הרב משה צוריאל: "יש להחזיק טובה לטהורי לב העולים להר הבית"

יש למנוע קטרוג מעם ישראל על מה שאינם תובעים בנין בית המקדש, ולגָרוע מזה שכאילו משלימים עם שלטון הערבים על הר הבית. פרעות שערבים פורעים יורים עלינו אבנים וכלי משחית

הרב צוריאל: "יש להחזיק טובה לעולים להר הבית"
  (צילום: 'צעיר רענן', ויקימדיה)

מובא כי חטא דוד המלך כאשר ספר מה מנין בני ישראל ככתוב "ויךלב דוד אותו וכו' ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי" (שמואל-ב כד,י). אבל יש לנולתמוה מאד, העונש אח"כ היה דֶבֶרכבד מאד ומתו מישראל 70,000 איש! יפה שאל דוד: "הנה אנכי חטאתי, ואנכי העוֵיתי, ואלה הצאן מה עשו? תהי נא ידך בי!" (כד, יז). דוד חטא, ובני ישראל מומתים?!

ענה לו גד הנביא: "עֲלֵה הָקֵם לה' מזבח בגורן אַרֲוְנָה היבוסי" ומובא כידוד קנה את המקום והקריב שם קרבנות, ובזה נעצרה המגיפה. אבל יש לחקור, מה תשובה ענה לו הקב"ה על שאלתו "ואלה הצאן מה חטאו?"

חז"ל עמדו על כך וענו! "כל אותן אוכלוסין שנפלו, על שלא תבעו את בנין בית המקדש" (ילקוט שמעוני, שמואל-ב סוף פרק כד). כיצד ידעו? אלא מעשה כפרה הוכיח במה היה הכשלון. עד שבא התיקון ע"י רכישת הבעלות על המקום. חטאו כי שנים רבות עברו נכנסו לארץ ולא תבעו בנין בית המקדש.

צריכים אנו להבין מה חשיבות הדבר שיהיה לנו בית המקדש, מה עיקריות יש בדבר? כאשר יש לנו בית מקדש יש לנו מקום ריכוז-מחשבה לדבקות בהקב"ה וכמו שביאר מהר"ל (גבורות השם, פרק סט). שם האדם מקבל ענוה. שם האדם מקבל יראת שמים. "הר המוריה" למקום שיראה יצאה לעולם (בראשית רבה נה, ז).

לכל אחד ואחד מהקרבנות היתה כוונה רעיונית מיוחדת, מֶסֶר מחשבתי, שהאריכו בזה ר' יצחקאברבנאל, ורלב"ג, וגם רמ"א (בספרו "תורתהעולה"). גםלכלאחד ואחד מכלי השרת של הכהנים, וכן לכל פרט בבגדיהם, היוכוונותנשגבות. וכל חכם וחכם מישראל הבין, לפידרגתו, אתחשיבות כל פרט ופרט.

כך כותב מהר"ל בספרנצחישראל – פרקכבעמ' קיג: "המשנה הזאת בא לבאר לך, כאשר נחרב הבית, שנמשך אחר זה חסרון בעולם הזה, במה שבית המקדש שלימות לכל העולם, וכאשר חרב בית המקדש היו התחתונים נבדלים מן העליונים. כי על ידי בית המקדש, שהוא בתחתונים, יש להם לתחתונים דביקות וחבור בעליונים, ולפיכך היתה הברכה".

ועוד כתב מהר"ל על סמך דברי חז"ל בבבא בתרא (ס ע"ב)  "אבל מה שראוי לאדם מצד חורבן בית קדשנו ותפארתנו, אם באנו לעשות כמו שראוי להיות נוהג האדם כמו שאמרנו, הרי לא היה נשאר לו חיים לגמרי" [עכ"ל]. כי מהר"ל היה מאנשי הסגולה שהוא הבין מה היא חשיבות בנין בית המקדש בשביל עם ישראל.

די לנו דברי ר' אברהם בן רמב"ם ("המספיק לעובדי השם", חלק התפילה, מהד' בר אילן, פרק כט עמ' 226) "ענינה הוא התחינה להחזרת מקדש ירושלים שהוא תכלית ארץ ישראל, משום שעל ידי קיומו יש קיום לכבודָהּ. ועל ידי היעדרו יש ביטול משמעותָהּ והסתלקותָהּ ממנה". [עכ"ל]

צריכים לשים לב לניסוח דבריו, שבית המקדש היא התכלית, למענה קבלנו את ארץ הקודש. וכך גם כתב מהר"ל (גור אריה, סוף פרשת ויצא).

ולענייני תקופתנו. יש למנוע קטרוג מעם ישראל על מה שאינם תובעים בנין בית המקדש, ולגָרוע מזה שכאילו משלימים עם שלטון הערבים על הר הבית. פרעות שערבים פורעים יורים עלינו אבנים וכלי משחית, שמא זה בא מחמת התייאשותנו מאחיזתנו בהר הקודש שבירושלים? וכמו שהיה בימי דוד המלך, ששתקו מלבקש בנין בית המקדש?

ולכן הבה ונחזיק טובה לטהורי לב, העולים בטהרת הגוף להר הבית, ולמקומות המסומנים שהם באמת מחוץ לת"ק אמות של הר הבית. אנשים אלו הם שלוחי עם ישראל. הם במעשיהם הנועזים מסירים חרפה מעלינו. ונאמר להם "חִזְקוּ וְאִמְצוּ!"

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
מאמר מחזק מאד. - יישר כח לכבוד הרב שליט"א
יהודה | 01-10-2015 4:11
עוד מקורות לכך שבית המקדש הוא תכלית ארץ ישראל, וכלשון רבי אברהם בן הרמב"ם: "שעל ידי קיומו יש קיום לכבודָהּ" א. ספרי דברים פרשת כי תבוא (פיסקא שא): (דברים כו, ט): "ויביאנו אל המקום הזה, זה בית המקדש, או יכול זה ארץ ישראל, כשהוא אומר ויתן לנו את הארץ הזאת, הרי ארץ ישראל אמורה, ומה תלמוד לומר ויביאנו אל המקום הזה, בשכר ביאתנו אל המקום הזה נתן לנו את הארץ הזאת". ע"כ. וביאר הגר"א באדרת אליהו (דף קיא,א): "ויבאנו אל המקום הזה. זה בהמ"ק, או אינו אלא ארץ, כשהוא אומר ויתן לנו את הארץ הרי ארץ אמור, והקדים בהמ"ק מלמד שלא זכו לארץ אלא בשביל בהמ"ק". עכ"ל. והיינו, דאילולי ביהמ"ק, אין קדושה לשאר ארץ ישראל, ולא הביאם לארץ ישראל, אלא משום ביהמ"ק שבה שמשפיע את הקדושה בכל ארץ ישראל. - ב. בביאור הגר"א (שיר השירים, פרק א, פסוק ז - בהערה 563 בהוצאת מכון הרב קוק, עמוד ק"ט): "והנה גם מעלת ארץ ישראל בבחינת המקום, היא מכח המקדש, כמבואר ברש"י תענית יז א: "משום דאינהו תקון בית המקדש, דהוא עיקר הארץ". ומבואר דביהמ"ק הוא עיקרו של ארץ ישראל. ועיין בשמ"ר לב, ב: "ואתן לך ארץ חמדה - למה נקראת חמדה, שבהמ"ק נתון בתוכה, הה"ד (תהלים סח) ההר חמד אלהים לשבתו"). ועיין במגלה עמוקות ואתחנן אופן צז: "רצה משה ליכנס לארץ ישראל, לפי ששם אבן שתיה שממנו הושתת העולם". ומבואר דעיקרה של מעלת ארץ ישראל הוא מכח אבן השתיה שממנה הושתת העולם. עכ"ל. - ג. רמ"ד וואלי (יחזקאל לז, כו. – עמוד שכ"א): ".. בית המקדש שהיה גורם קדושה להם וקדושה לארצם". עכ"ל. ומשמע שקדושת הארץ נובעת מקדושת המקדש אשר בתוכה. ועוד בפירוש רמ"ד וואלי (דברים, משנה למלך, עמוד תמ"ו): ותאכל ארץ ויבולה. ואין "ארץ" הנזכר כאן אלא ארץ ישראל, ואין "יבולה" אלא בית המקדש, כי כשם שארץ ישראל היא הפרי והמוח הפנימי של כל העולם, כך בית המקדש הוא הפרי והמוח הפנימי של ארץ ישראל, שהרי הכל הוא כסדר הזה, דא לגו מן דא ודא לגו מן דא דא מוחא ודא קליפה. עכ"ל. ומבואר שבית המקדש הוא המוח שמפעיל את הקדושה בכל ארץ ישראל שנחשבת קליפה ונרתיק לו. - ד. (ישעיהו לה א) יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר וְצִיָּה וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח כַּחֲבַצָּלֶת: (ב) פָּרֹחַ תִּפְרַח וְתָגֵל אַף גִּילַת וְרַנֵּן כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן נִתַּן לָהּ הֲדַר הַכַּרְמֶל וְהַשָּׁרוֹן הֵמָּה יִרְאוּ כְבוֹד יְהֹוָה הֲדַר אֱלֹהֵינוּ: והנה "כבוד הלבנון" הוא בית המקדש (רש"י). ומש"כ "ניתן לה" פירש הרד"ק (וכן האבן עזרא) שהוא לכל ארץ ישראל. א"כ מבואר כאן, שמקור הכבוד של ארץ ישראל – הוא מהלבנון, דהיינו בית המקדש. וכלשון רבי אברהם בן הרמב"ם: "שעל ידי קיומו יש קיום לכבודָהּ"
2
הר הבית
אפרים | 01-10-2015 13:25
נצתרך לבנות את בית המקדש.
3
יישר כח. חבל שמצניעים את דעתו ולא מפרסמים בגל
שמואל | 21-08-2018 20:42
שקולה דעתו של הרב צוריאל כנגד כל המתנגדים .