חקרו אותי על זה שלא הסכמתי עם הנשיא ריבלין (ערוץ כנסת)