בן גביר באולפן סרוגים קורא לחיסולים מוקדים ברמלה ובלוד