הרב דרוקמן בברכה לכנס הרבנים (איחוד רבני הציונות הדתית)