הנדל מונה את חברי הכנסת שיכולים להתנגד לרפורמה. הפגנת הימין בגבעת שמואל (צילום: הפגנת הימין)