הצהרת תובע סחיטה באיומים נגד ראש הממשלה (דוברות המשטרה)