הבניאס (צילום: עודאי עבד אלולי / רשות הטבע והגנים)