אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

זמני צום תשעה באב תשע"ז וההלכות לפי כל העדות

מתי מתחיל הצום? מתי נגמר צום תשעה באב תשע"ז? מי חייב לצום ומי פטור? מה אסור בצום ומה מותר? מהו סדר התפילות של תשעה באב, ומה עושות נשים מניקות?

זמני צום תשעה באב תשע"ז וההלכות לפי כל העדות
  (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

זמני צום תשעה באב תשע"ז

תחילת צום תשעה באב:

ירושלים – 19:37; תל אביב, באר שבע – 19:35; חיפה – 19:38.

סיום צום תשעה באב:

19:56 בכל הארץ

חצות היום: 12:49

הלכות תשעה באב לספרדים ואשכנזים

צום תשעה באב נועד לעורר אותנו לעניין חשיבות בניין הארץ והעם בימינו, לחזק את הכיסופים לבניין המקדש, וגם להביע את הצער על כך שלא נבנה עדיין.

בתוך צער החורבן אנו כוללים גם את הכאבים האישיים שלנו, ומבקשים מד' שיעזור לנו לצאת מאפילה לאור גדול, 'אור חדש על ציון תאיר'.

בימים אלו אנו נאבקים על חיי מדינתנו, מול האוייב. מציאות זו, בה האנושות עדיין לא מבינה את ערכם של ישראל ואת זכותם על ארצם- היא חלק מהצער שלנו. אנו מתפללים ליום בו ישראל ישכון לבטח בכל חבלי א"י, ובתיקון האומות כולן, באורה של תורה.

חמשת העינויים

חמשה עינויים ישנם בתשעה באב- אכילה, סיכה, רחיצה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל.

אכילה ושתיה– אדם רגיל שחש חולשה כרגיל בצום, ממשיך להתענות למרות הצער. עדיף להתענות ולשכב במיטה, מאשר להתפלל במניין בביה"כ ולשבור את הצום.

חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה- אסור לו לצום.

חולה רגיל שאין בו סכנה- כגון מי שהראש כואב לו מאד או שיש סחרחורות וחום, או אדם השוכב מחולשה רבה, או מי שיש לו דלקת עיניים מתמשכת, והוא רוצה לאכול או שצריך לכך לרפואתו- מותר לו לאכול ולשתות, ואין צורך בשיעורין.

נשים בהריון ומיניקות– מתחילות לצום כרגיל. אם מתחיל להן כאב ראש או בטן, או חולשה, מותר לאכול ולשתות מיד, ללא שיעורין.

אם יש למניקה חשש סביר שיתמעט החלב (אפילו אין כאב ראש או חולשה), יש להקל ולשתות ולאכול כרגיל. כל הוראה מהרופא לאשה מעוברת להמנע מהצום מסיבה רפואית, יש לשמוע לו ולא לצום. בדורנו, בשלושים יום ראשונים ללידה יש להקל ולהמנע מלצום, לכל העדות.

סיכה – מותר להשתמש בדאודורנט. אסור להשתמש במשחות איפור. משחה נגד יובש מותרת. מותר למרוח חומר נגד יתושים בלילה.

רחיצה – פנים מלוכלכות מאד, מותר לשטוף. להתרענן אסור, אפילו באצבע קטנה.

תשמיש המיטה – בני הזוג פורשין כבימי נידה (איסור נגיעה רק בלילה). בדיקות לפני טבילה במוצאי הצום וכו' – להתכונן מראש לפני הצום ולרחוץ מעט בצאתו לפני הטבילה, או להתכונן בהכל לאחר הצום.

נעילת הסנדל – מותר לנעול קרוקס וסנדלי שורש למרות שהם נוחים. אסור לנעול נעלי עור.

ישיבה על הארץ – מחצות היום נהגו להקל לשבת על כיסא. עד חצות היום (12:49), מותר לשבת על שרפרף נמוך או מדרגה נמוכה או על הרצפה.

לימוד תורה – אין לומדים תורה, משום שנאמר "פקודי ה' משמחי לב", חוץ מדברים השייכים לאבלות היום, וגם הם לא בעיון (גם דף יומי אסור). ספרי אמונה מותר ללמוד מדין 'ואהבת את ד' אלהיך' שחל גם בצום.

מלאכה – אין לעבוד בתשעה באב, והעובד בו לא רואה ברכה מכך. מחצות היום נהגו להקל ולעבוד אם יש צורך גדול.

סדר התפילות

ערבית. אשכנזים – קודם ערבית מסירים הפרוכת מארון הקודש, ומתפללים בקול נמוך. שמונה עשרה, קדיש תתקבל. מדליקים נרות רק כפי הנחוץ לקריאה. יושבים על הארץ וקוראים איכה בקול נמוך ובניגון המקובל. אומרים קינות, ואתה קדוש, עלינו לשבח.

ספרדים – מסירים הפרוכת, יש שקוראים פרשת האזינו, עננו בשמונה עשרה, איכה בלי ברכות, קינות, אתה קדוש, קדיש המיוחד, מכבים אורות ביה"כ ומכריזים לפני כמה שנים נחרב הבית, שיר למעלות, עלינו.

שחרית. נוטל ידיו עד קשרי אצבעותיו (וכן אחרי שירותים), ואחר שנגב ידו ויש בה רק לחלוחית, מעביר על עיניו. אין לברך ברכת "שעשה לי כל צרכי" (ויש מברכים). אין מניחים טלית ותפילין (יש מהספרדים שמניחים כרגיל), וטלית קטן לובש בלי ברכה (ובברכת הטלית יכוון לפטור את הציצית). בתפילה אין אומרים פרשיות הקטורת והתמיד, אבל אומרים: "מזמור לתודה". ומנהג הספרדים כן לומר קרבנות.

בשמונה עשרה שחרית לא אומרים "נחם", והש"ץ אומר "עננו" בין "גואל ישראל" ל"רפאנו". ספרדים אומרים עננו גם בלחש של יחיד בשחרית.

למנהג אשכנז אין הכהנים עולים לדוכן, ואין אומרים ברכנו. למנהג הספרדים כן נושאים כפיים.

אין אומרים אבינו מלכנו ותחנון. אחר חזרת הש"ץ חצי קדיש, (ספרדים אומרים מעט קינות) וקוראים בתורה לשלושה בפרשת ואתחנן: "כי תוליד בנים", והשלישי מפטיר. חצי קדיש, מפטירים בניגון איכה: "אסוף אסיפם" עד "נאם ה'". בברכת הפטרה מסיים: "מגן דוד". מחזירים ספר התורה לארון הקודש, ואומרים קינות.

אחרי הקינות: מנהג אשכנז- אשרי, ואתה קדוש, אין אומרים למנצח, מדלגים הפסוק "ואני זאת בריתי". קדיש שלם בלי תתקבל. עלינו, קדיש יתום, ואין אומרים שיר של יום ופיטום הקטורת.

ומנהג הספרדים- לאחר ההפטרה ממשיכים כרגיל עד סוף התפילה (אך אומרים על נהרות בבל במקום תפילה לדוד) קדיש עם תתקבל, חולצים תפילין ואומרים קינות ואיכה, ולאחר מכן קדיש המיוחד (עתיד לאתחדתא).

הולכים ביום זה כנזופים, ואין שואלים בשלום כשפוגשים חבר. מי שאומר שלום בטעות – משיבים לו ברמיזה.

מנחה. מי שלא הניחו בשחרית- לובשים טלית ומניחים תפילין ומברכים עליהם, ובני אשכנז אומרים שיר של יום ושאר דברים שהחסירו בשחרית. אשרי, חצי קדיש. מוציאים ס"ת, וקוראים לשלושה בפרשת "ויחל", והפטרת "דרשו ד'" כבתענית ציבור. חצי קדיש לפני תפילה בלחש.

בשמונה עשרה אומר "נחם" בבונה ירושלים, ו"עננו" בשומע תפילה. הש"ץ אומר "עננו" בין ברכת "גואל" ל"רפאנו" בברכה מיוחדת, ו"נחם" בבונה ירושלים (אין משנים מהנוסח הרגיל. אם שכח לומר "נחם" במקומו, אומרו בלא חתימה ב"שומע תפילה" אחר "עננו", או קודם "ותחזינה", "ועל כולם" או "אלקי נצור", ואם לא אמר כלל אינו חוזר). ברכת כהנים- כשמתפללים אחר פלג המנחה (18:11), אך במנחה גדולה אין נשיאת כפיים. אין אומרים "אבינו מלכנו".

ערבית. לאחר התפילה מקדשים הלבנה.

מוצאי הצום

מנהג אשכנז- בערב עדיין אסור לאכול בשר ולשתות יין ולכבס מפני אבלות היום, עד חצות היום למחרת (12:49). וכן לגבי הליכה לבריכה ולים ומוזיקה. ראוי להימנע מתשמיש המיטה במוצאי הצום.

ספרדים- מותר להתרחץ מיד בצאת הצום וגם ללכת לבריכה וכן לכבס ולהסתפר. אך אסור לאכול בשר ויין ולשמוע מוזיקה עד עשירי באב בערב.

יהי רצון שנזכה לביטול הצומות במהרה בימינו, בבניין בית הבחירה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
8 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
או שפשוט נבנה מחדש את בית המקדש
לעסק | 31-07-2017 11:01
2
צחצוח שיניים? לירוק את כל המים. בלי -אי אפשר לעמוד לידי
אישה | 31-07-2017 11:32
מחכה לתשובה
3
לא הוזכר המנהג של אשכנז
צחי | 31-07-2017 12:03
למנג הגר"א בלילה קורין איכה במגילת קלף ובברכה וביום בסוף התפלה בלא ברכה
4
צום
חלי | 31-07-2017 20:54
תודה רבה צום קל
5
בתורת החסידות אומרים למעט בעצבות על ידי שמחה
גיא כביר מפתח תקווה | 01-08-2017 9:06
בתורת החסידות דורשים את האימרה- "משנכנס אב ממעטים בשמחה" כך- כשנכנס חודש אב עלינו למעט בעצבות על ידי שמחה, כלומר : ממעטים בשמחה , ממעטים, איך ממעטים ? בשמחה - על ידי השמחה. גאולה עכשיו מתוך שמחה וטוב לבב- בשמחה תיצאו ( ד"ש לליוויתן שמחה בונים)
6
טעות בשעות חברים
טעות בשעות | 01-08-2017 13:17
הצום יוצא ב 8:8 דקות חשב שתיידיקו
7
למה זמן סוף הצום מוקדם יותר ממה שכתוב באתרים אחרים?
נ | 01-08-2017 20:09
ולמה הוא זהה בכל הארץ?
8
תשעה באב
אביבה | 12-07-2018 13:01
ספרדים לא אוכלים בשר בתשעה באב באיזה תאריך מתחיל תשעה באב ? תודה על המשוב.