אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב רונן לוביץ', קום ושחט! / תגובה

מאמרו של הרב רונן לוביץ "בשר זה כשר", טלטל אותי מאוד. קריאתו המעודדת המתת בהמות ועופות הטריפה את נפשי. האם הרב רונן באמת מאמין שבעלי החיים בתעשיית המזון בכלל, ואווזים מפוטמים בפרט, לא סובלים? יהודה אמיר מגיב

הרב רונן לוביץ', קום ושחט! / תגובה
  האם הרב גם ישחט בעצמו? (אילוסטרציה פלאש90)

מאמרו של הרב רונן לוביץ "בשר זה כשר" (שהתפרסם באתר ynet בתאריך 14.02.15 ) טלטל אותי מאוד. קריאתו המעודדת המתת בהמות ועופות הטריפה את נפשי. לא שהוא חידש משהו בדבריו, וגם מסקנותיו לא הרחיקו לכת יותר מהדעות המקובלות בקרב הדתיים כיום. בסך הכל הוא מצטרף לקריאתם של מאות רבנים לענות ולהרוג אלפי יצורים מדי יום על מנת לנגוס בבשרם הרך, וזה לגמרי מקובל כיום כנורמלי. אני לא מנסה להדחיק את העובדה שרוב העולם אינו רואה בהמתה שכזו שחיתות מוסרית או סוג של שגעון.

ובכל זאת מאמרו הרגיז אותי. וכשאני מנסה להבין מדוע, אני חושב שהסיבה היא שיש במאמר זיוף ושקר, ואפילו הרב לוביץ עצמו אינו באמת מאמין במסקנותיו המעשיות. זהו מאמר הנראה תמים ורגוע, אך השלכותיו הישירות הן מוות המוני, ממשי, כזה שפוער חור שחור ונורא בחייהם של אלו שנותרו חיים ועדים לו. והכאב הוא לא רק על מותם של אלפי בעלי החיים בישראל מדי יום – שנעשה בשמם ובמימונם של הרב לוביץ ודומיו – אלא בעיקר על הלב האנושי שלנו שנדם ומת.

אותו לב יהודי שנצטווה בהר סיני להיות רך ורחום כלפי בעלי החיים; אותו לב אנושי שבו הצטיינו והתבדלו בני ישראל הרחמנים מאומות האחרות – הלב הזה כבר חדל לפעום אצל רובנו, גדולים כקטנים, דתיים כחילונים. הלב הטהור הומת, וכיוון שכך – איננו מרגישים ברוע ובכאב של מוות, של מות אפרוחים ועגלים. עד שהגענו למצב שבו רב נכבד כותב מאמר תמוה שכזה. ובמצב שכזה, הגיעה העת לבדוק את יהדותנו, כפי שהתריעו חז"ל (במדבר רבה, נשא), כלומר: האם מה שנחשב כיום לדעת התורה בנוגע לבעלי החיים, היא באמת גישה יהודית.

להרגיש בצער הבריות

הרב רונן פותח את מאמרו בהכרזה נרגשת: "הגידול של בעלי החיים מוכוון באופן אינטנסיבי ואינטרסנטי להגדלת התפוקה ולהשבחת הבשר והעופות, תוך גרימת צער וסבל שקשה ואף אסור להתעלם ממנו". ועם זאת אני חושב שכל מי שקורא את המאמר חש כי הכותב מתעלם לחלוטין מצערם של בעלי החיים. הוא אכן דן ומתפלפל כיצד עלינו להתייחס לאותו צער, אולם לרגע אחד הוא לא מודה בו באמת, ובוודאי שאינו מרגיש אותו.

האם הרב רונן הפנים את המסקנה של הרב משה פיינשטיין ושל הפוסקים האחרים (מהם התעלם!) האומרים מפורשות שתעשיית המזון מן החי הגיעה לממדים נוראיים האסורים על פי ההלכה, ובמקרים כגון אלו אסור לאדם לקנות מזון שכזה? ואם הפנים זאת – האם הוא חושב שבעלי החיים האחרים בתעשייה אינם סובלים ברמות מטורפות? האם לפני מאות שנים גידול בעלי החיים למזון היה כרוך ברמות כה גבוהות של סבל, המסיבות מוות המוני לבעלי החיים, בחניקתם, הריגתם, שריפתם בחום הלולים או סקילתם במשאית? האם ישנה בעולם עוד חוויית סבל וכאב, רגשי וגופני, שטרם "זכו" לה החיות המסכנות? האם אתם מתארים לעצמכם מציאות כלשהי של סבל קיצוני שהרבנים כן יקומו ויאסרו לצרוך מזון מן החי? כשהרציתי שאלות קשות מעין אלו באוזני רבנים חשובים, לא קיבלתי תשובה מספקת. אני מקווה מאוד שלעומתם הרב רונן חשב בכובד ראש על שאלות אלו, טרם דיבר על צעב"ח.

קח סכין

מה בעצם הפריע לרב רונן במאמרו של אסא קיסר, שבגינו נזעק לפרסם עידוד לאכילת בשר? מה היה קורה אם אכילת הבשר בארץ היתה מצטמצמת, דבר שהרב רונן עצמו טוען שהוא מבורך? מה גורר את הרב רונן להסתמך באופן תמוה על דרכו הקיצונית בעניין זה של הרב יצחק וייס, רבה של העדה החרדית הקנאית בירושלים, זו שהרב רונן מן הסתם מתנגד להשקפתה כמעט בכל תחום? מן הסתם לפני שהרב רונן כתב את מאמרו הוא למד את סוגיית צעב"ח לעומק, ועיין גם בדעות החלוקות בתוקף על הרב וייס, וסוברות שהרעבת תרנגולות אסורה. אני תוהה, אם כן, מדוע בחר הרב רונן בפסיקה הקיצונית המתירה להרעיב ולהכאיב לתרנגולות, כאב וקושי חמורים כל כך עד שחלקן מתות ברעב בעקבותיהם.

ואולי התשובה לכל השאלות הללו היא פשוטה ממה שאני מצפה: הוא אוהב לאכול בשר. זה טעים לו. ואני מבין אותו לגמרי; ואדרבה, אני רוצה לעודד אותו: אם הוא באמת בעד לשחוט וולאכול בשר, והוא מתחבר לזה, אני קורא לו מכאן: קח סכין, קום ושחט! אני מתכוון לכך במלוא הרצינות. האם אתה באמת חושב, הרב רונן, שזה הגיוני לאכול כיום בשר של בהמה שחוטה, שהוכתה בסכין חדה ודמה הותז על קירות בית המטבחיים, והיא נאנקת בכאב? אני מניח שטרם חיווית את דעתך בנוגע לשחיטת בעלי חיים, ביקרת בבית המטבחיים. תרשה לי לשאול אותך שאלה קטנה: האם אתה באמת מסוגל לשחוט עגלים רכים? כן כבוד הרב, זה ממש לא חכמה ולא יפה להפיל על אחרים את המעשה שאתה מעודד. האם גם אתה בעצמך מסוגל ליישם את הרוע האיום שעושים שליחיך בשבילך?

אתה יודע מה, בא נדבר על השלבים שמאחורי השחיטה או לפניה. האם אתה בעצמך מסוגל לדחוף 15,000 אפרוחים מדי יום לשקיות זבל ולחנוק אותם, או להטביע תרנגולות בקצף? האם לבך חזק מספיק כדי לחטוף את העגל הנולד מאמו הבוכה?

אנא הרב רונן, התכבד נא להיכנס ללול המצחין. אסוף בבקשה את גוויות התרנגולות שמתו בלילה כי לא הצליחו להגיע, על רגליהן הדקות והשבורות, אל מתקן המים לשתייה, אל המזון… ערום נא את גופות אלו שנוקרו למוות מרוב צפיפות. אם לבך ערל ואתה מסוגל לעשות זאת – צר לי לבשרך כי אני ורבים שכמותי מחפשים רבנים מסוג אחר לגמרי… ואם אינך מסוגל לעשות זאת – מנין היומרה לעודד אחרים שיעשו בשבילך את הדברים הללו שאתה עצמך חש בנוראיות המוסרית שבהם?

צער בעלי חיים דאורייתא

האם הרב רונן באמת מאמין שבעלי החיים בתעשיית המזון בכלל, ואווזים מפוטמים בפרט, לא סובלים? האם תאוות הבשר כה עיוורה את עיניו עד שנשכחו ממנו דברים שכתב ופרסם לפני זמן מה: "ברצוני להדגיש שלדעתי אין כל מקום להתיר אכילת כבד אווז, וזאת משום צער בעלי חיים שהוא מדאורייתא"? האם הוא יכול להסביר לי מה פשר מצוות "צער בעלי חיים ביהדות", שהינה שורש לכל כך הרבה מצוות בתורה, אם אכן "מידת הצער שנגרמת לבעלי החיים במהלך גידולם, טיפולם ושחיטתם – אינה כה ברורה?".

אסיים את דבריי בסיפור הידוע על ר' יהודה הנשיא, אשר טען באוזני העגל שביקש אצלו מחסה כי הוא נוצר לשחיטה, והעלים עין מבכייתו. אמר הקב"ה: "הואיל ואינו מרחם – יבואו עליו ייסורים". מכאן אנו למדים כמה חמורה אטימות הלב בעיני הקב"ה, וכמה אדם ירא שמים אמיתי צריך להיזהר ממנה. ובימינו, כשאנו סובלים ממחלות חשוכות מרפא, אין ספק שצריך להתחזק בעניין הרחמים על הבריות, ולהימנע משתיית חלב, שנשאב באכזריות מאמו של העגל, ומתרומות כספיות כלשהם לתעשיית המזון, המצערת מדי יום עשרות אלפי בעלי חיים בשביל בצע כסף.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 16 דיונים מיין לפי
1
דיי כבר עם ההתחסדות!!!
שונא מתחסדים | 22-02-2015 13:26
אף אחד לא מתעלל לשם התעללות בחיות ומי שכן פושע פלילי והחוטא לפי התורה. התורה מתירה לאדם לאכול בעלי חיים כשרים וכן חז"ל מתירים זאת למרות שצער בעלי חיים הוא מהתורה. מעניין שבעלי חיים חשובים להם בעוד שיש בני אדם שסובלים יותר וזה לא מזיז להם. יש עניים, יש חולים, יש מלחמות, יש רציחות, יש גנבות, יש אנשים שגרים ברחוב, יש אנשים שסובלים אבל כנראה שאותם בני אדם היו צריכים להיוולד חיות בשביל שאלו שזועקים על סבל החיות יזעקו את צערם. תבדקו כמה בני אדם סובלים בגלל התנהגות ישירה שלכם או אפילו עקיפה שלכם.
2
ל1 - מאיפה הגעת למסקנה שאנשים שסובלים לא מפריעים להם?
אריק1 | 22-02-2015 14:09
3
לגבי הרב קוק
רון | 22-02-2015 15:14
מי שרוצה להבין את כל שיטת הרב קוק שילמד את שיטתו בנוגע לעבדות ושםנהוא מסביר מה קורה כשקופצים מדרגות במוסר. וראיה לכך כל ארגוני למען בעלי חיים והסביבה שפעלו בגרמניה הנאצית.
4
ולמרות הכל בשר זה כשר
תגובה | 22-02-2015 15:14
1. א. אסא קיסר כתב במאמרו שמי שאוכל בשר וביצים ושותה חלב עובר על איסורי כשרות, לפי ההלכה לטענתו חייבים להיות טבעונים וזאת בגלל איסור "צער בעלי חיים". ב. מה שלמעשה הופך לדעת מר קיסר 95% מאוכלי הכשרות לאנשים העוברים על איסורי תורה ושלא לדבר על כך שהרבנים עצמם עוברים איסורי תורה ואשמים בהמשך המצב הקיים 2. א. הרב רונן לוביץ כתב שלפי ההלכה מותר לגרום צער לבעלי חיים בתנאי שהמעשה נעשה לתועלת האדם ב. יש את תנאי ה"מידתיות" - צריך להיות איזון בין מידת התועלת לאדם מול מול מידת הצער לבעל חיים. 3. א. ברגע שהמאמר יורד לפסים של ביזוי ת"ח האוזניים שלי נאטמות שאף אחד לא יצטט לי מדרשים מחד תוך התייחסות מבזה לרבנים. ב. הכותב פנה לרבנים חשובים והתשובות שקיבל היו "לא מספקות" הצדק, המוסר והידע ההלכתי לא נולדו וימותו אתך, לא כדאי להפוך את כל ציבור אוכלי הבשר לברברים ערלי לב ואכזריים בטח לא בשם טיעונים הלכתיים ג. בהחלט ראוי לקיים דיון הלכתי (ומעשי בסופו של דבר) על ה"מידתיות" שצריך לקיים בתועלת מול הצער ואולי תופתע לראות כמה תומכים יש לרעיון, אבל חובה לקיים דיון זה מתוך כבוד גם לדעתם של אחרים.
5
להזכירכם התורה נכתבה לפני אלפי שנים
יעקוב | 22-02-2015 15:59
לא כל מה שהיה נכון אז נכון גם היום. קראתם על פינגיוונים בתורה? לא! אז הם לא קיימים?
6
למתחסד בתגובה מעל
סבין | 22-02-2015 16:41
עוולה לא קשורה לעוולה. זה שיש בני אדם סובלים לא אומר שזה בסדר לפגוע ביצורים חסרי כל ישע. כולנו יודעים שלפגוע באחר זה דבר רע - כיצד זה הופך לבסדר כשזה מגיע לבעלי-חיים? אין לנו זכות לפגוע ולנצל אף יצור חי - די להחפצה! מזדעזעת מדבריו של הרב כבן-אדם מאמין ושומר מצוות.
7
תגובה ל-3: שמע מה שאתה מוציא מפיך!
ירמיה | 22-02-2015 19:45
אתה שם לב מה אתה טוען? שלפי הרב קוק ראוי להחזיר את תופעת העבדות. אתה חי בסרט? אתה באמת חושב שזה מתאים לדורנו? אפשר להשתגע מעצימת העיניים שלכם. אתם פשוט הולכים עם פסוקי התורה ראש בקיר! אז נכון שהרב קוק אמר שהפסיקו את העבדות מהר מדי, ושיש לך השלכות בעייתיות, אבל בשום אופן הוא לא היה אומר לשוב לזה! כנ"ל לגבי אכילת בשר, יכול להיות שבגלל הרוע והסבל שיש בתעשייה, הצמחונות הקדימה את זמנה, כי לא חיכינו עד ימות המשיח. אבל זה לא אומר שלא להיות צמחונים... ממש לא! זה אומר שהקב"ה גלגל את ההיסתוריה לא לגמרי כפי התכנון המצומצם והדבילי שלנו, בני האדם.
8
אתה שם לב שלא ענית לשום שאלה שהציג יהודה אמיר?
ל-4 שאהבתו לבשר דוחקת את האמת | 22-02-2015 19:49
הכל דמגוגיה. כשאין לכם מה לענות כדי לתרץ את זלילת הבשר המגונה, אתם מתחילים לדבר על כבוד ת"ח. תתייחסו לטענות! בשם איזו סברה אתם שוחטים עגל בן יומו? בשם איזו תפיסה אידיאולוגית אתם ממיתים מדי יום אלפי אפרוחים? תפסיקו להתחמק כל הזמן
9
למגיב 1
דניאל | 22-02-2015 21:19
מה הקשר התחסדות? הסבל של בני האדם לא קשור להתעללות הבוטה בבעלי החיים...מה קשור מחט לתחת טיפש? מאחל לך להיות תרנגול בגלגול הבא
10
זובחי אדם עגלות ישקון!
מנחם | 22-02-2015 21:30
יפי נפש נגד השחיטה היו בזמן ישעיהו הנביא.
11
ל-8 תרגיע
מומו | 22-02-2015 23:47
שוחטים עגל בן יומו לצורך אכילה. בדיוק כך. יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם, ובמסגרתו בעלי חיים אמורים לשמש מאכל לאדם. אמנם לא מדובר במצב רצוי מלכתחילה, שהרי לאדם הראשון נאסר לאכול בשר, אבל זה מצב האנושות בשלב זה. זה מצויין לשאוף שנחזור למצב האנושי האידאלי, אבל בלי לדחוק את השעה. כדאי מאוד לעיין בכל דברי הרב קוק בעניין זה.
12
טיעון רדוד לנושא חשוב
דוד | 23-02-2015 12:40
אם אני לא מוכן לתקן סתימה בצנרת של הבניין זה ממש לא אומר שאני נגד כל הקונספט של אינסטלציה. להיפך, יש לי הרבה כבוד לאינסטלטורים שמקריבים את חייהם כדי שנהנה מהפלא המגעיל והנהדר הזה. הבעיה של הצמחונות היא בזה שהם לא מוחים כנגד הדברת חרקים. יצור חי זה יצור חי ואסור ליהנות מקטילתו באותה מידה. נטילת חיים זה נטילת חיים. גם חסה זה יצור חי. גם פטרוזיליה.
תגובה למס 12
גבי | 11-12-2021 15:15
גם חסה זה דבר חי. אבל אם אני צריך לבחור אם להרוג פרה או לאכולמן הצומח אני בוחר לאכול מן הצומח.לאכול מן הצומח זה הרבה פחות אכזרי.
13
ל 8:
ברור כשמש | 23-02-2015 16:10
א. כל בר דעת מבין שזה קצת בעייתי ללמוד הלכות צניעות מאדם שנכשל בכך. ולכן לשמוע משפטים כמו "לב יהודי שנצטווה בהר סיני" "כמו שהתריעו חז"ל" "האסורים על פי ההלכה".... בקיצור אדם שמתיימר לכתוב דברים בשם ההלכה שישמור על כ ל העקרונות של הלכה ובתוכם העיקרון הבסיסי של כבוד ת"ח אחרת יתייחסו לנאמר בהתאם. ב. לגופם של דברים, ההלכה (ואני חושב שגם ההיגיון) מתירים את השימוש בבע"ח (כולל אכילה) וכמובן צריך להיות עניין המידתיות ג. "בשם איזו תפיסה אידאולוגית..." התורה שהיא הבסיס המוסרי התירה (ואף ציוותה במקרים מסוימים) את אכילת הבשר ,כמובן צריך לבחון את היתר אכילת הבשר מול איסור "צער בעלי חיים" ומבחן התועלת לאדם מול הצער לבעל חיים. ד. ברור לכל אדם בר דעת שלא ניתן להשוות את זכויות בעלי חיים לזכויות האדם, אולי לעתיד לבוא כשהמציאות תשתנה ותהיה נעלה יותר תיאסר שוב אכילת בשר על האדם ה. נכון להיום, כדאי להעלות כמה שיותר את המודעות לסבל בעלי חיים אבל המרחק בין זה ובין להפוך את כל אוכלי הבשר לאכזריים עדיין גדול.
14
השאלה היא פשוטה וחדה כתער
| 26-02-2015 22:40
האם מותר האדם מן הבהמה? אם לא אז מדוע לאריה מותר לאכול בשר ולי לא? אם כן אז מנין הזכות להשוות בין הריגת אדם ח"ו להריגת בהמה, ולו כדי לאכול את בשרה?
תגובה ל14
גבי | 11-12-2021 15:52
האדם שונה ביכולות שלו מאריה. בעבר האנושות חיתה במצב של ציידים לקטים והיה צורך קיומי לאדם להרוג בעלי חיים עד כמה שאני מבין.ההיתפתחות של האדם במשך הדורות הביאה את האדם(שחי בתנאי חיים עירוניים) למצב שהוא כבר לא זקוק להרוג בעלי חיים כדי להיתקיים .לאריות אין את היכולות שיש לאדם ולכן הוא עדיין צריך להרוג בעלי חיים כדי לחיות.האריה לא עבר היתפתחות דומה כמו האדם (אריה לא יכול למשל לייצר בשר מתורבת בשר שגודל במעבדה )ולכן הוא חייב להרוג כדי לא למות .לאנשי שבטים בגונגל יש הצדק מוסרית לצוד בעלי חיים כי הם חיים כציידים לקטים כמו האדם הקדמון. וגם לאדם שמוצא את עצמו אבוד במידבר באנטרטיקה בגונגל או בערבות שוממות ואזורים הרריים יש הצדקה מוסרית לצוד חיות כדי לא למות.
15
בורות ואטימות
הילה | 19-05-2015 13:36
מי שמאמין שהקב"ה אכן יצר את בעי"ח כדי שנתעלל בהם זה רק מבורות וחוסר יכולת לפקוח את העיניים.
16
למגיבים הצמחונים ולכותבי מאמריהם
יאיר | 27-08-2015 16:14
אנא, נסו נא להגיב עניינית, בעדינות וללא תוקפנות (ולעיתים עדיף לא להגיב, תלוי לפי הענין). טענכם העיקרית, כמו גם דאגתכם הכנה לחמלה ולרחמים על כל הבריות, הינה טובה ובריאה אשר באה ודאי מלב טוב, עין טוב ומחשבה טובה, על כל החי בעולם. אל נא תשמטו את הקרקע מתחת טענותיכם ע"י עלבונות או ביטויי גנאי. טענתם של המתנגדים אליכם בשל בוסריות קריאותיכם, רק מתחזקת ע"י תגובות כאלו מצידכם, אם הן אינן מבטאות רחמים, אם אין בהן חמלה, והבחנה - כי בני אדם לפניכם, אנשים כמותכם, על אף דעתם השגויה (לדעתכם), על אף תאוותם הבזויה (להבנתכם, - אך אם יש לכם 'עין טובה' אמיתית - האם לא תלמדו זכות גם עליהם? למה לפרש ולנחש כי כל מגיב 'מתנגד' הינו תאוותן?)