אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב אברהם סתיו חולק על הרב קוק / תגובה

אפילו אם נאמר שאין חסרון בגיור קטן מצד קבלת מצוות העליתי הסבר שהטעם שיכול למחות בגיורו הוא שהגיור פועל מדין זכות וכיון שהוא מוחה בגיורו, אז גילה שהגיור אינו לזכותו. ורבים מן האחרוניםנקטו על פי סברא זו שאי אפשר לגייר קטן שאנחנו יודעים שאין בכווונתו לשמור תורה ומצוות, כיון שהגיור אינו לזכותו

הרב אברהם סתיו חולק על הרב קוק / תגובה

הרב אברהם סתיו הגיב על דבריי וברצוני להשיב על השגותיו.

בנוגע להשגתו בהבנתי בדברי השו"ע, ציינתי באותו מאמר לדברי הראי"ה קוק זצ"ל שכתב בצורה מפורשת שיש חסרון בקבלת מצוות. לכן הוא פסק שאי אפשר לגייר קטן שידוע שלא ישמור תורה ומצוות כשנעשה גדול. ואם כן, השגתו אינה עלי אלא על הראי"ה קוק זצ"ל.

ואוסיף גם את דברי בעל שו"ת מנחת יצחק (חלק ג, סימן צט) שכתב: "לפי מה שכתבו התוס' (בסנהדרין ס"ח ע"ב בסופו), במה שהעירו דעיקר גרות היא הקבלת עולת /עול/ מצות, ובקטן ליכא קבלת עול מצות, ותירצו, דכיון שגדלו ולא מיחו היינו קבלה עיין שם, וכל זה שייך דוקא אם נהגו מנהג יהדות משהגדילו, דאם לא כן חסר הקבלה, ולא הוי גר, אפילו אם לא מיחה בפירוש, ורק אם מיחה בפירוש, אז אף אם חזר ונהג מנהג יהדות אח"כ לא מהני, דנתבטל הגרות, וצריך עוד הפעם גרות, ואם לא מיחה, חסר רק הקבלה, ואם חזר ונהג מנהג יהדות, שוב הוי כקבלה אז, אבל אם לא נהג מנהג יהדות לא בתחילה ולא לבסוף, לא חל הגירות, אף אם לא מיחה בפירוש, משום דל"ה קבלת עול מצות לשיטת התוס' הנ"ל".

ואסביר שאם נאמר שלפי השו"ע אין חסרון בקבלת מצוות, אז מדוע גיור הקטן תלוי בכך שינהג מנהג יהדות בעת גדלותו? מה הקשר למנהג יהדות בעת גדלותו? הסיבה שיכול למחות על גיורו כל עוד שלא קיבל מנהג יהדות בגדלותו היא משום שהגיור תלוי ועומד. דהיינו, הבית דין יכול לגייר את הקטן על אף שאין קבלת מצוות, אבל הגיור תלוי בכך שיקבל תורה ומצוות בעת גדלותו וכל עוד שלא קיבל תורה ומצוות, יש ביכולתו למחות בגיור. הדברים הללו מבוארים בדברי שו"ת מנחת יצחק שציינתי לעיל.

נוסף על כך, אפילו אם נאמר שאין חסרון בגיור קטן מצד קבלת מצוות העליתי הסבר שהטעם שיכול למחות בגיורו הוא שהגיור פועל מדין זכות וכיון שהוא מוחה בגיורו, אז גילה שהגיור אינו לזכותו. ורבים מן האחרוניםנקטו על פי סברא זו שאי אפשר לגייר קטן שאנחנו יודעים שאין בכווונתו לשמור תורה ומצוות, כיון שהגיור אינו לזכותו.

ורבים מן האחרונים טענו שאין לגייר קטן שאין בכוונתו לשמור תורה ומצוות: גריא"ה הרצוג זצ"ל, פסקים וכתבים, כרך ו, סוף סימן כח. מתשובה נוספת שלו (שם, כרך ד, יורה דעה, סימן צז) מבואר שסובר שהגיור חל. אלא, הגיור אינו זכות גמורה ויוכל למחות כשנעשה גדול. אך, סברתו שלא טוב לגייר במקרה שההורים אינם שומרים תורה ומצוות;

שו"ת ציץ אליעזר, חלק יח, סימן סה – נקט שאין לגייר לא משום שהגרות לא חלה, אלא מצד שבית הדין נחשב כמכשיל את הילד בעברות בגדלותו. בהמשך דבריו הוא הביא מדברי מספר אחרונים שנקטו שבמקרה שהאב רשע מפר דת והאֵם נכרית, שבוודאי הבן יגדל ויתחנך בדרך זה, אז ווודאי שאין זכות בגיורו. נראה שהוא הסכים עם סברא זו;

הגרי"ד סולובייצי'ק זצ"ל נקט שאם ההורים המאמצים אינם שומרים תורה ומצוות, והקטן לא יקבל בכלל חינוך תורני, ומסתמא לא יהיה שומר תורה ומצוות, אין בזה שום זכות כלל וכלל (עיין בספר נפש הרב, עמ' רמה); הרב משאש זצ"ל (שו"ת שמש ומגן, חלק ג, יורה דעה, סימן סב) נקט שאין לגייר גר קטן שהוריו אינם שומרים תורה ומצוות. שם היה מדובר שהאב נשוי לנכריה, והאֵם נשארת בגיותה, והאב הוא לא שומר תורה ומצוות. לדעתו, אין מקום לגייר את הילד;

שו"ת זכר יצחק (סימן ב) כתב בנוגע לדין מי שבא על נכריה ונולד ולד והאב הביאו להתגייר: "אין זה כהביאו אביו להתגייר, דהרי גירות הוא קבלת כל התורה כולה ואם כן הוי רק כמו שאנו בעצמנו מכניסים אותם ולזה אין בידינו כח כמו שמבואר בש"ס כתובות י"א ע"א דחדא מינייהו בעי, או כשהוא קצת בר דעת או כשאביו או אמו רוצים להכניסו. ועוד כיון דאנו יודעים, דיעבור בודאי על כל איסורין שבתורה כשיתגדל בבית כזה, אם כן אין זה זכות לו כי אם חובה ובכגון דא לא אמרו זכין לאדם";

ר' יצחק אלחנן ספקטר זצ"ל (מובא בשו"ת מטה לוי, לר' מרדכי הורביץ, חלק ב, סימן נה): "כיון שרוצה להכניסו בכנפי השכינה שיהיה יהודי ומחזיק ביהדות כראוי, בזה אמרו דהויא זכות לו… מה שאין כן בנידון דידן, דהאב יצא מהכלל והוא כמומר לכל התורה. על כרחך בכה"ג לא מקריא זכות רק חובה"; שו"ת חבצלת-השרון (לר' דוד מנחם באבד מטרנאפאל, חלק א, יורה דעה, סימן עה): "כיון דברור הדבר שיעבור כל התורה על פי החינוך שיחנכו אותו אביו ואמו, אם כן אין זה זכות אלא חובה…"; קובץ תשובות (חלק א, סימן קג) הכריע כדעת השו"ת שרידי אש.

בנוגע להשגתו השלישית על השגתי בנוגע לצורת הכתיבה שלו כנגד אלו שמחמירים בגיור ובעיקר כנגד הרב שלמה אבינר שליט"א. אכן, הדברים אינם כתובים בלשון זו, אך נראה שזו הכוונה. ואביא כאן את ציטוט דבריו: "לצערי הרב, סוג זה של טיעונים-חסרי-בסיס מאפיין היטב את הכותבים כנגד הגיור, ונובע מכך שהעיסוק בנושאים הלכתיים כבדי משקל נעשה באופן של הצהרות תקשורתיות ללא דיון מעמיק".

ואני חושב שהדברים אינם ראויים להיאמר כנגד הרב שלמה אבינר שליט"א שהוא מן הרבנים החשובים והמבוגרים של הציונות הדתית.

(הרב אורי בצלאל פישר הוא מרבני 'דרך אמונה')

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
13 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
איזו רמה, ישר כח.
אבי | 16-06-2015 12:38
2
חבל להגיב למשפחת סתיו
לוין | 16-06-2015 12:47
הרבנים הגדולים נגד דעתם, וזה לא הזיז להם, לא מזיז להם, וגם לא יזיז להם. ככה זה כשמתחצפים לרצי"ה, ואחר כך לרב אריאל, ואחר כך לרב דרוקמן. ובסוף, גם מקללים את הרבנים הראשיים. ככה זה.
3
הנושאים הינם לכותלי הרבנות
אשכולות | 16-06-2015 12:48
מי שמפרסם בעיתונים החילוניים את דברי התורה וחידושיו, שלא יבוא בטענות על רבנים אחרים שמפרסמים בעיתונות
4
יגאל
תגובה 2 אתה מבזה ת"ח | 16-06-2015 14:15
רבני משפחת סתיו נתמכים בידי רבנים גדולים השאלה היא מי קובע מי גדול.... חבל שאנשים כמוך חושבים שרק הרב טאו וחבריו גדולים.
5
הרב סתיו ופישר
י | 16-06-2015 14:27
כולם אהובים. אשרינו שזכינו לכם! חולים עליכם!
6
אל תיגררו לשיח רדוד ומשמיץ כמו שרוצים הרדודים משני המחנ
דורון | 16-06-2015 14:54
המחנות. יש כאן ויכוח עקרוני, חשוב ואמיתי. כל נסיון להכפיש את הצד השני הופך את המתבוננים מהצד (כמוני, שלא למדתי את הסוגיא אבל קורא את הדיון הנ"ל) לתמוך בצד השני. זה כמו שקוטלר תוקף את הימין שהם עדר של בהמות ורק פוגע במחנה שלו. הייתי שמח אם היה כנס אחדות אמיתי בין כל הזרמים בציונות הדתית. אבל כנראה שאנחנו רחוקים מכך מאוד.
7
וכי אי אפשר לחלוק על הבנת הרב קוק בסוגיא
| 16-06-2015 17:56
מבלי להתייחס לתוכן הדברים הכותרת מרגיזה. מדוע אסור לחלוק עליו ולקבל פסקי אחרים? וכי אנו בכל דבר עושים כדבריו דווקא? מדוע רבנים אחרים שאוסרים או מתירים לא נחשבים? מי קובע מיהו רב נחשב?
8
ל-2: למה לשקר ?
יוניו | 16-06-2015 20:40
לא להסכים עם רב גדול זה בסדר כל עוד גם אתה רב גדול והגעת למסקנתך אחרי עיון ולימוד. הרב סתיו נהייה ראש ישיבה ורב עיר לא מתוך ניסיון בטוקבקים, אז של נעלך !
9
רבנים ימשיכו לריב, והמועמדים לגיור ייסוגו ולא יתגיירו
יוסף, ירושלים | 16-06-2015 21:45
רבנים צעירים רבים ביניהם עד זוב דם ומשמשים דוגמה שלילית לכל המועמדים לגיור - זו תורה ? זו יהדות?
10
וודאי שאפשר
ל-7 | 16-06-2015 22:56
אך, תלוי מי...............
11
הרב קוק ומקור הסמכות בהלכה בימינו
משה | 17-06-2015 12:11
הרב קוק ז'ל וכל השמות האחרים שהוזכרו או לא הוזכרו--האם הם סנהדרין? האם הם אורים ותומים? אולי נפסיק עם ההשקופע החרדית על "גדוילים"? זה הומצא ע'י פוליטיקאים ציניים ואין לו שום קשר להלכה.בימינו. כל אחד יכול להביע דעתו--וכל זמן שלא סתרו אותה--היא לגיטימית--לא מבטלים דעות במחי יד במשיכת כתף בעקימת האף--יש רק מבחן אחד נכון או לא נכון--צריך להוכיח.
12
מה קרה אסור לתלמיד חכם לסבור אחרת מרב אחר???
| 17-06-2015 14:17
מחלוקת לגיטימית בדבר הלכה
13
ל 9
שלום עמרם | 19-06-2015 1:34
דוקא נראה שהפעם הדיון בין הרב סתיו לרב פישר הוא דיון הלכתי עניני מהותי ולא זריקת בוץ ורפש כפי שכנראה נדמה לך.