אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב זייני: רות קלדרון הדגימה איך מחלנים את התלמוד

המסר של רות קלדרון היה ברור: אנו נְלמֵּד תורה, אנו נדרוש הכרתה מכל הצבור, אך נְלמֵּד אותה בדרכנו אנו, לא בדרכיכם אתם הדתיים, ונשים קץ לאורתודוקסיה ה'שתלטנית' שלכם. וחברי הכנסת של ש"ס הפתאים, מחו לה כפיים, בירכו אותה, מבלי להבין מלה אחת מתוך מה שהיא זוממת להם ולכל עם ה'.

הרב זייני: רות קלדרון הדגימה איך מחלנים את התלמוד
  לא מתרשם מהנאום. הרב זייני (אסף מילר)

התייחסות לנאומה של ד"ר רות קלדרון בכנסת (אדר התשע"ג)

לכאורה הופעה מרנינה, דברי תורה ממש בכנסת, כמה הדבר נוגע ללב היהודי יותר מהסיסמאות הכפרניות והבולשביקיות מאז קום המדינה, ומההצהרות של 'חירות' מדומֵה ו'חירות' ומדומָה.

הצהרת אמונים כנה של אחריות, של מוסר ושל עוד מעלות רבות, ובסיום תפילה בשם ה' ממש. חייבים להודות שזו בכורה. אנו רגילים לנשיאי ארה"ב המזכירים שם ה', אבל אצל חברי כנסת שלנו, זהו בהחלט מחזה מפתיע לטובה.

אלא שהמחזה הזה, שהתקבל בהתלהבות ובברכות חמות מצד חברי ש"ס ואולי יחד אתם עוד לא מעט דתיים, היווה תצוגה ברורה וחדה ממה שמתכננת מפלגת 'יש עתיד' לעם ישראל היושב בציון.

נאום הבכורה של ח"כ רות קלדרון

ד"ר קלדרון בחרה להרצות על אגדה מתוך מסכת כתובות (סב:), לא לפני שהיא דאגה להקדים לו סיפור אישי הבא להפגין לכאורה אחדות בין עולמות, אחדות בין עדות, ורגש עמוק כלפי המסורת היהודית. אבל ניתוח פחות שטחי של המחזה מצביע על כוונות אחרות לחלוטין.

היא בחרה בסיפור הנוגע דוקא ל'התאכזרותו' של תלמיד חכם כלפי אשתו הצדקת. היא דאגה היטב להבליט שסיפור זה מסתיים בטרגדיית הסתלקותו של רבי רחומיי, שעל אף היותו בסופו של דבר הקרבן העיקרי, הובלטה הסתלקותו כעונש הראוי לו על העדפת מאוויי החסידות והקדושה שלו על פני דאגה לאשתו ולצער הנגרם לה מפאת שאיפותיו. בדרמה הזו, הדגש הושם על סבל האשה המזילה דמעה כה מרגשת, ושמפאת דמעה זו, הצדק האלהי ראה אור בהסתלקותו של רב רחומיי.

כל השאיפות הנאצלות של חכם זה נעשו חסרות כל ערך, הן שימשו רק מנוף להעדפת הערך האנושי על פני השאיפות הנשגבות, ואף הופעת 'צדק' אנושי זה שהפך את אשתו 'ה'מנצחת' 'לאלמנה' עדיף על פני הגשמת שאיפות לא שלמות דיין! הדרך בה למדה ד"ר קלדרון אצל פרופ' הרטמן, הובילה בלית ברירה לגישתה זו, המתעכבת על היבט אחד בלבד מתוך הדרמה האנושית הזו, דוקא ההיבט אליו הרגש הפשטני של האדם מרטט, ותוך התעלמות, לא רק מהערכים המשלמים את מחירו של הצדק, אלא גם מהתוצאות הנוראות של צדק רגעי זה.

איפה הצניעות?

ככל הנראה, ד"ר קלדרון זיכתה אותנו גם במה שלא זוכים לו כל יום בעידן המודרני, והוא, אישוש מרשים של קביעתו של רבי אליעזר האומר 'המלמד את בתו תורה מלמדה תפלות' (ירושלמי סוטה, וילנא, פרק ג), וכבר הסביר רש"י היטב מהי תפלות זו. ואכן האגדה שהיא בחרה, לא רק שהיא נגעה במישרין לדעת רות קלדרון, בעניינים שבינו לבינה, אלא היא עוד לא היססה לתרגם את כל התקווה והמפגש בין רב רחומיי ובין אשתו, לעניין אינטימי שביניהם בערב יוה"כ, וללא היסוס תוך הדגשה שאין זו התנהגות כה פשוטה בערב יוה"כ, וכל זה לאוזני כל עם ישראל!

לא היה חסר מנאומה גם את היהירות האופיינית, אליה התייחס רב נחמן במגילה (יד:) 'לא יאה יהירותא לנשי, תרתי נשי יהירן הויין, וסניין שמייהו, חדא שמה זיבורתא, וחדא שמה כרכושתא. זיבורתא – כתיב בה (שופטים י' /ד) ותשלח ותקרא לברק, ואילו איהי לא אזלה לגביה. כרכושתא כתיב בה (מלכים ב' כ"ב) אמרו לאיש ולא אמרה אמרו למלך'.

מצוידת בכרך של תלמוד, כאשר היה די בהבאת המאמר מודפס על סתם דף (יש מספיק ציוד מחשבי בכל מקום כיום לשם זה), היא דאגה להבליט את תוארה התלמודי (לא האוניברסיטאי) דוקא! זו היתה דרך ברורה להראות שהיא שולטת במכמני דבריהם ז"ל, יותר מרבים מתוך הנציגות הדתית בכנסת. זו היתה דרך לומר באופן מפורש, 'התורה אינה שלכם', אינה של המכירים בקדושתם של חז"ל, אלא של כל הרואה בה תרבות עם, עם היפה שבה ועם ה'מקומם שבה' (וציינה 'המקומם' בהדגשה יתירה). המסר היה ברור: התורה אינה עוד דבר שמיים, אלא תרבות. סיסמאות נבובות אלה והרסניות מאד, הושמעו בעבר ע"י כל פורקי עול של העלייה השנייה והשלישית.

התורה לא נמצאת ברחוב

היא לא היססה לחזור על הצהרתם ז"ל, לפיה 'התורה מונחת בקרן זוית' וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול'. אך היא שכחה שאנשים חכמים כרבותינו, לא דברו על קרן זוית של סתם רחוב, וכל שכן של הביוב. וחטיטה פומבית ביחסי אישות של רבי רחומיי ונוות ביתו, היא הפיכת עולמם ח"ו לביוב! הצניעות היהודית, צניעות גופנית כצניעות אנושית, קדמה בישראל בהרבה למתן תורה, והיא קודמת בהרבה לכל יחס אנושי תקין, במיוחד אם כבר הרצון והשאיפה הם לדאוג לערכי אנוש (דבר המבורך בפני עצמו, לכל הפחות כל עוד אינו בא על חשבון קשר עם ה' או בתחליף לו).

ולא זו בלבד, אלא שהתורה תורת ה' היא, וקרן הזוית היא בית המדרש, שקדושתו גדולה מקדושת בית הכנסת, וכ"ש מקדושת הכנסת, דוקא משום שכפי שהיה מסביר אחד מגדול הרבנים בעת האחרונה: כי בבית הכנסת היהודי אומר לה' מה שהוא רוצה להגיד לו, כאשר בבית המדרש נשמע קולו של ה' עצמו, המורה ליהודי מה שהוא חייב לשמוע! ביצירה אלהית מדובר, ולא ביצירה אנושית, אף כשהיא מתגלה דרך כל הבל פיהם של גדולי ישראל, שמלאכיו היו והינם.

התורה אינה תרבות הניתנת לחילון, והלומד תורה אינו מעצבה, אלא מיישם אותה, אף אם לצורך זה הוא זקוק לאיזה שהוא תירגום אישי, לשפת מוחו הקטן והצנוע. וגם תרגום זה אינו הווי, אינו פולקלור, אלא שאיפה להופעת הקודש בחיים, להופעת ה' בעולם. והלומד תורה באמת אף בקרן זוית, אינו מרשה לעצמו לשפוט אותה, אלא 'לקנות אותה' בדיוק כמו ש'קונים אשה', לא בכסף, אלא במלא מהותו, תוך הפיכתה לחלק בלתי נפרד ממהות זו.

בש"ס לא הבינו את הבעייה

והמסר של רות קלדרון היה ברור: אנו נְלמֵּד תורה, אנו נדרוש הכרתה מכל הצבור, אך נְלמֵּד אותה בדרכנו אנו, לא בדרכיכם אתם הדתיים, ונשים קץ לאורטודוקסיה ה'שתלטנית' שלכם. וחברי הכנסת של ש"ס הפתאים, מחאו לה כפיים, בירכו אותה, מבלי להבין מלה אחת מתוך מה שהיא זוממת להם ולכל עם ה'.

התפילה בה סיימה מדברת בעד עצמה, והיא מקפלת את כל בעייתיות הנאום: תחילתה בשמות ה' מפורשים, וכל תוכנה חילוני גמור! ויושב ראש הכנסת התורן, הנמנה על חברי ש"ס, עונה 'אמן יתומה' על הדברים מתוך תמימות ספרדית היונקת מעולם של אמונה ושל ישרות תמימה שהיה ואיננו עוד (בינתיים לפחות), מבלי להבין שלתמימותם זו אין כל מקום בעולם המערבי.

*דברים אלו הם על דעתי בלבד, ולא על דעת המוסד האקדמי בו אני עובד.

==

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני הוא ראש ישיבת 'אור וישועה'. המאמר נכתב ביום שישי ערב שבת פרשת תרומה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
99 תגובות - 99 דיונים מיין לפי
1
סופסוף משהו משהו עונה לענין לגב' הכופרת .
אליהו הנביא | 18-02-2013 11:38
2
כמה יהירות וצרות עין! מאמר של "עולם הפוך" לקראת פורים.
שרון שוורץ מחיפה | 18-02-2013 11:48
תלמיד חכם אמיתי כמו הרב זייני שליט"א היה צריך להכיר את צניעותה האמיתית ואת יושרה של ד"ר רות קלדרון, ופשוט ללמוד ממנה. במקום זה עינו הרעה של הרב הפכה את הרע לטוב ואת הטוב לרע, את המר למתוך ואת המתוק למר.
3
הביקורת האמיתית לא מכוונת לקלדרון אלא לאנשי ש"ס
איתן | 18-02-2013 11:51
שאומרים אמן על כל שטות
4
על הסיפור על בעל התניא והצמח צדק הרב לא שמע?
אחד העם | 18-02-2013 11:56
הרב עמיטל זצ"ל מספר ששאלו אותו מה יהיה היחוד של הישיבה שלו ואז הוא סיפר את הסיפור על בעל התניא ונכדו שהיו שקועים בלימוד. בחדר ראשון ישב בעל התניא. בחדר השני ישב הצמח צדק ותינוקו של הצמח צדק היה בחדר השלישי. תינוקו של הצמח צדק בכה אבל הוא לא הרגיש בבכי ובעל התניא שהיה בחדר המרוחק הרגיש בבכי וניגש לתינוק. כשחזר לחדרו אמר בעל התניא לצמח צדק שאם לומדים תורה ולא שומעים את בכיו של התינוק משהו פגום בלימוד. האם גם בעל התניא והרב עמיטל חשודים על הרב? האם אין הסיפור בכתובות רומז לכך שיש מחיר לעודף חסידות? אם הרב חושב שהסיפור (ועוד סיפורים אחרים) במסכת כתובות נועד ללמדנו שדרכו של רב רחומי הייתה נכונה אז הוא חולק כנראה גם על בעל התניא.
5
בהיסטוריה היו יוצאות מן הכלל והסיבה לכך השתנתה
שגב | 18-02-2013 12:09
לאורך ההיסטוריה היהודית היו נשים יוצאות מן הכלל גם בהנהגה וגם בלימוד, והן היו יוצאות מן הכלל כי הנשים לא היו יודעות בדרך כלל קרוא וכתוב, כיום שהנשים יודעות קרוא וכתוב ומפרנסות כמו הגבר אין שום סיבה שהתורה לא תהיה נחלתן כפי שהיא נחלת הגברים. המהפכה הזו החלה כבר עם ייסודה של רשת בית יעקב בהסכמת כל גדולי האחרונים (אף שהיה ברור לאן זה יוביל - אתה לא יכול לדרוש מאשה שכבר התחילה ללמוד ולצאת לפרנסתה להיעצר במקום מסויים כי היא אשה) אז מה לנו כי נלין על כך?
6
כבוד הרב...חזקה עלינו שעם ישראל יתקרב לתורה
יהודי-ישראלי | 18-02-2013 12:15
"ולוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירו למוטב" אסור לנו ל"הכתיב" איך אמורה להיראות התורה אלא היא צריכה להתחבר לליבו של כל יהודי בצורה בלתי אמצעית
7
שאלתו של מספר 4
רונן | 18-02-2013 12:17
שאלת: "האם גם בעל התניא והרב עמיטל חשודים על הרב?" אם אתה כבר שואל, אתה כנראה לי מכיר את הרב זייני. בוודאי שהם חשודים עליו.
8
ניפלא!
רינה פלד | 18-02-2013 12:19
פשוט משמח את הלב ,מחדד את החשיבה ובעיקר מחזיר לפרופורציה את ההתלהמות השמאלנית תורנית צדקנית של הגב' קלדרון .(עוד אישה שנורא רוצה להיות גם אישה וגם גבר וגם ביחד וגם לחוד וגם למדנית וגם בשלנית וגם וגם ..) יישר כח עצום לכב' הרב.
9
רונן מ7
יוסי | 18-02-2013 12:25
תהיה בטוח שבעל התניא אינו חשוד על הרב זייני.
10
בוז טהור לנשים - זה מה שעומד מאחורי דבריך
נגעלת | 18-02-2013 12:30
עוד הייתי מוכנה לקבל את הניתוח שלך לגבי כך שהנאום הוא חתירה נגד הממסד האורתודוכסי, אבל אז הגיע הקטע על נשים ותפלות ונשים ויהירות וחשפת את הבוז הנורא שרוחשים אתה ושכמותך לנשים חכמות (כנראה אוקסימורון בשבילכם). ספר לנו עוד איך אתם בעצם מכבדים נשים. ואכן, יש סיכוי גדול מאוד שקלדרון מבינה בתלמוד לא פחות ואך יותר מכל הגברים הדתיים, לכל זרמיהם, שישבו שם. מפחיד נורא, נכון?
11
השובניזם וצרות העין של הכותב צועקים לעין
דוקטורנט | 18-02-2013 12:31
קלדרון יותר חכמה ממך ? בטח קשה לך ? אישה ,חכמה .
12
איזו יהירות!
דתי | 18-02-2013 12:31
התנשאות ויהירות.... כבוד הרב, בעוד מאמרך רווי השנאה, כולל אמירה פוגענית גסה בנוגע לנשים בכלל ולח"כ ד"ר רות קלדרון בפרט, יזכה במקרה הטוב לגיחוך, הרי שנאומה של ד"ר רות קלדרון מתקבל על לב כל שומעיו, ולמה? כי היא באה באהבה אמיתית, ואילו אתה - באת בשנאה וצרות עין. לפחות יצא המרצע מן השק.
13
למגיב מס' 4 -"אחד העם"
עוד אחד | 18-02-2013 12:33
הסיפור בהחלט רומז שיש מחיר לחסידות משובשת, (לא "עודף חסידות", -במקרה הזה-) וההבנה הזו ניכרת בהחלט גם מדברי הרב זייני. אלא שאלמנט זה בסיפור הוא אלמנט אחד קטן שמאוזן ע"י המון מרכיבים ותובנות שבצירוף להן ובהקשרן הוא מובא. והבאתו במנותק מהתובנות שבצירוף להן ושבהקשרן הוא מובא, כפי שעשתה קלדרון, חוטאת לאמת ומעוותת את המסר התורני האמיתי והדבר נעשה במודע ובמתכוון מתוך אג'נדה אנטי תורנית מובהקת. כבר היו לנו בהסטוריה נסיונות מרים ל"יהדויות חדשות" כגון זה שאחירתם היתה מרה וקשה לעם ישראל ולעולם כולו
14
תמימות ספרדית ? האם אפשר לזהות גזענות אשכנזית בטור ?
שחר | 18-02-2013 12:33
15
אויש נו באמת
בחורה | 18-02-2013 12:39
לפעמים, אם אין טיעונים טובים, עדיף פשוט לא לכתוב.
16
או תפלות או צמצום
דיין | 18-02-2013 12:50
ללמוד גמרא כטקסט הלכתי בלבד, ולא ללמוד את שלל היצירה היהודית - זו גם בחירה מצמצמת. תורתך חלקית לא פחות ממה שתורתה של רות קלדרון.
17
תגובה עלובה
מיכאל | 18-02-2013 12:58
אם הוא היה מחכה עוד שבוע, לפחות הייתי יכול לדון אותה לכף זכות בכך שזה לכבוד פורים (ונהפוך הוא...).
18
תומר פרסיקו
רינה פלד | 18-02-2013 13:20
"מנתח" את דברי הרב .אתה לא מספיק להגיד "שוב תומר מוצא עם מי להתעסק" ושוב תומר פרסיקו מביע דעה על ....למה יש לי תחושה של בונה גשרים מגאנה שמנסה לעשות קישוטי עוגה יפניים על בצק סוכר מהודק .
19
מתאים שדווקא הרב זייני אמר זאת
אביגיל | 18-02-2013 13:23
בקהילתו של הרב זייני ניתן למצוא נשים חכמות מאוד, הכוללות רופאות, מהנדסות, דוקטריות בשלל תחומים, בוגרות טכניון ודומיהן. דווקא הרב זייני, שמכיר בחכמתן של נשים, הוא הוא הראוי לכתוב מאמר זה, הקשה מאוד אך נכון מאין כמוהו. אשרינו שיש עוד רב שאיננו נגוע ביפי נפש וצביעות.
20
כרגיל - דברים אמת ללא עוררין שמציגים את הפנים האמיתיות
שמשון | 18-02-2013 13:24
של לפיד וחברו בנט
21
למגיב 13
אחד העם | 18-02-2013 13:40
לא זיהיתי בדברי הרב זייני שום צל צילה של רמיזה של הנחה שיש ביקורת בתלמוד על רב רחומי. נהפוך הוא, הוא מתואר כקורבן וכגיבור הטרגי (שאשתו הורגת אותו בדמעתה?) על איזה מרכיבים ותובנות שבהקשרן הסיפור מובא אתה מדבר? מה המסר התורני האמיתי? ההתייחסות של הגמרא בבבא מציעא לענין אונאה ושדמעתה של אשה מצויה?
22
ל-19
על צביעות | 18-02-2013 13:47
כמה מפתיע - גבר שמקבל נשים חכמות ומלומדות במקצועות "חילוניים", אבל כשזה מגיע לנשים שלומדות תורה ולתלמוד פתאום הוא מזדעק על תפלות. היש צביעות גדולה מזו?
23
חריפות דברי הרב מסתירה את נכונותם
דרדסבא | 18-02-2013 13:51
עם כל הכבוד לנאום דברי התורה של חה"כ קלדרון, צריך להכיר בכך שהיא מייצגת גישה שונה מאוד ללימוד תורה, ועולם ערכים שאיננו תואם את היהדות (אלא יותר דומה לערכים מערביים). הרב צודק ומנסה להסיט את תשומת הלב שלנו מהמסגרת (הנאה), לתוכן (הלא כל כך נאה) מגיב 14 - הרב זיני בעצמו איננו אשכנזי (הוא במקור מצפון אפריקה), ולכן זו סתם השמצה.
24
אם היה זה גבר קורא בתלמוד ספק אם לכבוד הרב היתה בעיה
יוסי | 18-02-2013 14:03
אבל זה בסדר! כי רק לימוד תורה ע"י גברים אורתודוקסים (ועוד כאלה שאין להם "אמונה" ו"ישרות תמימה" רחמנא ליצלן) יביא להופעת הקודש בחיים והופעת ה' בעולם. היישר מימי הביניים. כבוד הרב, לא רק שלא בשמיים היא, גם לא בידיך, אלא ניתנה התורה לכל עם ישראל ואין לך שום בלעדיות עליה.
25
הרב זייני! הרב קוק היה שמח מאד מדרשתה של רות
יונתן | 18-02-2013 14:11
ניכר שדבריה נבעו מאהבת התורה, ומעומק הלב. ניכר שהיא לומדת תורה לשמה, ומתוך כך מגלין לה רזי תורה. ודאי שלפיד לוקח על העסק טרמפ. ודאי שצריך להדגיש בנועם לרות ולציבור שההבנה בתורה תלויה במדדים רבים ולכן אנו חייבים ללכת אחר חכמינו וההלכה. טוב לחדש, אך בזהירות, ענוה, ומעט הססנות וספקנות. האדם צריך לדעת את מקומו. מחמם את הלב לראות את ההערכה והאהבה העמוקים לתורה. ודאי ללא ספק שחובה עלינו להעריך זאת. הרב, אפשר להזהיר, לכוון ולהיישיר, אך כבודו מחק לגמרי כל הערכה כלפי דבריה ומחשבותיה של רות. אני חושב שהרב מתייחס אל קודש כאל חול גמור. אני חושב שיש פה חטא עמוק.
26
"לא בשמיים היא"
| 18-02-2013 14:16
אבל בהחלט לא בארץ רמוסה תחת רגליהם של ההמון הגס. התורה ניתנה למשה, וממשה ליהשוע וכן הלאה. לא כל אחד יכול לקחת את התורה ולפרש אותה כרצונו. או יותר נכון, הוא יכול, אבל זה סתם עיוות התורה, וכל קשר בינה לבין יהדות היא אפילו לא מקרית, היא פשוט לא קיימת. הרב זייני קיבל את הסמכתו מהרב בנדיקט, שקיבל את הסמכתו בישיבתו של החת"ם סופר, שלא לדבר על כך שהוא עצמו גדל במשפחה של רבנים גדולים.
27
לא מבין איך עוד משאירים אותו בטכניון
קובי | 18-02-2013 14:23
אולי כבר אינו שם? אבל כבר שנים שהרב זיני הוא דוגמא לחוסר סובלנות כלפי כל מה שאינו לפי הקו שלו. והוא מתיימר לקרוא לעצמו הרב של הטכניון (והוא לא)
28
גם מזרחי יכול להיות גזען
גזענות | 18-02-2013 14:38
כלפי מזרחים. זה שכיח ביותר, וזוהי דוגמא מאלפת
29
הרב זייני אתה מתחיל להדמות לש"סניק גם במראה וגם בדעות-
גבי | 18-02-2013 14:53
די לגרום לביזוי הדת ע"י יהירות ותקיפת מחשבה שונה ממך לא כולם צריכים לחשוב כמו ש"ס ההתנהגות שלהם ממאיסה אותם ואת דתם
30
הרב לא הבין אותה
יהודה | 18-02-2013 15:06
הרב לא הבין את דבריה- היא לא אמרה ח"ו שרב רחומי היה באינטימיות עם אשתו ביום כיפור, אלא ההיפך- היא אמרה שזה תאריך מוזר לחזור בו הביתה כיוון שאין אז אינטימיות!!!
31
אני מתערב שכל המגיבים לטוב
גיא | 18-02-2013 15:11
32
Dear Mr Zeiny
R. Wolfson | 18-02-2013 15:14
Dear Mr Zeiny I am not at all impressed by your comments to Mrs Ruth Calderon's speach! Basically, I would sum it up - Shame on you and to all who hold your points of view!! Ron Wolfson
33
מספיק עם ההסתה וההפחדה
שרק | 18-02-2013 15:24
גב' קלדרון לא קמה עלינו לכלותינו מטרתה רצויה וגם מעשיה רצויים. מספיק עם כולם נגדינו.
34
ID CITIZEN
חופי | 18-02-2013 15:25
הרב יודע ומבין בידיוק מה יכול לחולל לעולם כולו יהודים שבאים ביצטלא של אוהבי תורה .(כי נזק ביהודים שומרי תורה נזק לעולם) שבעצם בישבילים זה רק כלי לבודד ולכלות את העם היהודי ממסורתו ומתורתו (ביצטלא של להפריד דת ממדינה שאגב אני בעד מאוד! רק ככה הציבור האורטודקסי יאלץ להסתדר לבד ויוכל לכבוש את הארץ שלנו בלי כל מיני מתנגדים טבעים בהתחלה זה יהיה קשה ולא נח אבל אחר כך ואוו איזה גאולה) דר קלדרון מה שהיא עושה בין ביודעין בין לא ביודעין .מסוכן מאוד ויכול להביא לשכחה של תורה והכחדתה מהמזרח התיכון! גישה של יהודים שמדברים על אחדות וביחד לשלב תרבויות זה אויב התבוללות הגדול ביותר שיש !(ראו דרשות הבן איש חי שקליפת אדום בעקביתא דמשיחא משנה את צורתה לבמקום עובדת פרח היא באה בפרח = פלאוור) ראינו כבר מה קרה ליהודים שהחליטו ללכת בדרכה(לימוד תורה כאילו זה עוד איזה ספר) ליפני המלחמה וגם בגלל שהם נשארו בגלות ולא יזמו לעלות לארץ ולכבוש אותה כראוי! הבורא עולם הגדול והקדוש שלנו! שלך את אחד הכלבים הכי אגרסבים שלו ושמו "העם הגרמני והסיעה העשוית" ושסע בנו אותו על היותנו מחבקי הגוים ודרכי הליכותם!(ושאר הסיבות שקשורות ל "איזה דברים על היהודי לעשות כדי שאבא שלו יפוצץ לו תצורה הכי חזק שאפשר") אני חושב לדעתי שיש כמה חיות יותר מסוכנות ממנה איראן רוסיה קוריאה סין ושאר זרע ישמעאל שרק מחכים לתת לנו ביס בפנים כמובן שגם הUN מאוד מגובשים בענין הזה ועל כן מחליטים אנחנו לשתוק כדי שמר גיקל והיד ירצחו תיהודים בשושו(שושו=בשקט ושאף אחד לא ירגיש) ! לכל היהודים הכופרים החמודים שרוצים להגיד הרבה בישביל שירגישו שהם קימים כי הגאוה שלהם קצת צמאה לישות עצמית .או כי הם באמת חיים בסרט שאבא שלהם זה המצאה של החסידות. דעו האנטישמיות היהודית המתוארכת בכל המדדים ההיסטורים אנרפולוגים ושאר אפשרויות החקירה של האסקולה השכלתית המודרנית. היא הוכחה לזה שאתם סתם מסרבים להאמין כמו ילדים קטנים בצימצום ובבריחה מהמציאות. הרי כבר כולם הגוים הכי אטאיסטים שיש כבר העידו שאנחנו נס מהלך איך שניסו להוריד אותנו אלפי שנים ואנחנו עדין כמו מקקים שורדים כמו אריות ! מקורות למי שרוצה שיחפש! קיצר להזהר מכל אדם ! לגבי הציבור הדתי צריך להיות כמו מוסלמים אכזרים לכופרים שבדת רק בטעם יהודי לדוגמא: יהודי משמסכן את התרבות היהודית התורנית יכנס למאסר בפועל על הסתה נגד הריבון הגדול הקדוש ברוך הוא. וכו... לגבי המוסלמים כל מחבל שמפגע או כל ציבור ערבי שעוין למדינת ישראל יגורש הוא ומשפחתו מהארץ בפחות מ 72 שעות למדינה הקרובה .(ואם אותה מדינה תעשה בעיות לקבל את אחיה המוסלמים מלחמה חזקה תהיה על ראשה) 3.כל העם חיב להיות מסורתי שומר שבת לפחות וכשרות ושאר דברי מסורת וכי חשוב אהבה ונאמנות לתורה ולהשם ! 4.להעיף כל מפלגה דתית מהכנסת חרדים במיוחד וכל שכן דתיים לאומים 5.להכניס לכנסת יהודים אוהבי תורה באמת מסורתיים בעלי זיקה ואהבה גדולה לתורה באמת! 6.יש עוד הרבה נקודות טובות שבהם אפשר להפוך תארץ הזאתי למעצמה הכי חזקה במזרח התיכול ואולי גם באירופה כולה רק צריך לחתוך תנגע (כמובן עם כמה שפחות אלימות רק בצורה של מהפכנות חכמה)
35
ל-27- כבוד הרב זיני הוא דוגמא לרב אמיתי ששונא רמאויות
שמשון | 18-02-2013 15:39
ועיוותים של התורה הקדושה. זה לא הקו "שלו" זה הקו של היהדות. כל מה שיש עתיד רוצים זה למחוק את קדושת התורה - ולהפוך אותה ל"פולקלור" שכל זב חוטם יכול להעבירה בכל צורה . וכל הגינונים של חבריו של לפיד הם ערפל ... הבעיה החמורה יותר היא שבנט מ "הציונות הדתית" מתחבר אליו ....
36
כבוד הרב זיני המירמה והכזב החרדים הובילו למקובלות נאומה
צבי | 18-02-2013 15:40
עד שהציבור החרדי על כל פלגו לא נאמר בכוונה כנה ," בשלנו הרעה הזאת נחפסה דרכנו ונחקורה כשהאמת לרגלנו " דברי חכ קלדרון הם כשירת הים ביחס למה שיודעים וחושבים החילוניים על החרדים .
37
איך כבוד הרב זייני יודע את כל זה?
רמי לדור | 18-02-2013 15:44
תודה מקרב לב לכבוד הרב אליהו זייני שהואיל לקחת מזמנו היקר ולהביא בפנינו את דבר ה׳ כגון: מה כוונות ה׳ - מה דרכי ה׳ - מה ציפיות ה׳ מאתנו - ואפילו מדוע נאומה של ח״כ ד״ר רות קלדרון אינו עומד בקנה אחד עם שיטת התנהלותו של ה׳. בהקשר זה מעניין אותי לדעת או להבין שלושה דברים: 1) מדוע ה׳ זקוק לכבוד הרב זייני על מנת להעביר מסר פשוט? 2) מה תוקף המנדט של כבוד הרב זייני לדבר בשם ה׳? 3) איך כבוד הרב יודע את כל נפלאות ה׳ - האם יש לו קשר אישי איתו? מעניין להבין ומעוניין להבין.
38
הצלחתי להבין סוף סוף מה הבעיה עם רבנים כמו הרב זייני
| 18-02-2013 15:46
הם לא פופולריים! הם לא אומרים את מה שאנחנו רוצים שהם יגידו! לכן אין בדבריהם אהבה! לכן מה שהם אומרים בטח סותר את התורה.. אה רגע, לא, מה שהם אומרים שסותר את התורה זה אותם דברים שאנחנו לא מבינים וגם לא רוצים להתאמץ להבין... לא הייתי רוצה להיות הילדה של אותם אנשים שרוצים שמורי ההלכה יגידו להם שמה שהם עושים וחושבים זה בסדר ולא צריך להשתפר ולעשות עבודה עצמית, ומצד שני, הם יעשו אחד משניים, ואני לא יודעת מה יותר גרוע, או יתנהגו לילדים שלהם באותה צורה - להגיד לילד רק מה שהוא רוצה לשמוע, או יהיו דו פרצופיים ויגערו בילד שלהם כשהוא טועה, ויתנו לו שיחות מוסר.
39
לאביגיל מס' 19 ועוד מפניני הרב
דוד | 18-02-2013 15:55
לאביגיל את סובלת מ"תסמונת הלסינקי" - חפשי את זה ואחר כך חפשי גם את משמעות המילה "קינאה" שבה נגוע הרב. מדהים איך הוא יכול לנפנף בדעותיו החשוכות-לא רק השובניסטיות אלא גם זה:"הן שימשו רק מנוף להעדפת הערך האנושי על פני השאיפות הנשגבות" = הבעיה לדעתו היא העדפת הערך האנושי על פני שאיפה מיסטית אנוכית! ואין לו בעיה לסתור את עצמו, פעם זה צדק אלוהי "שמפאת דמעה זו, הצדק האלהי ראה אור ..." ואחר כך זה צדק אנושי "הופעת 'צדק' אנושי זה שהפך את אשתו ..."
40
הרב ד'ר אולי להיפך התואר שלו רב צריך ד''ר
ונהפוך הוא | 18-02-2013 16:11
הוא ראש ישיבת חושך וגלות
41
בתגובה ל39
אביגיל | 18-02-2013 16:13
תודה על כך שאתה אידיוט. תחפש אתה מה זה תסמונת הלסינקי, תגלה שזה מה שאדיוטים קוראים לתסמונת שטוקהולם. מה זה תסמונת שטוקהולם לא הייתי צריכה לחפש, ידעתי בדיוק מה זה, ולמה זה נקרא כך.
42
הרב מעליב את האינטלגנציה שלי כאישה
נעם | 18-02-2013 16:25
הרב אומר שמקום קרן הזווית הוא בית המדרש וכל מי שמוכן ללמוד תורה לשמה יבא ויטלה ומצד שני כל המלמד את ביתו תורה אבל אני כאישה יכולה היום ללמוד לבד תורה הרב הביא את רש"י שלימד את בנותיו תורה וגם להניח תפילין 70 פנים לתורה ודרכה של ד"ר רות היא אחת מהן העובדה שהרב התיחס לרות כאישה על פני אותו אורך מאמר כמו המאמר שבוא כתב את דעתו על הדברים שאמרה חורהלי מאוד משום שדרך ארץ קדמה לתורה
43
נו שוין, גם שוביניסט וגם גזען. הרי ברור שבמעמד הר סיני
ישראלי אמיתי | 18-02-2013 17:02
היו רק גברים אשכנזים. לא ספרדים תמימים ונשים שדעתן קלה, נכון? כדאי לרב שילמד את עצמו קצת צניעות לפני שהוא פוסל כך מראש את מרבית עם ישראל.
44
אולי התוכן לא בדיוק מקובל אבל הכוונה טובה
יאהוד | 18-02-2013 17:11
הרי אנו רוצים שאחינו החילוניים יסתמכו פחות על תרבות הגויים ויותר על מקורות היהדות. אנו מוחים כנגד הבורות שלהם,לא? אז הנה באה רות (שלא סניין שמיה, אלא טב שמיה...) ומגשימה את שאיפותינו. סוף סוף אישה שגם אם אינה בדיוק צדיקה לפי הגדרותינו - מרכז תרבותה וחייה הוא היהדות, במקום תרבות הגויים. צפיתי גם בנאום שלה ולא הבחנתי בו בסימני יוהרה - להיפך ראיתי התנהגות של ענווה, תרבות וכבוד לזולת. אז אני (באופן אישי כמובן) - חושב שיפה עשתה וטוב יהיה אם יהיו עוד רבים ורבות כמותה. ואולי אפילו כמו רות הראשונה - היא תהיה "אמה של מלכות" - ראשונה להחזרת אחינו החילוניים לתרבות ישראלית המבוססת על יהדות ומסורת, ולא על תרבות הגויים.
45
המאמר חסר כל תוכן אמיתי. רק רמזים על נקודות מסתוריות.
ישי | 18-02-2013 17:13
ואגב, היא ממש לא המציאה את הגלגל. חיפוש קל מוצא פרשנות זהה ומורחבת לסיפור ע"י הרב מתניה שטרנברג מישיבת עתניאל. אני מניח שהתגובה תהיה שגם ישיבת עתינאל מנוהלת ע"י כופרים ללא שום קשר לתורה...
46
תמיד היו, קיימים ויהיו.
יצחק | 18-02-2013 17:14
לכל הציניקנים והמציקנים מבין המגיבים. לא הבנתם כלום! אתם דנים על הדברים השוליים ומתעלמים מהעיקר. היו ויהיו אנשים שילמדו תורה בלי קשר פנימי לתורה. ממילא גם המסקנות שלהם מהלימוד היו רחוקות מהאמת של התורה. גם נוצרים ודרום קוראנים יכולים ללמוד גמרא - לא נקבל מסקנות שלהם מהגמרא! בזמן בית שני היו הצדוקים שתפסו את העמדות החשובות בעם ובכל אופן הם היו "צדוקים" ואין מהם זכר היום. גם היום יש דוקטורים פרופסורים וכו' שיכול להיות שהם בקיאים מאד - אבל יש קדושה? לימוד התורה מקרב אותם למי שנתן אותה (=הקב"ה)? או שהם לומדים ספרי חכמה.... לכיף...
47
לכבוד הרב
אייל | 18-02-2013 17:30
"כל המלמד את בתו תורה מלמד תפלות", לדעתי כבוד הרב (וכן רבים לפניו) מוציא לצערי את האמור מהקשרו, אם רבי אליעזר היה חושב שאשה לא צריכה ללמוד הוא לא היה משתמש בניסוח הזה, רבי אליעזר יכול היה להגיד לאשה פשוט לא ללמוד או לחילופין לאבא לא ללמד, הסיבה שרבי אליעזר אמר זאת (ולכן פירוש זאת רש"י כאילו לימדה זנות) מצויה בהקשר של הדברים - מי שמלמד את בתו את התורה - כלומר את העובדה שאם יהיו לה זכויות אז היא לא תמות מיד כשתשתה את המים המאררים - בעצם לימד אותה כיצד לזנות, כפי שהרב יודע, גם גישה מצומצמת זו, לא התקבלה על ידי חכמים. ולגופו של עניין, כבוד הרב, יש לזכור שהצניעות עליה מדברת התורה היא "הצנע לכת עם ה' אלוקיך" אני מציע לכולנו להיות כפי שאתה אומר, קצת יותר צנועים ולא לחשוב שאנחנו יודעים את הכל והגבורה עצמה מדברת מגרוננו.
48
לא, כי רק בישיבעס הקדויישעס יודעים איך ללמייד גימורא
"פרענק" | 18-02-2013 17:42
בניב העברי המעוות שהשתרש עמוק בקרב החרדים האשכנזים שהם כמובן בסדר גמור לקבוע לרב אליהו לא רק איך ללמוד אלא גם איך להתלבש, איך לדבר ומה לחשוב.
49
רות קלדרון הצליחה לגורם לרב זייני לשקשק מפחד ואימה!
דוד | 18-02-2013 18:23
דברי גבב ריקים מתוכן של אדם יהיר ושונא נשים. ראיתי את הנאום של חה"כ קלדרון. הרב בחר לדמיין כל מיני דגשים שעליהם הקים תלי תלים של השערות ופרשנויות. וזאת למה? כי הוא מפחד מנשים שישברו את המונופול הרבני-גברי על דברי תורה? מדוע אם כן לא יצאת נגד מדרשות הנשים כמו מגדל עז וברוריה?! תמהוניות דברי הרב מתבטאת אף בהעדפת חילונים בערים חסרי כל ידע בסיסי ביהדות מאשר שיהיו בקיאים במסורתם גם בלי האמונה וקיום המצוות. משוואה הזויה לחלוטין שמצביעה על מאובנות הכותב. צרמו במיוחד דברי ההתנשאות על "הספרדים התמימים". אני בוש ונכלם שאלו רבניך, ישראל!
50
התוכן משני-העיקר הוא מי האומר
אפי | 18-02-2013 18:29
עבור הרב זייני כלל לא משנה מה אמרה ח"כ קלדרון. כל מאמר/נאום המצוטט מהגמרא על ידי אישה היה נפסל על ידו כי אינו יכול לקבל, תודעתית, שאישה עוסקת ומבינה בגמרא לא פחות ממנו. אין מקום להתנפל עליו על זה. זו התנגדותו שאינה מרצונו כי אחרת איך אפשר להבין את אמירתו במאמר זה?
51
תגובה לדוד סעדה
עידן | 18-02-2013 18:55
דויד סעדה כתבת מגילה לכבוד פורים רק שבמגילה שכתבת אין אות אחת העומדת במקומה. אולי למדת בישיבה כמה שנים רק ראוי לזכור שהרב זייני נצר לשושלת רבנים קרוב לאלף שנה וכניראה למד "מעט יותר" ממך. התרגשת מאוד כמו אלפי דתיים מכמה דברי תורה המובנים בצורה קלוקלת מיסודה מבלי לשים לב לסכנה העומדת תוך כדי רמיסת עולם הרבני ולימוד התלמוד בקרן זוית- כשחכמים מדברים על קרן זוית הם מדברים על בית המדרש. כאשר חכי"ת בכנסת מדברת על כך זה לא רחוק מאותה הגדה המופיעה במסכת קידושין: כאשר אלעזר בן פועירה ממליץ לינאי המלך לרמוס החכמים. שואל ינאי המלך את אלעזר בן פועירה: ותורה מה תהא עליה? אמר לו: הרי היא כרוכה ומונחת בקרן זוית, רק שהקרן זוית עליה היא מדברת לא רחוקה מאותה קרן זוית עליה מדובר בהגדה העומדת לרשותנו (קידושין סו.) רחוק מקרן זוית במסגרת בית המדרש ולימוד התורה ע"י תלמידי חכמים. ומהי אותה תורה תהא מונחת בקרן זוית? מחיקת התורה שבע"פ תוך דגש 'כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד'. לאחר מכן ינאי המלך רומס ושוחט חכמי ישראל, הנותרים בורחים, אחד מן הבורחים זה יהושע בן פרחיה והוא מלווה ע"י אותו טיפוס מלפני אלפיים שנה (יש"ו). ז"א רמיסת העולם הרבני ונתינת לימוד התורה לכל עובר ושב זהו לא רק איסור אותו מונה רבי "פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק" (מו"ק טז.) אלא זה מה שלמעשה הוליד את הנצרות. כמו שהרב מציין "הדרך בה למדה ד"ר קלדרון אצל פרופ' הרטמן, הובילה בלית ברירה לגישתה זו, המתעכבת על היבט אחד בלבד מתוך הדרמה האנושית הזו, דוקא ההיבט אליו הרגש הפשטני של האדם מרטט, ותוך התעלמות, לא רק מהערכים המשלמים את מחירו של הצדק, אלא גם מהתוצאות הנוראות של צדק רגעי זה" כמו שכותב המהר"ל (באר הגולה) "ולפיכך האדם שאין בידו דרכים אלו רק דרכים טבעיים ושכל אנושי", אינו יכול להבין את דברי חז"ל. "כי כמה דברים אשר הם בתורה הם רחוקים מהשגת האדם, בשביל שדברי תורה א-היים ולא מתאימים לכל עובר ושב ברחוב. דבריך כמו "ההלכה היהודית משתנה עם המציאות" לא יודע איפה למדת ומי לימד אותך אבל אנחנו לא באים לעצב את התורה אנחנו באים ליישם ומתוך כך לעצב את המציאות אבל לעצב תוך כדי שימור התורה כמו שבניית המשכן-חיבור שמים וארץ בא לאחר מתן תורה ולא ע"י עקירת התורה (פרשת תרומה- אותיות מ-תורה). התמימות הספרדית בריאה כאשר היא באה ממקום של 'תמים תהיה עם ה' אלקיך' אך תמימות שאיננה במקום חז"ל לא חוסכים ואומרים טיפשות היא. (ירושלמי פסחים פרק י הלכה ד) ולא לחינם זה מופיע בירושלמי ללמדך שתמים בא"י שלא בעת הצורך הוא טיפש גמור. ראוי לציין, הרב זייני לימד את כתבי הרב קוק עוד לפני שהיית בתכנוני הוריך, תורה לא ציפיתי שתכתוב אבל לפחות דע את מקומך עם טיפת ענווה וישרות פנימית. אמרו חז"ל (עירובין כא: ועוד) "כל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת". לצערנו תלמיד שישב חמש שנים בישיבה רואה עצמו מינימום הרמב"ם שהוא מרשה לעצמו לבוא ולומר שדברי הרמב"ם בטלים ומבוטלים , כולי תפילה שראשית כל תעשה תשובה ואולי ביום מן הימים בחייך תדע מהו תלמיד חכם וע"י כך תצליח לפתוח ספר בצורה ישרה. פורים שמח!
52
זיני מדגים מה זה שובניזם ודעות קדומות כלפי נשים
שחר | 18-02-2013 19:23
53
לכל המוציאים את שם הרב לשמצה- הרב לא גזען כלפי ספרדים
מכיר את הרב | 18-02-2013 19:41
וגם לא שוביניסט! הוא נגד התנועה הפמיניסטית- כי היא לא הגיונית, היא לא באה לייצג שוויון- היא מייצגת בורות של הבנת האדם. מלבד זאת הרב עצמו ספרדי!! הוא רק אמר שהתמימות הספרדית(לא שהיא רעה) לא מבינה מזימות כמו של אנשים ממערב כי התרבות הספרדית באמת מאמינה לאנשים ולא פוסלת אדם מעצם קיומו. אז תעשו קצת חשבון נפש לפני שאתם מדברים על ת"ח אפילו אם הוא לא אומר את מה שאתם רוצי לחשוב. אני לא חושב שהייתם מדברים ככה אם היה מדובר ברב עובדיה שליט"א גם אם הוא היה אומר דברים שונים ממה שאתם חושבים!!
54
לרב היקר: אני מאחל לך שתצא אי"ה מחושך לאור. אכי"ר
שלמה | 18-02-2013 21:58
55
הרב זיני - קרן אור בעלטה!
| 18-02-2013 22:41
56
לא הבנתי את הסבר של הגמרא לדעתך?
שי | 18-02-2013 22:48
רק כמה רע היה ההסבר שלה. תן אור ולא רק למה החושך לא טוב
57
תגובה ל51 ולכתבה בכללותה
יגאל | 18-02-2013 23:24
ההתייחסות לשושלתו הרבנית של הרב מנוגדת לאחת מאבני היסוד הכי חשובות של עמנו מקדמת דנא - ההתייחסות לכישוריו של אדם ולא לייחוסו. להזכירך שלסנהדרין היו ממנים את חכמי הדור, כלומר על פי כישוריהם ולא לפי יחוס כלשהו. הדבר הענייני היחיד לגבי לימוד תורה הוא דברי הרב וכאן הרב זייני כשל במבחן. אני כחילוני לא יכול לשפוט את הניואנסים הדקים של המדרש אולם אני כן יכול להגיד שח"כ קלדרון עסקה בטקסט של הגמרא ואני אישית החכמתי תודות לה ולכן בעיני היא הפגינה את כישוריה. לעומתה, הרב זייני עסק במגדרה של הגברת וכוונותיה הנסתרות וכלל לא בטקסט - הגדרתו המילונית של העיסוק בתפל. אני פגשתי בלונדון אספסוף מוסלמי שצועק ומגדף נאצות כלפי נואמים בפינת הנואמים בהייד-פארק על שהעזו לקרוא מהקוראן כאשר הטענות היו לא כנגד דבריו אלא תחושת הזעזוע שהם חשו שהנה עומד לו הכופר שמחזיק את הקוראן ביד הלא נכונה(!) ומעז ברוב חוצפתו לקרוא מהקוראן הקדוש. זאת בדיוק הגישה והרמה שהודגמו במאמר לעיל, ממש כמו האספסוף ההוא. בתורת הדיון והלוגיקה זה נקרא טיעון איש הקש, כאשר אין למגיב תגובה עניינית ולכן הוא תוקף במקום זאת את הטוענים ולא את הטענה. טיעון כזו הוא שקרי מבחינה לוגית כי אין הוא מתייחס כלל לטענה הנדונה.
58
לאביגיל מס' 41 ול"מכיר את הרב" מס' 53
דוד | 18-02-2013 23:30
אביגיל שמחתי לשמוע שאת יודעת מה זה תסמונת שסטוקהולם, אולי תסבירי למה זה לא תקף לגבייך? וגם תסבירי איך צדק אלוהי הופך אצלו אחרי כמה שורות לצדק אנושי (חוץ מהעובדה שזה מתאים לדמגוגיה שלו)? ל"מכיר את הרב" האם משכיל כמוך יכול גם להסביר מה בפמיניזם לא הגיוני, מה בו מראה על בורות בהבנת האדם? או שאתה סתם יודע לצטט מה שאמרו לך מבלי להסביר. אולי אני צריך להסביר לך קצת על טבע האדם, על תכונות כמו: פחד מתחרות, פחד שמשהו "חלש" ממך יצליח יותר ממך, קנאה, חוסר הזדהות עם האחר, פחד משינוי. וכל אלה רק חלק מטבעו של הרב הזה.
59
הרב זייני זה התוצאות של החינוך הצ"ד שלכם. ראה, הבט ובכה
דעת | 18-02-2013 23:41
60
הרב אמר דברים פשוטים שאמורים להיות ברורים מאליהם
דעת | 19-02-2013 0:08
לכל יהודי ויהודיה כשר וכשרה, אלה העובדה שהיה צריך לכתוב מאמר כזה מבשרת על ידעתו של הרב זייני כי כנראה הציבור שלו, לא מבין את זה בלי שיגידו לו [ואמרו חז"ל הקדושים "אם אין דעת הבדלה מנין"] וזה לצערנו הרב "בזכותו" ו"בזכות" חבריו "רבני" הצ"ד, אבל עכשיו לאחר כתיבתו ופירסומו של המאמר הנוכוח עומד הרב זייני לבזיה, לעג וכלס על ידי "ציבורו" (איבד את המושכות שהיו רפויות מלכתחילה) אשר לקח את "הדרך הציונית דתית" כמה צעדים קדימה או יותר נכון קמה עמקים תהומה, אך אין לרב זייני כל זכות להתלונן וזה מסיבה מאד פשוטה: כי זה בגללכם, הרסתם דור שלם! לכו לעזאל רשעים שכמותכם, ערב רב לא רב זה מה שאתה וחבריך תראו מה עשיתם איזה דור של עיורים גידלתם "תשובה מאהבה" רציתם בנתיים מה שיש זה "שאלה מאהבה". טיפשים.
61
אחרי כל התגובות פה טרחתי לשמוע את דבריה. הרב זיני צודק.
מיכל | 19-02-2013 0:36
היא לקחה קטע מהגמרא והקריאה אותו בתוספת המון פרשנות "רגשית" ונשית. לא ממש מעמיק ואכן יוצר רושם שהיא הלבישה את האג'נדה שלה על המעשה. היא המשילה את רב רחומיי ששכח מי נושא אותו על כתפיו לחרדים ששכחו מי נושא אותם. אין דומה המשל לנמשל וגם לא ברור שאשתו נושאת אותו. ברור שהיא רצתה לראותו בלי קשר למי נושא את העול. וזאת רק דוגמה. ואני מבינה למה הזכיר כאן הרב זיני את "כאילו למדה תפלות": הפרשנות בסגנון פסיכולוגיה בגרוש היא טיפוסית לנשים. מה לעשות, יש לנו חשיבה רגשית יותר. בין השאר אהבתי לקרוא את המאמרים של שמואל פאוסט, ואני רואה שהוא הגיב כאן שהיא צודקת בפשט הגמרא. ברור שהיא צודקת בפשט, זהו סיפור שהפשט שלו ברור למדי. ההשלכות שלה לעניני היום והכנסת נראות לי מופרכות.
62
איך רב מתבטא מתוך יהירות,רוע לב ופגיעה בכבוד האדם של אח
אלעד מאירוביץ | 19-02-2013 3:12
ממש ממש ממש מאכזב הרב זיני-יש עליך אחריות המאמר שלך הוא חילול ה' כפשוטו.
63
הוויכוח ממש אוילי
ישראל | 19-02-2013 4:13
אין ספק שהיא "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה", הרב אליהו זייני פירש בצורה מדויקת את ה"קונטקסט" המשתמע מנאומה של ד"ר קלדרון, חילון התורה כפשוטו, כל בר דעת מבין שאין כל קשר בינה לבין הדת (המיינסטרים האורטודוקסי כמובן) , ומטרתה אדרבא לנגח את היהדות, לטעמי גישה זו היא גרועה יותר מהגישה החילונית הנפוצה יותר, עדיף להיות בור ועם הארץ ולא אפיקורס שכביכול מדבר בשם התורה , איני מבין מה מהותו של הוויכוח בתגובות, זה שדבריה לא מקובלים על פי היהדות- פשיטא, קשה עד בלתי אפשרי לא להבחין בכוונה הנסתרת בתוך דבריה, דברים אלו אולי מקובלים בחוגים קונסרבטיבים ורפורמים, אך אין ספק שאינם עומדים בקנה אחד עם היהדות
64
שבעים פנים לתורה.....
שלמ | 19-02-2013 5:48
הרב הנכבד, תוקף את רות קלדרון, בגלל היותה חילונית, אישה ועקב פרשנותה. כל אדם בעם ישראל צריך להפנים שהתורה והתלמוד לא ניתנו למיגזר מסויים, אלה לכלל ישראל. דבר נוסף, לימוד התנך והגמרא ע"י קבוצות בעם שבעבר הדירו רגליהם, מקרבת רחוקים, מאדירה את התורה ומגבירה את האחדות בעם ישראל. חלילה לנו מפסילות וחרמות. לא זאת דרכנו. שבעים פנים לתורה.
65
כמו תמיד-חכם, חד ומדוייק.ניכרים דברי אמת.
| 19-02-2013 7:53
אגב, מעבר לזה אני מכיר את רות קלדרון והיא אדם טוב ומלא כוונות טובות, אבל חילוני לגמרי, וכך גם כל תפיסת העולם שלה וכל התלמוד שלה. אין אצלה שום מציאות רוחנית ושום נוכחות אלקית, אצלה זה מעין תרבות לאומית ישראלית.
66
תסמונת שטוקהולם:
אביגיל | 19-02-2013 8:38
תסמונת בו השבוי מתאהב בשובה. התנאים: השובה מתייחס בצורה מחפירה לשבוי במשך זמן השבי, אבל מכייון שהשבוי תלוי בשובה לכל צורך בסיסי הכולל - מזון, שתיה, קשר אנושי, השבוי כביכול "מתאהב" בשובה. רואים זאת בעיקר אצל נשים יהודיות שמתחתנות עם ערבים. גם אחרי שמוציאים אותן משם בעור שיניהן, הן עדיין מתגעגעות ל"בעל" שלהן. דויד, אתה עדיין רוצה שאני אסביר לך למה זה לא תקף לגבי?
67
מה ההתרגשות מקלדרון - הכנסו
מרדכי היהודי | 19-02-2013 8:47
בסך הכל משתדלת כמיטב יכולתה לייצג נאמנה את הערב רב והרב דקליפה. כמו טומי לפיד בזמנו כך מלגתה תעבור מן העולם במהרה כדכתיב: " בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד "
68
תגובה לתגובה
יואב | 19-02-2013 8:54
אתה מיזוגן. אני מקווה שיש לך השכלה כדי להבין מה זה אומר
69
"לא היה חסר מנאומה גם את היהירות האופיינית".
הפוסל במומו פוסל | 19-02-2013 9:03
70
תומכת במה שכתב צח אומן.
זהבה פישר | 19-02-2013 11:03
בנוסף לכך - את ההערה על יחסי האישות עשתה באופן עדין כל כך שרק יודעי סוד בכלל מבינים למה התכוונה. אז מה הרב זייני רוצה ממנה? כבר אסור להגיד דבר תורה כל כך יפה. והיתה לה אג'נדה. היא לא מסתירה את האג'נדה הזאת. היא ומפלגתה בעד שוויון בנטל
71
תגובה שחובה לקרוא!
יהודי | 19-02-2013 13:27
תגובה לכל המגיבים פה והמרשים לעצמם לבקר את דעתו של הרב ד"ר זייני. מטרתו של הרב במאמר זה להגן על התורה. תורה לא מלמדים בשוק וכל שכן לא בביוב. אז אל תפתחו את הפה שלכם על מי שבא להגן על התורה ולשמור על כבוד תורה ולהגדילה ולהאדירה ולא להקטינה. הרב ד"ר זייני למד תורה קצת יותר מכולכם ועוד תורה מחכמים במסורת עתיקה של שנים ולא מכמה בעלי ידע אקדמי חסר כל קודש. אין המקום כאן להזכיר את השכלתו האקדמאית בעל תואר ד"ר. לצערנו בדורנו בודדים אנשי קודש כאלה. איני מתלהב מבעלת תואר 'ד"ר' המלמדת תורה. תורה תגיע ממקום של תורה ומסורת של חכמים. בתקווה גדולה שעם ישראל יזכה לאנשי קודש כאלה רבים. פורים שמח.
72
תגובה ל71
אביטל עגיב | 19-02-2013 14:30
לגמרי לגיטימי שיש לרב זיני רצון לשמור על התורה כפי דעתו. השאלה היא למה הוא נצרך להיטפל לגופו של אדם במקום לגופו של רעיון. מדוע הוא נצרך להטיל דופי ברות ובתכונותיה (יהירות?? אני ראיתי נעימות וענווה), במקום לטעון עניינית טענותיו. ובעיקר-מדוע נזקק למצוא פגמים בדרך הפרשנות שלה, שהיא דרך פרשנות שכיחה לגמרי בין דרשנים רבים. האם זו הפעם הראשונה שבה דרשן מפרש אגדת תלמוד לפי פשוטה, ומסיק ממנה מוסר השכל ולקח ערכי מוסרי?? הרי זו הדרך המקובלת בה דרשנים משתמשים באגדות התלמוד. הטיעונים שלו נגדה הם ממש מביכים. ולטעון נגד כך שהביאה איתה ספר גמרא זה בכלל גובל בפתאטיות. לא, מעולם לא נראה רב או דרשן שקרא את הכתוב מתוך ספר. ממש חידוש מרחיק לכת ופרובקטיבי. בקיצור- מדרך הטיעונים של הרב והרטוריקה שבה בחר, אני מסיקה שהמניעים שלו הם לא ענייניים. אם יורשה לי, הנימה העולה מזכירה באסוציאציה אדם שפגעו לו באגו, מאשר אדם שמבקש לטעון טענה אמיתית מתוך הלב.
73
'שמע האמת ממי שאמרה'-יישר כוח לכ' הרב זייני! ת"ח עצום!!
דוד אזנקוט | 19-02-2013 15:01
כל מה שאומר ומלמד הרב זייני, אינו בא ממקום יוהרא וכיו'ב ח'ו. בושו לכם כל 'בני התורה' אשר מופיעים כאן עם כיפה וקוראים לעצמם דתיים אשר דוגלים כביכול בשוויון, המאושרים והמרננים לראות שאישה אשר עלתה לבימת הכנסת ונאמה בדברי תורה. ככה: -אם אתם כ'כ שמחים למה כזה אקט של 'פאר' לא הוקדם על ידיכם?!(מאוד מקווה אני שלא בגלל שכנראה אינכם יודעים איך לעשות זאת)! אנשי התגובות נגד הרב יודעים לבקר אותו יפה מאוד(סגי נהור) אך לימוד התורה-ריק הוא מכם, אוהבים לראות את הדברים בפשטותם אך לא טורחים להיכנס לעומק העניין, אם אתם כ'כ סובלנים מול תופעות כעין אלו של קלדרון וכל מיני מראין בישין אחרים, מדוע את אותה הסבלנות שכחתם כאשר קראתם את המאמר?! אולי גם שכחתם גם אצל מי למדה אישה זו, ככה שגם אם אמרה דברי טעם לובשים הם לבוש של חוסר אמת וטעם זה הוא טעם הפוגם. כל המתנגדים לדברי הרב-ההרחמנות שלכם היא האכזריות הכי גדולה,והיא היא העובדה שדברי טעם לא יוכלו אף פעם לצאת מתחת ידכם, אכזריות זו שלכם כלפי תלמידי חכמים מביאה לקרע ובין השאר לטשטושי זהות המובאים באריכות בעין אי'ה בנושאי דרכי האמורי. במקום ללכת ולמקד את כח לימוד התורה ע'מ לגדול ולהידמות לענקי ישראל בכל שרשרת הדורות כרב זייני- הלכתם וניצלתם את טיפת הידע הסרוחה שלכם בלתת כוח לטשטוש ובו בזמן גם לטשטש את השריר ובריר וקיים. ל ron wolfson טרחת מעצמך לקרוא מאמר מורכב בעברית ואפילו לא הצלחת לכתוב בעברית את תגובתך הרדודה, אז ע'מ ללמד אותך את שפת הקודש אני מציע לך קודם לפשפש בדיבורך,בפרט מול ת'ח כרב זייני שליט'א.
74
מאוכזב מאד מהרב זייני
מאור | 19-02-2013 16:31
75
פראנויה
אלה קליר | 19-02-2013 17:40
הפחד מתלמוד תורה שמגיע ממקום לא מקובל - לא רב אלא ד"ר, לא איש אלא ר"ל אשה הוא פראנויה, נטו. כדאי להקשיב לאמת ממי שאמרה או לפחות להתייחס עניינית לתוכן ולהתווכח ממקום של כבוד.
76
על זה נאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים וקנאת סופרים...
יישר כח לשניהם | 19-02-2013 21:37
והלוואי שאלו יהיו המריבות בבית הזה אמן
77
מה יש להתאכזב מהרב זייני
אוהד | 19-02-2013 22:03
אין מה לצפות ממנו הוא יודע רק לבקר אחרים
78
שמחתי לשמוע אותה, נעצבתי לקרוא את זה
סתם אחד | 19-02-2013 22:42
79
עשה לך רב, אך אל תקח כזה ששכח את מקומו
חגי | 19-02-2013 22:51
שכח כבוד הרב שאינו בנביאים. דברי הרב עמוסים בביקורת ובדברים סרים שמראים למצער את המקום התפל ממנו הוא בא- לדידו, אישה לא צריכה ללמוד תלמוד או תורה אלא רק גבר, לאישה אין דעה בנושאי תורה וכשהיא מנסה להביע את דעתה אז ברור שהיא עושה זאת שלא על דעת "חכמים". הרב רואה זאת כדבר רע שאנשים אחרים דורשים גם בכתובים וחושב שהתלמוד שייך לו ולשכמותו בלבד ובבקשה אל תפריעו לו לשלוט בכך וגם לקבוע לנו כיצד לנהוג. שוכח הרב שגם מתלמיד כיתה א' יכול להישמע דבר חכמה ואפילו, ירחם השם, מתלמידת כיתה א', קל וחומר מחוקרת תלמוד. ערלות ליבו של הרב לא נתנה לו מנוח כאשר עלתה אישה והראתה היבט אחר של הכתוב- היבט נשי! אבוי, כי הרי אין מקום להיבטים נשיים! זו תורת גברים ונשים נא תשבנה ספונות בביתן, או טוב מכך, תעבודנה עצמן לדעת כדי לפרנס את האברך וגם תשובנה לביתן ותכלכל את ילדיהם המרובים כאשר הוא ממית את עצמו בעולם של תורה וממית אותה בעולם של עבדות- אך כאשר תרצה היא להביע דעתה? כאשר תרצה לדרוש בתורה? כאשר תדרש פסיקה בהלכות- חס וחלילה שקולה ישמע (ועל אחת כמה וכמה שלא בשירה). כבוד (?) הרב, הצגת במאמר מעליב ופוגע את כל תחלואי יחסי החברה החרדית לנשים ולשאר העם שאינו אתה. קצנו בכך ובשכמותך שיגידו לנו מה מותר ומה אסור לנו וימנעו מאיתנו את התלמוד, התורה ואת מורשת ישראל. קצנו ב"רבנים" מטעם עצמם ששכחו שאינם רבנים עד ש"עשה" אותם מישהו לרבם. אינני מקבל אותך כרב ואינך נביא על ישראל. דעתך כדעת כל אדם אחר ואין בהסמכתך כרב ולו חצי דבר שהופך אותך לטוב מאדם אחר, כל שכן מאישה. חזור ולמד הלכות צניעות, אחריהן הבט בעולם סביבך שהשתנה כבר, בתובנות שהגיע אליהן העולם מאז ימי הביניים וחשוב מחדש אם אכן אתה רוצה להישאר בימי הביניים.
80
רב בישראל ומלבין פני אדם ברבים ? בושה.
דן | 20-02-2013 4:28
מה אפשר לעשות ? הולך ופוחת הדור...
81
מתרוצצים בקרבנו על לימוד תורה שתי גרסאות
פמיניסטית שפויה== | 20-02-2013 10:09
אחת אומרת שכל אחד יבוא ויטול. השניה לא סותרת את הראשונה אך מוסיפה ש"ליטול" אינו לראות רק מזוית אישית, כי התורה היא מבט הרבה יותר רחב, ומי שאינו יכול לפרוש מבט רחב זה שישאר עם המבט האישי שלו אך לא יורה ברבים. וכבר ציין לעיל רמי רחמים לוי מה קורה כשהתורה פרוצה לכל דרך קיצורו של דבר צדק הרב זיני, ואבחן בצורה חדה את המסר.אל לנו לזלזל בכך.
82
אחרי קריאת רוב התגובות
אסף | 20-02-2013 19:33
רק התחזקה דעתי שהרב צודק שכן 99% מהמגיבים נגד הרב מדברים בזלזול (במקרה הטוב) דבר המעיד על חוסר יראת שמים (עקיצתם עקיצת עקרב ונשיכתם נשיכת שועל) דבר שבדיוק ממנו הרב מפחד כשהוא בא לכתוב את המאמר- אנשים בלי יראת שמים שדברי תורה בפיהם. ולליצן שיטען שהרב זיני לא תלמיד חכם נאמר - לא רק שאין לך יראת שמים אלא שאתה גם טיפש.
83
גם הרב זייני יודע שתפקיד וטבע האישה לשרת את הגבר .
שחר | 20-02-2013 23:24
84
תגובה לרב זיני
אורן | 21-02-2013 7:59
תגובתך כבוד הרב מרמזת יותר על פחד מאשר תבונה. התורה שכל נתיבותיה שלום, באה לידי ביטוי גם בקטע שהביאה ד"ר רות קלדרון, המבקשת לאזן את הרצון העז ללמוד תורה, שמכיר כל אחד שנחשף ליופי שביהדות, בקדושת המשפחה. היום יש רבים בארץ גם במגזר החילוני, שמתחזקים ברוח ובדת ומתמודדים עם קשיים מול בני זוג ומשפחה שנותרה באותו מקום בו היו קודם. הרבנים החכמים והגדולים שבהם ובהם הרב קוק כבר עמדו על כך שהנישואים הוא הקשר הקדוש ביותר בחייו של אדם, ולכן אינו יכול לפלג ולצער את משפחתו רק בגלל שאיפותיו, הרי גם זה אגואיזם לשמו, אלא חייב לחפש את האיזון והשילוב ומלוי כל הצרכים של בני הבית. כבוד הרב אל תפחד, אנחנו בדרך נכונה. כבוד התורה בעלייה, הרצון לגלות את החוכמה והרלבנטיות שלה חוצה גבולות, רק לאוו דווקא בדרכך. אם קצת תצא מהפחד, מתודעת האיום, תבין שטמון כאן פוטנציאל גדול לאחדות בעם ישראל, ו"לאהבת לרעך כמוך בין כל חלקי העם. אתה מוזמן להשתלב ולתרום, מהידע העצום שצברתם לכל עם ישראל. הגיע הזמן לחשוב על אינטרס של כלל הציבור ולא להיכנע לפחדים אינטרסנטיים. שנעלה ונצליח, נפיץ אהבת ישראל בינינו ונלמד לחבר בין כל השונים נתאחד וניצור חברת מופת בארץ ישראל. ושמעשינו יגרמו לקורת רוח בשמים.
85
עם כל הכבוד לכבוד הרב, מה שהיא אמרה, ח"כים רבים אומרים
לירון | 21-02-2013 15:15
למה להסית נגד ש"ס.?!! מה הם עשו לך?!! איפה אהבת ישראל למה לגרום לפילוג אני לא מצליח להבין את זה.. תמיד יהדות התורה עושה רע לש"ס ומדברת בשיטנה וש"ס לא יורדים לרמה שלהם. שימו לב לכך חברים.
86
מה עם כף הזכות
שפי רייסקין | 21-02-2013 21:30
אפשר היה ללמד זכות על הרב זיני שלא הבין את מה שנאמר, אילולא האופן בו הגיב. מה שכתב הוא איום ונורא, דוגמא לשנאת חינם, ושוביניסטי כלפי כלל ישראל ונשים בפרט. התורה ניתנה לכולם. קצת אהבת חינם לא תזיק.
87
לאן לימוד תורה לוקח
שלמה נעם | 21-02-2013 22:39
צריך לחשוב על זה,למה מי שלומד ויודע הרבה תורה מדבר כך.התורה לגרום לאהבת הבריות ולא הפוך
88
ניתוח מדויק.
| 22-02-2013 0:32
הסכנה הגדולה ביותר של היהדות היא מאנשים חסרי יראת שמיים המדברים בשמה. עצוב לראות את רמת התגובות פה, ואת הזלזול ברב זיני שהינו ת"ח עצום, מאחרוני הרבנים האמיתיים ובעלי המסורת שנשארו לנו. ועוד מצד אנשים המתיימרים להיות בעלי תורה ויר"ש.
89
כמה התנשאות, כמה זילזול, כמה פחד
stam1 | 25-02-2013 15:19
הרב מייצג פחד אבל זה לא יעזור לו...
90
מחאה על ביזוי תלמיד חכם-הרב הרטמן ולא רק פרופ',במאמר
איש יהודי | 28-02-2013 0:23
חבל שהרב זיני שכל כך קנאי לשמירת כבוד התורה, מבזה את הרב פרופ' הרטמן ומכנה אותו רק פרופ' הרטמן. זה מלמד, שלא רק 'חילונית' כמו רות קלדרון פסולה בעיניו ללמד תורה, אלא גם כל מי שאינו חושב כמוהו בתוך היהדות האורתודוכסית.
91
אני תמה מאוד!
| 03-03-2013 15:41
האם אנשים אינם מבינים כי אפשר לכבד את האדם ולהעריך דברים רבים ובכ"ז לתקוף את דעותיו? ואפילו בחריפות? תפקידו של ת"ח המחנך ציבור (רב קהילה, ראש ישיבה וכד') הוא להראות לצאן מרעיתו מכשולים רוחניים למען לא יכשלו בם. וכדי להבהיר את הבעייתיות, במיוחד כאשר הבעייתיות לא ניכרת לעין מיד, הוא להתריע ובמילים חריפות. הרב זייני רק מילא את חובתו, וגם אם לא מסכימים עמו אין שום סיבה לבזותו. והמעיין יראה כי לא ביזה את ד"ר קלדרון אישית, אלא ביקר את התנהלותה המוסרית/חינוכית- כאמור, כראוי למחנך ציבור.
92
לאיש יהודי (משושן?) תגובה 90
| 03-03-2013 15:50
עם כל הכבוד לפרופ' הרטמן, אי אפשר לקרא לאדם שטוען שהמצוות מחייבות באופן סלקטיבי, לכתחילה. ולא משנה כמה יפה הוא עוטף את זה, או מה הסיבה לכך. מה ההבדל בין זה לרפורמה?
93
נאומה של ח"כ רות קלדרון
[email protected] | 03-03-2013 18:43
נהניתי מנאומה של חברת הכנסת החדשה. כל הכבוד לה! מגיע לה יישר כח! אני לא מבינה את תגובתו של הרב זייני. למה לא לפרגן לה? למה לפגוע בכבודה של חברת הכנסת בפרט ובכבוד הנשים בכלל? הסיפור שהיא הביאה בא לללמדנו שאדם חייב לכבד את אשתו ולא לגרום לה צער.
94
די לראות את פניה של גברת קלדרון ולהבין שהרב זיני צודק
| 03-03-2013 18:55
לכל מי שמוח בקדקדו
95
הרב זייני תלמיד חכם ענק שאומר את האמת
אליהו | 18-04-2013 0:23
ולכל המגיבים באשר הם. אין שום לשון הרע כלפי נבחר ציבור. כי מהרגע שהוא רץ לכנסת הוא ויתר על הפרטיות שלו. ועכשיו לעניין. גברת קלדרון אישה חכמה כמו הרבה מחבריה האקמאיים. אולם את התורה לא קונים ע"י חכמה אלא ע"י יריאת שמיים. מי שלא שומר שבת (וזה רק מקצת מהבעיות) לא יכול להיימר להיות ירא שמיים. נו אז מה אתם אומרים עכשיו שגם אני שוביניסט. ניתן ללמוד יראת שמים מברוריה אישתו של רבי מאיר ורק שגב, קלדרון תגיע לדרגה זו אני בטוח שגם מורי ורבי הרב זייני יצדיע לה.
96
הרב הוא חרדי בעל השקפת עולם חרדית
דתי לאומי | 23-04-2013 15:47
97
רות קלדרון היא המחשה למשוואה הגויית: אישה = נחש.
חחחחחחחח | 16-02-2017 22:51
98
osjcxrxt
Payday Loan | 09-02-2018 8:19
personal loans <a href="http://personalloans.store">personal loans</a> ez loans <a href=http://personalloans.store>personal loans</a>
99
אין לאורתודוכסיה מונופול...
נטע | 31-07-2020 2:15
אין לאורתודוכסיה מונופול על היהדות תתמודדו