שני קולות מתאבקים בציבור הסרוג; מי מהם צודק? - סרוגים

שני קולות מתאבקים בציבור הסרוג; מי מהם צודק?

ואני תוהה לעצמי מהו הקול הראוי והרצוי שעשוי לקדם את החברה הישראלית לחברת מופת שיגאל אותה מייסורי הקיטוב החברתי ההולך וגואה בתוכה, האם הקול ה"ניצי" או זה הסבלני?!

author-image
שני קולות מתאבקים בציבור הסרוג; מי מהם צודק?
  (צילום: שאטרסטוק; צילום תמונה קטנה: הדר בן שעיה)

שני קולות מרכזיים מתאבקים במחננו בשנים האחרונות במרחב הציבור הדתי, ומקבלות משנה תוקף בשנה האחרונה. מחד; הקול הניצי הנלחם ברשתות החברתיות ובמדיה לסוגיה מול כוחות הפרוגרס והשמאל הרדיקאלי ההולך ומתרוקן מהלאומיות הישראלית הבסיסית, ואף מטשטש את ערכי החיים הטבעיים – תוצר ישיר להשפעת הזרמים הפוסט מודרניים שממאירים כל חלקה טובה, קבוצה שכפי הנראה הגיעה לפרק הסיום בהנהגת המדינה אך לופתת את ההגה בשיירי כוחותיה האחרונים.

חבריי אלה כבר אינם 'דתיי מחמד' מנומסים כשוליה חברתית כשהיו בשנותיה הראשונות של המדינה ועד לא מכבר, אינם חוששים לחשוף את הגזלייטינג החברתי של מקדמי הפרוגרס ואף להתעמת חזיתית בכישרון ובתקיפות מול 'האליטה' שהתרגלה מזה שנות דור לנהל את סדר החיים הציבורי ולהגדיר את ערכיו, חבריי אלה עושים שימוש נאות ולגיטימי במרחבי המדיה והתקשורת הכתובה בעיקר להשיב מלחמה שערה.

ומאידך; חבריי מהצד השני המבטאים קולות רכים סבלניים ומכילים מדי כלפי קבוצות של אנרכיסטים כ'אחים לנשק' 'כח קפלן' ודומיהם, וכמעט תמיד עם יד מושטת ומפויסת לאחווה, עד שפעמים רבות הגבולות בין טוב לרע מטשטשים ויוצרים גוון חסר עמדה ברורה שמנסה להיות 'גם וגם', כוונותיהם טובות אך פעמים רבות חוטאות בנאיביות יתר.

ואני תוהה לעצמי מהו הקול הראוי והרצוי שעשוי לקדם את החברה הישראלית לחברת מופת שיגאל אותה מייסורי הקיטוב החברתי ההולך וגואה בתוכה, האם הקול ה"ניצי" או זה הסבלני?!

זכה דורנו בהשפעת רוחו הגדולה של מרן הרב קוק זצ"ל שהניח את התשתית הרוחנית לבניינה של האומה לדורות של גאולה ומתורתו אנו מתפרנסים, ולמרות זאת ובשל זאת תהייה שמנקרת במוחי חודשים ארוכים, אילו היה חי בתוכנו הרב להיכן הייתה רוחו נוטה?! קטונתי מלהגדיר את רוחו של הרב בבירור, אך לדלות הבנתי, הרב היה אוחז בדרך שמתאמצת לחבר את כל הקטבים אף הרחוקים ביותר, כפי שבחייו השתדל לפעול בכל מאודו גם מול עמדות קיצוניות ביותר אך לא מתוך רידוד האמת או טולרנטיות חסרת אונים מול לחץ וסחף ציבורי, במשעולי הנהגתו הציבורית של הרב שידעה טלטלות ומאבקים מבית ומחוץ, מתוך אמת גדולה ובהירה הרב לא ויתר אף לא על קוצו של יו"ד מדרכה ואמתותה של תורה, אך האמת בדרכו של הרב היתה רחבה יותר והכניסה לשם קצוות רבים יותר.

אם ננסה להלך בשיפולי גלימתו של הרב קוק במעט כפי שנפרס בפנינו לאורך ורוחב אגרותיו ומאמריו שעסקו בבירור סוגיות מרכזיות ובמאבקים ציבוריים ביישוב המתחדש בארץ ישראל, הנגזרת מתוך משנתו זאת לימינו, מעלה כי החברה הישראלית זקוקה כיום לקול צלול זקוף ואיתן כזה שאינו מהסס לבטא את האמת ולא מתכווץ מול גורמי קיצון מיואשים אך יחד עם זאת תמיד עם פנים מאירות ויד מושטת לשלום לכל חלקי החברה, המאבקים הציבוריים לעיתים בלתי נמנעים אך בשום פנים ואופן לא נכון שיהיו הפסקול היחיד וידרדרו אותנו לקיטוב לשנאה ולמלחמת אחים.

דווקא הציבור שערכיה של תורה ולאומיות זורמים בעורקיו נושא באחריות לשלומה וחוסנה של החברה הישראלית, גלגול האחריות לפתחם 'שורפי האסמים' בטענה שהם אלה שהחלו את ההרס, ילדותית היא. טעות מרה היא להתמכר לסגנון לוחמני ועוקצני גם אם 'ננצח' במאבקינו הרי שהאומה הפסידה את לכידותה והפרהסיה הציבורית זוהמה בסגנון מפלג. ולמי שאין סבלנות לתהליכים ארוכים וכאבו על האומה דוחק אותו לבטא ציניות ומשטמה על אחיו או לחילופין מעין טשטוש מאחד, הרי הוא פטור מהמשימה, יתכבד וישב בביתו ויתפלל על עמו.

השפה והטרמינולוגיה חייבת לעבור שינוי וריכוך, איננו צריכים להיות פסיכולוגים כדי להבין שפעמים רבות סגנון לוחמני ומחוספס או מאידך הססני מידיי עשוי לנבוע לא מתוך אמת צרופה ולא מתוך מקום מדויק בנפש אלא השלכה של חלקים לא מעובדים, זולת ת"ח מופלגים בחכמה ושנים שאורייתא מרתחא להו, ומאהבת עמם זועקים.

בעברי כשלמדתי פסיכותרפיה באוניברסיטה חויבתי לעבור טיפול פרטני ארוך והדרכה מקצועית ממושכת, הסיבה לכך פשוטה, כדי שלא אשליך על מטופליי בעתיד את חלקיי הלא מעובדים ואבלבל אותם, הרי בן בנו של ק"ו לא תהא בת כהן כפונדקאית, ביחס לאלו המבקשים ליטול אחריות בשיח הציבורי ולהתמודד מול כוחות נגדיים ומאתגרים, כמה תורה מוטל עליהם ללמוד ובעיקר לשמש תלמידי חכמים במשך שנים ארוכות כדי שלא תצא תקלה מתחת ידם ודברתם תהא לברכה ולא לקללה.

הרב לימדנו פרק חשוב ובמשפט קצר הגדיר את אחת הסיבות המרכזיות למשבר שפקד אותנו כאומה  .."הירידה באה לא מפני שלא מיחו רבנן על בתי הכופרים, המחריבים את אה"ק ברוחניות ובחומריות, כי אם מפני שרק מיחו ולא עוד". בדברים אלו טמונה תפיסה עמוקה שמתפרטת בשאר כתביו, האומה תבנה אם נעורר את חלקיה הבריאים ונפגיש אותה עם הטוב שגלום ברוחה ולא אם נעמיק את מחלותיה ונחשוף את מומיה לעין כל.

בשנים האחרונות יצא לאור הספר 'הרימו מכשול מדרך עמי' העוסק בחובת המחאה, המבוסס על עיון בכתביו של הרב קוק, חיבור הסולל דרך להתמודדות עם מאבקים ציבוריים בפרט לדור התחייה השב לחיות בארצו, ומתוך פסיפס חברתי תוצר של שנות גלות ארוכות המציאות מזמנת פערים תרבותיים וערכיים בצביונה של המדינה שמשפיעים על החברה כולה וגוררים מאבקים. בספר יש הגדרה חשובה ובסיסית בטרם אנו נגשים לפולמוסים ומחאות ציבוריים, "ת"ח המוכשרים מצד אופיים ותכונתם למחות בכל הדור כולו, שעליהם מוטלת האחריות הציבורית למחות נגד החסרונות שבדור, מחויבים להקדים עבודה גדולה של היכרות עמוקה עם רבדי החיים הפנימיים של הדור שלפניהם, ולהתלמד כיצד להביע את דברי האמת של התורה באופן ובסגנון המתאים לדור וקולע לפנימיותו. עליהם לנתח את מצבו של הדור, לעמוד על אופי נפשו, על סגנונו ועל רמתו המוסרית, התרבותית והאינטלקטואלית, לברר מה הן בעיותיו, מה הן סיבות הנפילות שלו ומה טמון ברובד הפנימי שלו".

ולוואי ואוזניהם של רבים תהא קרויה להלכי רוח אלו לזקוף את קומתה של האומה מתוך אמון בגודלו וטובו של העם הזה, כדרכם של נביאי ישראל שאף במצבי השפל כשחורבן האומה עמד בפתח רוממו את רוחם, "חַזְּק֖וּ יָדַ֣יִם רָפ֑וֹת וּבִרְכַּ֥יִם כֹּשְׁל֖וֹת אַמֵּֽצוּ. אִמְרוּ֙ לְנִמְהֲרֵי־לֵ֔ב חִזְק֖וּ אַל־תִּירָ֑אוּ הִנֵּ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ .. ה֥וּא יָב֖וֹא וְיֹשַׁעֲכֶֽם. אָ֥ז תִּפָּקַ֖חְנָה עֵינֵ֣י עִוְרִ֑ים וְאָזְנֵ֥י חֵרְשִׁ֖ים תִּפָּתַֽחְנָה.. וּפְדוּיֵ֨י ה' יְשֻׁב֗וּן וּבָ֤אוּ צִיּוֹן֙ בְּרִנָּ֔ה וְשִׂמְחַ֥ת עוֹלָ֖ם עַל־רֹאשָׁ֑ם שָׂשׂ֤וֹן וְשִׂמְחָה֙ יַשִּׂ֔יגוּ וְנָ֖סוּ יָג֥וֹן וַאֲנָחָֽה".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
אח שלי, אתה מחרטט.
דתי "מחמד" | 18-06-2024 11:29
העיקר דחפת כמה מילים בלועזית.
הזיהום החרדלי מאיים על הציבור הסרוג
הייטקיסט.גבעת שמואל | 18-06-2024 13:46
איום רציני
2
מתבטל ומתרפס בכל...
הקול הכביכול ניצי כלפי הפרוגרס | 18-06-2024 12:21
מתבטל ומתרפס בכל הזדמנות כלפי הציבור החרדי.
מתרפס ומתבטל בכל הזדמנות כלפי השמאלנים הפרוג'
והקול המתנחמד | 18-06-2024 20:30
הפרוגרסיבים
ברור.לחרדלים רגשי נחיתות עמוקים מול החרדים
דתל"ש שברח מהם | 18-06-2024 14:28
מתפלא שלא ידעת
3
תשמע למשה
דורון | 18-06-2024 12:43
משה אמר משפט פשוט: האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. כל השאר דמוגגיה. כמו שלימוד תורה לא פוטר מקיום מצוות סוכה הכשרת הבית לפסח ושאר המצוות הוא אינו פוטר מעזרת ישראל מיד צר. נניח שלימוד תורה מגן על עם ישראל אז לומדי התורה בין 0-18 ובין 41-120 לימוד התורה שלהם מגן בגיל הכיוס נגרשים גם להציל יהודים. ודרך אגב בציונות הדתית לומדים תורה גם בזמן השירות הצבאי
4
איך הרב קוק...
שי | 18-06-2024 13:29
איך הרב קוק קשור לסיפור? הוא היה מיסטיקן/פובליציסט שלא בדיוק השפיע על היהדות.
5
אחרי שהסתת חופשי...
שפוי | 18-06-2024 23:15
אחרי שהסתת חופשי נגד אלו מהשמאל שקפצו להילחם נגד החמאס והחזיקו את המדינה בשבועות הראשונים, כדאי להיזכר בפוגרום שעשו עשרות מתנחלים נגד צלם יהודי בן 74 אתם לא היהדות. אתם כת דתית חשוכה ואלימה. השמאל ואחים לנשק הם היהודים האמיתיים שמגלמים את ערכי היהדות, לא מבצעי תג מחיר
6
הבעיה החמורה של הדור
נחמיה | 19-06-2024 12:54
אמנם על הדור שלנו כתב הרב במאמרו האקטואלי - מאמר הדור - שהוא דור נפלא, אולם יש לו בעיה קשה. שורש נשמת האומה הישראלית הוא להתבטל לחלוטין כלפי מאורי הדור שכולם רק במגזר החרדי. נפש האדם הישראלי נגעלת עד עומקה מרבנים שאינם מהלכים בכובע וחליפה ואינם מקפידים על אכילת בשר בהכשר המהודר של פאר הכשרות. אוי לו לדור שכך עלתה בימיו.
7
שוב, ארוךךךך משעמם...
אבי | 19-06-2024 14:29
שוב, ארוךךךך משעמם ומתנשא
8
אין 2 קולות
גיא מרדכי חסיד | 20-06-2024 11:47
יש קול אחד שזה קול התורה וקול אחר שהוא רפורמי בתחפושת תורה יש רק אחת