אמילי עמרוסי ויובל אלבשן באולפן כאן רשת ב'. ארכיון