אחת ולתמיד: מדוע חסידי חב"ד לא ישנים בסוכה?

כיצד מסוגלים חסידי חב"ד להתעלם מחלק כל כך חשוב ומרכזי במצוות הישיבה בסוכה?! וכיצד מנהג של מגזר או חוג מסויים יכול לבטל מצווה מדאורייתא והלכה מפורשת בשו"ע?!

תגיות:  
אחת ולתמיד: מדוע חסידי חב"ד לא ישנים בסוכה?
  (צילום: פלאש90)

במסגרת כמה וכמה הנהגות ייחודיות ויוצאות דופן שקיימות אך ורק בחסידות חב"ד, אחד הדברים הבולטים במיוחד הוא עניין אי השינה בסוכה.

ולכאורה כמובן שזה מעורר תמיהה: על המצווה של "בסוכות תשבו שבעת ימים", קבעו חז"ל ש"תשבו כעין תדורו". כלומר, כדרך שאדם דר במשך כל השנה בביתו, כך הוא מצווה לדור בסוכה במשך שבעת ימי חג הסוכות. להפוך את ביתו לעראי ואת סוכתו לקבע, וממילא את כל ענייניו, בין ביום ובין בלילה, עליו לעשות בסוכה. זה כולל אכילה, שתיה, לימוד או אפילו שיחה שגרתית עם בני משפחה או חברים. וזה כולל כמובן גם את עניין השינה (ואדרבה, בעוד שההלכה דווקא מתירה אכילת עראי ובמיוחד עניינים כמו שתיית כוס מים מחוץ לסוכה, הרי שהיא בהחלט אוסרת על שינה מחוץ לסוכה אפילו כאשר מדובר בשינת עראי).

ולכן יש השואלים: כיצד מסוגלים חסידי חב"ד להתעלם מחלק כל כך חשוב ומרכזי במצוות הישיבה בסוכה?! וכיצד מנהג של מגזר או חוג מסויים יכול לבטל מצווה מדאורייתא והלכה מפורשת בשו"ע?! לא זו בלבד, אלא שמישהו בא ושאל אותי לפני כמה שנים, ספק ברצינות ספק ברמה מסויימת של גיחוך, האם מבחינתנו לישון בסוכה נחשב ממש לאיסור חמור?…

המצטער פטור מהסוכה

ובכן, חשוב קצת להעמיד דברים על דיוקם: אז ראשית לכל, כידוע לכולנו, אותה הלכה שמחייבת אותנו לישב בסוכה, גם קובעת חד משמעית ש"כל המצטער בישיבת הסוכה פטור מישיבתה". ועל מה בעיקר מדברת ההלכה בתור משהו שמצוות הישיבה בסוכה, בין אם מדובר בשינה בלילה ובין אם מדובר בישיבה רגילה במהלך היום, עלולה לגרום לאדם צער ובכך לפטור אותו מהחובה לקיימה? כמובן שמדובר על מצבים של קור או גשם (שאמנם כאן בארץ די נדיר שזה קורה אם בכלל בתקופה זו של השנה, אבל במקומות רבים בחו"ל כמובן שהתופעה הזאת קיימת ועוד איך), שאז ברור לכולי עלמא שההישארות בסוכה יכולה להסב לאדם סבל רב והוא בהחלט רשאי לעוזבה ולעלות לביתו. וראה זה פלא, אם בחסידי חב"ד עסקינן, הרי מסופר שבמשך כל הדורות הם דווקא החמירו ביותר והמשיכו לשבת בסוכה גם כאשר שרר בחוץ קור עז או ירד גשם זלעפות.

כמו כן, בחב"ד מקפידים עד היום אפילו לא לשתות כוס מים מחוץ לסוכה (שכפי שכבר ציינתי קודם מבחינה הלכתית יש לכך היתר גמור). ידוע ומפורסם עד כמה שחב"ד נחשבים למהדרים שבמהדרים בקיום המצוות בכלל, ובפרט ובמיוחד במצוות הקשורות עם חגי ישראל. לפיכך, פשיטא שגם בחג הסוכות החב"דניקים ממש אינם מחפשים לעצמם שום היתרים או קולות ומקיימים הכל בשיא ההידור!

ואז השאלה נותרת בעינה, מה בכל זאת גורם להם לאותו צער, שבעקבותיו הם נוהגים בצורה שנראית לכאורה ממש דבר והיפוכו: מצד אחד מהדרים ומחמירים עד הקצה האחרון גם בדברים שבהם ההלכה דווקא מקלה, ומאידך נמנעים מלקיים את החיוב המפורש לישון בסוכה?

האור המקיף מפריע

האדמו"ר האמצעי, הרבי השני של חב"ד ובנו של אדמו"ר הזקן בעל התניא, הרגיש שבסוכה מאיר אור אלוקי גדול ונעלה במיוחד שנקרא 'מקיפים דבינה', ולכן לא היה מסוגל לישון בסוכה. לצורך הדגמת העניין, דמיינו לעצמכם שאנשים כערכנו, שאיננו נמצאים בדרגה שבה אנו מסוגלים לחוש אורות רוחניים אלא רק אורות גשמיים, מישהו יכוון אלינו פרוז'קטור ענק – האם מישהו מאיתנו יוכל להירדם במצב שכזה?! כמובן שזה בלתי אפשרי! אז אדמו"ר האמצעי, כמי שבניגוד אלינו כן מסוגל היה לחוש את האור האלוקי-רוחני הזה שבסוכה, בוודאי שלא יכל לישון בה כשמאיר אור שכזה.

והרבי מסביר בשיחה, שזה ממש על דרך מה שאמר יעקב אבינו כאשר התעורר משנתו במקום המקדש "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה). ולכן עפ"י ההלכה מובן בפשטות, שכאשר אדם מאיזו סיבה שלא תהיה, גשמית או רוחנית, איננו מסוגל להירדם בסוכה, הרי שחל עליו דין של מצטער ולכן ממילא הוא פטור משינה בסוכה ועליו ללכת לישון בביתו. ואז כמובן שנשאלת השאלה: איך זה שכל גדולי ישראל לאורך כל הדורות, מהתנאים והאמוראים ועד לרמב"ם והבית יוסף, לא ידעו את כל זה ולא חשו את המקיפים דבינה? והאמת שההסבר לכך הוא מאד פשוט: לכל דבר יש את הזמן שלו להתגלות… בדיוק כמו כל דבר אחר ביהדות שנתגלה במהלך הדורות רק מתי שנתגלה ולא לפני כן, כך גם בעניין הזה הקב"ה החליט מתי זה צריך להתגלות ועל-ידי מי. לכן דווקא אדמו"ר האמצעי אכן הרגיש את מה שכל ענקי הדורות שלפניו לא הרגישו.

ובהזדמנות זו גם חשוב להדגיש,שבניגוד למה שכל מיני אנשים סבורים, כל אדמו"רי חב"ד ללא יוצא מהכלל הקפידו שלא לישון בסוכה! כולל אדמו"ר הזקן, למרות שבשולחן ערוך שלו מופיע כמובן החיוב ההלכתי כן לישון בסוכה. אלא שבגלל הטעם שהוסבר לעיל ושנתגלה דווקא לאדמו"רי חב"ד, הם לא ישנו בסוכה. ואיך אני יודע שגם אדמו"ר הזקן לא ישן בסוכה? כי ישנו קטע וידאו מפורסם שבו הרבי אומר זאת במפורש… (והגם שאפשר כמובן להקשות ולשאול איך זה יכול להיות שהרי העניין הזה נתגלה רק בדור שלאחריו ע"י בנו – עובדה שגם הוא לא ישן)

נוהגים כמו האדמו"רים

אז הכל טוב ויפה, אבל מה כל זה נוגע אלינו כאנשים פשוטים ללא שום יכולת השגה בעניינים רוחניים?… איך אני יכול לומר שגם אני מצטער מהמקיפים דבינה?… כיצד אפשר להצטער ממשהו שאתה כלל לא מסוגל להרגיש?… בקיצור, לגבי הרביים ההסבר בהחלט מובן מדוע הם נהגו כפי שנהגו. אבל מדוע כל החסידים צריכים גם הם לנהוג כך אם אינם מרגישים את האור וממילא גם אינם יכולים להצטער?

אז זהו שפה בדיוק הנקודה המרכזית בכל העניין: טעות יסודית היא לחשוב שהחסידים אינם מצטערים מהעניין. הם מצטערים ועוד איך! כל מי שרואה את עצמו מקושר לרבותינו-נשיאנו, איננו יכול לנהוג בניגוד למנהג מפורש שבו הם הקפידו לנהוג מבלי שהדבר יגרום לו צער רב! דבר ראשון, עלינו להצטער מכך שאיננו בדרגה שאור הסוכה מאיר אצלנו בגלוי. והגם שישנם אנשים (כמוני למשל) שיודעים עד כמה שמצבם הרוחני אינו כדבעי, וממילא ברור שאיננו במעמד ומצב שבו אנו יכולים לשאוף לגילוי שכזה (וממילא גם לא מצטערים שאיננו זוכים לכך), הרי שגם עלינו אומר הרבי באותה שיחה שהזכרתי קודם, שמי שלא מצטער מכך שאיננו מרגיש את האור של הסוכה – צריך לפחות להצטער מכך שהוא אינו מצטער! ממש ככה. כלומר מה שלא יהיה, ללכת לישון בסוכה בשקט ובשלווה מבלי שהחידוש של אדמו"ר האמצעי, ובעקבותיו כל שאר הרביים של חב"ד שנהגו כמותו, יזיז לו בצורה כלשהי והוא כלל לא ירגיש ושזה נוגע לו – זאת פשוט מציאות שהיא בלתי אפשרי עבור שום חסיד, מקושר או כל מי שמרגיש את עצמו כשייך לרבי בצורה או בדרך כלשהי. איך שלא מסתכלים על זה, אין שום אפשרות ללכת לישון בסוכה מבלי להצטער. וכל המצטער פטור מן הסוכה, כאמור לעיל.

לכן, אם ישנו דבר שעליו בפירוש הייתי מוכן למסור את הנפש בפועל, זה על העניין של לא לישון בסוכה. בהיותי בסוכה, אני מקפיד בהידור שלא לעצום עין אפילו לשבריר שניה, ובמידה ואני מרגיש אפילו קצת עייף, אינני מוכן ליטול שום סיכון ובאותו רגע אני קם ויוצא מהסוכה. לישון – רק בבית!

יה"ר שנזכה ובקרוב ממש, הקב"ה יקים לנו את סוכת דוד הנופלת ויקויים "ופרוס עלינו סוכת שלומך", בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. חג שמח!

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
33 תגובות - 25 דיונים מיין לפי
1
כנראה שחז"ל לא ידעו מה שידעים חב"ד
גדי | 06-10-2017 13:34
חבד ממזמן לא מדדים במצוות נשות חבד ממש לא צנועות . הם מקפידים לא לתפלל בזמן שקבעו חכמים. הם אוכלים לפני תפילת שחרית . הם בגדים ותולי מבטחם בבשר ודם .
2
הגברים בעקבותיהם
נשים פטורות | 06-10-2017 15:03
מאחר שאת רוב העבודה בחב|ד עושות הנשים...גני ילדים ואירוח ועוד...מלבד הנחת תפילין לאנשים ברחוב ושינת נשים בסוכה לא ככ מתאימה אז הגברים רצים אחריהן הביתה ולא יעזרו כל הפילפולים
3
הבעיה היא הרבה יותר מהותית
ירושלמי | 06-10-2017 16:06
המאמר הזה דומה לכך שיהודי יסביר כי הוא מקיים מצות 4 המינים בגלל הטעמים שהוזכרו בספר החינוך או במדרשים... אבל לכולם ברור שאלו באים רק אחר כך. קודם כל מקיימים זאת כי זו מצוה מהתורה ואחר כך ההסברים... וזו גם הסיבה למה בחבד לא ישנים בסוכה- כי זה נאמר עי האדמור. ופש שורש המחלוקת על שיטתם (וזה חמור פי כמה מביטול שינה בסוכה). האם יש כח לאדמור חבד להפקיע מצוה מפורשת בתורה בחזל ובכל הראשונים? לשיטתם כן . אף אחד לא חושב שהם עושים זאת כדי להקל. זה ידוע שהם מחמירים. שורש הבעיה כאן הוא עמוק יותר, ולעניות דעתי מערער את אושיות תושבע
4
ההסבר מגדיל את אי ההבנה
שמעון | 06-10-2017 16:19
א. מצטער פטור מישיבה בסוכה רק אם בבית אין הוא מצטער. מההסבר לא מובן למה בבית לא מצטערים ממצב רוחני ירוד. ב. למה רק שינה? גם כל כניסה לסוכה אמורה לצער את מי שמרגיש את האור המיוחד.
אלו ואלו דברי אלוקים חיים
אבי | 10-10-2017 9:26
וכל אחד ינהג על פי רבותיו
5
אם אתה מצטער בחג הסוכות אתה עובר על ושמחתה בחגך
חיים | 06-10-2017 16:41
אם אתה מצטער בחג הסוכות אתה עובר על ושמחתה בחגך ומבטל מצוות עשה דארייתא וכדיוע לך עפ תניא ביטול מצות עשה התיקון והתשובה שלו קשים לאין ערוך ממצוות לא תעשה ולוין וכו׳ על אחת כמה וכמה שאתה עוד מחפס איך ועל מה להצער . יותר פשוט היה לאמר אני עושה כמו הרבי וזהו ברגע שנכנסתה לשקלא וטריא אתה לא פטור מלענות על הקושיות שמקים עליך והקושיות על דבריך הם גדולו וחזקות .
6
אחד לא ישו אז כולם לא יישנים?
| 06-10-2017 16:51
זהו חוק העדר לכן כך הם נראים לצערינו.
7
מעניין אבל מי שלא ישן בסוכה מחמיץ חוויה מיוחדת
מאן דאמר | 06-10-2017 17:00
זוהי דעתי כמובן וקטונתי מלחלוק על גדולי חבד. אבל נעזוב לרגע את חסידי חבד שלהם יש לפחות סיבה - מה עם כל השאר? מעטים היום ישנים בסוכה ובקרב רוב הציבור היא משמשת לארוחות העיקריות בלבד. גם לא לשיחות ומפגשי חברים ומשפחה.
8
מה בדיוק ההבדל בינם לבין רפורמים?
נתי | 06-10-2017 17:09
אותו דבר בדיוק: חוסר מחויבות לתורה שבעל פה
9
חב"ד גם מבטלים מצוות אחרות...
| 06-10-2017 20:43
ורואים את רבם כנביא וכמשיח. אז מה מתפלאים על השינה בסוכה?
איזה?
שלמה | 08-10-2017 12:40
נביא ומשיח זה נושא אחר לחלוטין, אבל במצוות חבד ידועים כמהדרים
10
זה שלא תישן בסוכה לא אמור לעזור
| 07-10-2017 19:48
לך להפיג את הצער שאינך משיג את האורות הללו. תצטער בגלל חוסר ההשגה ולא בגלל הסוכה. על כן אין שום פטור ממצוות הסוכה. ואם הצער הוא משום עצם אי עשיית מעשה כמעשה הרבי אז ראשית התלבש למד התפלל וכתוב כמוהו, ואחר כך חכה אותו בדבר שלגביך אין בו טעם. גם הרבי הוא המשיח.. מצער איך עומק רוחני יכול להיות מנותק מהמציאות הפשוטה והאמת הגלויה. ה' ירחם
11
מדוע שאר רבני דורנו לא חשים את אור?
שניאור | 07-10-2017 20:12
הסברת שגדולי הדורות לפני האדמור השני לא חשו באותו אור, כי הוא התגלה רק בימיו. אך מה אם שאר הרבנים הגדולים בימיו, ומימיו ועד עתה?
12
אין דרך להתווכח עם חסידים (שוטים)
הלכה זה הלכה | 07-10-2017 20:48
הכותב מתייחס לדעות כעובדות ופוסק ללא שום ראיות של ממש ודבריו (ודברי רבותיו) הם בבחינת דברי נביאות
13
פשוט הזוי
אבי מהדרום | 07-10-2017 20:52
הדברים כל כך הזויים שאין מה לומר חוץ מזה שקשה להבין איך מישהו חושב שטור כזה יעשה טוב לחבד. דרך אגב מדוע לא מופיע שמו של ה׳גאון׳ שכתב את הדברים. נ.ב. כשקוראים טור כסה אי אפשר שלא להצדיק את הרב שך שנלחם בהם
14
שאלות למחשבה
דודו | 07-10-2017 21:19
מדוע האשכנזים אינם מניחים תפילין בחול המועד למרות שהרמא פוסק כך בשולחן ערוך?מדוע רוב רובו של הציבור אינו מקיים את ההלכה הערוכה בתלמוד ובשולחן ערוך, ואינו מדליק נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ?
15
כמה סרוגים ישנים בסוכה?
שאול | 07-10-2017 21:24
אני לא מדבר על חרדלים, אלא על משפחה סרוגה מצויה, עם אם שחובשת כיסוי ראש חלקי ואבא הייטקיסט :-) לפני שהמגיבים יתחילו להטיף מוסר לחסידי חבד שמחמירים בשאר ההלכות, שיטלו קורה מבין עדשות המגע של עצמם.
למה התגובה המיותרת הזאת ?
לא מובן לי | 08-10-2017 9:36
תדע שדווקא סרוגים - דתילונים - חילונים ישנים בסוכה בכיף !! האבא והילדים והבני-דודים. והייטקיסטים זה הכי אחי !
שאלה נכונה וקשה למרבה הצער
מאן דאמר | 08-10-2017 2:08
וכבר ציינתי בתגובתי הקודמת שבסוכה במקרה הטוב אוכלים 3 ארוחות ביום , כל השאר כרגיל בבית. וכשנמצאים כל היום בטיולים - מתי יש זמן לסוכה?
זאת בדיוק הנקודה
למה זה תשאל לשמי | 08-10-2017 1:46
מי שלא מקיים מצווה בגלל שהוא חפפיניק הוא צריך לעשות תשובה אבל מי שסובר לכתחילה צריך לעקור הלכה וזה ההידור - זאת סכנה גדולה עשרת מונים..
16
גם בעלזא ישנים מחוץ לסוכה...
| 07-10-2017 22:54
עמי ארצות...
שקר. כבר נזעקו חסידי בעלזא לפי כמה שנים במאמר תגובה
יוחאי | 08-10-2017 1:24
שקר. כבר נזעקו חסידי בעלזא לפי כמה שנים במאמר תגובה נזעם במאסף עץ חיים - באבוב, שלהדם, שאלו שלא ישנו אצלם בסוכה, זה היה רק עקב הקור העז באירופה. אך כשלא היה קור עז, וכן בארץ ישאל הם מקפידים בנחלט על שינה בסוכה
17
האדמור הזקן
| 07-10-2017 23:22
עדיין לא מובן לי העניין שהאדמור הזקן כתב בשוע שלו שצריך לישון בתוך הסוכה ובכל זאת הוא לא ישן. הסבר
למה להוציא לעז על מאות אלפי גדולי ישראל ?
אזרח | 08-10-2017 7:08
האם שאר מאות אלפי צדיקי העולם במשך כל הדורות מאז משה רבינו ועד היום לא הרגישו את האור הגדול בסוכה?מה שנהגו האדמורי''ם של חב''ד זה בגלל שאדמו''ר אחד התחיל בכך, היו האדמורי''ם לאחר מכן מוכרח להמשיך ב''מנהג''
18
לא סוגל לעצום עין בסוכה כי הוא חושב שהרבי אמר שהוא אמור
קלמן | 08-10-2017 0:07
להיות מצטער, וכן מסוגל לעצום עין בבית למרות שהקבה אמר שהוא צריך לישון בסוכה... פירמידה הפוכה למדי... זהוי חלק מהבעיה החבדניקית, שהקבה ותורתו כבר אינם פונקציה אלא לפי האופן המסוים שבו רואים אותו בחבד...
19
חב"ד ופלפולי ההבל שלהם להתיר/לאסור את השרץ שלא מתאים
דוד | 08-10-2017 11:12
ידועה דרכה של חבד בפלפולי ההבל והשטות שלהם לאסור או להתיר או לעשות כמעט ככל העולה על רוחם ולעצב את התורה כפי ליבם ה' ישמור ויציל אותנו בדרך עקומה שכזו
20
הבלי הבלים. לא יאומן.
| 08-10-2017 12:33
21
מוציאים לע"ז אפילו על האדמו"ר האמצעי
חיים | 08-10-2017 21:19
בנוסף לכל השאלות המופיעות כאן בתגובות, אני שמעתי שאף הסיפור המקורי על האדמור האמצעי איננו נכון, והוא בכלל לא אמר שהוא מרגיש את האור המקיף בסוכה. כנראה שזוהי בדותא, שהתפשטה בקרב חלק (!) מחסידי חבד. בגלל שלחסידים נחמד להאמין לדבר כזה, אז זה מתפשט. אני אשמח אם מישהו כאן יפרסם ציטוט מוסמך ומדוייק לדברי האדמור האמצעי (כגון, ציטוט מספרו, משיחתו, או אפילו משיחה של אחד האדמורים שאחריו).
22
מאמר מצוין
זלמן | 08-10-2017 21:45
יש מצב שכבר פירסמתם את הממאר הזה לפני כמה שנים?!, נדמה לי שכתב אותו גלעד קליינר.
23
עבודה בעיניים
מאיר קליין | 09-10-2017 19:38
אין שום מצוה לחקות כמו קוף. ואם האדמור מצטער, החסיד אינו מצטער אלא שמח שאינו ישן בסוןכה. והכל זה רק מכבסה, להיתר שנטלו על עצמם
24
המחמיר על עצמו... ואתם הופכים?
יהודי לא חבדניק | 11-10-2017 10:32
כמו שהרב עובדיה למשל נתן כשרות אבל לא אכל באותו מקום. אז אתם מחמירים בני מחמירים בגלל אור מקיף... זה כמו הבדיחה על האדמור שהחליף לפני פסח את השירותים...
25
חז"ל גם הרגישו את האורות, שאדמורי חבד הרגישו,
אחד | 24-01-2018 15:44
ובכל זאת לא הגדירו את זה למצטער
תתביישו לכם כולכם
אריאל | 02-07-2018 11:49
להוציא לעג ולעז על גדולים וענקים ועצומים שבישראל?! למה, חסר לשון הרע שהחלטתם לגעת גם באדמורי חבד???כל המתנגדים כאן לדברי האדמור הזקן, מישהו מכם פה סיים את כל השס, כולל מפרשים ראשונים ואחרונים, עם שולחן ערוך ונושא כליו, זוהר וקבלה ושאר ספרי נסתר שמרשה לעצמו לדבר כך?זו טיפשות לשמה מה שנאמר כאן! אם חזל קבעו שהמצטער פטור מן הסוכה - למה החלטתם שדוקא תחושה גשמית היא הקובעת? ותחושה רוחנית לא קובעת? לא שמעתם על המושג פיקוח נפש רוחני? אם בשבת קודש תדעו שמישהו בא לנצר את הילד שלכם, אז תדעו שמותר גם לחלל שבת על זה אם צריך משום שזהו פיקוח נפש!אז מה כל כך מפריע לכם שהאדמור הזקן לא ישן בסוכה??ברשותכם אשאל אתכם כמה שאלות:1. מדוע ישנם דברים שהרשבי פסק אחרת מחכמים, בעוד שהוא יחיד והם רבים? 2. מדוע ישנם פוסקים ההולכים בפסיקתם על פי סוד ולא על פי פשט, אם חכמי התלמוד היו הרוב, וידוע שהלכה כרבים ולא כיחיד? 3. ידוע שהרשבי לא התפלל ורק אמר קריאת שמע שהוא חיוב מן התורה, בעוד שחכמי דורו כן התפללו, למה הרשבי ביטל עניין תפילה? ומה, חכמים לפניו גם היו פטורים מתפילה? ואם לא, אז במה התעלה מהם הרשבי? 4. ידוע שתלמיד ההולך אחר רבו, נוהג כפי רבו והדבר פשוט, למה שיילך שונה מרבו? 5. היכן מצאנו שיש חיוב לישון בסוכה, אם אדם מרגיש שיש לו קושי גדול לישון בסוכה? ההלכה לא אומרת שזה חייב להיות קושי גשמי בלבד, זה יכול להיות כל דבר שבגללו נגרם לאותו אדם צער. 6. מישהו הזכיר כאן תפילה - חבד מתפללים מאוחר יותר משום שהם לומדים חסידות כדי להכין את הלב לקראת התפילה, ואדמור הזקן פסק שמותר להתפלל שחרית עד חצות היום אם יש צורך בכך, וכל הרוצה יעיין בשוע הרב בעניין זה. 7. תפסיקו להתעסק בלשון הרע, אתם מחריבים את העולם ומציתים שנאה במקום לקרב לבבות.מי שרוצה ללמוד את הדברים הלכתית ימצא את התשובה תמיד, אבל ככה לדבר על חבד?? בושה וחרפה!!!