עימות קודם בין השתיים. "אל תפזרי לי נשיקות" (ערוץ כנסת)