8 הוכחות שהרב אבינר אינו כותב מהרהורי ליבו /תגובה

הרב יחזקאל גרינוולד מגיב לדבריו של הרב יעקב פילבר לפיהם מה שהרב אבינר כתב אודות עמדתו של הרצי"ה לבנ"ע הינם דברים מופרכים ואומר: היות וכל מה שפרסם הרב אבינר מלוקט מתוך ספרי הדל "ואבדיל אתכם מן העמים", נמצא שאני הוא זה שכתבתי דברים "מופרכים ומהרהורי ליבי"

8 הוכחות שהרב אבינר אינו כותב מהרהורי ליבו /תגובה
  (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הרב שלמה אבינר ראה צורך לכבוד חודש אלול להזכיר את הדרכותיו של רבנו הרב צבי יהודה בעניין חובת הפרדת הבנים והבנות בכלל, ובתנועות הנוער בפרט.

הרב יעקב פילבר שליט"א הגיב: "כל הקביעות האלה של הרב אבינר הן מופרכות ומהרהורי ליבו, מפני שהוא הגיע לישיבת 'מרכז הרב' רק בשנותיו האחרונות של רבנו הרב צבי יהודה.

היות וכל מה שפרסם הרב אבינר מלוקט מתוך ספרי הדל "ואבדיל אתכם מן העמים", נמצא שאני הוא זה שכתבתי דברים "מופרכים ומהרהורי ליבי". על כן, על מנת למנוע חלילה אי הבנה – הנני להביא את הדברים בלשונו של רבנו, בצירוף מקורות (למקורות נוספים ועיון בהרחבה בנושא  עיין בספרי "ואבדיל אתכם מן העמים" מעמ' רטו והלאה).

א. "בתשובה למכתב שאלותיך החשובות… אם הטיול בארץ ישראל הוא בכלל מצוה – בודאי שכן, שהרי לימדונו רבותינו ז"ל שהמהלך ד' אמות בארץ-ישראל הנהו בן העולם הבא… ואמנם בענייני משקל המצוות לימדונו רז"ל כי תלמוד תורה כנגד כולם… וכמובן כל זה להליכה וטיול של בנים לבד ובנות לבד, ובשום אופן לא בערבוביה של בנים ובנות ביחדואין שום היתר של מצוה-הבאה-בעבירה ללמדם דברי תורה ביחד. ושומר ישראל ישמרנו ויגונננו, בחסד זכותו… וכל השם של תנועה-מעורבת הוא נורא ומזעזע, ומדוע לא לבנים לבד ולבנות לבד? ובסייעתא-דשמיא נקוה לטהרה ולהתקרבות לקדושת ישראל. בכל היקר ובצפיית הישועה השלימה, צבי יהודה הכהן קוק"

(מכתב מז' באדר התשל"ט, תחומין ג עמ' 386-385)

ב. "אמנם לענין הטיולים בכללם צריך בודאי בירור ופיקוח והדרכה מעולה שלא יהיו בערבוביה של בחורים ובחורות ביחד חלילה. וככתוב "בַּחוּרִים וְגַם בְּתוּלוֹת', 'זְקֵנִים עִם נְעָרִים". אז יהללו – ולא יחללו – שם השם כי נשגב שמו לבדו והודו על ארץ ושמים. וירם קרן לעמו ותהילה לכל חסידיו ולבני ישראל עם קרובו הללויה" (שם 386).

ג. "לתנועה דתית מעורבת אינני ידוע שום צד היתר. אם בכדי 'לתרום לטובת המצב שם', צריך להתייעץ עם מבוגרים גדולי תורה ויראת ד' טהורה באמת" (שם 388).

ד. "ב"ה טז ברביעי ה' תש"מ בכל יום אנחנו חוזרים ומשננים ומשבחים בפסוקי דזמרה בהללויות, הסדר הנורמלי היהדותי של 'בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים'.

ועכשיו, הלא לא נעשה שקר בעצמנו שכאילו הותרה הערבוביה של בחורים ובתולות. ואמת מארץ תצמח. מזקנים מדורות קדומינו נלמד ונמשיך כל תוקפה של גבורת הצניעות היהדותית במרום תפארתה בישראל, בברכת טהרתה קבועה וקיימת. בציפייה ישועתנו השלמה" (מכתב מט"ז ברביעי ה' תש"מ, תגובה על היתר כביכול של ערבוביית בנים ובנות).

ה. "על ערבוביא של בחורים ובחורות, כתבתי כמה פעמים שאין שום היתר. ובוודאי יש למחות ולהתאמץ לתקן. ולעניין תועלת שבטיולים כאלה לקירוב הלבבות להיהדות, זוהי מצוה הבאה בעבירה ובחילול השם. והוא הדין לצעדות גוש-אמונים. והחיוב הוא להשגיח ולפקח על ידי מדריכים נאמנים בני סמכא".

מכתב  מי"א מנחם אב ה' תשל"ז:

ו. "…שלחתי מכתב בענין זה (מסירת שיעור לציבור היושב מעורב – נשים וגברים) לאחראי על 'מכון מאיר' בעיר אחת:

בעז"ה י"א אב ה' תשל"ז. כל עטרת השלום והברכה

וכל תודות על יקרת מכתבו שקיבלתי זה עתה והנה בתשובה לבירורי הדברים, לבירורי אמונה לא מותר, אלא מצווה וחיוב ללמד גם נשים. אמונה היא איננה מצווה שהזמן גרמא – חיובה בכל עת ושעה. במתן תורה במעמד הר סיני התחילו הדברים ב'כה תאמר לבית יעקב', דרשו חז"ל: 'אלו הנשים', כיסוי הראש של האנשים איננו לעיכובא, יותר חשוב ומעכב הוא כיסוי הראש של הנשים הנשואות (ע' שו"ע או"ח עה,ב ומ"ב שם ס"ק י). אך גם מפני זה לא לבטל את החיוב של צורך בירורי ענייני אמונה. אמנם בודאי ראוי מאד לסדר שלא תהא ערבוביה של אנשים ונשים יחדיו, וכמובן בזהירות נעימות ונחת רוח.

דורש שלו' תורתו באהבה רבה ונאמנה, בברכת הצלחה וסייעתא דמן שמיא לזכות הרבים וקידוש השם. בציפיית הישועה השלמה, צבי יהודה קוק"

ז. "שאלה: כיצד צריך להתייחס לבני עקיבא? האם תנועה זו פועלת על פי ההלכה?

תשובה: על ערבוביה של בחורים ובחורות בגיל שנים מבוגר – אינני יודע היתר. אם קבלו הוראת-היתר ממורה הוראה מוסמך, אינני יודע" (גדול שימושה 72).

ח. "…לכבוד יקירי מר ישעיהו בן-פזי שליט"א, בתודותי על יקרת מכתבך הנני בתשובה לשאלותיך… ההיתר של ערבוביית בחורים ובחורות אינני יודע. אדרבה, תצליח הפעילות החשובה בכשרון כהוגן ולאו דווקא בערבוביא, אמנם (אלא) בטהרה ובשלימות ובסייעתא דמן שמיא.  בכל חביבות היקר בצפיית הישועה השלימה, צבי יהודה הכהן קוק" (לזכרו עמ' 44).

בשולי הדברים,ייאמר שהאשמת  הרב שלמה אבינר שחלילה כתב בשם רבנו "מהרהורי ליבו"  איננה מובנת, כי מכל מאות תלמידי רבנו הרב צבי יהודה, ובתוכם תלמידי חכמים וגאונים, הרב שלמה אבינר הוא היחיד שרבנו הרב צבי יהודה סמך עליו בשכתוב ועריכת דבריו בצורה נאמנה, אחר שהשגיח במשך תקופה ארוכה על מלאכת העריכה  והדריכו על כך. כן ניכר מתוך מכתב רבנו ששלח לרב אבינר בהסכמה להוצאה לאור את שיחותיו וכתביו.

להלן עותק מכתב רבנו הנ"ל (מובא בתחילת שיחות הרב צבי יהודה):

בטוחים אנו שכולנו, 'כאיש אחד בלב אחד', נמשיך לגלות את אורו של רבנו הרב צבי יהודה, ולהוסיף טהרה במחנה ישראל.

=======

הרב יחזקאל גרינוולד היה שמש של רבנו הרב צבי יהודה ומשמש כיום ר"מ בישיבת 'עטרת ירושלים'.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
21 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
למרות הביקורת הרצי"ה אהב את בני עקיבא התמונה מוכיחה זו
ירחמיאל | 10-09-2017 12:45
הדיון אינו על חינוך מעורב אלא יחסו של הרב צבי יהודה לבני עקיבא למרות החינוך המעורב - ומלבד דעתו השלילית על עירוב המינים הוא אהב מאוד את בני עקיבא וכמו שרואים בתמונה שהוא אפילו כיבד את בני עקיבא בהשתתפות בפעילות שלהם .
ברור מצווה לאהוב כל יהודי
כ | 12-09-2017 14:34
זה לא סותר.
סביר.כי המשתתפים בבני עקיבא מאוד
| 11-09-2017 14:24
חלשים באמונה אז בשבילם בלבד זה טוב מאשר בכלל. כל בית ספר צריך להיות מופרד בנים לבד ובנות לבד.זה לא תנועה אלא בית ספר וחינוך.
2
שוב הרהורי הלב
מנחם | 10-09-2017 12:50
הרב גרינוולד כותב: הרב שלמה אבינר הוא היחיד שרבנו הרב צבי יהודה סמך עליו בשכתוב ועריכת דבריו בצורה נאמנה, אחר שהשגיח במשך תקופה ארוכה על מלאכת העריכה והדריכו על כך - לצערי אין במכתב המצורף כל ביסוס לנכתב זה עוד דוגמא להרהורי הלב
הפסיקו לכתוב "הוא היחיד" ביחס לתלמידי הרצי"ה
יצחק | 10-09-2017 21:17
הפסיקו לכתוב הוא היחיד ביחס לתלמידי הרציה - לא על הרב טאו ולא על הרב אבינר כבר כתוב בתורה: מדבר שקד תרחק
3
בירור אמיתי
| 10-09-2017 12:59
ישר כח, בירור אמיתי ולא מתלהם, כיאה לרצון לברר האמת מחד ולכבד תח מאידך!
4
בואו נעשה סדר בזמנים
יום טוב | 10-09-2017 14:23
הרב הכותב הגיע לישיבת מרכז הרב אולי בשנת תשלח כ- 4 שנים לפני פטירת הרציה זצלזה אחרי שהרב פילבר כבר שימש את הרב ולמד תורה מימנו לפחות 25 שנה אז עם כל הכבוד לרב גרינוולד קצת ענווה
בוא נעשה באמת סדר...
מנחם | 10-09-2017 16:42
הרב גרינוולד בשונה מהרב פילבר, ממש שימש את הרציה. ממש. זא ישן איתו, אכל איתו, היה איתו כל הזמן עד פטירתו. משמע שהוא באמת שיש את הרציה. הרב פילבר לא נראה לי עשה את זה.
5
למנחם נפלת מדעך שים לב מה אתה אומר
נחום | 10-09-2017 20:50
אתה כותב הרב גרינוולד בשונה מהרב פילבר, ממש שימש את הרציה. ממש. זא ישן איתו, אכל איתו, אתה רציני - כבר לא צריך ללמוד מספיק לישון ולאכול עם ראש הישיבה ואתה גדול הדור.
הרב גרינוולד שליטא לא טען שהוא גדול הדור
צירושלים | 12-09-2017 23:15
והוא לא יטען למי שקצת מכיר את בענווה של הרבנים הרב אבינר והרבה גרינוולד. ענווה שלא תזיק לכמה תלמידים צעירים כאן. בכל אופן אין מחלוקת .יש אהבה לכל חניך ומדריך בבניע כמו שיש גם לכל יהודי הנוער העובד והלומד.חלילה אף אחד לא טען שהרציה לא אהב את המדריכים. (מהטענה שהוא ישב איתם) .גם הרב אבינר אותו דבר. השאלה לגבי אם יש בעיה במעורב או לא ואין מחלוקת כפי שהרב פילבר אמר שהרציה הורה לו שלא לשלוח ילדיו לבנע. אבל בכלל נידמה לי שהעניין של בנע זה סתם סיפור כיסוי והרבה פילבר שיחיה רצה לתקוף גדול אחר למי ששם לב שם.
לא, זה אומר שחוץ מלשבת בישיבה ולהגיד" למדתי במרכז"
מנחם | 10-09-2017 21:33
הוא היה צמוד לרב כל הזמן. בנוסף לזה שהוא היה אצלו בשיעורים והיה במרכז הרבה זמן..
מנחם - בואו נעשה סדר באמת כך כתב הרצי"ה על הרב פילבר
תנחום | 10-09-2017 21:10
למעלה מ38 שנה שימש ולמד הרב פילבר תורה מפי הרציה אמנם לא אכל וישן עמו וכך כתב עליו: ממקור הברכות האמורות בתורה כל רבבות ברכות לכבוד ידיד נפשי ורוחי הרב הגאון הנעלה אוצר תורה ויראה טהורה ומזכה הרבים מו'ה הרב ר' יעקב פילבר שליטא . . . [וחותם:] המלא יקרו ודורש שלום תורתו באהבה רבה צביהודה הכהן קוק
6
בחורים ובחורות זה לא ילדים וילדות
ברק | 11-09-2017 15:17
אבל החרדלים נתלים בזה כדי להפריד כבר מכיתה א עצוב
7
לא מבין בכלל מה הרב פילבר טוען
יעקב | 11-09-2017 19:48
הכל ציטוטים של הרב צבי יהודה בכתב ובעל פה,אז מה בכלל הטענה שזה הרהורי לבו של הרב אבינר?!
8
מה חשוב מה כתב אלא שלא מנע פעילות בסניף
שלום | 11-09-2017 20:47
בדיון הלכתי או שאלה אישית ראוי וצרי היה הרב לפסוק לשואל לדעתי לא קיים פסק ציבורי לדעתו של רבינו ולכך נתכוון הרב פילבר
9
...
חיים בסרט | 11-09-2017 21:06
מה ניראלכם שאתם מפרסמים דבר כזה!!!!! זה פוגע בכבוד הרב!!!
10
אני חייב הרבה לבני עקיבא ולכן גרים במקום עם סניף נפרד.
יעקב | 12-09-2017 8:09
הרב אברהם שפירא זצל ראש ישיבת 'מרכז', אמר לי שהכל תלוי במקום. אם הסניף נפרד הרי שזה מצויין, ואם הסניף לא נפרד אז אם אני מצליח להשפיע ומדריך ומושך לכיוון חיובי אז אני חייב להיות שם ואם חלילה יש חשש שאהיה מושפע אז אסור להיות שם. אשתי הייתה קומונרית בבני עקיבא ואני חזרתי בתשובה דרך בני עקיבא.
11
הרב פילבר לא מובן
יעקב | 12-09-2017 14:12
כל דברי הרב אבינר והרב גרנוולד הם צטוטים של הרציה בכתב ובעל פה! אז מה פשר הטענה שאלה הרהורי לבו של הרב אבינר?!
12
מ
מה עניין התנתקות לצניעות | 14-09-2017 12:31
מ
13
מדהים.
יצחק | 21-01-2018 2:12
אחלה מקורות, מרתק. גם רמת הדיון מכובדת, סוף סוף.
14
למה ומדוע אצל החרדים אין אותן ''בעיות של נשים'' כמו אצל הסרוגים?
עמוס | 03-03-2018 23:59
כולכם יודעים את התשובה