הירי ממנו נהרג לוחם מג"ב בראל שמואלי הי"ד (שימוש לפי סעיף 27 א)