נחל דישון (צילום- גיא קולר, רשות ניקוז ונחלים כינרת)