גיוס לכולם - עת לעשות לה' - סרוגים

גיוס לכולם – עת לעשות לה'

גזירת הגיוס איננה באה להוציא את בני המגזר החרדי לשמד, אדרבה צה"ל יקים יחידות שמורות בשילובם של בני אדמו"רים, כך יתפוגג החשש האמיתי מחילון. אך כל עוד החרדים ימשיכו להשתמט - מדובר בגזל חיי המשרתים

author-image
גיוס לכולם - עת לעשות לה'
  (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

ברור לחלוטין, כי כולנו נמצאים בסכנה מוחשית, ואויבנו ממש בשער מחוץ ומבפנים. לכן, פשוט כי כולם חייבים לצאת ולהילחם מדין הצלת נפשות, כמובא בשו"ע או"ח שכט – נוכרים שצרו על עיירות ישראל, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ומי יוצא? מפורסם, כי בפיקוח נפש בשבת, כשיש במעמד זה חכמים, מצווה לכתחילה לעשות חילול זה על ידיהם. א"כ דווקא חכמי ישראל, גדולי הדור, מצווים לחלל שבת אפילו להצלת יחיד מישראל. כל שכן וקל וחומר כדי להציל את כלל ישראל חכמי ישראל הם הראשונים הצריכים להתייצב ולהציל ככל יכולתם. דין לא תעמוד על דם רעך זו הלכה פשוטה, ואין כלל מי שפטור ממנה.

הלומד תורה פטור ממצוות שיכולות להיעשות על ידי אחרים, אולם מצוות הצלת נפשות של כל יושבי הארץ אינה יכולה להיעשות על ידי אחרים, כי כל אחד ואחד היכול לעזור, לסייע ולהציל הריהו מוסיף כוח ועוצמה למצילים. לכל לוחם יש חשיבות קריטית בהצלת הנפשות ובכוח הלוחם, שהרי לא דומים עשרה לוחמים מזויינים לעשרים לוחמים מזויינים. בוודאי בימינו, שהמלחמה מתארכת ונמשכת על פני חודשים רבים, וייתכן אף שנים, אזי אין עוד כוחות רזרביים של לוחמים, ישנם לוחמים שנקראים כבר פעם שלישית למילואים, ושירות הסדירים מתארך עוד ועודו, א"כ פשוט שלא יכול הלומד תורה לטעון אמשיך ואלמד ואחרים ייעשו המצווה עבורי, אין מציאות הלכתית המתירה תופעה זו.

המשתמט גוזל חיים של לוחמים אחרים

לא ניתן לחייב את האחרים בנשיאה בעול מחד, ולהישמט מאידך בטענה אני כולי קודש ולא אפסיק תלמודי, שהרי זהו גזל חיים של לוחמים אחרים, חלילה, זהו גזל זמן איכות של מילואימניקים עם משפחותיהם ותינוקותיהם, גזל ממון וחיסרון כיס של לוחמים רבים הנאלצים לשלם מחיר כבד בחיים ממש, בבריאותם, באיבריהם הקטועים ובעסקיהם הקורסים, וכי מי התיר לכל המשתמטים מכל מיני סיבות שונות ומשונות, ואף ללומדי התורה להגות בלימודם יומם וליל על חשבון כל אותם חיילים גיבורים ?! העול מוטל על כולם, כי כולם באותה סכנה, כולם מצווים לקיים מצוות הצלת נפשות, ממנה אין שום פטור. דברי הרמב"ם על שבט לוי – לא עורכין מלחמה כשאר ישראל – אינם באים לפטור את שבט לוי ממלחמה של פיקוח נפש ושל הצלת חיים, כך לדעת כל הפוסקים, וכדברי הגאון מבריסק – במלחמת מצוה הרי כולם היו יוצאים היכן שצריכין להם בשעת המלחמה גם הם היו יוצאים, … בוודאי אם יהיו צריכים לכהנים בעריכת המלחמה גם הם היו יוצאים ! (חידושי הגרי"ז, סוטה מג.).

ובאמת, הרמב"ם כלל לא בא לפטור את שבט לוי אף ממלחמה על כיבוש הארץ, אלא קובע, כי הם לא נלחמים כשאר ישראל ליטול שלל ונחלה אלא מלחמתם תהיה לשם ה', ואדרבה הם נלחמים וכובשים הערים, אך אינם נוחלים טובות גשמיות כביזה ונחלה, אלא ה' הוא חלקם ונחלתם. ולכך, מביא הרמב"ם את דויד המלך, שרוב ימיו נלחם, ואמר ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. דוד המלך לא ישב כל ימיו בבית ה' והגה בתורה, אלא לחם רבות למען כלל ישראל, ושאף לשבתי בבית ה'.

אדרבה, ללומדי התורה יש זכויות רבות, לכן דווקא עליהם לצאת בראש הלוחמים ובכך יותר מובטחת תשועתם של ישראל. משה רבנו ציווה במלחמת עמלק, בחר לנו אנשים – יראי חטא ! ובמלחמת מדיין וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה – כשרים וצדיקים מסרו נפשם ! ובכיבוש הארץ, המקום הקשה ביותר לכיבוש, דביר – קריית ספר, נכבש ע"י עתניאל בן קנז, גדול הפלפלנים, בפלפולו מאות הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה הוחזרו, ודווקא הוא הכובש הגיבור ! אף במלחמת דבורה הנביאה וברק נגד סיסרא באו המחוקקים ממכיר, הגדולים והחכמים, ומזבולון מושכי בעט סופר, סופרים וחכמים, ושרי יששכר אלו סנהדראות עוסקים בתורה, כל אלו באו לעזרת ישראל, לעזרת ה' בגיבורים. בחיילות בית דוד דווקא המיוחסים, בעלי זכות אבות, לחמו בקו הקדמי, ולא בעלי הבלורית. גדול התנאים, אשר כל התלמוד מכוחו, רבי עקיבא נלחם ממש עם בר כוכבא, כמתואר ברמב"ם הל' מלכים יא – רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך.

לא לסגירת הישיבות – כן לגיוס בסבבים

ובאופן המעשי לימינו, יש לדעת כי אין כל גזירת גיוס הבאה לסגור ולפרק את עולם הישיבות, זוהי דמגוגיה זולה ונבזית. ניתן לגייס לומדי ישיבות בסבב, בו בחורים בישיבה לומדים ברצף משיעור א' עד ג', גיל שבע עשרה עד עשרים. הישיבות ממשיכות להתקיים ולהגדיל תורה עם כל אלו שלא מתגייסים, שיעור א-ג , ושיעור ה' ומעלה, וכן בעלי פרופיל רפואי נמוך שאינם קרביים עדיף שיתמידו בלימודם, והמה רבים.

בגיל עשרים, הבריאים יגוייסו להכשרה קרבית בסיסית, למשל בחיל תותחנים, לחצי שנה בלבד, פלוס תעסוקה מבצעית של שלושה חודשים. כך שלאחר תשעה חודשים הם יוכלו לשוב לתלמודם ולהתחתן בסוף שיעור ד'. אח"כ ישרתו בצבא המילואים לפי הצורך הבטחוני אחת לשנה או לשנתיים, למשך חודש, כך שגיוסם לא מנתקם כלל מהישיבות, ואדרבה למתגייסים הללו המדינה תעניק מלגה גבוהה יותר, לכשיחזרו לתלמודם.

גזירת הגיוס אינה באה להוציאם לשמד, אל מול החוששים מכך, יש להדגיש, כי אין לגייס בחור חרדי באופן יחידני ליחידות כלליות, שם קיים חשש שיילך לאיבוד רוחני, אלא אדרבה, יוקמו יחידות שמורות וטהורות, בפיקודם של קצינים שומרי תו"מ, אליהם יצטרפו בני אדמורי"ם, בנשקי"ם ועובדי ה', הן כלוחמים והן כרועים רוחניים, שירימו את הרוח והאמונה ללוחמים, מתוך דוגמה אישית. זוהי אחריות וחובה המוטלת על רבני המגזר ואדמו"ריו.  וכך יתפוגג לו החשש האמיתי מחילון.

קבעו חז"ל, כי גדול תלמוד המביא לידי מעשה. כנאמר אם בחוקותי תלכו – ופרש"י : שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותי תשמרו – הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. עת ללמוד ועת לעשות, כרגע עת לשמור ולהילחם ! חֲזַק וְנִתְחַזַּק בְּעַד עַמֵּנוּ וּבְעַד עָרֵי אלוקינו, וה' יַעֲשֶׂה הַטּוֹב בְּעֵינָיו. מתוך שנתחזק במלחמה ובניצחונות על אויבינו, ה' ישפיע עלינו הרבה מטוב התורה, וכל הלוחמים ותלמידי הישיבות שיתגייסו, יזכו לשוב בשלימות הגוף והרוח איתנים לבתיהם,  ולזכות מאור תורת האמת והשלום.

הרב מרדכי פרומר הוא ר"מ בישיבת ההסדר 'מעלות – יעקב', מחבר הספר "נצח יהודה" על גדרי מלחמה ומצוותיה ועוד…

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
21 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
אפילו היד לא...
מנחם | 23-06-2024 13:03
אפילו היד לא נותנים לרשום על מי שנופל איך אפשר להתגייס לצבא פרוגרסיבי , תנאים בסיסיים שמתאים לחרדים וכמובן בלי בנות ועם אוכל בדץ מהדרין ועם מקווה בבוקר ואז אפשר להשתלב .
שעת חובה - מצב בחירום
מוטי | 23-06-2024 16:15
ידידי מבין את כאבך , ובאמת חבל ומוזר למה מתעקשים שלא לצורך על הכיתוה היד על מצבת הקדוש החסיד יודקין הד . אולם כרגע אנו , כולנו , גם החבדניקים שגרים בארץ הקודש בסכנה ממשית של שחיטה , אונס , כריתת איברים , ולכן חובה להתגייס ללא כל תנאים מוגזמים , וזאת כדי שלא יחולו עליך דברי הגמ' תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד ב היכי דמי חסיד שוטה? כגון דקא טבעה איתתא בנהרא, ואמר: לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה. ובתרגום: החסיד מסרב להתגייס ולקפוץ למים ולהציל את האישה הטובעת מפני גדרי צניעות ... והריהו שוטה , ואף רוצח בעקיפין !!!
בימי ראשון משתמשים...
זה בדרך כלל התירוץ של יום שלישי | 23-06-2024 14:48
בימי ראשון משתמשים בתירוץ שאתם שומרים על הגחלת היהודית וכשהחילונים ילמדו גמרא אז יהיה שיוון בנטל בימי שני מי שמתגייס מתקלקל בשלישי - הצבא פרוגרסיבי ברביעי - הצבא לא מנצח ולא משמיד את האויב בגלל הקרן החדשה לישראל בחמישי - תורה מגנט ומצלא את התירוץ של יום שישי שכחתי…
2
ברכות - בזה...
רונן | 23-06-2024 14:22
ברכות - בזה הרגע הפכת לסמולני/עוכר ישראל/חילוני/דתי מחמד/אנטישמי ועוד שאר מיני עלבונות המקובלים אצל הערב רב המתקרא חרדים
3
חצי שנה בלבד?...
י | 23-06-2024 14:39
חצי שנה בלבד? למה? לא מבין את החוצפה של הסרוגים לחשוב שזו החלטה שלהם. הגיוס הוא לא של מגזר. כל אחד חייב בגיוס ומי שלא, הוא פרזיט
חצי שנה - 9 חודשים , אחי
מוטי | 23-06-2024 16:17
בוא נתחיל ממשהו סביר שיוכלו לעכל את זה , וזה עדיף פי 100 מהכלום שקיים היום
4
נכון מאוד, רוב...
אזרח חרדי | 23-06-2024 15:19
נכון מאוד, רוב רובם של החרדים מסכמים לדברים. היחידי שלא מסכים זה הצבא שלא מוכן לעשות תוכניות מותאמות לחרדים. אבל אל תלין על החרדים. היחיד שיש להתלונן עליו הוא הצבא , שהניסיון במשך שנים של תוכניות שעשו לחדרים התבררו שתוכניות אלו היו דלת אחורית להכניס את המתגייסים לצבא חילון, וכך ירדו מחינוכם. מי שרוצה קבוצה מסויימת של אוכלוסיה,
החרדים מסרבים
מוטי | 23-06-2024 16:18
כרגע הם מפגינים - נמות ולא נתגייס , במקום להפגין - נתגייס כדי שלא נמות !!!
5
למה תקופה כזו...
בונגי | 23-06-2024 15:49
למה תקופה כזו קצרה? שיתגייסו לתקופה רגילה, כמו כולם.
שיתחילו בזה ...
מוטי | 23-06-2024 16:20
כדי להכניס תוך 5 שנים 50 אלף לוחמים חדשים , צריך להתחיל ממשהו סביר , שגם לא ירוקן את הישיבות וגם יביא לוחמים קרביים לצבא וישחרר אלפי מילואימניקים , ויקצר את השירות לסדירים , תפסת מרובה לא תפסת , תפסת מועט - תפסת
6
לכולם? גם לבנות...
וואללה | 23-06-2024 16:53
לכולם? גם לבנות דתיות? או שלהתחיל להשריץ ילדים מגיל 18 יותר חשוב, כדי לנצח את החילונים במלחמה הדמוגרפית? והבנים הדתיים, מה איתם? גם הם יתחילו לעשות שירות סדיר מלא, במקום ללכת לישיבה בשטחים כדי לקבל עוד שטיפת-מוח משיחית מהאייתולה?
7
ממילא תורתם תפלה...
תפקיד הסרוגים לשמש את האברכים | 23-06-2024 19:51
ממילא תורתם תפלה
8
מצחיק
חגי | 23-06-2024 21:17
אתה בא ללמד הלכות את גדולי ישראל ? וכי אינך חושב שהם יודעים זאת ? אולי יש משהוא שאינך מבין ?? וסתם כך, למה רק במצווה הזו אתם מחמירים, ובכל שאר המצוואת אתם בית הלל, כוחא דהיתרא עדיף וכו וכו'....
כוח דהיתרא עדיף...
בעיר | 23-06-2024 22:41
כוח דהיתרא עדיף זאת המצאה של הסרוגים? הרב עובדיה ביסס את הפסיקה ההלכתית שלו על הכלל הזה שמקורו בתלמוד הבבלי... אולי אין לציבור מסוים בלעדיות על גדולי ישראל...
9
מי שואל אותך?...
רזי | 24-06-2024 0:45
מי שואל אותך?
10
למה הרב לא...
לבן | 24-06-2024 2:44
למה הרב לא מוציא מכתב גם לחילונים הרי התורה כתבה מפורש: אם בחוקותי תלכו... ונתתי שלום בארץ אז במקביל לחנך את החרדים תחנך גם את החילונים גם - זאת ההוכחה שהציבור הדתי לאומי מתחיל לעשות חשבון נפש ועשמגיעים למסקנה שהחרדים צדקו שלא להעריץ רשעי ישראל ולהתפאר מראשית הגאולה אבל זה מאוחר.... כי כל באיה לא ישובון ולתערי מי שיוצא מהשרותים לא מרגיש את הריח ורק אחרים אומרים לו סגור את הדלת... הדתיים של היום הם רק בחוץ דתיים אבל בפנים ובדעות שלהם הם או נוצרים ורפורמים או חילונים רחמנות עליהם הם לא תינוקות יהודים שנשבו אלא תינוקות רפורמים שנשבעו להפוך את הדת החדשה שלהם לדת יותר יהודית מהחרדים הרב קוק מתהפך בקברו שסילפו את שיטתו
11
לא נמאס לכם...
לבחב | 24-06-2024 2:46
לא נמאס לכם לצטט כל הזמן מהתנך? ואם אתם אוהבים תנך מה עם פרשת בחוקותי שמזהירה ששלום יבא רק על ידי שמירת מצוות אז למה אתם לא מדברים לחילונים שיחזרו בתשובה - ובמקום זה רק חרדים... חרדים... לכו לתל אביב ולכל המשתמטים בגלי צהל הם הם גם צריכים להתגייס אז צה יש לך מהחרדים נמאסתם כבר
12
דברים כדורבנות ....
מנחם | 24-06-2024 11:49
כל זמן שניתן ננצל את החילונים והדתיים ותוך כדי נדרוש עוד ועוד כבוד הרב ... תפילה לשלום חיילי צהל , ביקור פצועים הגעה להלוויות ... הם לא עושים אז להתגייס ??????. אוי לאותה בושה
13
גיוס משתמטים .
מיכה | 24-06-2024 16:01
באם יגיסו את המשתמטים מהמגזר החילוני , הצהט יגדל משמעותית וכוח קפלן יעלם .