אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב ברוך אפרתי: הרהורים על נשיות אמיתית ממעיינה של תורה

על רקע הסמכת הרבניות בידי הרב ריסקין, אומר הרב ברוך אפרתי כי מדובר בחוסר ענווה: "אין עלינו לשאול 'מה יכולה אשה לעשות', אלא 'מה התורה מורה לאשה לעשות'"

איך הרב ריסקין מעז לחלוק על רש"י?!
  הרבניות שהוסמכו בלינדנבאום (באדיבות המדרשה)

בעקבות הכתבה שפורסמה אתמול בסרוגים, על סמיכת רבניות במדרשת לינדנבאום, התקבלה במערכת התגובה הבאה:

הנני מוצא לנכון בימים אלה לחזור על הראשונות, על עמדתנו הרוחנית העקרונית, עבור עצמי ועבור הקוראים האהובים והקוראות היקרות.

צריך להיות ברי לכל מי שיראת השם בליבו ובליבה, כי לא נסור מהתוה"ק וממנהגי ישראל ימין ושמאל. תורתנו התמימה היא גילוי השכינה באומה האלהית, וכולנו בטלים כלפיה כעפרא דארעא. בטלים כלפיה, ולא חפצים לשנותה או לשפץ אותה, ואפילו לא לייפות אותה בתכשיטי נכר המחביאים את אותיותיה הקדושות.

לא תרבות העמים וערכי הפמיניזם המערבי ינחו אותנו, אלא דרכי התורה ומנהגי האומה לדורותיה, שכולה תמימה ואין בה חסרון כלשהו, 'כולך יפה רעייתי ומום אין בך'. לא נבוז כי זקנה אימנו, לא נבעט במנהגי הדורות. נחבק את מסורת ישראל, נשמח בדמות הנשית והגברית שהגמרא הדריכה אליה ושנהגו במהלך בית ראשון ושני, ובגלותנו האחרונה. יחד נכריז- ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו, טובה לנו תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

יש לרפא את האוזן. לא להחליף את האמת

גם אם מותר לאשה להורות הלכה למי ששואל אותה בצניעות, נהגו גדולי הדורות שלא ליצור מערכת נשית רחבה שכזו משום שהיא מנוגדת לסגנון הנשי התורני, היא מנוגדת לרוח התורה כולה, משום שהיא לא מצווה בכך כלל אלא בדברים רבים אחרים.

אשה אינה מצווה בעסק התורה ועל כן יש לה פחות שייכות לעמלה, בעוד יש לאשה ריבוי שייכות לדבקות נפשית פנימית בד' ולבניין הנשמה, ולמצוות מיוחדות נשיות. לכן מנעו מגמות כאלה, משום שזו סטיה מהנשיות היהודית כהדרכת התורה וגדוליה.

האשה תפקידה לרומם, להעמיק את הדבקות בד', לבנות את נשמתנו, לחנך לישרות ותום, לקיים מצוות מיוחדות לה, ולא לעמול יומם ולילה בגמרא בפסיקת הלכות מעשיות בפרהסיא שאין לה שום ציווי על כך. הדבר הזה עולה מדרכן של נשים צדיקות וגדולי החכמים בכל הדורות כולם, וממאמרי הגמ' הרבים מספור על נשים ותפקידן ביהדות, אשר חלקם אינם נוחים לאוזן מערבית. אינם נוחים? יש לרפא את האוזן. לא להחליף את האמת.

לא 'מה אני מסוגלת', אלא 'לאן אני אמורה להגיע'

ודאי שלנשים יש יכולת להרקיע שחקים כמעט בכל תחום. הן מוכשרות בתחומים רבים מספור. אולם אין עלינו לשאול 'מה יכולה אשה לעשות', אלא 'מה התורה מורה לאשה לעשות'. לא לשאול 'לאן אני מסוגלת להגיע' אלא 'לאן אני אמורה להגיע'. בדיוק כפי שגבר צריך לשאול 'מה התורה רוצה שאעשה', ולא 'מה אני מסוגל לעשות'. התורה ומנהג ישראל, הם המצפן שלנו, נשים וגברים. לא היכולת היא העיקר אלא המטרה. והמטרה היא לעשות רצון ד', שמתגלה בתורה ובמנהג גדולי האומה. כיצד נדע רצון ד'? נלמד מה הוא ציווה אותנו לעשות. נשים אינן מצוות בכך, גברים כן מצווים בכך. לא בשל חוסר יכולת אלא בשל הוראת הבורא יתעלה.

היטיב להגדיר זאת אור הדורות האחרונים, מרן הרב זצ"ל לגבי חידושים מוגזמים בנשיות היהודית:

"מקור הקול האחד שאנו שומעים מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, מן ההלכה ומן ההגדה, המורה שרוח האומה כולה בצביונו וטהרתו, עומד הוא נגד החדוש המודרני הזה. ואם אנו מטים את עצמנו כאן דוקא לתכונת המוסר האירופאי החדיש, הרי אנו עושים בזה מעשה בגידה ביחס למוסרנו אנו, ל 'מוסר היהדות', מה שמביא לנבק את רוח האומה ולהוריד לארץ את המבצר של התחיה הלאומית. ואם אין אנו נביאים, בני נביאים אנחנו, ואנו חייבים לקרא בקול גדול לכל אחינו החפצים כעת בבצורה של תחיתנו.

שישמרו ברוחם ולא יאכילו אותנו את הבוסר הזה שיביא בהכרח לידי קהיון שנים, שנהיה מוכרחים להתחרט על זה הרבה מאד. אנו מאמינים, שמבטנו על החיים החברתיים הוא יותר עדין ויותר טהור מהמבט של עמי התרבות הזמניים בכלל. המשפחה שלנו היא לנו קדושה בצורה הרבה יותר עמוקה, ממה שהיא בכל העולם המודרני, וזהו היסוד של אושרה וכבודה של האשה בישראל. אצל העמים האחרים, אין המשפחה יסודה של האומה, אין המשפחה קבועה ועמוקה כל כך כמו שהיא בתוכנו".

איך אדם מעז לחלוק על רש"י?

התנאים והאמוראים, ראשוני צרפת ואשכנז, ספרד ופרובאנס, אחרוני פוסקי המזרח ואירופה, אמריקה וצפון אפריקה- מעולם לא פתחו תנועה להכשרת מאות נשים פוסקות לרבים, מעולם לא עודדו את נשותיהם ובנותיהם להתמקד בעמל הגמרא ופסיקת הלכה או בחברות בלשכת רבנות במודעות רחוב וכדומה. הם מנעו זאת.

כאשר רש"י מסביר את מינוי פוסקי ההלכה הראשונים במדבר כדברי הפסוק "הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם", רש"י כותב כך- "וכי תעלה על דעתך נשים?! אלא מה תלמוד לומר 'אנשים'- צדיקים".

לרש"י היה פשוט וברור שנשים לא יכהנו כפוסקות הלכה לציבור. אני מתפלא, כיצד מעיז היום אדם לחלוק על רש"י ולשנות מנהגי ישראל שהלכו בדרכו אלפי שנים בתחום זה? האם אכן הכל נפרץ? אם הייתה אחת חריגה לדור, לא מנעו ממנה כדבורה הנביאה. אך כמגמה, לא ולא. דעתם לא היתה נוחה מכך, אחרת היו מקימים רבניות רבות בכל מקום מימות משה ועד היום. הם יכלו בקלות רבה לעשות זאת, אך שמעו אחרת מהגמרא וממדרשי חז"ל על הנשיות וערכה המיוחד.

מי שחושב שהוא יותר 'מתקדם ברוחו' או 'צדיק' ממשה ויהושע, אביי ורבא, רש"י והרמב"ם, מהרב סולוביצ'יק ומרן הרב קוק – עובר על מידת הענווה הפשוטה ביותר. אנו אומרים 'מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו', ולא 'מתי נשנה מעשי אבותינו'. יש תורה, ואנו צריכים ללמוד אותה ולהתיישר כלפיה, ולא לשנותה כפי גחמות התרבות המשתנה והנוחה לנו.

אזהרת הרב סלובייצ'יק

הגרי"ד סולוביצ'יק העביר שתי שיחות לרבנים מודרן-אורתודוכסים, ובהן הזהיר אותם על מגמה כזו הנוגדת את מנהגי אבותינו ורבותינו. חלק מהרבנים המנסים היום להמציא תנועות חדשות נגד מנהגי אבותינו ואימותינו, ישבו אז בקהל. הם היו תלמידיו. בדבריו הוא התיחס לכל הטענות שלהם. לכך שההלכה צריכה עדכון, לכך שאנו מוסריים יותר מחז"ל שמנעו זאת מנשים, לכך שתפקיד הנשים צריך להיות מושפע מהעולם המערבי. הבה נזכיר לכולנו מה אמר אז הגרי"ד במתק שפתיו-

"האמת ניתנת להגלות רק בהצטרפות אל שורות חכמי המסורה – חז"ל, ראשונים, גדולי האחרונים. לומר: "המצאתי דבר שהרשב"א לא ידע, שה'קצות' לא ידע, ושהגאון מוילנא לא היה לו מושג ממנו; המצאתי גישה לפרשנות התורה שהיא לחלוטין חדשה" – זה מגוחך.

תחת הקטגוריה של 'כופרים בתורה' מסווגים לא רק אלה השוללים תושבע"פ, בזה אין ספק, אלא אפילו אלה המודים באמתתה של תושבע"פ – אבל מבקרים את האישיות של מי מחכמינו ז"ל. הם מוצאים חסרונות בחז"ל, מומים בתכונות אופיים, התנהגותם, הפילוסופיה שלהם, השקפתם על העולם, או מיחסים להם דעות קדומות רחמנא ליצלן. באמת אין להם השפעה על ההלכה, ובכ"ז צריך לראות אותם ככופרים. אדם כזה הוא כופר כיון שהוא מכחיש את שלמותם שהיא ללא דופי, ואת אמינותם בתור דוברי אמת….

התורה לא צריכה עדכון

אתן לכם דוגמה למשל: אתם מודעים ל'תנועה לשחרור האשה'? ולתלונות נגד תורה שבעל פה – נגד ההלכה שלנו, שהיא מקפחת את האשה, שהאשה אינה שווה לאיש בהלכה? זה מה שאני שומע. ואז יש רבנים המוכנים להיכנע בכדי לפייס כמה גבירות של 'שחרור האשה'….

כאשר אני שומע אנשים מדברים על 'הלכה בעלת משמעות', 'הפשרת קפאון ההלכה', 'הלכה אמפירית', אני יודע למה הם מתכוונים בכל הז'רגון שלהם. יש להם במוחם בדיוק מה שהיה בדעתם של קרח וחסידיו כאשר הם נגשו אל משה עם בעיית הטלית שכולה תכלת. הם רצו גישת פרשנות של דעה המונית פופולרית להלכה".

יחד נחזק את הנשיות והגבריות באורה של תורה וכמנהג ישראל, ולא בשום אור אחר, פופולרי ככל שיהיה.

האשה תמצא מקומה ומנוחתה דוקא בתוך החוג הרוחני והתרבותי ששרטטה לה התורה והגדירו חז"ל ואבותינו ואימותינו, שכן התורה היא סדר העולם וסדר האדם, ואינה צריכה 'עדכון' או 'תיקון' לכיוונים מערביים. מי שינסה לעקם אותה יעקם בסופו של דבר את עצמו, אך היא תמשיך בישרותה.

וד' הטוב יכפר כי לכל העם בשגגה.

==

הרב ברוך אפרתי הוא יו"ר 'רבני דרך אמונה'

 

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
48 תגובות - 31 דיונים מיין לפי
1
ברוך תהיה.
| 05-01-2017 10:45
תודה על תשובה ברורה בהירה ומאירת עיניים.
2
ישר כוח גדול הרב אפרתי
| 05-01-2017 10:50
חיילכם לאורייתא
3
חזק וברוך
| 05-01-2017 10:57
אמת כל מילה בסלע.. סוף סוף קצת שפיות..
4
מי אתה הרב אפרתי בכלל
| 05-01-2017 11:07
את מי אתה מייצג?
לברוך
יהודי | 05-01-2017 20:04
גם רוב התורה לא רלבנטית לרוב הציבור הדתי-לאומי!
אז כנראה שרוב רבניה ישראל לא רלוונטים עבור
ברוך | 05-01-2017 13:10
רוב הציבור הדתי-לאומי
הרב אפרתי מייצג רוב מוחלט של רבני ישראל בכל מקום שהם
משה-מבוא חורון | 05-01-2017 11:35
וכל אלה האחרים שהביאו את תרבות המערב הכושלת וניסו להלביש אותה על תורת ישראל כדרכם של קודמים להם מייצגים מיעוט בטל בעם ישראל הרב אפרתי חזק ואמץ
5
יישר כח!
| 05-01-2017 11:31
דברים כדרבנות!
6
חוסר ענוה זה שבכחור בן 30 ומשהו מדבר על רב גדול ממנו
יוסף בנימין | 05-01-2017 11:33
שמנהיג קהילה עשרות בשנים ולמד תורה עשרות בשנים.
לא שרבנים מבוגרים אינם טועים אלא שלכתוב על רב מבוגר ממך
יוסף בנימין | 05-01-2017 17:24
בהרבה חוסר ענ וה זה חוסר ענוה
מה הקשר לגיל?
יוני | 05-01-2017 12:28
יוחנן כהן גדול שישמש 80 שנה בכהונה וכפר. אז מה הגיל? זה לא אומר כלום לגבי מעשי הבן אדם. ואנחנו עדים לרבנים עצומים שנפלו לתהום בזמננו...
7
הרב אפרתי היקר
גבי | 05-01-2017 11:43
לא על כל כך אכפת לנו מדעתך, צר לי לאכזב.
משמיים לא כתבת נכון - מבזה כבוד תורה
שלמה | 05-01-2017 15:34
נתפלל שתחזור בתשובה
8
ממליץ לרב אפרתי להפנות את טענותיו לחפץ חיים
שחידש דבר דומה | 05-01-2017 11:46
אני ממליץ לרב אפרתי להפנות את טענותיו לחפץ חיים, שהתיר ללמד תורה לבנות למרות שלא היה מקובל לעשות כן בדורות קודמים, וזה היה נגד ההלכה ונגד חזל שלא עשו כן, שלא לומר נגד הנשיות היהודית וכו' וכו'... בקיצור, יש כאן מלל תעמולתי ללא מקורות של ממש. חבל שאין כאן דיון תורני לגופו של עניין.
מה הקשר לח"ח!? כדאי שתדון ברצינות לגופו של עינין
שלמה | 05-01-2017 15:33
החח התיר להם ללמוד ועל זה לא יצא הרב אפרתי רק הזכיר שאין עליהם חיוב וזה מוסכם על הכל, כל מה שהוא יצא זה על מינויים לרבניות!!!
9
תחזקנה ידיך הרב אפרתי
ניר | 05-01-2017 11:48
דבריך נכוחים, נבונים וצודקים, אל תרתע מלהשמיע את האמת מול מזייפי התורה.
10
| 05-01-2017 11:53
לא ממש ברור למה הרב אפרתי חושב שדעתו נחשבת יותר מאשר הרב ריסקין ???
11
מה הפלא, הציבור הדתי לאומי מוצף אפיקורסים ברמות שונות.
| 05-01-2017 12:09
חרדי מסית יש לחלק בין החזקים לחלשים
שלמה | 05-01-2017 15:29
ואדרבה אצל החרדים כמות בנשירה גדולה מהדתי לאומי החזק ממחקר של משרד הרווחה
ואתה פשוט רשע עם בגדים שחורים וכובע
השחור נכנס לנשמה | 05-01-2017 14:41
שמוציא לעז על ציבור שלם.
12
רש"י מלמד שאין הכוונה לנשים כיוון שמשמעות הדיוק שנשים
משה | 05-01-2017 12:17
עדיפות לדון על גברים. אל שאר ההוכחות שלו אני אפילו לא מתייחס. לגופם של דברים, אין חובה על אשה ללמוד תורה, אבל אם היא רוצה היא יכולה להיות הכל מבחינה תורנית - כולל נביאה וקו רבה!
מה אתה ממציא שטויות!??
שלמה | 05-01-2017 15:28
ההוכחה עומדת בהינה
13
יש מהחרדים ומהר המור ואגפיה שלא מתחשבים במציאות וחבל
משתדל בעבודת ה' | 05-01-2017 12:29
למה שיהיו במציאות המון מורות,רופאות פקידות מנהלות וכד', ולא רבניות? ולא תהא כהנת כפונדקית?? יש תשובה של הגאון הרב מנשה קליין זצל ששאלוהו האם מותר שבנות בית יעקב יתרימו לצדקה אחהצ ברחובות ובבתים. ועונה הרב שהרי בינכה הבנות מבלות ויוצאות בחנויות ובשווקים וכד' אז למה שלא יתרימו גם לצדקה? גם דברי הרב קוק זצל לא התקבלו במלואן, והיום כן יש בחירת נשים! מה לעשות?
לא הבנתי
משתדל בעבודת ה' | 06-01-2017 2:41
לא הבנתי את דברי כבודו הוצאת שז מה זה קשור?
"דברי הרב קוק לא התקבלו" גם איסור הוצאת שז"ל לא התקבל
פשוט מזעזע מה שאתה אומר | 05-01-2017 15:26
הוי אומר שבתקופתינו מותר רחל לעבור על איסור זה מה קורה לך!??? כדאי שתתחיל להשתדל בעבודת השם יותר ברצינות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
קודם כל שיעבור דירה וכך לא ידבר נגד המרא דאתרא שלו
בב | 05-01-2017 12:39
חוצפה שאדם גר באפרת ולא מפסיק לצאת נגד המרא דאתרא
מרא דאתרא?
משה | 10-01-2017 6:15
פתאום ההלכה חשובה לך? מרא דאתרא לא מחוייב בכבוד הרבנות הראשית? אני גם לא אוהב הרבה ממה שהרבנים הראשיים מייצגים. אבל זאת הרבנות הראשית אותה ייסד הרב קוק. ומשפט שלמה מלמד אותנו להבחין מי הוא באמת אוהב את הילד הזה. ריסקין רפורמי לכל דבר
15
יש גרוע ממנו, הקב״ה, שהעז לחדש הלכה, ״כן בנות צלפחד דוב
טרונצ׳ו | 05-01-2017 12:52
שהעז לחדש הלכה, כאשר אמר, ״כן בנות צלפחד דוברות״
16
מהות תפקידו הוא לחלוק על רש"י
Mo Green | 05-01-2017 12:56
זה עיקר תפקידו של רב - ליישם את ההלכה במציאות הנוכחית בעבר נשים לא היו מצביעות, נוהגות, בעלי מקצוע חופשי וגם לא רבניות. המציאות משתנה, ומחובתו של רב ליישם את ההלכה עג השינויים האלה. רב שלא עושה זאת - חוטא לתפקידו.
יש לשים לב לחידושים אך רק במסגרת ההלכה!!!!!!!!!!!!!!!
שלמה | 05-01-2017 15:22
והנהגה זו חורגת מגבולות ההלכה ויותר מזה אני רוצה שתחשבי גברים מתגרים נשים למה את לא רואה את האסון העצום שזה יגרום!!!??? אולי בגלל שאת בת את לא מודעת לזה אבל בבקשה ממך תקשיבי למה שאני אומר אני וחברים שלי בנים ואם זה יקרה זה יצא מזה אסון!
17
ברוך אפרתי הוא עם הארץ גמור
תושב אפרת | 05-01-2017 14:45
וחצוף שיוצא נגד רב העיר שלו.
18
הדברים של אפרתי היו יכולים להשמע אם היה מתנסח בכבוד.
| 05-01-2017 14:50
ממי שבורח מתשובות לשאלות נוקבות בטענה שהסגנון לא מכובד - היינו מצפים ליותר. בעצם - אחרי כל כך הרבה שנים של צפיה בנסיון הפתטי לבסס מעמד על פרסום מאמרי שטנה באינטרנט - לא, לא היינו מצפים ליותר
19
אולי אפרתי יופיע בפאנל באפרת עם ג'ני רוזנפלד - ויגן על
זית רענן | 05-01-2017 14:55
עמדותיו בציבור, במקום להתחבא מאחרי מאמרים של שגר ושכח.
20
הרב אפרתי פשוט חוצפן
אלי | 05-01-2017 15:10
ההיתר למנות אישה לתפקיד ציבורי הוא לא חידוש של הרב ריסקין, והוא נשען על רבים לפניו כמו הרב חיים דוד הלוי והרב עוזיאל. הרב אפרתי מזלזל הרב ריסקין בצורה חצופה ובטיעונים ברמה של כיתה א', והרב ריסקין הוא גם המרא דאתרא שלו כך שהרב אפרתי עובר על איסורים בעצמו. פשוט בושה
21
אין שום בעיה שאישה תפסוק הלכה בעניינים של נשים כמו נידה
אבי | 05-01-2017 16:34
אישה שיש לה שאלה בנידה למי יותר צנוע והגיוני שהיא תלך לרב או לרבנית?! ברור שלרבנית! לא נעים להגיד אבל בגלל זה מלא רבנים נופלים
הריפורמים האמיתיים...
יהודי פשוט | 07-01-2017 23:06
הזרם הקורא לעצמו ריפורמי, אינו ריפורמי כלל, אלא חבורה ליצנית. בסופו של דבר הוא אינו מסוכן. שום בר דעת לא יחליף את המטען היהודי הכביר, עם מועדון סוף שבוע ללא כל תוכן ממשי (הסיסמאות הריקות של הריפורמים על אהבת ישראל ואהגת אדם חסרות משמעות). מי שמסוכן, הם עובדי הבעל, הפוסחים על שני הסעיפים, אלו המנסים לשלב את התרבות המערבית, הריקה והדלוחה, שאין בה כלום ממש, עם תכנים יהודיים אמיתיים. צריך לומר בפה מלא: אין לנו שום חלק בתרבות המערב. יש לנו מערכת תרבות, ומערכת מוסר הטובה בעולם, איננו זקוקים לסל העלוב של סיסמאות השמאל, סיסמאות מזוייפות וריקות מתוכן.
לא אבל הזמנים השתנו ויש צורך בדברים האלה!
אבי | 06-01-2017 11:06
יותר טבעי ונורמלי שנשים ילכו לנשים! לא הבנתי את הטענה שלך.. כמו שהעולם מתקדם ככה גם תורה שבעל פה מתקדם!
מענין, אמך וסבתך גם הלכו לרבנית?
| 05-01-2017 19:57
פשוט, ממשה עד משה לא קם כמשה (מנדלסון שרי) וממשיכו רסקין........
22
כיצד מעיז היום אדם לחלוק על רש"י
יהודי | 05-01-2017 18:06
א ד ם ?????????
23
הוא חלוני לכל דבר !!!
אחד העם | 05-01-2017 23:07
ויאמר עשו יש לי רב ...
24
כתבה מאירת עיניים, ועדיין קשה לשמיעה ולעיכול . אולי הרב
יראת שמים | 06-01-2017 3:24
יעלה כתבה נוספת עם הסבר של מה תפקידה של אישה ב2017 כשיש מכונת כביסה ומייבש ושניצל תירס במקפיא איך אישה תעביר את יומה שלא בבטלה? בלי להתפס לחטא? איך אישה בימנו תמלא את הריק שבתוכה - כן נשים רבות מסתובבות עם ריק ורוצות להתמלא ולכן יש היום מגמות רבות של לימוד וגם לימודי הסמכה.
25
אי אפשר לתפוס את החבל בשני קצותיו
| 06-01-2017 8:51
לשלוח נשים ללימודי קודש באולפנה, ולהגיד להן להישאר ברמה נמוכה. לשלוח נשים ללימודים מתקדמים באוניברסיטה, ולהשאיר אותן ברמת בית ספר בלימודי קודש. להקים מוסדות לימוד נפרדים לנשים, ולהעמיד בראשן רק גברים (כי נשים לא אמורות להיות מורות הלכה). להגיד שנשים צריכות להישאר בבית, ולעודד אברכים ללמוד תורה ולא לעבוד. להגיד שצריך למצוא בתורה את הפיתרון למציאות משתנה, אך להתנגד לכל חידוש. הרב ברוך אפרתי אומר מילים שאינן מחוברות למציאות בשום אופן שהוא. הפרדוקס והאבסורד אינם מאפשרים לדברים להישמע. המלחמה (המוצדקת) שמנסה הרב אפרתי לנהל כנגד כניסת רוחות זרים למחנה מתמקדת בחזיתות שגויות לחלוטין.
26
רפורמי
מאיר | 06-01-2017 11:14
מה חדש מדובר על אדם רפורמי שבבתי הכנסת באפרת נשים מתנהגות כפי שמתנהגות נשים בבתי כנסת רפורמים בכל העולם מנהגיו גורמים לציבור הדתי אבל גדול והתוצאה תהיה בדיוק כפי הקורה בארצות הברית התבוללות זה יקח זמן אבל לצערי הכל מתחיל מרפורמה שעושים בהלכה
27
הגריד
אלון | 07-01-2017 18:20
אני מזמין את הרב לעיין בספר פניני הרב של הגריד סולובייצ'יק עמוד קסז שם כתוב שדעת הגריד עי הזמנינו אנחנו מחוייבים ללמד תורה שבעל פה לנשים !
28
הרב אפרתי ממחזר טענות שהחרדים טענו נגד מרכז הרב ...
מן ההר | 07-01-2017 21:08
המון דמגוגיה, כפי ששות הרשבא לימד אותנו לשבת ביחד ולדון. לצערי רבני הקו לא מסוגלים לשבת יחדיו ולדון, לכן לא צריך להתייחס להם ברצינות. הם למדו זאת מרבנים מסוימים בנטורי קרתא ובעולם החרדי. בה יש את רבותינו ממרן ר' אברום ותלמידיו. ולצערנו רבני הקו לא ישבו אפילו עם ר' אברום כדי לשמוע אותו אלא התרגלו מנטורי קרתא לכתוב פישקווילים.
29
מדרון חלקלק בדרך לרפורמה
ענת | 08-01-2017 9:27
כך התחילו הרפורמים. עכשיו אני מיצרות רפורמיות תוצרת בית
30
כל פעם מחדש מצחיק איך אפרתי נתלה בציטוט של הרב
| 08-01-2017 15:43
סולובייציק משנות הששים (כנראה שזה הציטוט היחיד שהוא מכיר שלו). הרב סולובייצ'יק היה מזדעזע מהבורות והסגנון של אפרתי, ולא היה סופר אותו בכלל.
31
לא יודע איך לא שללו לריסקין את ה"רבנות" עד היום
פלא ממש | 08-01-2017 20:02
ההסמכה שלו לרבנות היתה מקח טעות בהתגלמותו