בכתב האישום מתואר כיצד הנאשם הציג בפניה על גבי מחשב נייד ובגמרא אסמכתאות הלכתיות כביכול המתירות את המעשים. "הנאשם הסביר למתלוננת ב' כי ביקוריו אינם מהווים עבירה של "ייחוד" שכן קיים היתר הלכתי של "בעלה בעיר" המתיר לנאשם ולב' לשהות לבדם בבית" מתאר כתב האישום. "כמו-כן הסביר הנאשם לב' כי מעשיו מותרים מדין "עד אחד נאמן באיסורין" שכן הנאשם מהווה עד אחד אשר מתיר את האיסור".

בנוסף, טען בפניה התוקף האכזרי כי "שאלותיה מהווים זלזול בגדולי ישראל וכי שאלות אלו נובעים מתוך בעיית ה"נרווים" שלה", ולפיכך אסר עליה להמשיך ולשאול.

לפני כשבועיים התפוצצה הפרשה, לאחר שאחת הבנות אזרה אומץ והתלוננה נגדו במשטרה, מאז הוא עצור, והיום כאמור הוגש נגדו כתב אישום.