לבנות סיירת תורנית סרוגה. הרב יצחק נריה באולפן סרוגים