אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

לאחר ביטול המלוניות: אלו ההנחיות לבאים לישראל

הממשלה האריכה את ההגבלות וקבעה הנחיות חדשות ליציאה לחו"ל ולכניסה לישראל. בנוסף, כל המגיעים מחו"ל למעט חריגים, מחויבים לשהות בבידוד ביתי. כל ההנחיות העדכניות

לאחר ביטול המלוניות: אלו ההנחיות לבאים לישראל
  (צילום: טל עוז\משרד הביטחון)

מדינת ישראל ממשיכה במאמצים למנוע את המשך ההתפשטות וההדבקה בנגיף קורונה. לאחרונה, הצטברו עדויות ונתונים המצביעים על קיומה של מוטציה חדשה של הנגיף, שאותרה במספר מוקדים בעולם. המשמעויות וההשפעות של מוטציה זו אינן ידועות עדיין, אך מחובתנו לנקוט בצעדים הנדרשים למניעת התפשטותה.

במסגרת זו, הממשלה האריכה את ההגבלות על יציאה לחו"ל והכניסה לישראל וקבעה הגבלות חדשות בשדה התעופה הבינלאומי ובמעברים הימיים והיבשתיים.

אלו ההנחיות ליוצאים מישראל:

היציאה מישראל מותרת רק לאזרחים שאינם אזרחי או תושבי ישראל, לאדם שמקום מגוריו הקבוע בחו"ל, לאיש צוות אוויר היוצא מישראל במסגרת מילוי תפקידו או באישור.

לקראת היציאה מישראל, על כל נוסע להצטייד במסמכים הבאים ולהציגם במעבר הגבול:

• אישור מוועדת החריגים שניתן לצאת מישראל.

• הצהרת נוסע יוצא מישראל באתר משרד הבריאות. את הצהרת הנוסע יש למלא בהתאם להנחיית משרד הבריאות עד 24 שעות לפני היציאה מישראל.

• כל היוצאים מישראל, למעט בעלי אישור החלמה או תעודת חיסון, נדרשים להציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, שבוצעה במהלך 72 השעות לפני היציאה מישראל.

הנחיות לזמן השהייה בנתב"ג ובמהלך טיסה או הפלגה מישראל

• יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה מרגע הכניסה למעבר הגבול (מגיל 7 ומעלה), ובמהלך טיסה או הפלגה (מגיל 6 ומעלה).

• יש לשמור על מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו משק בית.

• יש להקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

הנחיות לנכנסים לישראל

חל איסור על נחיתת טיסות של חברות תעופה זרות בשטח ישראל פרט למקרים חריגים של טיסות מטען, טיסות חירום לפינוי רפואי וטיסות כיבוי אש. למעט החריגים, תתאפשר כניסה לישראל רק עם חברות תעופה ישראליות.

התנאים לכניסה לישראל:

• ניתן להיכנס לישראל אך ורק באישור ועדת חריגים, למעט אנשי צוות אוויר.

• הכניסה במעבר יבשתי תעשה באישור וועדת חריגים למי שיצא לירדן ורוצה לחזור למקום מגוריו הקבוע בישראל, רק דרך תחנת גבול מעבר ירדן ובהתאם למועדים מוגדרים שיועברו על ידי ועדת חריגים.

• יש למלא הצהרת בריאות לנוסע נכנס באתר משרד הבריאות. יש למלא את ההצהרה בהתאם להנחיית משרד הבריאות עד 24 שעות לפני היציאה מהמדינה האחרת לישראל.

• יש להציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני היציאה ממדינה אחרת והכניסה לישראל.

שימו לב: כל הנכנסים לישראל מכל מעברי הגבול, כולל מחוסנים ומחלימים, נדרשים להציג תוצאה שלילית לבדיקת קורונה, בהתאם לפירוט הבא:

1.  שדה תעופה בינלאומי – בהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני מועד ההמראה.
2. תחנת הגבול מעבר הירדן – בהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסה. ניתן להיכנס במועדים שנקבעו על ידי ועדת החריגים.
3. תחנת גבול ימית – בהצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך 72 השעות שקדמו ליציאה מהמדינה האחרת.

כל הנכנסים לישראל (כולל בעלי תעודת התחסנות או אישור מחלים), דרך מעבר גבול אווירי, או ימי או יבשתי, נדרשים לבצע בדיקת קורונה במעבר הגבול בכניסה לישראל. אם אין אפשרות לבצע בדיקה במעבר הגבול,  אין חובה לבצע את הבדיקה.

טיסות המשך

נוסעים המגיעים לישראל באמצעות טיסת המשך, וששהו בחו"ל מעל 72 שעות, נדרשים לבצע בדיקת קורונה בתוך 72 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה ובלבד שזמן ההמתנה בין הטיסה הראשונה לבין הטיסה שנוחתת בישראל קצר מ-24 שעות.

חובת בידוד לנכנסים לישראל

הנכנסים לישראל מחויבים לשהות בבידוד ביתי , למעט מקרים חריגים.

מעבר לבידוד ביתי

הנכנסים לישראל, עוברים הליך קליטה הכולל מספר שלבים, ובסיום הליך הקליטה מחוייבים לעבור לבידוד ביתי.למידע המלא על מלוניות הבידוד לחוזרים מחו"ל

משך הבידוד

יש לשהות בבידוד למשך 14 ימים. ניתן לקצר את משך הבידוד ל-10 ימים, כפוף לקבלת תוצאה שלילית בשתי בדיקות קורונה. יש לבצע את הבדיקה השניה ביום ה-9 לבידוד.

מחלימים שחלו בחו"ל או מחוסנים שחוסנו בחו"ל

מי שחלו והחלימו או שחוסנו בחו"ל, נדרשים לעבור לבידוד ביתי עם ההגעה לארץ. ניתן לבקש פטור מבידוד על ידי הגשת בקשה לוועדת חריגים והצגת מסמכים המעידים על מחלה או חיסון בחו"ל. במידת הצורך משרד הבריאות יאשר בדיקה סרולוגית (נוגדנים) במעבדה מוכרת ומאושרת, ובהתאם לתוצאות ינתן פטור מבידוד.

מי שהחלימו או חוסנו בחו"ל המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: גיל 70 ומעלה, קטינים ללא מלווים (מתחת לגיל 18), נתמכים ונכים עם קושי תפקודי משמעותי או הנעזרים בכסאות גלגלים, ונשים בהריון משבוע 20 ואילך, מופנים לבידוד ביתי לאחר תשאול במעבר הגבול, ונדרשים לבקש פטור מבידוד בהתאם לנוהל הבא:

• יש לבצע בדיקה סרולוגית (נוגדים) בישראל באחת המעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. שימו לב: יש להמתין לפחות 10 ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה הסרולוגית.

• עם קבלת תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית, יש למלא טופס מקוון לבקשה ליציאה חריגה במהלך בידוד. יש לצרף לטופס את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית שבוצעה בארץ ותיעוד על בדיקת קורונה או בדיקה סרולוגית שבוצעו בחו"ל, או אישור רשמי על קבלת חיסון בחו"ל.

זרים המפתחים תסמינים במהלך השהות בישראל

נוסעים זרים המפתחים תסמינים במהלך השהות בישראל נדרשים ליצור קשר עם מוקד מד"א בטלפון 101 או עם מוקד קול הבריאות בטלפון 5400* לצורך קבלת הנחיות.

מדריך לבידוד ביתי

על מה יש להקפיד במהלך בידוד בבית שיש בו בני משפחה נוספים, מה ההנחיות לבידוד בית לכל המשפחה, וכיצד יש לפעול אם מופיע חום או תסמינים במהלכו? מדריך

אנשים שהיו במגע עם חולה מאומת, ששבו לישראל מחו"ל, או שיש להם חום ותסמינים נשימתיים, נדרשים לשהות בבידוד. במהלך בידוד ביתי, חל איסור על מי שנדרש לבידוד לצאת מהבית, ואין להכניס מבקרים לבית.  כאן תוכלו לקרוא על המצבים שבהם יש לשהות בבידוד ומשך הזמן שיש להישאר בו.

בתקופה האחרונה מזוהה עליה בתחלואה כתוצאה מהדבקה בתוך המשפחה. לפיכך חשוב לשמור על הכללים וההנחיות המפורטים בהמשך, ולהירתם למאמץ הכולל למניעת התחלואה בנגיף הקורונה. שימו לב – אין לצאת מבידוד לצורך ביצוע חיסון.

לצד ההקפדה על ההנחיות והשמירה על הבריאות הפיזית של המבודד ובני הבית, חשוב לתת מענה לצרכים הרגשיים של המבודד ולקיים עימו קשר רציף, בהתאם להנחיות. כאן ניתן לקרוא הדרכים להתמודדות עם הלחץ הנפשי בתקופת הבידוד.

ניהול חיי המשפחה בבית שיש בו אדם בבידוד

בבית ששומרים בו על תנאי הבידוד באופן מלא, כלומר המבודד נמצא בחדר נפרד ואינו בא במגע עם שאר בני המשפחה, בני ביתו של מי שנמצא בבידוד יכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל הגבלה. שימו לב: אם תנאי הבידוד אינם נשמרים במלואם ואין הפרדה מלאה בין המבודד לשאר בני הבית, כל בני הבית מחוייבים בבידוד.

כך למשל, במקרה שבו רק אחד הילדים בבית נדרש לבידוד ואין אפשרות שיקיים את הבידוד בהתאם לכללים,  כל שאר בני הבית נדרשים לשהות גם הם בבידוד, כלומר ההורים אינם יכולים לצאת לעבודה ואין לשלוח את שאר הילדים למערכת החינוך. מידע נוסף על האופן שבו יש לקיים בידוד לילדים מפורט בהמשך.

כדי לקיים את תנאי הבידוד באופן מלא, כך שבני המשפחה יוכלו להמשיך בשגרת החיים, יש להקפיד על הכללים הבאים:

חדר נפרד – יש לשהות בחדר נפרד ומאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת פה ואף או בבד. יש להימנע ככל האפשר מהכניסה אל חדרו של השוהה בבידוד. בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף.

חיטוי – על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים או חיטוי בחומר חיטוי אלכוהולי באופן תכוף.

אוורור – יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.

שימוש בחפצים – יש להימנע משימוש משותף עם המבודד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדומה. במידת האפשר, יש להשתמש בשירותים נפרדים.

שימוש בכפפות חד פעמיות – מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד, כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים. חשוב להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד.

השלכת מוצרים חד פעמיים – יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת לתוך שקית ייעודית בחדר הבידוד ולסגור אותה היטב לפני הפינוי לפח האשפה.

כביסות – יש להחליף מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, לאחסן את כל כביסת המבודד בנפרד בחדר הבידוד ולדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקיה. יש לבחור בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס ועם סבון כביסה רגיל. מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות במגע עם בגדים או מצעים מלוכלכים.

ניקוי משטחים – יש לחטא פעם ביום משטחים כמו ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר המבודדים. ניתן להשתמש בחומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול – לפחות 70%), או באקונומיקה (למהול 40 מ"ל אקונומיקה ב-1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים. יש להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי. אין יתרון בניקיון בעזרת ריסוס. מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות.

ניקוי כלים – עדיף לשטוף כלים במדיח ולבחור בתוכנית עם טמפרטורה של 65 מעלות צלזיוס לפחות. אם אין מדיח, ניתן לשטוף כלי אוכל במים חמים וסבון כלים ולהקפיד על ייבוש מלא במתקן הייבוש. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של המבודד יהיה נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה שימוש בכלי הגשה חד פעמיים. מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות.

הנחיות לבידוד בית עם הילדים

אם אחד הילדים בבית נדש לשהות בבידוד, עליו לשהות בבידוד עם הורה או מטפל לאורך כל התקופה. במהלך תקופת הבידוד יש להקפיד על כל ההנחיות לקיום בידוד שפורטו למעלה.

בזמן השהייה בבידוד, יש לשמור על מרחק בזמן הטיפול ככל הניתן, לעטות מסכה ולשטוף ידיים לעתים קרובות

אם המבודד מאובחן כחולה קורונה במהלך הבידוד, על המטפל להיות בבידוד למשך 14 יום מיום החלמתו של הילד, או למשך 10 ימים בהתקבל שתי תוצאות בדיקה שליליות, ובתנאי שלא פיתח תסמינים.

שימו לב: יש לבחור מטפל קבוע לכל תקופת הבידוד, ללא החלפה בין ההורים. אם לא ניתן לעשות זאת, על כל בני הבית לשהות בבידוד.

הנחיות לבידוד בית לכל המשפחה

אם מבצעים בידוד בית למשפחה שלמה, יש להקפיד על ההנחיות לאדם בודד, ובנוסף על ההנחיות הבאות:•  מספר מבודדים באותו משק בית יכולים לשהות יחד באותו חדר.

• אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, ניתן לשהות בכל חללי הבית.

•  יש להימנע עד כמה שניתן ממגע גופני בין המתבודדים.

•  אין להשתמש באותם חפצים מבלי לנקות אותם קודם לכן, כולל כלי שתייה ואכילה.

•  לפני ולאחר טיפול בילדים, יש לשטוף ידיים במים וסבון.

•  יש להשתמש בצעצועים שניתן לנקות לאחר שימוש.

הופעת חום או תסמינים במהלך בידוד

אם מופיעים חום, תסמינים נשימתיים או כל בעיה רפואית אחרת במהלך השהייה בבידוד, יש ליצור קשר עם הרופא או קופת החולים ובמקרה חירום עם מוקד

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו