אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

פרשת הרפז: מנדלבליט חושף את גרסתו המלאה

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, חושף הערב את המסמך שהגיש לוועדת האיתור לתפקיד היועמ"ש וכן לבג"צ, בו הוא מגולל את גרסתו לאירועי פרשת הרפז

פרשת הרפז: מנדלבליט חושף את גרסתו המלאה
  Hadas Parush/Flash90

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, חושב הלילה (ראשון) מסמך שהגיש לפני מספר שנים, בו הוא מגולל את גרסתו לאירועי פרשת הרפז.

המסמך הוגש מטעמו של מנדלבליט בשעתו לוועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בראשות נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, ומאוחר יותר הוגש על ידו גם לבג"ץ במסגרת תשובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו לתפקיד היועמ"ש לממשלה.

עוד באותו נושא

פרשת הרפז: חלק מהקלטות מנדלבליט ואשכנזי נחשפו


14

המסמך כולל את תמצית טענותיו של ד"ר מנדלבליט לגבי השתלשלות העניינים שהובילה לחשד נגדו, עניין אשר בסופו של דבר כידוע הסתיים בקביעה של ועדת האיתור ומאוחר יותר גם של הרכב שופטי בג"צ פה אחד כי לא נפל רבב בהתנהלותו, והחשדות הופרכו לחלוטין. בהמשך להפרכת החשד בפסיקת בג"צ כאמור, נמצא כי עילת הסגירה של התיק היא חוסר אשמה.

מסמך זה לא פורסם עד כה והוא כולל פרטים מהותיים אשר הושמטו מהכתבה ששודרה הערב בחדשות 13, לרבות עדות מפתח של האלוף דאז גדי אייזנקוט (בפני מבקר המדינה) שאיששה את דבריו של ד"ר מנדלבליט; האופן בו נתפסה החקירה בפרשת הרפז בתחילת הדרך, לרבות על ידי בכירי המשטרה שהציגו בפני הרמטכ"ל דאז את התפתחות החקירה בראשיתה; והעמדת הדברים על דיוקם בכל הנוגע לתוכן ההקלטות מלשכת הרמטכ״ל.

"פעלתי ללא רבב"

במסמך כתב מנדלבליט: "המסקנה כי פעלתי כשורה וכי לא נפל כל רבב במעשיי עולה באופן חד משמעי מחומרי החקירה שנמסרו לאחרונה לידיי, חומרי החקירה אף מלמדים כי הטענות שעלו בענייני מלכתחילה לא הצדיקו פתיחה בחקירה פלילית. זאת, בין היתר, משום שההחלטה לפתוח בחקירה התבססה על תשתית ראייתית התחלתית שגויה, שנבעה מהתרשלות בניתוח הראיה המרכזית שעמדה בפני גורמי החקירה באותה עת, וכן מאחר שבמסגרת החלטה זו התעלמו גורמי החקירה מראייה מרכזית נוספת, ששוללת מכל וכל את החשדות שעלו כביכול בענייני".

"ביום 20.5.15, פרסם היועץ המשפטי לממשלה ברבים את החלטתו לגנוז את תיק החקירה בענייני באשר לטענה העיקרית שעמדה בבסיס החקירה, דהיינו, שקילת הייעוץ המשפטי שנתתי לרמטכ"ל באשר ל"מסמך הרפז" למשך קרוב ליממה, קבעה החלטת הגניזה כי עשיתי את "המעשה הנכון", וזאת, "בתוך זמן קצר ביותר". אף על פי כן, במקביל לפרסום החלטת הגניזה, שלח היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה החקירה על המשך כהונתי בתפקיד מזכיר הממשלה, ובו נטען – בין השאר – כי דבק בי כביכול "פגם ערכי-נורמטיבי"."

"ראוי לציין כי מכתב השלכות החקירה איננו תולה את אותו  פגם ערכי-נורמטיבי" בעצם ההתנהלות המיוחסת לי כביכול בקשר לאירועים נשוא החקירה. על פי המכתב, פגם זה נובע מהאופן בו נהגתי במסגרת חקירותיי במשטרה. וזאת, משום שלפי הנטען, בחקירות אלו מסרתי במכוון גרסאות סותרות, במטרה להצדיק בדיעבד את התנהלותי הבעייתית בקשר לאירועים נשוא החקירה".

היועץ הכחיש את הנאמר במכתב :"אלא מאי? שמעבר לעובדה שבמהלך כל חקירותיי מסרתי גרסה עובדתית אחת ויחידה ביחס להתנהלותי במסגרת האירועים המדוברים (כפי שעולה בבירור מחומר החקירה), הרי שלא הייתה לי כל סיבה – כפי שנטען כביכול במכתב השלכות החקירה – לנסות ולהצדיק בדיעבד התנהגות בעייתית. זאת, משום שבשום שלב לא סברתי, ואף היום אינני סבור, כי פעלתי שלא כשורה. כאמור לעיל, חומרי החקירה אף הם מלמדים מעבר לכל ספק, כי פעלתי כראוי וכי לא נפל כל רבב במעשיי. משכך, איזו סיבה הייתה לי להציג כביכול באופן מכוון בחקירותיי גרסאות סותרות!!".

מנדלבליט טען כי נעשה לו עוול: "שני המסמכים האמורים מכתימים אפוא לשווא את שמי הטוב, מבלי שהדבר נדרש כלל ועיקר לצורך ההחלטה על גניזת תיק החקירה בענייני, וכל זאת, מבלי שניתנה לי, על אף בקשתי, הזדמנות הוגנת וראויה לשטוח את טענותיי טרם הפצתם".

"נפגשתי עם אשכנזי בערב, לא בצהריים"

היועץ החל בשטיחת גרסתו: "הטענה המרכזית בגינה נחקרתי התייחסה, כאמור, לייעוץ המשפטי שסיפקתי לרמטכ"ל בנוגע להימצאות "מסמך הרפז" ברשותו. בהקשר זה, קיימות העובדות הבאות שאינן שנויות במחלוקת: במוצאי שבת, 7.8.10, נודע לי לראשונה מהתקשורת על קיומו של המסמך המכונה "מסמך הרפז", וזאת, יום לאחר פרסומו בחדשות ערוץ 2. ביום ראשון, 8.8.10, לאחר שהוגשה תלונה במשטרה ביחס לחשד בדבר זיוף המסמך, שוחחתי בנושא עם היועמ"ש לממשלה, והוחלט כי החקירה ביחס לתלונה האמורה תיערך ע"י משטרת ישראל, ולא ע"י המשטרה הצבאית החוקרת".

"ביום שני, 9.8.10, עדכן אותי הרמטכ"ל דאז, גבי אשכנזי, לראשונה כי המסמך נמצא ברשותו מזה כשלושה חודשים, וביקש את עצתי בעניין. לאור העובדה שממילא הייתה קבועה לנו פגישה למחרת היום בשעות הבוקר בנושא הופעתו של הרמטכ"ל בפני ועדת טירקל לחקר אירוע המשט (המרמרה), ביקשתי לשקול את הדברים במהלך הלילה ("לישון על זה לילה"). למחרת היום בבוקר, בפתח פגישתנו, ייעצתי לו להודיע על הדבר ליועמ"ש לממשלה, כפי שאכן עשה בפועל באופן מיידי, בשיחה טלפונית שקיים עימו בנוכחותי".

"עם זאת, בעוד שלפי הגרסה העובדתית שאומצה בהחלטת הגניזה, פגישתי עם אשכנזי בה עדכן אותי על הימצאות המסמך ברשותו נערכה ביום 9.8.10 בשעה אחת בצהריים, אני זוכר – וכך גם מסרתי בחקירותיי במשטרה (בחודש יוני 2014) ובעדותי בפני מבקר המדינה (בחודש דצמבר 2010) – כי פגישה זו נערכה בשעת ערב. על פי זכרוני, הגעתי לפגישה האמורה בנסיעה קצרה מלשכתי, שהייתה אף היא ממוקמת בקריה, כשאני נוהג ברכבי, וזאת בשעת חשכה".

"יצוין כי במועד חקירותיי, ואף היום, איני זוכר כי נפגשתי עם אשכנזי ביום ההוא בשעת צהריים. אולם, עצם אפשרות קיומה של פגישה מעין זו (דבר שבהחלט מתיישב עם חומר הראיות), לא שולל כלל ועיקר את טענתי, המבוססת על זכרוני, כי נפגשתי עם אשכנזי בשעת ערב, וכי בפגישה זו הוא עדכן אותי על הימצאות המסמך בידיו. בהקשר זה יודגש כי אין בחומר החקירה כל ראיה התומכת בגרסה שאומצה בהחלטת הגניזה ולפיה כבר בשעת הצהריים נודע לי על הימצאות "מסמך הרפז" בידי אשכנזי, ההיפך הוא הנכון – כלל הראיות הנוגעות לשאלה המדוברת מלמדות בבירור כי הדבר אירע רק בשעת ערב, כפי שזכרתי ומסרתי בחקירותיי".

"אייזנקוט מעולם לא נחקר"

"הן הרמטכ"ל, בעדותו בפני מבקר המדינה, והן עוזר הרמטכ"ל דאז, אל"מ ארז וינר, בחקירתו במשטרה, מתייחסים לכך שסביר יותר כי הפגישה המדוברת אירעה בשעת ערב, תוכן ההקלטות של שתי שיחות טלפון, אותן קיימתי עם עוזר הרמטכ"ל בשעות רבע לשלוש ושלוש וחצי אחר הצהריים באותו יום, מצביע בבירור על כך שבזמן קיומן, לא ידעתי על הימצאות המסמך בידי אשכנזי, ומהאחרונה שבהן אף עולה כוונה שאפגש בהמשך אותו יום עם הרמטכ"ל, לאחר סיומו של פורום מטכ"ל שנערך בשעה חמש וחצי בערב. יתר על כן, מעדותו של האלוף (כדרגתו אז) גדי איזנקוט בפני מבקר המדינה במסגרת בדיקת "פרשת הרפז" עולה באופן חד משמעי, כי במועד פגישתי עם הרמטכ"ל בשעה אחת בצהריים, אשכנזי לא חשף בפניי את דבר הימצאות המסמך ברשותו".

"חשוב להדגיש כי למרות שעדותו האמורה של איזנקוט פורסמה ברבים במסגרת דו"ח מבקר המדינה, ועל אף שכבר בחקירתי הראשונה הדגשתי בפני החוקרים את חשיבותה הקריטית לצורך בירור האמת, הרי שאיזנקוט מעולם לא הוזמן להעיד בנושא במסגרת החקירה בענייני ולמסור את גרסתו בעניין זה. יתר על כן, במסגרת בקשתי לקבלת חומרי החקירה בתיק, התברר לי כי אף עדותו של אינקוט בפני מבקר המדינה לא עמדה בפני גורמי החקירה או בפני גורמי הפרקליטות שבחנו את ממצאיה".

"בו בזמן, אין בחומר הראיות כל ראיה הסותרת את אפשרות קיומה של הפגישה המדוברת בשעת ערב, כפי שזכור לי. ניתן רק לתמוה מדוע אפשרות קיומה של התרחשות עובדתית כאמור כלל לא נחקרה ע"י המשטרה, בפרט בהינתן עדותו של איזנקוט בפני מבקר המדינה, ואף לא זכתה להתייחסות כלשהי בהחלטת הגניזה. בהקשר זה, אין מנוס מלהפנות לדבריו של בית המשפט העליון לפיהם: "בית משפט זה חזר והתרה ברשויות החקירה לבל תתמקדנה רק באיסוף ראיות המבססות את אשמתו של החשוד, והזכיר להן את חובתן לאסוף את כל הראיות, אשר יש להן קשר לפרשה הנחקרת – ובלבד שאיסופן אינו כרוך במאמץ יוצא דופן"."

"פרשנות שאיננה מבוססת על חומר הראיות"

"לפי חומר הראיות, ביום 9.8.10, בשעה שתיים ורבע בצהריים לערך (כלומר, לאחר המועד בו לגישת החלטת הגניזה נודע לי על הימצאות המסמך בידי הרמטכ"ל, אך לפני המועד בו לפי זכרוני נודע לי על הדבר), שוחחתי בטלפון עם עוזר היועמ"ש לממשלה, כתפקידו דאז , רז נזרי, תוכנה המדויק של שיחה זו, שחויגה מהמכשיר הנייד שברשותי ושמשכה היה כתשעים שניות, אינו ידוע, שכן שנינו לא זכרנו את קיומה, לא כל שכן את תוכנה".

"עם זאת, קיימת הקלטה של שיחה אחרת, אותה קיימתי כחצי שעה מאוחר יותר עם עוזר הרמטכ"ל, ובה עדכנתי אותן אודות שיחתי עם נזרי, מההקלטה האמורה עולה כי שוחחתי עם נזרי על אפשרות הימצאותו של "מסמך הרפז" בקרב מי מאנשי הצבא. במסגרת החלטת הגניזה, וביתר בשאת – במסגרת מכתב השלכות החקירה, אומצה פרשנות מחמירה ביותר ביחס לדברים שנאמרו כביכול על ידי בשיחת העדכון האמורה שקיימתי עם עוזר הרמטכ"ל".

"לגישתם של מסמכים אלו, מדובר בשיחה שנערכה ביוזמתי, מתוך מטרה להרחיק את חוקרי המשטרה מאשכנזי באמצעות המלצה לנזרי כי יפעלו לאיתור המסמך ע"י פניה לעיתונאי שחשף אותן בתקשורת, במקום לחפשו באפיקים אחרים. כל זאת, כשאני יודע כביכול שהמסמך נמצא בידי הרמטכ"ל. חשוב להדגיש, כי הגם שהדבר לא מצוין באף אחד מבין המסמכים האמורים, הרי שמדובר בפרשנות בלבד, שאיננה מבוססת על חומר הראיות. למעשה, כאמור לעיל, חומר הראיות מלמד כי במועד השיחה האמורה כלל לא ידעתי על הימצאות המסמך בידי אשכנזי, כך שהפרשנות המחמירה שאומצה במסמכים אלו – מאבדת כל ערך ותוקף, עם זאת, גם אם נניח, כשיטתם של אותם מסמכים, כי אכן באותה שעה כבר נודע לי על המסמך, הרי שאין כל בסיס ראייתי לפרשנות המחמירה אותה הם נותנים לתוכן השיחה".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
12 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
אלוהים משלם לרעים
אילנה | 16-02-2020 23:07
יש אלוהים. רק ביבי אמן,⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
אוי לו להמןדבליט מעונש שמים. פרא אדם גס
המן-דלבליט טינופת | 17-02-2020 0:57
איש עם כיפה יורד לדיוטה התחתונה של שוחד ושקר. היועץ המשפטי הקודם אמר שמנדלבליט צריך להענש 5 שנים בכלא.
2
לברנש המנוול מנדלבליט מחכה חדר מס' 6 בכלא
המן-דלבליט הזה | 16-02-2020 23:14
נערוך סעודת ''ברוך שפטרני'' בהשתתפות כל מחנה הימין
3
מנדלבלוף- לשקר אין רגליים.
הרס את המדינה. | 17-02-2020 0:23
הרס את הדמוקרטיה
אכן
פ | 17-02-2020 6:32
מנדלבלוף
4
רואה רק את עצמו
.. | 17-02-2020 0:55
כשמאמצים את הפרשות המחמירה יש לו טענות וכשהוא נוהג עם ביבי עם פרשנות מחמירה ואכיפה בררנית אז זה בסדר מנוול.....
5
מנבליט משקר, הוא יזם קשר עם הכתב
נעם | 17-02-2020 0:58
לפי התמלילים מנדבליט ידע ופעל עם אשכנזי לפני הפרסום. מנבליט יזם את הקשר עם הכתב כדי שהפרסום יבוא מהחוץ. מסתבר ששיטת ההדלפות החלה הרבה לפני תיקי נתניהו.
6
ואף בוט או אידיוט
התמים | 17-02-2020 7:46
לא נדחף וכתב : לא ימינה, רק עוצמה.....מה קרה ? נרדמתם בשמירה ?
7
תגובה
בני | 17-02-2020 8:01
עצם זה שאתה צריך להצטדק אתה נמצא בעמדה נחותה ובתפקיד רם המעלה בו אתה נמצא עליך להתפתר עוד לפני שימשיכו לחקור בענייניך ואז .... כי אין עשן בלי אש ובק בך רבב
8
מומלץ להעמידו לדין ושבית המשפט יאמר את דברו
אבי | 17-02-2020 15:27
כפי שהוא טוען כלפי אחרים החפים מפשע, הפושע מנדלבליט מספר סיפורים שאינם נתכים בכלום. העובדה היא שהוא בגלל מעשים אלה נסחט היטב וכולנו משלמים את המחיר בגין כך.
9
מנדלביט
ארד יצחק | 18-02-2020 15:23
אין לך מה לדאוג לשמך הטוב בעניי אחה איש ישר והגון. אנא תמשיך להיות כך גם במשפטו של ביבי ועל תחשוש משום דבר ואל תעשה שום הנחה כי הוא ראש ממשלה תהייה הגון ותקיף ביושרך המיתי מקווה שאתה תינהג בו כי בכל עבריין מצוי נקודה.
10
מנדבליט
יאיר | 20-02-2020 14:04
אם לטענתך אין כלום למה צו איסור פרסום ? תודיע שאין לך היתנגדות לפרסם ותוכיח את דברך אם לא תעשה זאת תחשב לשקרן ועבריין