הרגעים הראשונים אחרי האסון במירון (צילום: המשרד לשירותי דת)