רזי ברקאי על השפעת פטירתו של רוני דניאל (מתוך משדר הפרידה של רזי ברקאי מתכניתו "מה בוער" בגלי צה"ל)