למשל, כך וכך שנים (אדמו"ר תפס בדיוק את מספר השנים שהיה אז לשר) מה עשית בשנותיך, האם היטבת למישהו?…

השר נתפעל מאד, טפח לו בידו על כתפו ואמר:

"בראבו!" (יישר כחך!)

ולאחר שראה ממנו אחר-כך עוד כמה חכמות נפלאות בענינים שונים, הפליג השר לפני הקיסר על אדמו"ר שהוא חכם גדול ואיש אלקי ושלפי דעתו רק עלילות שוא טפלו עליו המלשינים.

שאלת "איכה", לפי אדמו"ר הזקן, מונחת לפתחו של כל אדם ובכל שעה: האם חייך שווים את ערכם? איזה טוב אתה עושה במתנת החיים שקבלת מבורא העולם? "איכה"? איפה אתה? מה הספקת? מה השפעת טוב על סביבתך? כמה חסדים גמלת? כמה תורה למדת ולימדת? מה עשית היום למען עמך וארצך?

ג. הספורנו כתב: "איכה – שאינך נראה בגן כמאז, שנחבאת עתה ולא עשית כן מקודם". ואולי מתאימים לכאן דבריו של הרב יורם אברג'יל שכתב, שמספרים על הבן איש חי כשהיה ילד קטן לימד אותו אביו את פרשת בראשית וכשהגיע לפסוק הנ"ל, אמר הבן איש חי כי תיבת "איכה" היא ראשי תיבות: "אני יודע כל הנסתרות"… כך הרב מדן דייק באותו כיוון ואמר, ששאלת "אייכה"- הקב"ה מצפה למעשה של תשובה, להודאה בחטא, לבקשת סליחה ולבקשת דרך לתיקון. הקב"ה פתח לאדם פתח לומר "חטאתי".

ד. הרב זצ"ל באורות הקודש מפרש את שאלת "איכה"- האם אתה נאמן לעצמך? ל"נשמה הטהורה שנתת בי".

"ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי , של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו, חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו…"

לכל אחד יש האני הפנימי שלו. אותה נקודה רוחנית, אלוקית. "וה' עשה את האדם ישר" שאלתו של הקב"ה את האדם הייתה- אייכה? איפה הנאמנות לעצמך? לאמת הפנימית שלך?

בתשתית רעיון זה מונחים כל יסודות החינוך. לחנך פירושו לגלות, לחשוף את הטוב הטמון בכל אדם. להאמין בתוכיותו וגדלותו של הזולת. די מובן, כיצד הרב מסיים את הלימוד: "באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח , וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. רוח אפינו משיח ד', זהו גבורתו הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ד' אלקינו ודוד מלכנו נבקש.."

לכתבה זאת לא התפרסמו תגובות. היה הראשון להגיב!

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע