אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום
מבזק

הכי קל זה לעצום עיניים / תגובה לתגובות

חשוב גם להבין את המציאות שמולה אנו עומדים. הסכמי קדם-נישואין לא נוצרו כתוצאה מיוזמתו של רב זה או אחר, צעיר או מבוגר. הדרישה לחתום על הסכם כתנאי לנישואין ברבנות, מגיעה מן השטח

הכי קל זה לעצום עיניים / תגובה לתגובות

לאחר שפירסמתי את תגובתי למודעה הפוסלת הסכמי קדם-נישואין, העירו לי רבים על כך שנושא זה צריך להיות נידון בתוככי בית המדרש, כדרכה של תורה, ולא במדיום התקשורתי שמטבעו שטחי ורדוד יותר.

אך ברוך ה' אין זו הפעם הראשונה שבה הוצאת נושאים הלכתיים לרחובה של עיר דווקא משנה את אופי המדיום, ומוביל לדיונים הלכתיים מעמיקים בבמות שסובלות לרוב רק הגיגים קצרים, ומתקיים בנו מאמר הכתוב "חכמות בחוץ תרונה, ברחובות תתן קולה".

הרב הרשי טייטל השיג על דברי בכמה נקודות, ואשיב עליהן בקצרה, והפעם תוך הוספת מראי מקום עבור המבקשים להעמיק ולעיין בסוגיה:

א. אילו פוסקים מכשירים גט שניתן תחת איום בקנס שאדם התחייב בו מרצונו החופשי?

שאלה זו דורשת אריכות רבה. אשיב רק לשאלה שהוצבה בכותרת מאמרו של הרב טייטל: מהי דעת השולחן ערוך? ובכן, השולחן ערוך (קנד, כג) כותב שכאשר הבעל נשבע לגרש "טוב שיתירו" את השבועה, אך אין היא פוסלת את הגט בדיעבד. ובבית יוסף (קלד) כתב שקנס ממוני קל יותר משבועה, וכן מפורש בשו"ת אבקת רוכל (קעז). עוד יצויין כי גם דעת הריטב"א להקל (לדעת שו"ת מהרלב"חקכד), וכן לדעת החזון איש (אה"עצט, ג) גם הרשב"א מקל בזה.

ב. האם המחלוקת הנ"ל רלבנטית לענייננו?

הרב טייטל טוען שכל סוגי התשלומים שווים זה לזה, והניסיון לחלק ביניהם הוא "דברים בטלים". אך כמעט כל הפוסקים חשבו אחרת (תשב"ץ א, א; ראנ"חסג; תורת גיטין קלד, ו; ועוד רבים). לדבריהם, כאשר הבעל מחייב עצמו בתשלום מזונות קבוע, בכל חודש, בלי קשר לסירוב לתת גט, אין זה נחשב ככפיית גט. העובדה שמציאות זו תעודד את הבעל לגרש איננה הופכת את הגט לגט מעושה. ממילא, גם לדעת המחמירים במחלוקת הנ"ל, יש להקל בענייננו.

ג. האם הבעל מעלה על דעתו שיתגרש?

הפוסקים (ביניהם שו"ת מהריב"ל ב, יח) מתארים מצב שבו אדם נשבע בשעת נישואי אחיו, שאם ימות האח בלא בנים הוא יחלוץ לאשתו ויתיר אותה מחובת הייבום. מצב זה מוגדר \כהתחייבות מרצון ומדעת. קשה לטעון שאדם מעלה על דעתו תרחיש נדיר כזה, ואילו את התרחיש המצוי כל-כך של גירושין הוא לא מסוגל להעלות על הדעת ולהתכוון אליו ברצינות.

ד. האם יש מי שמתיר גם כאשר הבעל לא מסוגל לעמוד בתשלום הקנס?

ראשית, כל הפוסקים שהתירו גט שניתן תחת שבועה (אבקת רוכל קעז), מתירים גם מתן גט תחת אונס שאין אפשרות להתחמק ממנו. שנית, הדבר מפורש בשו"תהתשב"ץ (א, א) שהתיר גם כאשר התשלום כופה את הבעל לגרש. ושלישית, כך כתב בפירוש בשו"ת אגודת אזוב (אה"עיט, יט), שהוא בעל זכויות היוצרים על ההמחשה שבה השתמשתי, דהיינו בעל שאינו מסוגל לעמוד בהוצאות המזונות שהוא חייב לאשתו, ולמרות זאת לא עלה על דעת מעולם לפסול את גירושיו.

ה. האם העובדה שהתשלומים נוצרו מלכתחילה כדי לעודד גירושין, פוסלת את הגט?

שני פוסקים, המהרש"ם והמבי"ט, כתבו שכאשר הכפייה על התשלומים נעשית מתוך כוונה לאלץ את הבעל לגרש, היא הופכת את הגט לגט מעושה. בדבריהם הם מתבססים על גרסה מקוצרת ומעוותת של שו"ת התשב"ץ שהייתה בידיהם, כאשר בגרסה המלאה מפורש שהכוונה אינה פוסלת את הגט. כפי שכתב בפירוש בשו"ת פני יהושע (אה"עעה): "משמע מדבריו דאע"גדכוונת העשוי על הדבר אחר הוא כדי שמתוך זה יתרצה לגרש", וכן כתבו הראנ"ח (סג) ורבים אחרים.

ו. האם ראוי לתקן תקנות המקלות על פירוק הנישואין?

הרב טייטל מצטט את דברי הפוסקים שהתנגדו לתקנת "תנאי בנישואין", המאפשרת לפרק את הנישואין ללא מתן גט. תקנה כזו מפוררת את מוסד הנישואין שהנחילה לנו התורה, והיא פסולה ובעייתית מאד. אך אין קשר בינה לבין הנושא הנידון, שעניינו הוא שיפור מעמד הצד ה"מסורב" במהלך תהליך הגירושין, ומניעת הצד ה"מסרב" לנצל באופן ציני את ההלכה כדי להשיג הישגים ממוניים ואחרים. כפי שעולה משלל המקורות שהובאו לעיל, הסכמים ממין זה נידונו לאורך הדורות כולם, ואין בהם שום שינוי או חידוש.

בשלב זה אתייחס גם לביקורת שעלתה ממאמר התגובה של הרב עמיחי אליאש. לדבריו, תקנות חדשות בדיני נישואין וגירושין צריכות להיעשות על ידי גדולי ישראל, ולא על ידי "רבנים צעירים".

ובכן, ראשית, אני בטוח שהגאון הרב נחום רבינוביץ', שתמך בהסכם של צהר ודומיו (מסילות בלבבם עמ' 430), ישמח לשמוע שבגיל שמונים ושבע הוא עדיין נחשב ל"רב צעיר". אך אולי שמחתו תהיה מוקדמת מדי, כי ייתכן שהרב אליאש התכוון דווקא לרב זלמן נחמיה גולדברג, שמניין שנותיו שמונים ושלוש בלבד, או לגר"ש דיכובסקי שעוד לא הגיע לגבורות. (ואגב, בהזדמנות זו יובהר כי הרב גולדברג אמר בפיו, בשיעור מוקלט, שהסכם כמו זה של 'צהר' כשר לכתחילה. את העובדה שהוא מסרב להעלות את עמדתו על הכתב יכולים לזקוף הרב אליאש וחבריו לחובתם בלבד.) גם הרב חיים דוד הלוי והרב יצחק ידידה פרנקל, שניסחו הסכמים דומים בכהנם כרבנים הראשיים של תל-אביב (מנעי עינייך מדמעה עמ' 83-93), כבר הגיעו לפרקם כאשר עשו זאת. ואם באישים ושיטות עסקינן, אולי חבל שדברי הרב אפרתי, שהוכיח מכתבי הרב סולובייצ'יק שיש לפסול הסכמי-קדם נישואין, לא היו לנגד מורי ורבי הרב ליכטנשטיין זצ"ל (חתנו של הגרי"ד) אשר תמך בפה מלא בהסכמים אלו ממש.

אך חשוב גם להבין שההסכם של ארגון צהר איננו תקנה חדשה, ואין בו ולו שינוי קל של דיני הנישואין הנוהגים מקדמת דנא. מדובר ביישום ותרגום למציאות המשפטית המודרנית, של הסכמים שנחתמו מקדמת דנא.

חשוב גם להבין את המציאות שמולה אנו עומדים. הסכמי קדם-נישואין לא נוצרו כתוצאה מיוזמתו של רב זה או אחר, צעיר או מבוגר. הדרישה לחתום על הסכם כתנאי לנישואין ברבנות, מגיעה מן השטח. זוגות רבים מספור חותמים על הסכמים המנוגדים להלכה, או מוותרים על נישואין דרך הרבנות, זוגות רבים אחרים מוותרים על גירושין על פי ההלכה וחיים בחטא עם בני זוג חדשים. קל לעצום את העיניים מול מציאות זו בטענות של שימור מסורת אבותינו, אך מי שעיניו לא עצומות ולבו אינו אטום יעשה כל שביכולתו כדי לחזק ולבצר את קדושת מוסד הנישואין בציבור הרחב בעזרת הכלים שאותם מעניקה לנו ההלכה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
19 תגובות - 17 דיונים מיין לפי
1
כלומר רק הלב של הכותב הוא לא אטום לעומת כל הרבנים
שם | 07-01-2016 19:08
זו הטקטיקה של צוהר כבר מספר שנים, להכפיש את כל מי שלא חושב כמוהם שהוא אטום, לא רגיש לסבל החברה וכו
2
תגובה למגיב מספר 1
נתנאל | 07-01-2016 19:23
כיצד אתה כותב "לעומת כל הרבנים"? הרי כל כולו של המאמר מראה שרוב רובם של הפוסקים בדורות עבר, ובדורינו אנו, ליבם אינו אטום, ושומעים זעקת בני ישראל. ורובם תומך בהסכמי קדם נישואין מעין אלו.
3
מאמר יפה ומנותק.
דוד | 07-01-2016 20:07
היה אפשר לוותר על כמה עקיצות אבל ישר כוח. כמובן שאין לי שמץ של מושג בנידוני ההלכתיים ונחכה לפסיקת גדולים.
4
כמה שקרים במאמר אחד. פשוט בושה למגזר שאי אפשר
אורי | 07-01-2016 20:34
לעשות דיון בלי לשקר ולהמציא תמיכה של גדולים.
5
לכל התוקפים
יצחק | 07-01-2016 21:16
סוגיה זאת אינה קשורה לעימוצים קו-לייטים.... למרות שהרב אפרתי קישר... זה יותר דיון הלכתי... תשאלו לדוגמא את הרב אדרי מהר המור על עמדתו בנושא...
6
מבין השורות ריח של עזות פנים
יהודה | 07-01-2016 21:48
בדבריו - למבי"ט ולמהרש"ם היתה גרסה מקוצרת "ומעוותת", צורת הביטוי בהחלט מלמדת על גישתו לדעות הפוסקים ולסמכות שהוא נותן או לא נותן לדבריהם. המבי"ט היה יהודי שגם הגיע לגבורות ומה לעשות שזו הייתה דעתו. לענ"ד את ששאלתי את עצמי מצאתי: יש לחבורה הזו בעיה יסודית בבואם להכריע בשאלות של פסיקה! זהו לא מחקר היסטורי על כתבי היד של הרבנים במאה ה 16, ויש כאן ריח כזה לצערי..
אתה לא רציני!
יהודה | 14-12-2017 23:56
למה אתה מרדד את השיח בטיעונים מטופשים??? אם לפעמים משתמשים בטיעון שאם היו רואים את המאירי (שהתגלה רק במאה האחרונה) היו פוסקים אחרת בדיונים הלכתיים, ברור שאם אחרון הסתמך על מקור לא נכון זה טיעון לגיטימי ביותר...
7
שאלה לרב אברהם
שלמה | 07-01-2016 22:08
הסברא להסכם מבוסס על כך שגם במצב שהאיש זכאי בכתובה מ"מ מוטל עליו חיוב לגרש ולא לכבול את אשתו... אבל איך זה מסתדר עם החילוק בין גט מעושה לגט שכופין עליו... הרי כל החילוק הוא שזה מצווה וזה אינו מצווה (ורצונו לקיים חיוב התורה)... משמע שבמצב שהוא באמת זכאי גם אין לו חיוב לגרש, ועד שב"ד יקבעו זאת לא ראוי להכריחו...
8
הערה
עמיחי ברוך אליאש | 08-01-2016 0:07
לכבוד הרב אברהם סתיו. אין טעם שנפתח בפינג פונג שלא נגמר, אך שלא תהא שתיקתי כהודאה בהשמצתך המרומזת- אבקשך להבהיר את המשפט שכתבת: "בהזדמנות זו יובהר כי הרב גולדברג אמר בפיו, בשיעור מוקלט, שהסכם כמו זה של 'צהר' כשר לכתחילה. את העובדה שהוא מסרב להעלות את עמדתו על הכתב יכולים לזקוף הרב אליאש וחבריו לחובתם בלבד". מי הם חברי, ומה עשינו או כתבנו שיכל לגרום לגרז"נ להימנע מלהביע את דעתו?
תגובה
| 08-01-2016 10:10
תוקפים את תומכי ההסכם. ידוע לי אישית על אחד הדיינים שהתמנה עכשיו לדיין, שאמר שההסכם מצויין וידע שאם יעיד לתמוך בו בפומבי הוא לא יקבל את הג'וב הנחשק... כאילו שאתה לא מכיר את טרור הדעות של החרדים שלצערנו מופעל גם על הגרז"ן.. וראה את פרשיית הגט מצפת, שבה אמר לי אחד ממקורביו של הגרז"ן שהוא לא חזר בו.. חזקה העל הרב אברהם שבדק את הדברים היטב. לצערנו היום עולם ההלכה אינו תמים כלל ולכן ע"פ הרבה מקרים שנחשפתי אליהם אני נוטה להאמין לזה שהגרז"ן תומך בהסכם אבל פשוט מפחד ממשטרת המחשבות והטרור ההלכתי.
9
יש תומכים בהסכמים, אבל זה של צהר מחורר כמו גבינה
נחום | 08-01-2016 8:02
ועליו יצאו הגדולים האלה, ועליו אין אף גדול אחד שמסכים. הרב רבינוביץ לא פוסק אלא פרשן. מישהו שמע על הלכה בשמו אי פעם?
10
לרב עמיחי אליאש לא להיתמם בבקשה
אלי | 08-01-2016 8:24
אתם מנהלים מסע הכפשה נגד רבני צוהר, בזעקות רפורמים וכדו', בדרך כלל ללא שום טיעון לגופו של עניין. לזה התכוון הרב סתיו!!!!
11
ל-8 הרב אברהם סתיו כמובן לא יענה לך
| 08-01-2016 11:33
ונורא מתחשק לי לענות במקומו אבל זה כנראה לא יעזור (ועין תגובה 9)
12
חזרה על אותו סיגנון
אריה | 09-01-2016 20:19
שוב הוא חוזר על הסגנון הקבוע שלו :א. ציטוט חלקי של דברי הרב אליעש. אליעש כתב שם רבני צעירים או מיעוט מהגדולים, וסתיו עשה ממשפט זה בדיחה, אך ברור ש"צעירים" מתייחס לכותב המאמר בעצמו, "מיעוט גדולי הדור"- לאלו שהוא טוען שתומכים בהסכם. ב. האמירה ששניים מגדולי ישראל שהוא מזכיר שם תומכים בדעת צוהר אך מפחדים לומר זאת בפומבי מאימת הרב אליעש וחבריו היא טענה מחוצפת ומבזה שרק אדם שנמצא ראשו ורובו באתרי האינטרנט יכול לעלות על בדל מקלדתו.
13
ההלכה איננה "ארגז הכלים" של הפוסק והיא אינה מעניקה כלים
יהודי | 09-01-2016 20:38
איני יודע אם הביטוי החותם את הדברים הוא שגגה שיוצאה או שבא לחמד על הכלל כולו. מכל מקום זו ודאי ראייה מעוותת לראות את ההלכה כנותנת "כלים" לפוסק. רב פוסק את ההלכה כפי שהוא מבין אותה בדעתו וכמובן לפי שיעור קומתו ומה שלמד מפוסקים קודמים בדור זה ובדורות קודמים. יש מקום לשיקולי שעת הדחק וכו' בכל נושא בתוך הדיון ההלכתי. אבל ההלכה אינה חלילה כלים שניתנים לפוסק כדי להפעיל את המדיניות שנראית לו נחוצה. זה פשוט לא עובד ככה.
14
תגובה ל9
א.ל. | 09-01-2016 20:49
ירחם השם עליך, מילא שאתה לא יודע אבל להראות זאת בציבור? הגר"נ רבינוביץ' בנוסף לפירושו האדיר על משנה תורה, גם כתב ספרי שו"ת ברמה שנדיר למצוא היום. מספיק רק להסתכל בשו"ת שלו "שיח נחום" ולהבין מעט מגאנותו וגדלותו כנראה שאתה לא יודע זאת משום שהוא לא חותם על מספיק פשקווילים, אבל אל דאגה לא זה לא מפריע...
15
הערה מתוך הערה לרב סתיו
ידידיה | 09-01-2016 20:50
דווקא ממקום של הערכה לעובדה שאתה יושב ומתאמץ להתיר עגונות אני מרשה לי לומר לך- אינך יכול לשחק בתוך המגרש של עולם ההלכה תוך שימוש בכלים שבאים מחוץ לו. אין בספרות ההלכה אף פעם טענה מסוג "פלוני מסכים לדעתי ההלכתית אך מפחד לומר זאת". זה כבר שייך לעיתונאות.
16
תגובה לתגובה לתגובות.....
!!! | 12-01-2016 12:00
אולי תתוכחו בבית במדרש ולא ברחובות האינטרנט? אח"כ פרסמו פסק הלכה אחד, כן, מעין סנהדרין.
17
הכי קל להיות רפורמי ולפתור הכל בלולינות הלכתית פסולה
שחצני | 15-01-2016 8:58
הרב ליאור קטן עליך אברהם?