כמו בכל התורה – גם בגיור יש קולות וחומרות /תגובה

הרב ישראל רוזן מגיב לדבריו של הרב אבינר שקבע כי בגיור צריך לפסוק לפי כל הדעות: "אינני יודע מנין שאב הרב אבינר קביעה זו, המנוגדת לכל עולם ההלכה בו פוסקים לפי הרוב"

כמו בכל התורה – גם בגיור יש קולות וחומרות /תגובה

באתר זה פורסם מאמר עיוני מאת ידידי הרב שלמה אבינר סביב פרשת בהעלותך, תחת הכותרת התקשורתית שחולצה מן המאמר: "אין מושג כזה 'לפי הרבה דעות הוא יהודי'". המשך המשפט המובלע במאמרו הוא: "בהלכות גיור יש צורך לקחת את כל החומרות על מנת שיקבל עליו את יהדותו בצורה שלמה". אינני יודע מנין שאב הרב אבינר קביעה זו, המנוגדת לכל עולם ההלכה, הרווי מחלוקות ובכל דבר וענין סומכים על רוב דעות, ובשעת דחק לעתים גם על מיעוט דעות, בבחינת "הרוצה להקל יש לו על מי לסמוך".

תמיהני על הרב אבינר, החריף ובקי, ש'טעה בדבר משנה' ונתעלמה ממנו ברייתא השנויה במסכת יבמות (כד,ב): "אחד איש שנתגייר לשום אשה, ואחד אשה שנתגיירה לשום איש, וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, לשום עבדי שלמה – אינן גרים, דברי ר' נחמיה… הלכה כדברי האומר כולם גרים הם". נפסקה איפוא הלכה מקילה ביותר, ובנושא משמעותי ומרכזי הגיור: גיור לשם אישות ונישואין תקף, כדעת חכמים החולקים על רבי נחמיה המחמיר! וכך נהגו בתי הדין לגיור מאז ומעולם שקיבלו גרים וגיורות לשום אישות (ורות המואביה תוכיח!). הזכרתי פריט זה בשל שכיחותו ובשל היותו מוקד בולט בגיורי ימינו ('גיור לשם אישות'), אך מחלוקות רבות בגיור שרירות וקיימות בנושאים מהותיים ופורמליים נוספים, והם מוכרעים כדרכה של תורה על פי רוב דעות, ולעתים על פי חשיבותן. למשל, בשולחן ערוך (יורה-דעה סי' רסח סעיף ג) מובאת מחלוקת די 'דרמטית' האם בדיעבד גיור שנערך בפני שני דיינים ולא שלשה, או בלילה ולא ביום, האם תקף? ונפסק שם שבדיעבד "הוי גר", לקולא! הרי לכם "יהודי על פי רוב דעות"!

כמי שייסד את מינהל הגיור ברבנות הראשית (בתשנ"ה-95, בימי כהונתו של הראשל"צ הרב בקשי דורון) אוכל להעיד כי מדיניות הגיור בבתי הדין הממלכתיים, שנקבעה בהתייעצות עם רבנים מובהקים ודיינים ותיקים, לא הוסכמה על דעת 'אחרון הרבנים', כולל מן האסכולה החרד"לית מחוגו של הרב אבינר, ובודאי לא מן המיגזר החרדי. עדין זכורה התנפלותו הגורפת של הדיין החרדי הרב שרמן על כלל גיורי 'הרב דרוקמן' שהם בטלים ומבוטלים, ואעפי"כ הם שרירים וקיימים. וכמדומה שגם הרב אבינר מתייצב ברמה לימין הרבנות הראשית הנוכחית (וקודמתה) המכירה בגיורים אלו למרות העדר הסכמה מהאגף החרדי הלוחמני. זכור פולמוס על רמת 'גיורי צה"ל' שהוכשרו ע"י הרב עמאר נר"ו (שדיווח על הסכמת הרב עובדיה יוסף זצ"ל), ו"יש על מי לסמוך" למרות בקורת הלכתית חריפה.

אני משער כי הרב אבינר מתכוון בדבריו הדורשים 'גיור לכל הדעות' למחלוקת עכשווית שצפה ועלתה לאחרונה; היש קולא הלכתית לגייר קטינים גם אם האמהות נשארות נכריות? בדורות החילון השאלה מעסיקה את ספרות השו"ת כמאה שנה, ותוכנה: האם זכות היא לקטין להיות יהודי, גם אם הבית לא דתי (והאם נכריה), או שמא חובה היא לו, ובית דין רשאי לזכות לקטין ולא לחייבו. בסוגיא זו ניטש ויכוח עכשווי; עמדתי האישית היא ש"יש על מי לסמוך להקל", בתנאים מסויימים. הרב אבינר כנראה סבור אחרת ולפיכך הוא מציב משוכה בלתי עבירה: קביעה מוזרה כי "גיור הוא רק לכל הדעות" ולא רק "להרבה דעות". אמירה זו כוחה יפה לתקשורת אך אין בה ממש בבית המדרש.

==

הרב ישראל רוזן הוא ראש מכון 'צומת' ודיין גיור.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
11 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
רות התגירה לשם אישות???
| 07-06-2015 8:38
תמהני. שמא כבודו טעה בדבר מקרא?
2
רבי נחמיה לא הגדיר את החולקים עליו כ"רפורמים"
| 07-06-2015 9:10
3
רק חבל שהרב לא מציין שזה בדיעבד ולא לכתחילה
רפי | 07-06-2015 10:51
כי לכתחילה כל החכמים הסכימו שיש חיוב קבלת מצוות. רבי נחמיה החמיר בדיעבד. אגב כל הגיורים שהוטלו בספק אכן הוכרו בדיעבד כדברי הגמרא, ומנתונים שהראו 97% מהם אינם שומרי תורה ומצוות כלל. אני די בטוח שלא זו הייתה כוונת התנאים.
4
חזק וברוך
שם | 07-06-2015 12:35
הרב כותב דברים כדורבנות. אנא אנא אנא כתוב עוד בנושא, יש התייחסות של בורות בסוגיא
5
השאלה מאוד פשוטה
האחד | 07-06-2015 13:19
היית רוצה שהבן שלך יתחתן עם מישהי שעברה גיור לקולא? משמעות - הנכדים - ספק יהודים ספק גויים. פה הכל מתחיל ונגמר. ועל זה נאמר - מה ששנוא ך על תעשה לחברך. אם לבן שלך לא , אז למה לבנו של חברך?
6
ל-5
| 07-06-2015 14:55
לא, הם לא ספק יהודים ספק גויים! הם יהודים שלמים למהדרין מן המהדרין.יכול להיות שרבנים אחרים לא היו מגיירים באותו אופן, אך לאחר שבי"ד עם רבנים מוסמכים המחוייבים לשו"ע קיבל את הגיור, אין עוד מה לערער. וככה נהגו בעם ישראל מאז ומעולם אע"פ שידעו שיש שמקלים ויש שמחמירים
7
שאלה לכבוד הרב -
אחרון התלמידים | 07-06-2015 21:05
האם מפני שהדבר קביל בדיעבד, יש להורות כמותו מלכתחילה?
8
ל-7 אתה אפילו לא "אחרון" התלמידים
| 07-06-2015 23:13
מה הקשר בין השאלה שלך לתוכן המאמר?
9
ל-8. תקרא את המאמר
שם | 08-06-2015 8:38
הרב מביא את הדוגמא של רבי נחמיה שהחמיר על גיור שלא לשם שמיים בדיעבד בעוד דעת החכמים היא שהגיור תקף אף שלא היה לש״ש. אבל כל זאת בדיעבד(!!!). לכתחילה יש לבחון את כוונותיו של כל אדם גם אם ידוע שהוא מתגייר על מנת להנשא לישראל כל עוד כוונתו לשם שמיים. לכן זה נשמע כאילו ח״ו הרב טוען כי יש מקום להפוך את הבדיעבד לכתחילה. וזו מקור השאלה של 7. לכן להבא לפני שאתה שואל שאלות בלי קשר תבחן את הנושא.
10
ממתי גיור נעשה בסיטונות??!!
דוד | 08-06-2015 11:59
גיור היא פעולת יחיד. אם אינו מעוניין במצוות - בשביל זה אומרים לו בשביל מה באת להחמיר על עצמך. האם הרב יהיה מוכן לעמוד בראש אלו שזורקים עליו אבנים על מנת לסוקלו על חילולי שבת? כי אם הוא יהודי לשיטתו - מגיע לו על חילולי שבת עונש סקילה.
11
ל-9 תלמד לקרוא
| 08-06-2015 18:29
למה הובאה הדוגמה הזו? מה למד ממנה הרב רוזן?וכמו שאמר מישהו: "להבא לפני שאתה שואל שאלות בלי קשר תבחן את הנושא".