מתווה הקפסולות בישיבה יעיל, פרופ' איתמר גרוטו באולפן סרוגים (יוחנן בלייך)