מח"ט הצנחנים להסדרניקים: "מקנא בכם" (צילום: ישיבת הכותל)