בן ברק בכנס ביטחון לאומי ודמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה