הרב אבינר מציג: 17 שאלות על נטיות הפוכות

הרב אבינר מציג: 17 שאלות על נטיות הפוכות

מה יחס התורה לגבר החי עם גבר חיי אישות? מדוע הפסיכולוגים בעולם קובעים שגם חיים כאלה הם נורמליים? האם יחוד אסור בין בעלי נטיות הפוכות? ומה דין נטייה הפוכה בנשים? כל התשובות לכל השאלות

author-image
הרב שלמה אבינר: נטיה הפוכה - מחלת נפש
  הרב שלמה אבינר (צילום: פלאש 90)

ש: מה יחס התורה לגבר החי עם גבר חיי אישות?

ת: איסור חמור מאוד מחייבי מיתות בית דין (ויקרא יח כב. כ יג). וגם נקרא תועבה (ויקרא יח כב).

ש: אבל זאת המציאות שיש אנשים עם נטיה כזאת?

ת: בודאי. עצם העובדה שהתורה אסרה מעיד על כך שיש נטיה כזאת, אבל היא מצווה להתגבר עליה, כעל שאר יצרים רעים.

ש: אבל אולי אי אפשר להתגבר?

ת: לאדם יש בחירה חופשית. ואם ד' ציוה סימן שזה אפשרי. בדומה לזה אמר הפילוסוף קנט: אתה חייב ,סימן שאתה יכול. רוב המקיימים חיים של נטיות הפוכות, אינם מנסים להתגבר, אלא מטיפים אידיאולוגית לחופש בתחום זה. במשאל בין אנשים כאלה, אם הם מוכנים להפוך את נטייתם לרגילה בעזרת תרופה פשוטה ובלי מאמץ, הסכימו לכך רק 5% מהנשים ו14% מהגברים (אנציקלופדיה הלכתית רפואית לרב אברהם פרופ' שטיינברג ד 718-702. להלן: אנצ'). וכבר כתב הגר"מ פיינשטיין באריכות שחטא זה הוא יצרי ורצוני (שו"ת אגר"מ ח"ד ס' קטו).

ש: אבל הפסיכולוגים בעולם קובעים שגם חיים כאלה הם נורמליים?

ת: הפסיכולוגים צריכים לעסוק במלאכתם ולא במלאכה שאינה שלהם, כלומר קביעת אמות המידה של הטוב והרע. זו מלאכתו של רבונו של עולם. עיין מורה נבוכים א א. לגופו של עניין, בעבר סברו הפסיכיאטרים שזו מחלה, אחר כך החליטו שזו סטייה מינית, לבסוף עקב לחצים כבדים של קבוצות בעלי נטיות הפוכות, קיבלה החברה הפסיכיאטרית האמריקאית החלטה שזה נורמלי ויש למחוק אותה מספר האיבחונים של מחלות נפשיות, DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , ברוב של 60% נגד 40%. אבל במקביל בסקר שנערך באותו זמן בין 2500 פסיכיאטרים, 69% סברו שיש להתנגד להחלטה זו ולהמשיך להתייחס לזה כאל מחלה. בסיכום, זו החלטה פוליטית ולא מדעית (אנצ').

ש: אם לכל כך הרבה אנשים יש נטיות הפוכות, האם אין זה סימן שזה נורמלי?

ת: לצערנו לא. ולגופו של עניין, בדו"ח קינסי Kinsey המפורסם משנת תש"ח נקבע ש4%- 6% הם בעלי נטיות הפוכות. אבל במחקרים המאוחרים הוכח שאלו נתונים מוגזמים ורק 1% הם כאלה (אנצ'). בדו"ח קינסי יש ניפוח מגמתי של מספרים.

ש: אם הם כל כך מועטים, איך הצליחו להפעיל לחץ כה כבד לשינוי ההגדרה ב-DSM?

ת: כי הם קבוצת לחץ חזקה מאוד, קולנית ותוקפנית במיוחד, ובעיקר בארה"ב. למשל, כיון שהם קבוצת סיכון גבוהה מאוד למחלת האידס, הם נלחמים בדרכים מגוונות להשגת זכויות יתר ביחס למחקר, טיפול ואישפוז, יותר מאשר חולים במחלות קשות אחרות (אנצ' ב 169). כמובן, אנו בעד שיתרפאו, אבל לא זה הנושא.

ש: האם אין לאדם לחיות באופן טבעי?

ת: הסגידה לטבע היא ההשקפה האלילית. אנו אומרים שיש לאדם לחיות על פי הטוב ועל פי דבר ד', וזה הטבע האמיתי של האדם, ואכן זה גם איסור לגוי ונכלל בז' מצוות בני נח (סנהדרין נה א. רמב"ם מלכים ט ו).

ש: ובכל זאת יש הרגשה שמשהו השתנה בעשרות השנים האחרונות?

ת: התורה לא השתנתה, הטוב לא השתנה, והאדם לא השתנה. מה שהשתנה הוא שהמתירנות התעצמה מאוד בתחום יצרא דעריות, הכל נעשה מותר והכל נעשה קדוש. אפילו משכב בהמה הוסר מן ה-DSM ונחשב כהתנהגות חלופית תקינה.

ש: התופעה של נטיות הפוכות לא חדשה?

ת: לא. היתה נהוגה אצל דור המבול ואפילו כתבו כתובה (ב"ר כו טו), אצל אנשי סדום ועמורה (בראשית יט ה), אצל מצרים וכנען (ויקרא יח ג) ועוד. אבל בעם ישראל היתה נדירה, מלבד פילגש בגבעה (שופטים יט כב), רחבעם (מלכים א יד כד) ועוד כמה. הוכחה לכך, שהשולחן ערוך שרק מביא הלכות נפוצות, אינו מזכיר נטיות הפוכות, ואפילו כותב בפירוש שלא נחשדו ישראל על כך, לכן ייחוד בין שני גברים מותר (קידושין פב א. שו"ע אה"ע כד א).

ש: לאור זאת, האם יחוד אסור בין בעלי נטיות הפוכות?

ת: אכן, כך כותב השולחן ערוך שבדורות שיש תופעה כזו, ישלהתרחק מייחוד (שם). וכן כתב מרן הרב קוק שבארץ ישראל יש להתרחק מן הדין ושיש לחקור אחר המנהג (שו"ת דעת כהן סי' ג. ועיין אוצה"פ כד ס"ק ג). והכל תלוי במציאות (ב"ח אה"ע כב. חכמ"א קכו יד. ח"מ כב ס"ק ו).

ש: יש דתיים בעלי נטיות הפוכות שטוענים שאם הם מקיימים יחסי אישיות לא כפי הדרך הרגילה אצל אותו סוג של אנשים, אז מותר הדבר.

ת: ודאי אסור! "דרך איברים", "הוצאת ז"ל" ועוד. ואפילו הרהורי עבירה כשלעצמם אסורים (ברכות יב ב. סהמ"צ לרמב"ם ל"ת מז. חינוך שפז). והרהורי עבירה קשים מעבירה (יומא כט א).

ש: אם טעם האיסור הוא כדי לקיים פריה ורביה, הרי ממילא לא יתחתנו עם אשה?

ת: קודם כל, אפשר להתרפא על ידי טיפול מתאים. אך לגופו של עניין, מניעת פריה ורביה אינה הסיבה, שהרי מי שאינו מקיים מצוה זו לא חייב מיתה. אלא זה איסור עצמי ותועבה. אגב, הגר"מ פיינשטיין מוכיח שהפירוש על התורה המיוחס לר"י החסיד הוא זיוף עקב טענתו שאיסור משכב זכור הוא רק בגלל מניעת פריה ורביה (שו"ת אגר"מ יו"ד ח"ג סי' קטו).

ש: אם זה איסור כה חמור ותועבה, מה דין אשה שהתחתנה עם אדם כזה, ולא ידעה שהוא כך?

ת: הקידושין בטלים מדין מקח טעות (שו"ת אגר"מ אה"ע ח"ד סי' קיג). וגם אם ידעה, אך אחרי הנישואים זה מאוס עליה, חייב הבעל לתת לה גט (פסק ב"ד רבני ת"א ה' אב תשנ"ט).

ש: האם אמנם זה ניתן לריפוי?

ת: כן. אמנם טוענים שיש ניסו ונכשלו וגם ניזוקו. אך ראשית כל ,לחלק מהם היו בעיות נפשיות חמורות אחרות והן שהכשילו את הטיפול. שנית, טפלו בשיטת פסיכולוגיות לארמתאימות. צריך פסיכולוג מומחה בתחום הזה. השיטה הרפאראטיבית נותנת תוצאות טובות מאוד. באמריקה אלפים נרפאו דרכה ומקיימים כל שנה כנסים יחד. גם בארץ רבים נרפאו והקימו בתים לתפארת ומאוהבים בנשותיהם.יש לפנות לקו סיוע "עצת נפש" כדי לקבל מידע: 026541899, ימים ב ד ה 23:00-22:00, וכן יש מידע רב באתר עצת נפש.

ש: האם זו מחלה מולדת או נרכשת? התנהוגית, התפתחותית, הורמונלית, מורפלוגית או מוחית?

ת: יש דעות שונות. עד היום אין הוכחה שיש גורם ביולוגי. השיטה הרפאראטיבית טוענת שזה כשל בחינוך לגבריות. אך כאמור לעיל, אין זה משנה מבחינת עבודת ד', כי לאדם יש בחירה חופשית ועליו להתגבר על יצרו. לפעמים זה קשה ולפום צערא אגרא, גם הטיפול לפעמים קשה ולפום צערא אגרא, ולבסוף יש אושר גדול של זוגיות ומשפחה.

ש: האם זה נכון שלנשים אין איסור של חיי אישות בנטיות הפוכות?

ת: ודאי אסור, ונפסק ברמב"ם (איסורי ביאה כא ח)ובשולחן ערוך (אה"ע כ ב), אך של גברים יותר חמור.

ש: האם אשה שנהגה בזה וחזרה בתשובה אסורה לכהן משום זנות?

ת: כך סוברים התוספות (שבת סה ב ד"ה פסולות. יבמות עו א ד"ה המסוללות).

ש: למה חיי נטיות הפוכות נקראו תועבה?

ת: חז"ל דרשו "תועבה": "תועה אתה בה" (נדרים נא א), כלומר טעות בכתובת, שבמקום להתחתן עם אשה, מתחתן עם איש, ובודאי מלבד שזה איסור עצמי חמור ומאוס, הוא הורס יישובו של עולם, שכך לא יוולדו ילדים (חינוך רט).

והתקדשתם והייתם קדושים.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 16 דיונים מיין לפי
1
תכף כל מצעד הגאווה יגיב פה!
יניב | 04-09-2014 8:41
הם לא מסוגלים לקבל שמה שהם עושים לא טוב. הגיון הפשוט איבר המין הזכרי מתאים לאיבר המין הנקבי וקל להבין! גבר ואשה יוצרים ולד, גבר וגבר לא, אשה ואשה לא וקל להבין. גבר ואשה משלימים אחד את השני וגבר וגבר לא, אשה ואשה לא, וקל להבין!
2
אם זו מחלת נפש אז אין שליטה על זה שאבינר יחליט
נעמה | 04-09-2014 9:21
3
שטף של שנאה ושל שקר בלתי פוסק
יוני | 04-09-2014 10:11
אךך אלוהים. מתי יבוא משיח צדקנו ויגאלנו מן הרוע של הרב אבינר? מאמלל חיים של אנשים אסור להתייחד לא עם אישה ולא עם גבר, לא לקיים שום יחסים, לא להתחתן ולא ללדת ולא כלום רק לחיות בנזירות כל חייו. איזו גזירה! ה' יצילנו מהרע ויבנה את בית המקדש ויסלק הטומאה והרבנים המתחזים.
4
לנעמה
יואל | 04-09-2014 10:35
א. הרב אבינר. לא "אבינר". ב. מחלות נפש ניתנות לריפוי
5
הרב אבינר ממטיר שנאה בעם
בושה לך כבוד הרב | 04-09-2014 12:13
בעלי נטיות הפוכות נולדו כך. עלינו לקבלם ואת אורח חייהם. די לזרוע שנאה בקרבנו. מה השלב הבא? אדם שנולד בלי יד דינו מוות כיוון שאינו מניח תפילין? כך הם נולדו, תעזוב אותם בשקט. הם יהודים כמו כל היהודים, בני אדם כמו כל בני האדם. כך הם נולדו וזו עובדה קיימת. יש שחורים, לבנים, גבוהים, נמוכים, ג'ינג'ים, ויש הומואים ולסביות. להאשים אותם, על מי שהם - רק מבזה אותך כבוד הרב. לא אותם. והבושה - כולה שלך.
לא ולא
יניב | 29-08-2023 15:16
בה הרב אבינר יחד אם רבנים אחרים אומרים את האמת הכתובה בתורה שום דבר לא המציאו. אדם לא נולד אם משיכה מינית היא נוצרת אי שם בגיל ההתבגרות ומקבלת משנה תוקף על פי התנהגות שסיגל היינו גבר שמסגל התנהגות נשים סביר שיתפתח אצלו משיכה לגברים כי הוא מתנהג הפוך מהטבע של גבר גם אם זה לא באשמתו מוטל עליו להשתדל להשתנות ולחקור אחר זהותו אם יילך אחר ייצרו ודאי שישלם על זה כאשר יסיים את חיו ויתן את הדין על כל מה שפעל בחיו וגבר או אישה שחיים חיים כאלה לרוב לא מעריכים שנים ונכנסים לדיכאון כאשר הם מזדקנים ורואים את כל החברים אם משפחות ורק הוא לא לא נעים למות רווק וערירי.
6
מחלות נפש לא ניתנות לריפוי
ליואל | 04-09-2014 19:49
אני פסיכולוגית תקרא על סכיזופרניה ,הפרעת אישיות גבולית ועוד אי אפשר לרפאם אפשר קצת לשלוט בסימפטומים שלהם . זו הבעיה כשרב מדבר על דברים שאין לו מושג בהם .
הוא צודק
בן | 06-11-2018 22:30
המקצוע שלך הוא חשוב, אבל הוא מקצוע פלוספי, זה אומר שהוא מבוסס על מחקרים בתחום הנפש, ומי כמוך יודעת כמה דברים השתנו, ומשתנים כל הזמן, תפקיד הרב הוא לא מקצוע, הוא מנחיל את התורה, כך שאם יש לך קושי עם הדברים, הבקורת אמורה לפנות להקב”ה, ולא לעבדו.
7
כל עוד המטופלים שהצליחו ימשיכו להסתתר, לא תהיה לי תקווה
הומוסקסואל חסר תקווה. חי בארון. | 05-09-2014 0:07
אי אפשר לסמוך על המילה של המטפלים הללו ואי אפשר לתת בהם אמון, כל עוד אין לנו אפשרות להפגש ולדבר פנים מול פנים עם מטופלים שהצליחו להשתנות.
8
לא ראוי להנהגה
פגוע | 05-09-2014 19:06
הרב אבינר מוכיח פעם אחר פעם שאינו ראוי להיקרא רב ולהוות דוגמא לאף אחד. בדבריו הנוראיים גוזר על אנשים חיי בדידות ושנאה עצמית!
9
פסיכולוגית יקרה (מספר 4)
ב | 07-09-2014 19:04
ישנן מחלות נפש שניתנות לריפוי, כמו דיכאון, חרדות ופוביות. וגם הרב אבינר כאן כתב שבארה"ב יש מאות ואלפים שהשתנו. משהו שלא מצינו אצל סכיזופרנים. זה הבעיה שפסיכולוגים מתמחים רק בתחום אחד ומתיימרים לטפל בהכל. הרב אבינר מדבר כאן על הפן המוסרי והדתי. מי שפגוע, יש לו בעיה עם התורה ורבש"ע- הרב אבינר סה"כ כתב דעת תורה. וכי רציתם שיכתוב את דעת מי שקשה לו?
10
לדברי הרב
חוני | 08-09-2014 14:06
קראתי את ספרו "נר באישון לילה" והתרשמתי שמדובר באסופת הבלים, שנכרכה יחד ברמה שתלמיד תיכון גרוע היה מסוגל לבצע בצורה יעילה ביותר. אם זו היכולת הגרפומנית של כבוד הרב, הרי שאין לקחת אותו ואת דבריו ברצינות או להתייחס אליהם בצורה כלשהי - בבחינת דברים בטלים!
11
כבוד תורה
לכבוד המערכת | 09-09-2014 17:36
בלי קשר לנושא. יש הרבה אתרים שלצערי אי אפשר לצפות מהם להקפיד על תגובות אנושיות ומתורבתות, בעיקר ביחס לת"ח. דווקא מהאתר שלכם מצופה למחות על בזוי ת"ח והתורה הקדושה.
12
ויפערו פיהם אנשי העאלק "ליברלים"-יאללה תתחילו עם
גיימס הטפילד | 14-09-2014 9:32
דברי נהבלע שלכם נגד כבוד מרן הגר"ש אבינר
13
מה אתם רוצים מהרב אבינר?
אחד | 05-11-2014 12:58
הוא מדבר על הלכות מפורשות שלא הוא המציא, ואני משער שאדם כזה שיפנה אליו הרב ינסה לעזור לו בכל כוחו.
14
הרב אבינר הוא אחד מגדולי הדור
רוני | 20-08-2017 12:13
קודם תגיעו לדרגתו הגבוהה של הרב אבינר רק אחר כך תחלקו עליו. אל תעלו תגובות שבאות מתוך בורות וחוסר ידע, בזיון תלמדי חכמים נורא שכזה? אין לכם מוסר??
15
לבני שוורץ מהפייסבוק: תעשה טובה ותחזור לגן חובה!
אוראור | 22-01-2018 10:44
יניב גולדאפל מהפייסבוק: אפרופו התאבדות - אם א ת ה תרצה להתאבד - פשוט תצטרך לקפוץ מהאגו שלך לאיי קיו שלך - והמבין יבין. דניאל בכר - אל תנסה לבלבל את החצופים האלו עם עובדות - שונאי דת הם נולדו - שונאי דת הם יישארו עד יום מותם - זה מה יש.
16
למטה מכבודך
טאיה | 11-08-2018 22:13
מלא בטקרים והטיות, קצרה היד מלהגיב, מי שאין לו אלטרנטיבה ראויה לציבור שלו- הסובל באמת, שישתוק ולפי הצער השכר הוא משפט סופג בדם של מתאבדים.