מה גודל כיפה לפי ההלכה?

לאחרונה נפוץ מאד, גם בקרב בני ישיבות ההסדר, לחבוש כיפה קטנה ושטוחה המונחת על הקדקוד, ואינה נראית מכל זויות הראיה, דבר שלפי מיטב ידיעתי מנוגד להלכה. גם לדעות המקילות ביותר. ואני מתפלא על כך שלאחר בירור עם בחורים מכמה ישיבות, אף אחד מראשי הישיבות או הצוות החינוכי אינו מעיר להם שזה לא תקין מצד ההלכה. מה הסיבה לדעת הרב?.

שאל את הרב

אין חובה הלכתית ללכת עם כיסוי ראש אלא רק בעת ברכה ותפילה. רבותינו בהיסטוריה לא חבשו כיפה מעולם אלא כיסוי ראש בהתאם לאופנה שהייתה בתקופתם, כמו הכובע. כך שיוצא שאמנם אין חובה להיות עם כובע, אבל בגלל שהגויים היו מורידים אותו כאשר נכנסים לבית, פסק הט"ז שמדרכי הגויים להוריד, ואילו אנו נלבש. היום, שאין באופנה כובעים גם אצל הגויים (מאז קנדי) נשארה החובה רק בתפילה ובברכות. היו יהודים בעבר שהיו מגיעים לישיבה, מורידים את הכובע ומתחילים ללמוד. לכן, הכיפה היא אמירה אופנתית ותו לא, וכל אחד ילך לפי קהילתו שלו ומה שנהוג. האם אתה חושב שלפני 800 שנה הלכו עם כיפה סינטטית שחורה? בוודאי שלא.

מצבו עדיין קשה. אנחנו צריכים לדעת שאנו מתפללים על רבנו הגדול שזקוק לו חלק מאנ"ש הקב"ה מביא דברים כאלו כדי שכל אחד ואחד יתחזק. חייבים להתעורר!!! לנשים: להתחזק בצניעות!!! ולגברים: לא לדבר באמצע התפלה!!!

שערי שמים לרפואת מרן. לזעוק ברחובות, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך. הציבור החשוב נקרא להעתיר מכל הלב ונפש בתפילה ובתחנונים עבור מנהיג הדור מרן הגאון הצדיק רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל בקרוב בקרוב ממש.

חייבים להתפלל שמרן יתרפא מהר! כדי שייצא לאור השקר של הפלג ב"ב עוד בחיי רבינו, וכולם יזכרו לדורי דורות שפלג המשכילים (ב"ב) היו בעד חידוש השמד של גיוס השמד והזימה על בני תורה, והם גם בעד חינוך השמד של המוסדות החרדים מפלג ב"ב, הכל בשביל כסף... כל השקר חייב לצאת לאור עוד בחיי רבינו. כדי שיזכרו שהוא הנהיג את קהילת המשכילים המשומדים ושלא יחשבו לדורי דורות שהוא היה צודק עם שיטת האפיקורסות שהנהיג אותם וכו'.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה של שמד בפועל.

  • כיפה גודל כל הראש השיב/ה 30/01/2017

מה שחשוב איננו מה שיש לך על הראש, אלא מה שיש לך בתוך הראש. תראה את קציני צה'ל,הורידו את הכומתה מהראש לכתפיים, ולא קרה כלום. קודם לא היה להם שכל וגם היום אין להם שכל. אבל זה עזר להגדלת הפנסיה. אשר על כן אני ממליץ להוריד את הכיפה מהראש לכתפיים, בטוח שזה ישפר את תנאי השרות.

מי שכתב שאין חובה הלכתית לשים כיפה חוץ משעת תפילה/ברכה פשוט מדבר שטויות. יש איסור מפורש בשולחן ערוך ללכת יותר מ4 אמות ללא כיסוי ראש. אין חיוב שיהיה זה כיפה דווקא, אך חייב כיסוי. בנוגע לגודל- מעיקר הדין צריך שתיראה הכיפה מכל צדדי הראש על מנת שיהיה וודאי כי אתה מקבל על עצמך מורא שכינה. רצוי גדול יותר ומי שמסוגל לכפות כל ראשו- הרי זה משובח. אין ללמוד ממה שהולכים היום. יש הלכה והיא שמשנה. כל טוב. נ.ב. שים לב שפה כל אחד יכול לענות לך את הגיגיו (וזה כולל אותי). זה ממש לא מקום לשאול שאלת רב. אם את רוצה לשאול רב- פנה לרב.

הסיבה היא כזאת: א.הם יודעים שלא יקשיבו להם התלמידים. ב.זה רבנים שהם מתייחסים לדת בתור בעיה שצריך לפטור

התשובה שלך