הראנו בבניינו/ תגובה לדבריו של הרב מרדכי נגארי

אנו קוראים מזה שנים לרבנות לדון באופן מעמיק בנושא, ולתת מענה הלכתי הולם, ולא להמשיך ולאשרר את האיסור שאסרו הישמעאלים במשך מאות בשנים על יהודים שלא לעלות להר הבית ובכך אבדה מסורת העליה

הראנו בבניינו/ תגובה לדבריו של הרב מרדכי נגארי
  צילום: יוטיוב/ הראנו בבניינו)

ראיתי בפליאה רבה את דברי הרב מרדכי נגארי שליט"א, וברצוני להתייחס לדבריו בכבוד הראוי.

הרב התמקד בשני נושאים עיקריים: הרב יצא בשצף קצף כנגד רבנים צעירים מורי הלכה, וקבל על כך שלא שומעים לפסיקת הרבנות הראשית בנושא העליה להר הבית. אשיב לכב' הרב דבר דבור על אופניו:

פסיקת רבנים צעירים – דברי הרב כוונו כנראה למאמרו של רב צעיר, הרב אלישע וולפסון, שהתפרסמו בעלון 'עולם קטן', ובהם התייחס למאמרו של הרב עדס שליט"א שיצא חוצץ נגד העליה להר הבית.

הרב אלישע הוא אמנם צעיר, אולם הוא ב"ה בקיא גדול בנושא הר הבית, וידו לא משה מתוך ידו של מו"ר הרב שמואל אליהו בנושאים אלו. הרב אלישע הינו חלק מפורום רבנים הולך וגדל העוסק בעיון רב ובהעמקה בשאלות הלכתיות שונות הנוגעות לדיני הר הבית והמקדש, דבר שלא נעשה שנות דור, מתוך כמיהה וכיסופים לבניין המקדש.

אשרינו שקיים ציבור רבנים הולך וגדל אשר מתוך יראת ד' טהורה מצפים ומייחלים לבניין הבית, ומנסים לקדם בפועל את כל ההיבט התורני וההלכתי הקשור לנושאי המקדש שהיו בקרן זווית במשך דורות רבים!

אם במקום הרב אלישע היו כותבים רבנים ידועי שם כגון הרב דוב ליאור, הרב נחום רבינוביץ, הרב ישראל אריאל, הרב צפניה דרורי, הרב חיים דרוקמן ועוד – זה היה מתקבל על דעת כבוד הרב?

המעיין בדבריו של הרב אלישע ייווכח כי לא פסק דבר מעצמו, אלא רק הביא מדבריהם של רבנים חשובים בעלי שם, אשר פוסקים להלכה ולמעשה כי מצווה רבה לעלות להר הבית בימינו.

פסיקת הרבנות הראשית בנושא הר הבית – ברצוני לצטט את דברי הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל, רבה של חיפה, שאמר כי בנושא הר הבית הרבנות החליטה שלא להחליט…. הרבנות הקימה ועדה לנושא הר הבית לאחר מלחמת ששת הימים אולם זו הפסיקה פעולתה לאחר ישיבה או שתיים ומאז אנו מצפים למוצא פיה. מעולם לא היה דיון ענייני ומקיף במועצת הרבנות בנושא זה!

קיימים ב"ה רבנים מומחים שעוסקים כיום בנושאי המקדש והר הבית, קיימים ממצאים רבים שלא היו קיימים לפני 50 שנה, והדבר דורש דיון מעמיק כדי להורות דרך לרבים. הטלת חרם על הר הבית כאילו הוא כולו בחזקת כרת היה נכון לפני עשרות רבות של שנים בהן לא ידעו את מבנה ההר, לא היו מדידות מסודרות וכד'. רבי עקיבא, הרמב"ם ועוד מגדולי ישראל שעלו להר, האם גם הם עברו על איסור כרת? האם שטח שהינו בבירור תוספת של סוף ימי בית שני הוא בכרת?

אנו קוראים מזה שנים לרבנות לדון באופן מעמיק בנושא, ולתת מענה הלכתי הולם, ולא להמשיך ולאשרר את האיסור שאסרו הישמעאלים במשך מאות בשנים על יהודים שלא לעלות להר הבית ובכך אבדה מסורת העליה!

יש מקום להתייחס כמובן גם לדברי הרב בנושא פסיקתו של מו"ר הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל לגבי בית כנסת בהר הבית. אי אפשר להכחיש את דברי הרב אליהו זצ"ל המבוארים בכמה מכתבים, וכן ב'תחומין' כרך ג' עמ' 423, בהם קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית במקום המותר לכל הדעות, ובאופן שלא יביא לידי מכשול, ועל כך אמר בנו מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א דברים ברורים, אשר התפרסמו גם כאן בסרוגים.

"האמת והשלום אהבו". אנו מנסים לעורר את כמיהת הציבור לבניין בית מקדשנו. אנו בהחלט מבינים שקיימות עדיין הסתייגויות בנדון, ואנו תקווה שהאמת תורה דרכה ובמהרה נזכה לחזות בבניין בית ד' בתפארתו.

=======

הרב מנחם מקובר הוא ראש מכון "והראנו בבניינו" לקידום תודעת המקדש.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

20 תגובות
הצג את כל התגובות