חילופי האש במחנה הפליטים ג'נין (שימוש לפי סעיף 27א)