אגמון החולה עולה על גדותיו (צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל)