הרב רוזן: לא 'קהילה' ולא 'גאה'; שיסתתרו בפינה אפלולית

אני קורא לתקשורת הדתית והכללית למחוק כליל מהלקסיקון את צירוף המילים 'קהילה גאה'. המילה 'חורגים' היא הראויה, במשמעות של חורגים הראויים לטיפול או לרחמים. מאידך, אני קורא לדחייה בשתי ידים ולהוצאה אל מחוץ לגדר הדתית והחברתית את אלו המתגאים במומם, המציגים בפומבי את 'מצבם' או המתקהלים ל'גאוות יחידה' ולמועדון חברתי פעיל.

הרב רוזן: לא 'קהילה' ולא 'גאה'; שיסתתרו בפינה אפלולית
  מצעד בעלי המומים. (פלאש90)

לא קהילה ולא גאה

"קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש" (כה,ד).

דיון = לגיטימציה

במשך כעשרים שנה בהן אני כותב מדור זה (מתשנ"ד, 1994) כמדומני שרק פעם אחת כתבתי על 'נטיות הפוכות' בחברה הדתית, והתחרטתי. פעם בודדת הסכמתי להביע עמדה ברב-שיח טלוויזיוני, וגם על כך התחרטתי.

ונימוקי עמי: כל דיון ציבורי בנושא זה ודומיו הוא מתן לגיטימציה, גם אם הדעה המושמעת היא ביקורתית וגינוי חריף ותקיף. יש חטאים שכל שיח ושיג פומבי אודותם מעודד את הלוקים בהם ומפתה אחרים לחקותם. כך מקובל למשל בקשר להתאבדויות; דיווח המלווה בדיון כלשהו – טרגי ככל שיהיה – רק מעודד ללכת בעקבות. שבעתיים נכון הדבר בתחום חטאי היצר אשר כל חוטא המפרסם חטאו מעוניין – ומשתוקק – לעודד אחרים להצטרף ל'קהילה החוטאת'. כל פרסום והעלאת הנושא "נגד השמש" מקטין את הלחץ החברתי ומגדיל את הלגיטימציה, בעיניהם ובעיני סובביהם.

הפעם החלטתי לחרוג מגדרי, בעקבות פענוח(?) הרצח בבר-נוער אשר הפנה את הזרקור לפינה אפלולית זו. לב דבריי הוא הזדעזעות מהשימוש בביטוי 'הקהילה הגאה', המעניק ציון ידידותי מתוחכם, והריני מניף עט-חנית כלפיי 'קהילתיות' בעלת-מום זו. שתי מילים חגיגיות ויוקרתיות אלו, 'קהילה' ו'גאה', משמשות כסות-מטהרת להתנהגות חריגה שיש בה סטייה דרמטית מן התרבות החברתית והמשפחתית הנורמטיבית. וכמובן, כולה זועקת אנטי-דת (כלשהי) ואנטי-יהדות.

התקהלות חריגים

מוכר לי הויכוח בין פסיכולוגים, ובקרב חכמי מדעי ההתנהגות, האם אפשר 'לצאת מזה' וליישר את הנטייה ההפוכה. ידועה לי מצוקתם של חורגים אלו המשתוקקים לחיים נורמטיביים ועושים מאמצים רבים להתגבר על ה'נטייה'. אזני לא אטומה גם משמוע את שוועתם של חורגים המשייכים את עצמם לקהילה הדתית, למרות נטייתם ואורח חייהם. ודוקא משום כך אני מדגיש: אתם יחידים, שוליים! אינכם קהילה ואינכם גאים!

לא שמענו מימינו שבעלי תכונות חריגות מתחומים אחרים יתאגדו לגאוות יחידה, גם אם מדובר בהתנהגות בלתי נשלטת; קלפטומניה ("הפרעה נפשית הגורמת לגניבות אובססיביות") או פירומניה ("דחף אובססיבי לחולל שריפות"), למשל. גם אם מדובר בהתנהגות שאיננה פוגעת בזולת, אך היא חריגה מבחינה גופנית, שכלית או נפשית – אין בה בסיס ל'קהילה', ובודאי לא ל'גאוה' – אלא בושה והצנעה, מצוקה ודאבה. לא עולה על דעתם של בעלי לקויות גופניות או נפשיות להניף בלונים ולהתהדר בצבעי קשת זוהרים. התהדרות כזו מזכירה לי אסוציאטיבית סצינת קבצנים בעלי מום החובשים פצעיהם בכיכר השוק, לתפארת המסכנות…

למחוק מהלקסיקון

אינני קורא להחרמה, להשלכה ולדחייה בשתי ידים מקרב הקהילה הדתית את החוטאים המודעים לחטאם ומצפים לישועה, וראוי לקרבם בעבותות אהבה. אינני מציע להשתמש במילת התורה 'תועבה' המצטלצלת כפוגענית וכמרחיקה לבלי השב. המילה 'סטייה' עדיפה הימנה, אך גם היא נחשבת כיום כביטוי שיפוטי-דוחה, ולא רק 'חריגה מן הנורמה' כמשמעותו הלשונית הפשוטה ("סטייה מתכנית הבינוי שאושרה", למשל). מאידך אני קורא לתקשורת הדתית – והכללית – למחוק כליל מהלקסיקון את צירוף המילים 'קהילה גאה'. המילה 'חורגים' היא הראויה והמידתית. וגם זו ראוי שלא תישמע כהשלמה וניד-ראש סלחני, משהו כמו 'נו מילא!', אלא במשמעות של חורגים הראויים לטיפול או לרחמים.

מאידך, אני קורא לדחייה בשתי ידים ולהוצאה אל מחוץ לגדר הדתית והחברתית את אלו המתגאים במומם, המציגים בפומבי את 'מצבם' או המתקהלים ל'גאוות יחידה' ולמועדון חברתי פעיל. כל החצנה של אורח חיים זה הוא בגדר 'הסתה והדחה' שפגיעתן רעה וענשן קשה. פומביות של חריגוּת דינה נחרץ בפרשתנו, בפסוק המצוטט בראש המדור: "והוקע אותם נגד השמש".

* * *

פרהסיא

בהלכה ובמחשבת ישראל אינו דומה החוטא בצנעא לחוטא בפרהסיא. הפומביות מחמירה כל חטא וממילא גם את העונש. משה מצטווה בפרשתנו "והוקע אותם נגד השמש" (כה,ד), כלפי החוטאים בפרהסיא בבנות מדין. הדימוי 'נגד השמש' הוא מידה כנגד מידה, וכלשון רבנו בחיי על אתר: "נגד השמש – שיתקדש השם בפרהסיא, כמו שחיללוהו בפרהסיא". הפרהסיא בת זמננו היא הדיווח והדיון התקשורתי, לפיכך ראוי להתעלם, להאפיל, להימנע מדו-שיח ולרדת מן המסך התקשורתי.

לפני שבועיים קראנו (פר' שלח טו,ל): "והנפש אשר תעשה ביד רמה… את ה' הוא מגדף". אבן-עזרא הדגיש בפירושו את מרכיב ההחצנה ההתרסתית: "להראות הכל שאיננו ירא מהשם". מכאן שאב הרמב"ם את פסקו החמור: "העושה עבירות ביד רמה כיהויקים, בין שעשה קלות בין שעשה חמורות, אין לו חלק לעולם הבא. וזהו הנקרא מגלה פנים בתורה מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש" (הל' תשובה ג,יא). "יד רמה" = גילוי פנים = פנים גלויות.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
45 תגובות - 45 דיונים מיין לפי
1
הרב רוזן - נא לעסוק בפתרונות הלכתיים לשבת
די בבקשה ממך | 19-06-2013 13:25
2
חושך בעיניים. קרא ולמד:
נמרוד | 19-06-2013 13:29
“Homosexuality is a si. Homosexuals are doomed to sped eterity i hell. If they wated to chage, they could be healed of their evil ways. If they would tur away from temptatio, they could be ormal agai. If oly they would try ad try harder if it does’t work. These are all the thigs I said to my so Bobby whe I foud out he was gay. Whe he told me he was homosexual my world fell apart. I did everythig I could to cure him of his sickess. Eight moths ago my so jumped off a bridge ad killed himself. I deeply regret my lack of kowledge about gay ad lesbia people. I see that everythig I was taught ad told was bigotry ad de-humaizig slader. If I had ivestigated beyod what I was told, if I had just listeed to my so whe he poured his heart out to me I would ot be stadig here today with you filled with regret. I believe that God was pleased with Bobby’s kid ad lovig spirit. I God’s eyes kidess ad love are what it’s all about. I did’t kow that each time I echoed eteral damatio for gay people. Each time I referred to Bobby as sick ad perverted ad a dager to our childre. His self esteem ad sese of worth were beig destroyed. Ad fially his spirit broke beyod repair. It was ot God’s will that Bobby climbed over the side of a freeway overpass ad jumped directly ito the path of a eightee-wheel truck which killed him istatly. Bobby’s death was the direct result of his paret’s igorace ad fear of the word gay. He wated to be a writer. His hopes ad dreams should ot have bee take from him but they were. There are childre, like Bobby, sittig i your cogregatios. Ukow to you they will be listeig as you echo “ame”….. ad that will soo silece their prayers. Their prayers to God for uderstadig ad acceptace ad for your love. But your hatred ad fear ad igorace of the word gay, will silece those prayers. So, before you echo “ame” i your home, ad place of worship.Thik. Thik, ad remember…… a child is listeig.”
3
במשך עשרים שנה שאני קורא מאמרי דעה לא פגשתי טיפש כמוך
| 19-06-2013 13:45
מי שמך לאלוהים? שאתה מוחק במחי יד קהילה שלמה של עשרות אלפי אנשים? היזהר לך בדברך "כבוד הרב". כי דברי הסתה מעין אלו הם הם הגורמים לאנשים קלי דעת וקלי אצבע, ללחוץ על ההדק. דם יהודים יהיה על ידך!
4
עצם הקיום הקהילתי-גאה - מאיים על השקפת עולמו של רוזן
נתי | 19-06-2013 13:48
עצם הקיום הקהילתי-גאה - מאיים על השקפת עולמו של רוזן, ובמקום לחדור לנבכו של עניין, במקום להבין שמה שמאגד אותנו לקהילה הוא בדיוק מה שמאגד אותו לאשתו ולחבריו בבית הכנסת, ושגם לי הזכות לכך לא פחות ממנו - הוא בוחר להיאחז בקרנות מזבח שנבנה בשנים שבהם למיעוט הגאה לא היה קול אלא רק קיום מתחת לשטיחים. לא שיש לי פיתרון הלכתי להציע, וזה כבר לא התפקיד שלי להציע (זנחתי את הדרך הזו בעיקר 'הודות' למצומצמים כמו רוזן), אבל אין ספק שהוא נמנה על ציבור (שמצטמצם והולך, לשמחתי) שמעדיף לשים בפינה אפלולית דברים שאין להם היכולת, העוצמה והאינטיליגנציה להתמודד איתם. אז שיסלח לי כבוד הרב, אבל גם אני צריך קצת ויטמין D, והחושך לא עושה לי טוב למצברוח. גם הרבה אבק יש מתחת לשטיח (אם תרצה, אני יכול לספר לך קצת עליו, אבל לא כאן לפני כולם, אני חס על אוזניו התמימות של הקהל), ואת ימי חלדי אני מתכוול העביר בשמחה גדולה, בגאווה על ההיחלצות מן המיצר שאתה מבקש לדחוף אותי אליו ועם קהילה עליזה ומלאה בחיוניות! (בהזדמנות זו, אני רק רוצה לשמוח בקול רם, על חברות וחברים שלי, שהם דתיים וגם סטרייטים, שיודעים להכיל לצד החיים שלהם גם קיום של השקפות עולם אחרות. ולא רק - אלא גם לשמוח בשמחותיי ולהשתתף בחוויותיי)
5
העניין הוא שבימינו אין הדבר מום
א | 19-06-2013 13:49
ולכן טענתו משוללת כל יסור
6
הרב רוזן ומי שחושב כמוהו הוא "החורג" בימינו - ובצדק
עא | 19-06-2013 14:16
בעתיד (הלא רחוק, אמן), יצוטט רוזן כדוגמה לזמנים חשוכים.
7
כבוד הרב, מאיזו דת אתה?
אריאל | 19-06-2013 14:20
אני בטוח שאתה בדת מאוד קרובה ליהדות, אבל מצוות של בין אדם לחברו לא לימדו בישיבה שלך.
8
"והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה"
אלעזר בן רבי שמעון | 19-06-2013 14:31
9
סוף כל סוף מאמר ראוי!
| 19-06-2013 14:49
יישר כח הרב רוזן על הדברים הקשים אך החשובים!
10
לאריאל מתגובה 7
| 19-06-2013 14:51
אני מבינה שאתה לא מבין ביהדות לפי התגובה שלך, אה? כי בין אדם לחברו מגיע רק אחרי בין אדם למקום. תמיד.
11
לפי תגובות 1-8 -רואים שהרב צודק ...
שוקי | 19-06-2013 14:59
תוקפים חוסר סובלנות בצורה לא סובלנית .... צביעות .
12
והמלבין פני חבר ברבים..?
של"ג | 19-06-2013 14:59
כך גרמת לי להרגיש מקריאת דברייך אך אתה דעה אחת ולתורה שבעים פנים וכלל מאוד גדול הוא ואהבת לרעך כמוך שהוא קודם לכל דברי מאמרך שיש בו הסתה שקופה ואין בו דברי דעת וטעם אלא טעם מר שיכול להשפיע על רבים וטובים כל עוד פורסמו דברייך ברבים ומקווה מאוד שיגיע היום בו תפקח את עינייך ותראה שאלו הם כל ילדיו והוא ברא אותנו כך ובאהבה מים רבים לא יוכלו לכבות אותה וכשהיא קיימת היא פשוטה ואצל כל אחד זה שונה וזה קיים ומתקיים ואין להכחישו במחשבה שאולי זה יעלם כי זה בריאת השם. כן כן תתפלא
13
לשוקי מ-11
מי פה הצבוע? | 19-06-2013 15:37
אז כשאתה רואה מישהו מתבטא באנטישמיות, למשל, תהיה סובלני אליו ואל תתקוף אותו בחוסר סובלנות. וכשאתה רואה מישהו כותב דברי בלע על דתיים ועל כך שצריך להוקיע אותם, תהיה סובלני אליו ואל תתקוף אותו בחוסר סובלנות...
14
כשעבדקן חסר כל השכלה מדעית, קורא לי מטורף
הומו | 19-06-2013 16:03
בזמן שהוא עצמו עסוק בלשוחח עם חבר דמיוני, ומפחד ממנו עד זרא, אני יודע שהכל בסדר. מצבי היחסי טוב :)
15
רב אמיץ!
ANI | 19-06-2013 16:34
16
הרבה זמן לא קראנו מאמר מטורף כזה
לירן | 19-06-2013 16:35
17
אתה בטוח שאתה רב?
זרח | 19-06-2013 17:08
חורגים? כך הם נולדו, בין אם זה מוצא חן בעיניך ובין אם לא, אז אם הקב"ה היה חושב שזה חריג, מדוע ברא אותם כאלה? חשבת על זה פעם ברוך? אז מכיוון שהם פשוט כאלה, לא מבחירה, הם מקבלים את עצמם באהבה, ובגאווה, כפי שראוי שכל אדם יקבל את עצמו. חלקם מאוגדים כקהילה. ולכן זו בהחלט קהילה, והיא בהחלט גאה. לא מוצא חן בעיניך? הבעיה כולה שלך. תחזור לגטו המאוס שלך ותמשיך לחשוב שאבי האומה היהודית זה איזה סכיזופרן פרנואידי ששמע קולות שהוא צריך לשחוט את הבן שלו על הר מוריה (אברהם אבינו ויצחק למי שלא הבין), ולהיות מאד גאה בכך.
18
מעניין מה הרב היה אומר לו כתבתי מאמר שלם על נושאי דת
פסיכיאטר | 19-06-2013 17:32
הוא בטח היה אומר "מה הפסיכיאטר הזה מבין? הוא למד תורה? הוא למד בישיבה? הוא מבין בגמרא או במשנה? שיתעסק במה שהוא מבין ולא יבלבל לנו את המוח" והרב היה צודק. לכן, הרב בטח יבין כשאני אומר לו: מה אתה מבין בהומואים או בקלפטומניה? למדת רפואה? למדת פסיכיאטריה? החזקת בימי חייך ב-DSM? יש לך מושג איך מאבחנים או מסווגים הפרעות אישיות? אתה בכלל יודע מהו ההבדל בין הפרעת אישיות למחלת נפש, כבוד הרב? אין לך מושג כי מעולם לא החזקת ספר מדעי בידך. תתעסק במה שאתה מבין ואל תבלבל לנו את מוח.
19
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם?!
אבישי | 19-06-2013 18:55
אני לא מבין מה אתה מנסה לעשות. להגיד דברי תורה ? לחדד משהו על פרשת השבוע? לא. אלא להשמיץ, לעלוב ולפגוע. כל הכבוד לך , כבוד הרב. הצלחת לפגוע. הצלחת להעליב . הצלחת לבזות את התורה ולגרום לרבנים להיראות כמו עדר צמא דם ומלא שינאה. אחרי דבריך האיומים- אל תשכח להזכיר לכולנו על אהבת חינם ועל קרוב לבבות עוד חודש.
20
חילול השם
מולבן ברבים | 19-06-2013 19:07
השנאה שלך להומואים אדירה. ללא שום כנויי גנאי נלווים. אין לי צורך בהם. מאחר ואתה כנראה צדיק מהולל , יודע תורה וספר אל תשכח לבקש מאתנו להניח תפילין ברחוב, תרדוף אחרינו להשלים לך מנין ולא תבין למה מפנים לך עורף. בתשעה באב תדבר על אהבת חינם, באלול תדבר על קירוב לבבות וביום כפור על חשיבות המצוות בין אדם לחברו. ולא תבין עד כמה הוספת כבר מהיום, סבה נוספת לסלוד ממכם ומהדת שאתם מייצגים. תכיר, זה חלול השם
21
איש החושך
הומו גאה | 19-06-2013 19:20
ואני קורא לכל האנשים השפויים שעדיין נותרו בעולם הזה למחוק מהתודעה אנשים חלשים וחשוכים כמו "הרב" רוזן, אנשים בעלי תואר מדומיין, תואר שלצערי כוח רב נלווה אליו והוא תוצר של הדימיון האנושי המפותח של המציאות שבה אנו חיים. המילה הראויה לך היא טפיל - אחד שנטפל לאחרים וניזון מהם תוך כדי פגיעה בהם. אחד שמתעסק בעיניינים שלא נוגעים לחיוו הפרטיים ומנסה לצבוע את כל העולם בצבע השחור של חייו. אחד שמפיץ אנרגיה שלילית שמשפיעה ומדביקה אנשים חלשים רבים, אנשים שהופכים את המילים החולות שלך לדרך חיים. מי שראוי לרחמים הוא אתה! שהקדשת את חייך ללמידת חוקים קפדנית ועיוורת שהובילה אותך לחיות בתבנית האפורה שבה אתה חי מבלי להרהר ולחקור את החיים עצמם ואת ההיסטוריה של האנושות או לנסות בכלל להבין מדוע אתה מאמין במה שאתה מאמין?! כמה זמן קיימים בני האדם?! כמה זמן קיימת הדת היקרה שלך?! כמה זמן קיימים בני אדם שנמשכים לבני מינם?! כמה זמן קיימת השנאה שלך?! ומה הייתה הנורמה לפני שאנשים מסוגך הופיעו בעולם?! הייתי ממליץ לך על כמה ספרים שכדאי שתקרא.. הגיע הזמן להחליף את הספר הזה שאתה קורא בו כל חייך בספרים אחרים! אם אתה מתגאה בטיפשותך כל אחד זכאי להתגאות בכל דבר יחפוץ. מי אתה שתחליט מהו חטא ומיהו חוטא? היצר שלך לחיות את חייך בדרך שלך הוא טוב?! והיצר של אחרים לחיות את חייהם בדרך אחרת (שלא פוגעת באף אחד) הוא חטא?! מי אתה שתקבע זאת? בשר ודם אתם כמו כולם וגם אותך יאכלו התולעים ביום מותך! מי אתה שתקבע מה נורמטיבי, "נורמה" זה מושג שמתאר מה מקובל/נהוג בסביבה מסויימת, באזורים רבים בעולם דרך החיים שלך איננה נורמטיבית!!! אם אנשים בורים כמוך יכולים ליצור קהילות ,להתאגד לכוח שיש לו השפעה כו רבה בעולמנו, להפיץ שנאה ולפגוע בזולת אז כל אחד זכאי להתאגד לסיום אני קורא לתקשורת האנושית למחוק כליל מהלקסיקון את צירוף המילים "הרב רוזן", איש החושך הולם אותך יותר!
22
חד משמעית
רני | 19-06-2013 19:40
הפוסל במומו פוסל
23
שופך דמים.
אייל | 19-06-2013 21:03
24
חבורת סוטים גאוותנים שבמקום לטפל במחלה
דניאל | 19-06-2013 21:25
שלהם מחפשים איך להחדיר אותה לעם ישראל בכל דרך אפשרית אני בטוח שכל ילד ש"יוצא מהארון" מבחינתם זה אשכרה דבר טוב שריטה עמוקהההה ותו לא אשריך הרב רוזן
25
בושה אמכם מאוד חפרה יולדתכם
יהודי (לאפוקי מ...?) | 19-06-2013 21:38
במקום לטמון את ראשכם בקרקע על כך שאינם מצליחים להתגבר על יצרכם, אתם נושאים את חולשתכם על נס עמים. מן סוג של שיכנוע עצמי שכזה. צר לי, חושבני שפעולת השכנוע לא חלחלה לאף אחד מלבד אתם בעצמכם, אם בכלל. כל אדם מן היישוב מקבל בחילה מדרכיכם הנלוזות. אם לא בגלוי - לפחות בתוך תוכו, מכיוון שמה לעשות, הגענו למצב שהבעת דעתו האמיתית תגרור אותו ישירות למצב של דה לגיטימציה. התהליך הוא פשוט מאוד: ברגע שאתה מעז להעלות על דל שפתיך שבריר התנגדות, ואפילו אם רק עיקמת את אפך לכיוון הלא נכון, כבר אתה מונח אחר כבוד תחת המטרייה שכותרתה: חשוך, פרימטיבי, שונא אדם ושאר ירקות. ומה רבה האווילות שאותם סוררים מחפשים לכסות את כלימתם דווקא ע"י שליפת כל מיני ציטטות למיניהן דווקא ממי שלא חתה להסתכל להם להם בלבן שבעיניים ובו בעת מטיחה בפניהם כחץ בליבם: "תועבה!". הנסיון האומלל למצוא תימוכין למתן או למחוק את ההתנגדות לתופעה הניבזית הזאת דווקא בתורה הוא עלוב, ומביא את האירוניה לשיאים חדשים. נ.ב תמהני כיצד לפתע פתאום התעוררו כל הדובים מריבצם ופצחו במחול שדים פתאטי כאשר כל הטוקביסטים מנהלים ביניהם תחרות סמויה ביניהם מי יוציא את הרב רוזן הכי שפל ואת עצמו הכי נאור. תמיהתי מתחזקת ביתר עוז כשלתומי שלאנשים שמנפנפים חזור והנף בסיסמת "ואהבת" תהיה עודף רגישות לזולת ואהבת אדם תנטוף מהם. זה גורם לכל העסק שממילא לא היה מריח טוב, להוסיף ניחוחות לא נעימים.
26
התורה לא תהא מוחלפת, וגם האיסור לא יתבטל לעולם
א' | 19-06-2013 21:40
27
בגלל האיש הזה ומאמרו לפני 20 שנה אני בלי כיפה
גידי | 19-06-2013 21:44
במאמר היה גסות וציטוטים בהמיים המופנים כלפי הקהילה
28
צודק הרב רוזן, וגם אתם תבינו זאת בעתיד
נורמלי | 19-06-2013 23:14
ומי שעדיין חשב שאתם נורמליים, פגש לאחרונה את הרב גנון והבין שהסטייה מתחילה במיניות ומגיעה לכלל האישיות, שהדיבורים על אהבת אדם וכו' של השילגיה המבולבלת שמגיבה באובססיביות מתמצים לבסוף לניצול קטינים במועדון. אגב, גם את הקטינים ברא הבורא....
29
אתה לא מתבייש במחלתך?
| 19-06-2013 23:27
אני במקומך לא הייתי מספר לכולם שאני חרדי. איך אתה לא מתבייש?? ככה להוציא את המום שלך והמחלה הפסיכולוגית שלך החוצה?? דת - המחלה שגורמת לאנשים להתנהג מוזר ולרקוד לאיזו רוח מעופפת בשמיים. יש דברים שלא יאה להוציאם מחוץ לכותלי בית המשוגעים. מאחל לך החלמה מהירה!
30
ונניח שאנשים כאלה הם בעלי מום
אורי | 19-06-2013 23:59
האם מעצם קריאתו של ישראל רוזן "לדחייה בשתי ידים ולהוצאה אל מחוץ לגדר הדתית והחברתית את אלו המתגאים במומם, המציגים בפומבי את 'מצבם' או המתקהלים ל'גאוות יחידה' ולמועדון חברתי פעיל" הוא למעשה גם מגנה ודוחה את מי שנולד עם שיתוק מוחין, תסמונת דאון, נכויות מסוימות וכל מיני בעיות כאלה ואחרות? האם הוא דוחה ומגנה את מגוון העמותות שעושות צדקה ומצווה עם אותם אנשים ומספקות להם טעם לחיים, סיבה לקום בבוקר ומהוות עבורם בית שני ומקום לצמיחה והתפתחות? האם הוא קורא לכל בעלי המומים להישאר בבית ולא להראות את פרצופם? האם הוא חושב שילדים עם פיגור שכלי לא צריכים להיות גאים בעצמם ובהישגיהם? לשמוח על החיים? בו ניתן לישראל רוזן לענות על זה.
31
מה קרה ל"אהבת חינם"? לקבלה והכלה? ל"כולנו יהודים"?
אור | 20-06-2013 0:08
בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, הלא כן? ישראל רוזן, אתה בן אדם מסוכן. כן כן ממש כך.
32
אתה רב? תעסוק בתורה, לא בפסודו־מדע
רברב | 20-06-2013 1:16
כי לך ולשכמותך אין כל קשר למדע, או לידע
33
אחי ואחיותי האהובים!
הרב | 20-06-2013 6:08
אני אוהב אתכם, אני מכבד אתכם בתור בני אדם אלוקים אוהב את שנינו באותה מידה כי שנינו בניו, ובנים אהובים תמיד אצל אבא. עם זאת זכרו, שדרך התורה שכתוב בה "לא תשכבו משכב זכר" הוכיחה את עצמה למעלה מחמשת אלפים שנה מהמודל הראשון הם אדם וחוה שנבראו בצלם אלוקים והשושלת נמשכה עד ימינו. ואילו הדרך "שלכם" היא אופנה חולפת שאיך אומרים, המחקר עליה עדיין לא הסתיים. ואתם לוקחים את האחריות ליום שבו יבוא הדור הבא וישאל אתכם למה? למה עשיתם לנו את זה? למה חשבתם רק על עצמיכם? זכרו את בני הקיבוצים שבזמנם הרגישו נאורים במעשיהם. הם הפרידו ילדים מהוריהם, לא נתנו להם לגדול בחממה הביתית, עשו עליהם ניסוי, יש לכם מושג כמה כאב הצטבר שם? לכו ושאלו אותם על החוויה האיומה הזו, על הזכות הטבעית שנלקחה מהם. חישבו על הגאווה של הדור הבא ולא רק על גאותכם הפרטית. נקודה למחשבה אוהב אתכם, אחיכם
34
תודה. כל כך התרגשתי
רוחמה וייס | 20-06-2013 7:57
אביגיל יקרה כרגיל, דבריך משלבים כנות, חדות מחשבה והיכרות נפלאה עם המקורות. הצטערתי והתביישתי בדבריו של הרב רוזן. מזעזע אותי לחשוב שהאתר שפרסם את דברי הרב רוזן, סירב בגסות שכזו לפרסם את דבריך. אני מעריכה כל כך את אומץ לבך. תודה על הדברים שסופם שישמעו.
35
רוחמה וויס, איזה מזל שיש לנו אותך
| 20-06-2013 9:13
מי עוד ידע להגיד לנו מה זה היכרון עם מקורות, בדברי איזה רב צריך להתבייש, מה נחשב אומץ לב?! איזה מדהים שאת פה כדי ללמד אותנו ולהנחות אותנו! חחחחח אישה קטנה ומגוחכת!
36
מה הכעס הגדול על הרב רוזן?
עובדאצות | 20-06-2013 10:05
הוא בסה"כ ממלא את תפקידו ומבטא נאמנה את העמדה הפורמלית של היהדות האורתודוכסית - הומוסקסואליות היא תועבה, פשע, דבר שאסור שיתקיים. במקום להאבק בו ולגנות אותו, הפנו את האנרגיה שלכם למאבק באידיאולוגיה שהוא מקדם, כלומר נגד הדת היהודית-אורתודוכסית. היא מקור הצרה, שורש הרע, האויב הגדול של ההומניזם והפלורליזם.
37
ניכרים דברי אמת.
שלומי | 20-06-2013 11:15
38
להוא מתגובה 10
אריאל | 20-06-2013 16:00
הבעיה של אנשים כמו כבוד הרב היא שהם חושבים שהם המקום. ובכן לא אתם לא נציגי השם עלי אדמות והשמש לא זורחת לכם מנקבים.
39
ל14- הרב רוזן אינו חסר השכלה מדעית כפי שיודע כל דתי.
| 21-06-2013 3:03
אבל מעניין שאתה רואה שכתוב "רב" שמרן וישר חושב שהוא חסר השכלה.מדעית אתה עובר ישר לחשיבה סטריאוטיפית ושטחית. אז מהי טענתך כלפי אנשים בעלי חשיבה סטריאוטיפית כלפיך?
40
יש לי משהו חשוב להגיד לרב הזה
ROI | 21-06-2013 8:24
כל הכבוד ! אסור להתפתות ללחץ ההסברתי שההומואים מנסים להחדיר לנו. גועל נפש נשאר גועל נפש גם אם יגידו לנו מליון פעם שזה טוב ונורמלי. ולאחיי ההומאים, אם הייתם יודעים כמה אתם מזיקים לנשמתכם עם המעשה הזה הייתם חוזרים מיד לדרך הישר. וכן , גם לנו הסטרייטים ,מותר להביע דעה. גם אם היא לא מוצאת חן בעיניכם. כנסו בחזרה לארון ותסגרו את הדלת אחריכם! תודה.
41
צודק, צודק, משכב זכר זה חילול ה'!
יניב | 21-06-2013 11:35
וכל בן תורה שתומך בזה הוא מבזה את כבוד ה'.
42
תלמד מסתיו - תתחנף לקהילה!! אל תיצור לך אויבים
המחניף הידוע- יח"צ | 21-06-2013 12:56
תגיד כמה וורטים פלורליסטים: "חביב אדם אדם שנברא בצלם" "אין הבדל בין מחלל שבת למשכב זכר". ככה תרצה את כולם , וכולם יאהבו אותך.
43
דוס מטומטם, תחזור למערה
אתאיסט אמיתי | 21-06-2013 13:23
ניאנדרטל פסוח אבולוצייה
44
תגובה לר' רוזן
דפנה | 22-06-2013 21:33
שלום לך כבוד הר' רוזן, אני מנסה זה כבר כמה זמן ולא יכולה להירדם. מחשבותי נודדות והולכות לדברים הקשים שכתבת. הנני אישה פשוטה שיש לה אמונה וכבוד לרבנים ולת"ח ולכן אין בי יומרה לחלוק על דעתך בהקשר ההלכתי או המחשבתי. אני מעריכה את פועלך ביצירת החיבור בין המודרניזציה לבין עולם ההלכה בכדי לעזור ליהודים לחיות את חייהם ועדיין לשמור תורה ומצוות. לכבוד הר' יש יכולת וחכמה להמשיך את התושב"ע במציאות המתפתחת של הדורות. לי הקטנה אין שום יכולת ורוחב בעולם ההלכה מקסימום היכרות לשם מעשה וגם שם השכחה והבורות נמצאות. אבל במחילה מכבודך יש לי בנושא שדיברת בו נקודת יתרון אחת על כבוד הר'. היותי ברואה בצורה שרצה בי אלוהים. אין בנקודה זו כח או סמכות לשנות הלכה אבל זוהי מי שהנני. אין בי גאווה ולא בושה אלא הכרה במי ובאיך שבראני. דבריך הקשים פגעו עמוק בליבי, כוח דבריך וסמכותך הרוחנית חברו יחדיו להרסני. מחקת את זהותי מעל פני הארץ וביקשת שאשב בחושך ואסתתר על היותי. אין בי מילים ותורה להתווכח עם כבוד הר', אבל יש בי את צלם אלוהים שנטע בתוכי. ושם עמוק בתוך הלב, קוראת לי נשמתי לחיות. "לא המתים יהללו יה". קוראת לי לשמוח במי שאני. לנסות לקיים את הטוב והישר בכל יכולתי שנטע בי אלוהים. ולצד זה כאבי גדול לגודל הקונפליקט שאלוהים הוליד אותי לתוכו. אין אני מציעה פתרון וודאי שלא פתרון הלכתי,הקונפליקט הזה לעיתים קורע אותי מבפנים וכמעט קצה נפשי מלחיות. אך דווקא האמונה היא זו שמרימה אותי מתחתיות ואומרת לי לא המתים יהללו יה. יתכן כבוד הר' שהנני כולי חטא וטעות בידי. אך את המשפט אני משאירה לבית הדין של מעלה. ובינתיים אני שואבת עוז מהרצון העז שבי לעשות את הטוב והישר ומנסה לשמור על נקיות כוונותי. יש פה ניסיון כנה לעבוד את ד' ואין לבזותו. אני מודה והייתי רוצה שימצא בישראל גדול שירחיב וימצא פתרון לקונפליקט בין התורה לחיים שנטע בי אלוהים. זוהי הדרך שבחר לי אלוהים ומנסה אני לקבל אותה על עצמי בכל יום ויום אע"פ שלא דמיינתי שיהפוך את תפיסתי על פניה. גדלתי על ברכי התורה ולא בחרתי לעצמי לעבור את חוקותיה. אבל גיליתי שזוהי אני.וזהו גם דבר ד' למורת רוחי ולמורת כבוד הר'. חשבון נפש אדם עושה לעצמו וכנות ליבו ידע רק הוא עצמו וזוהי כנותי לעבוד את ד' בשמחה ולקיים זוגיות טהורה בדרכי. אין אני מתכוונת להתריס נגד כבוד הר' אלא חובתי ליידעו על פגיעתו בי. ומקווה אני שמחלוקת זו נקראת לשם שמים.
45
בושה וחרפה
מישהוא | 23-06-2013 2:01
מר ישראל רוזן, רב, אני לא אקרא לך. אתה לא ראוי לתואר זה. אנשים סובלים סבל רב. ואתה דורך עליהם ומתכסה בכסות התורה. כל אדם הוא עולם. אם הייתה אומר שאתה לא מסכים לסגנון ולתרבות של הקהילה הגאה בארץ. זה היה יכול להשמע כביקורת לגיטימית. אבל אתה הרחקתה לכת הרבה מאוד מעבר לכך. בגלל אנשים כמוך חרב המקדש. ממש ככה.