אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

איפה הרבנים כשמדובר בהלכות צער בעלי חיים?

קשה לי לומר זאת, אבל אותם המגנים בלהט על כשרות תעשיית המזון, אחרי כל מה שראינו בדבאח, זוגולובק ואדום אדום, מהפכים דברי אלוקים חיים בשביל תאווה בזויה.

איפה הרבנים כשמדובר בהלכות צער בעלי חיים?
  (צילום אילוסטרציה: תומר נויברג/פלאש90)

יום קשה לי היום, כשאני נאלץ לפרסם מאמר נוקב וכואב שכזה. אולם אין בי כוח לדום למול הפשע.

כרב בישראל אני מכה על חטא חמור, עבירה מדאורייתא, שבמשך עשרות שנים, יום יום, הייתי שותף לה. אני מתוודה על כך שסטיתי מדרך התורה בשביל תאווה פחותה. כמה שזה קשה לומר את זה, אבל זו האמת, כואבת ככל שתהיה. ולוואי שתשובתי תתקבל בעיני הקב"ה.

מצוות עשה מיוחדת יש בתורה הקדושה, אשר רבותינו הראשונים מצאו לה למעלה מעשרה מקורות שונים בפסוקי התורה, והרחיבו רבות והפליגו רבות בחשיבותה. לבושתי כי רבה, מצוה חשובה זו נעלמה מעיניי, ומיום היכנסי למצוות ועד עתה לא זכיתי לקיימה כראוי ולו פעם אחת.

כוונתי היא למצוות צער בעלי חיים.

צעב"ח – מושג כה ידוע ונדוש, אך "כנגד מה שאמיתו גלויה לכל, כך ההעלם ממנו מצוי מאוד והשכחה רבה", כלשונו של הרמח"ל ב"מסילת ישרים".

רק לאחרונה נחשפתי למה שקורה מאחורי הקלעים של המזון מן החי. הדג של שבת, הבשר ביום טוב, הביצה בסיר החמין – היו כה נשגבים בעיניי, ממש קודש קדשים. הקפדתי לאכול עוף מדי שבת ויום טוב, לשם שמים, לעשות נחת רוח לבוראי. חודשים ארוכים דחיתי את שאלת מוסריות אכילתם, באמתלות שונות ומשונות.

אולם ברגע שראיתי בסרטים ובתמונות באינטרנט את המציאות האמתית בה גדלים כיום בעלי החיים, הכל קרס כמו מגדל קלפים. הבנתי מיד שאין שום קדושה ושום התעלות מסבל של הבריות. אין בזה שום נחת לקב"ה. אדרבה, יש בזה גועל וחרפה. אני מתבייש לחשוב שנגעתי בדברים אלו במשך שנים.

תעשיית המזון מן החי, כך גיליתי בשבועות האחרונים, מתבססת כולה על הזכות לאמלל, לפגוע ולנצל את בעלי החיים, בשביל רווח אנושי. מהו אותו רווח נשגב? הפרנסה של העובדים המאמללים? או שמא הטעם הערב , למשך מספר שניות, של הצרכן? ניתן להתווכח על כך. יהיו גם אחרים שיטענו בלהט כי המטרה של משק החי היא בכלל בריאותית (דבר שבוודאי אינו נכון כשמדובר על סוגי מאכלים המיוצרים מן החי, ואין בהם קמצוץ בריאות, אלא להיפך).

ואני הקטן שואל: האם זו דרך התורה? לפגוע בבעלי החיים בניגוד לרצונם?.

לאן נעלמו כל הלכות צעב"ח? מעודי לא נפגשתי בדבר אחד שתעשיית המזון נמנעת מלעשותו מסיבה של צעב"ח! האם ישנו ולוּ פסק אחד של גופי כשרות הקורא להחמיר בהלכות צעב"ח, שהנן מדאורייתא?

איך טעינו בכך, אין נסתתמה הבינה מעינינו, הרבנים, לחשוב שדרך התורה היא לצער בעלי חיים. הלא על התורה נאמר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"?.

פסוק זה הוא אבן היסוד של התורה. הוא אמור להיות נר לרגלנו בפסיקה הלכתית.

הגמרא במסכת סוכה (לב:) דנה בשאלת הזיהוי של "ענף עץ עבות", אותו נצטווינו ליטול בארבעת המינים. הגמרא מעלה אפשרות שכוונת הפסוק היא להרדוף –צמח רעיל ומסוכן.

דוחה הגמרא את האפשרות הזאת. "אמר אביי: 'דרכיה דרכי נועם' וליכא. רבא אמר מהכא: 'האמת והשלום אהבו'".

מה אנו רואים כאן? הגמרא דוחה את האפשרות שהתורה התכוונה להרדוף, רק בגלל שלא יתכן שהתורה, שהיא נועם ושלום ואהבה, תבקש מיהודי לקיים מצווה בצמח של רעל.

אם יש לנו ספק מהי כוונת תורתנו, תורת חיים, הנחת היסוד צריכה לפסול את האפשרות של הכאב והמוות. לאחר שנשללת האפשרות של הרדוף, נפסקת ההלכה לדורות – ליטול בחג הסוכות את ענפי הערבה.

אני קורא את הגמרא הזאת, ולא יכול שלא להיזכר בתעשיית המזון מן החי. הדברים זועקים עד שמים.

נקודת המוצא הוודאית של אביי ורבא, גדולי העולם, היא שהתורה היא "דרכי נועם". מתוך וודאות זו הם פוסקים הלכה.

הבנה זו מרעישה את מוחי. אין ספק שהיחס לבעלי החיים כיום בארץ, ובעולם בכלל, אינו יכול להחשב כ"דרכי נועם". חשמול, גדיעה, גריסה, הפרדת עגלים מאמם, הרעבה למשך שבועיים, הכאות ופציעות – פעולות המביאות למיתתם של 18 מליון עופות מדי שנה בישראל, בשום אופן אינם "נועם". לא יכול להיות שהתורה התירה אותם. זה הפך התורה.

"תעשיית המזון מן החי", או יותר נכון: "תעשיית המתת החי" כיום היא צינית להחריד. אין תיאור טוב יותר מכך. ושתי פנים לציניות זו:
הציניות הבולטת יותר היא העטיפה הורודה של כל השחור והכואב שבתעשייה. הציניות עוטפת את כל הצער העצום, הנשמע מקצה העולם ועד סופו, במעטפות יפות וזוהרות. עולם פרסום שמתוקצב במיליונים, אנשי מקצוע שמשקיעים מחשבה איך לעבוד עלינו, איך להסתיר ממנו את האמת הנוראה, הדם, הכאב, הסבל, הבכי של בעלי החיים, ולהציג לנו פרות מחויכות הרועות להנאתן; תרנגולים המפזזים בדשא אין סופי, ומטילות ביצים בשמחה.

ציניות נוספת היא יחס הדתיים כיום, לצערנו, לסוגיית צעב"ח. תעשיית המזון מן החי מבוססת לחלוטין על עיקום כל היהדות, כל התורה שבכתב ושבעל פה, ספרות הסוד והמחשבה, המוסר וההלכה. מעניקי ה"כשרות" לתעשייה זו נאלצים לסרס ולעקם, לעשות אוקימתות וחילוקים למדניים, הכל כדי לזלול בשר. בשביל לוקסוס, מותרות, יצר הרע, תאווה, או איך שלא נקרא לדבר שהתורה הקדושה כל כך סולדת ממנו.

קשה לי לומר זאת, אבל אותם המגנים בלהט על כשרות תעשיית המזון, אחרי כל מה שראינו בדבאח, זוגולובק ואדום אדום, מהפכים דברי אלוקים חיים בשביל תאווה בזויה.

המצב נורא ואיום. יהודים תמימים מבזים ומלעיגים על כל מי שנפשו הישרה סולדת מהשחתה מוסרית, מפגיעה אכזרית מבעלי החיים, ומשום כך מתנזר מאכילת בשר. כאילו הוא, החש בסבל הבריות, הוא החוטא והפושע, ואילו זולל הבשר הוא הקדוש.

אני קורא מאמרים שונים בהם חבריי הרבנים מסתייגים מ"תופעת הצמחונות", ומשפשף את העיניים: על מה ולמה כה נזעקתם? מה פשרה של הסתייגותכם מיהודים יקרים המעדיפים רחמים על בעלי החיים על פני תאוות אכילה?! מה יקרה אם כמה יהודים יפסיקו לקנות מעדני חלב ממותקים, או ימירו את השניצל השמנוני בפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל?.

"אשרי האיש… ובמושב לצים לא ישב". עד היום חטאתי והחטאתי את הרבים, בהתעלמות מהלכות צעב"ח, בציניות כלפי "יפי הנפש שדואגים לבעלי החיים". היום אני מקבל על עצמי לעזוב זה החטא, ולא לשוב עליו לעולם. אני מקבל על עצמי להוקיר כל יהודי שמקפיד על מצווה דאורייתא של צעב"ח. במיוחד אעריך אותו כשהוא נזהר במצווה יקרה זו למרות לעג הסביבה.

התלבטתי הרבה אם לכתוב את המאמר הזה. אני תקווה שהוא יגרום אך ורק לקידוש השם, ולא להפך. בכל אופן אין לי ספק שלוּ החרשתי – היה בכך חילול השם ודאי, משום שהתעלמות מפשע, נחשבת ללקיחת חלק בו. אני ירא פן אענש על כך ששתקתי במשך שנים כלפי צעב"ח, כמו שאמרו חז"ל על אותו התנא שיוחס לו חטא חמור, "מתוך שלא מיחה" עליו.

אני קורא לכל חבריי הרבנים: התעוררו! פקחו עיניכם למציאות הנוראה המתרחשת לידכם מדי רגע! היחשפו נא לחומר הרב המצוי באינטרנט בקשר לסבלם של בעלי החיים. בררו ברצינות ובכובד ראש את הסוגיות ההלכתיות הנוגעות לחיים ומוות של בריותיו של הקב"ה. לִמדו את התורה מתוך חיפוש אחר ה"נועם ושלום" שבעומקה של תורה. הורו נא לרבים את דרך הישר ועוררו את מידת הרחמים בה נשתבחו בני ישראל בכל הדורות.

ויהי רצון שתשובתנו תתקבל אצל אבינו שבשמים, ויסור הקטרוג מעל עמו ישראל.

(הרב חיים גרינברג הוא רב קהילה במרכז תל אביב ועוסק בקירוב רחוקים)

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
29 תגובות - 28 דיונים מיין לפי
1
התשובה פשוטה
זוכמיר | 26-06-2015 10:03
רבנות היא ביזנס, וככזו היא מתיימרת להכווין ציבור בעוד היא עצמה מובלת. מאמר מבורך מרב מפוקח.
2
כמה תשובות
יהושע כהן | 26-06-2015 10:22
עם כל הכבוד לרב חיים גרינברג שליט"א, יש לנו את גדולי הדור מעתיקי השמועה, ומהם מעולם לא שמענו שיש בעיה בלצער בעלי חיים. האם אנחנו צדיקים יותר מהם? דבר שני, אין שמחה אלא בבשר, האם נגזר עלינו להתענות בשבת ולהצטער? בודאי שעדיף שהבהמה תצטער ולא האדם! דבר אחרון, השחיטה היא לא בניגוד לרצונם של בעלי החיים, הם ששים ושמחים להישחט, והם שמחים בייסורים שיש להם בעת גידולם, שווה להם כל הצער בעולם כדי להגיע לצלחת של יהודי, וזה לא משנה אם הוא שומר מצוות ואוכל לשם שמים או לא.. כל יהודי שאוכל בהמה הוא מתקן אותה, והיא שמחה מאוד למות גם אם זה מאוד כואב לה. אדרבה "לפום צערא אגרא", כמה שהיא יותר סובלת זה יותר טוב. ואין לזה קשר להלכות צער בעלי חיים, שהרי התורה דברה בפירוש על מקרים ספיצפיים שאסור לצער: שור בדישו וכדו', ולא התכוונה בכלל לתרנגולי הודו או לאפרוחים. "לא דייך מה שאסרה תורה?". ולדעתי יש בזה חשש של בל תוסיף, מי שחושב שאסור לצער בעלי חיים שלא הוזכרו בתורה, או במציאויות שהתורה לא אסרה במפורש
3
כל הכבוד
אמת פשוטה | 26-06-2015 10:24
4
אתה טיפוס קצת היסטרי, לא?
תרגיע | 26-06-2015 10:56
הסוגיה הזו ארוכה ונדושה, וכולנו שמחים ש'גילית את האור', ובלי ספק מיליוני אנשים עכשיו מתרגשים מזה שכבודו החליט לכתוב על זה. אבל בכל זאת, איך נאמר, מישהו פה קצת חש את עצמו... אגב מה דעתך לכתוב נגד תופעות שאינן בבונטון התרבותי. אולי 'תאזור אומץ' ותכתבו נגד הומסקסואליות לדוגמא. או שזה לא מטריד אותך ורק השניצל השמנוני מדיר שניה מעיניך. צדקן מתחסד..
5
צפו בהרצאה "קירות שקופים" בYouTube
נחמן | 26-06-2015 13:47
https://www.youtube.com/watch?v=bV4-tnq1hZY
6
תגובה ל-4
יעל | 26-06-2015 15:38
המציאות היא היסטרית ולא כבוד הרב שפשוט פקח את עיניו מהתרדמה שרוב העולם שרוי בה כדי לראות דברים כהווייתם. לגלות שיום יום אנו עוברים על מצווה מפורשת מן התורה ועל המוסר הבסיסי זה לא דבר שניתן להישאר רגועים לגביו. הסבל גדול מדי. ולפיכך לא מובנת לי תביעתך מהרב שישמיע קולו (בעד או נגד, לגמרי לא משנה מבחינתי) בעניין שאין בו גרימת סבל לאחרים ונטילת חייהם. אתמהה.
7
צער בעלי חיים מעל צערו של האדם?
אנחנו | 26-06-2015 15:41
http://www.yeshiva.org.il/midrash/1995
8
כבוד לרב שפועל למען קידוש השם.רבנים כמוך מחזקים אותי
צער בעלי חיים הוא חילול השם. | 26-06-2015 17:02
באמונתי. אני בתהליך של התקרבות לדת, וטבעונית. וגם אני מרגישה אי נחת קשה מיחס היהדות לבעלי החיים. המכתב שלך מחזק אותי שיהדות אמיתית היא יהדות חומלת. תודה לך כבוד הרב
9
ליהושוע כהן
חן | 26-06-2015 17:38
"יש לנו את גדולי הדור מעתיקי השמועה, ומהם מעולם לא שמענו שיש בעיה בלצער בעלי חיים" מה??? אתה שומע את עצמך??? גדולי הדור מעולם לא אמרו שאסור לצער בעלי חיים? הלו?? רבי יוסף קארו?? שולחן ערוך ??? "אסור מן התורה לצער כל בעל חי, ואדרבא חייב להציל כל בעל חי מצער, אפילו של הפקר,ואפילו של גוי" תראה לי רב אחד שאומר שצער בעלי חיים חל רק על שורים ולא על כל בעלי החיים. אתה מדבר מחוסר ידע עצום ממש. שלא לומר בורות
10
ממש התרגשתי לקרוא. תודה ושבת של שלום.
ויטי | 26-06-2015 17:38
אפילו שלחתי למשפחתי שומרת המצוות.
11
תפתחו קצוש"ע גאנצפריד
אחד שיודע | 26-06-2015 18:44
מסתבר שכשיש תועלת לאדם צעב"ח לא שייך כלל.
12
למגיב 2
חתול | 27-06-2015 9:01
אין לי שום מילים לכתוב על החולי שבדבריך. אאחל לך הארה והערה כי דבריך חולים מיסודם. סבל הינו דבל שלילי. אתה נרקיסיסט וסוציופט. לא יאומן שאנשים כמוך קיימים
13
התייחסות ל-2.
Ilia Alexeev | 27-06-2015 21:18
המסכן האומלל הזה שציטט את השטויות של התלמוד כאילו הן חכמה אלוהית - הוא תינוק שנשבה על ידי הרבנים: הם גנבו אותו בגיל שלוש יחד עם השכל שלו והסבירו לו שהם הם אלה שיודעים את האמת! ואז גם האומלל הזה וגם האומה הזאת - כולם לא מבינים שהציטוטים האלה הם הלעג והסרקאזם של התלמוד. אף אחד באומה החכמה הזאת, באומה שנשבתה הזאת לא יודע עד עצם היום הזה שגם הדתיים שלה וגם החילוניים שלה - כולם יחד ובאותה מידה בדיוק לא מבינים את הספר הסאטירה הזה - את התלמוד הבבלי. האומללים שהם דתיים מאמינים לרבנים ומחשיבים את דברי ביקורת של תלמוד כציווי אלוהי, והאומללים שהם החילוניים מאמינים לרבנים שהם יודעים את המשמעות האמיתי של סאטירה ושל סרקאזם של התלמוד ובגלל זה חושבים שדברים האלה לא ראויים ליחס רציני וצוחקים על דברי חכמה אלוהית שבסאטירה הזאת. האומה שנשבתה. אבל למי שרוצה להכיר את האמת שהנבטים הראשונים שלה נראים כאן לראשונה ב-1500 שנה ויותר, לו כדאי לקרוא את המאמר הגאוני של היהודי האמיתי שנולד לא מכבר, שמו רב חיים גרינברג. שיהיו לו חיים ארוכים ומשפיעים! נ.ב. זה הציטוטים שלאנשים שהם מסוגלים להבין את עברית יכולים לעזור להבין, מה זה תלמוד ולמה הם עוד לא מבינים אותו: https://www.facebook.com/from.BarKamtza2007 http://cafe.themarker.com/post/3000003
14
אם יהודים יפסיקו לאכול בשר
| 27-06-2015 21:45
המגדלים יפסיקו לגדל. ובכך יכחדו מן העולם הצאן והבקר. וחוץ מזה, תפגע בפרנסתם של הרבה יהודים טובים.
15
נו, ניחא, רבני ה"מזרחי הליברלי"
מולי | 27-06-2015 22:11
בלי להכליל...
16
המסקנה חייבת להיות ביניים, אי אפשר לאסור לחלוטין אכילת
צמחוני | 27-06-2015 22:43
אני אישית לא אוכל בשר. הסיבה העיקרית שאני עושה זאת היא בריאותית. גם אם מחר יביאו לי פרה שכל חייה ליחכה עשב באחו, אני לא אוכל. יש לי בעיה גדולה עם כל אלו שמטיפים שמבחינה הלכתית אסור לאכול בשר בכלל. אני מסתייג מאוד מאלו שאומרים שאסור לאכול תאנים בכלל, אני סבור שיש דרכים המותרות בהלכה לאכול תאנים, גם אם לא בהכרח בצורות המקובלות כיום. כשם שאני חושב שיש דרכים שמותר לאכול תאנים, יש דרכים שמותר לאכול בשר. יכול להיות שזה כרוך בלאכול בשר אורגני, שזה אומר לשלם יותר על בשר 'ללא התעללות' ממש כמו שמשלמים יותר על בשר כשר. לא יכול להיות שהמסקנה היא שאסור מבחינה הלכתית לאכול בשר בכלל. יש דרכים שבהן מותר לאכול בשר. גם איסור צער בעלי חיים מדבר על שלא לצורך האדם. מותר להכות סוס כדי שידהר מהר יותר, כיוון שהאדם ממהר. אסור להתעלל בו, אסור להציק לו סתם, אבל לצורך האדם מותר. גם בפרה, אפשר וצריך למדוד כל סבל, האם הוא לצורך האדם או להתעללות בפרה. זה תפקידם של חכמי ההלכה, וגם שם יהיו מחלוקות, אבל זה המקום. אסור למדוד לפי הרגש מהי האמת, חייב למדוד לפי קריטריונים ברורים ומסודרים. אם אדם דמיין כל חייו פרה רועה באחו, וראה מציאות קצת אחרת, ברור שהוא יזדעזע, במיוחד שהוא רואה באינטרנט את הקטעים שמטרתם לזעזע. מי שחי עם זה, לא מזדעזע. לכן הפתרון הוא למדוד לפי קריטריונים, לא לפי הרגש. ברגע שאדם מטיף שאסור ע"פ ההלכה לאכול בשר כלל, הוא יצא מפרופורציות, אם הוא יטיף שחייב לשלם יותר על בשר כשר, הוא כנראה צודק, השאלה היא כמה יותר, כי יש רמה שזה יהיה כמות כסף כזו שפשוט לא יקשיבו לו...... אני חושב שחשוב לפרסם כזה מאמר, ואני מבין אם התלבטת, אבל פרסום המאמר לא יביא תוצאות אמתיות, כי הוא אומר: הפסיקו לאכול בשר. אם אתה באמת רוצה לעורר, ורוצה להגיע לתוצאות אמתיות, הדרך היא לא לומר לא לאכול בשר כלל, אלא לאכול, אבל רק בשר טוב יותר, כזה שלא שותף בהתעללות אסורה. כבוד הרב, אם חשוב לך צער בעלי חיים, הקם גוף כשרות שמתחשב בבעלי החיים. הטף לאכול רק ממנו או משכמותו (עם תקוה שיקומו לך מתחרים), צא החוצה והתלכלך קצת בדם. כי אם אתה באמת רוצה לדאוג לבעלי החיים, עדיף שאתה תהיה זה שישחט אותם. לשחוט אותם זה מותר, זה לצורך האדם. להתעלל זה אסור. אם הפתרון הוא לא לשחוט, לא תצליח, אתה חייב לתת פיתרון של לשחוט בלי להתעלל. כמו שיש אנשים שטוענים שאסור לעלות לארץ ישראל בגלל ההתגרות באומות, כך הטענה שאסור לאכול בשר כלל. הכי קל לברוח למקום הזה, אבל הפתרון הוא ביניים. צריך לעלות לארץ ישראל, אבל להיזהר משאיפות אימפריאליסטיות על כל האזור, צריך גם אפשרות לאכול בשר, אבל ללא התעללות. אם אין דרך כזו, רוב האנשים יאכלו בשר עם התעללות, רק מיעוטם יקשיבו לך. אז יש לך משימה אמתית, קצת יותר ממאמר, אתה הולך על זה?
17
ל14
אריק1 | 27-06-2015 22:47
ברמת הפרט עדיף, כנראה, לבעלי החיים לא להיוולד מאשר להיוולד למציאות של סבל. ברמת המין המין לא ייכחד, תמיד יישארו קצת באזורים טבעיים או כאלו שיגודלו שלא למטרות שחיטה וכו'. לגבי הפגיעה בפרנסה לא צריך לשמר פרנסה שנעשית באופן לא מוסרי(ובטח לשיטת הרב הכותב שזו עבירה ממש). שיעברו לפרנסה אחרת (כמו שכל הזמן עבודות מסוימות יורדות או נעלמות ואנשים עוברים לעבודות אחרות.
18
טבעונות
| 27-06-2015 23:02
יישר כח
19
יש כאן משהו חסר ולא ברור
רחל | 28-06-2015 2:35
אני מסכימה עם דברי הרב שיש צער בע"ח בכל התעשיה הזו . אבל לעניות דעתי הפתרון שהרב הציע הוא בריחה מהמציאות הרי לא הגיוני שנפסיק לאכול בשר, עוף,דגים, ביצים כי לעניות דעתי זו אחת המטרות שלשמם הם נבראו. השאלה שלי היא כלפי הרבנים איך הם נותנים כשרות למקומות בהם יש צעב"ח איך זה לא חלק מהתנאים לכשרות? הרי אם מחשמלים או עושים כל מיני דברים שאסורים ע"פ ההלכה בשחיטה אז איך אומרים שזה כשר???? לפי דעתי צריך לקום מפעל שזה הדגל שלו שאצלו אין צבע"ח ואז רק שם יתנו כשרות . בעצם זה שהרב אומר לא לקנות הוא לא פותר את הבעיה , רק על ידי שינוי כנ"ל המציאות תשתנה ! רוצים כשרות אמיתית!
20
כל כך נכון
רונן | 28-06-2015 11:34
כששמעתי על אדום אדום הייתי בטוח שהרבנות תסגור את המפעל אבל הייתי תמים מדיי. לקח לי זמן להפנים שהכסף מנצח בכל מקום. הפכנו להיות עם שמחפש אחר התעודה ולא אחר הכשרות. כחוזר בתשובה התחלתי לשאול את עצמי שאלות קשות. כתבה אמיתית ומרגשת.
21
כתבתי כל הכבוד לרב ושאני אתאיסט והתגובה לא פורסמה
ליאור | 28-06-2015 12:13
עד כמה אפשר להיות פרימיטיבי וחשוך חברים ?
22
מודה ועוזב ירוחם
שמרית | 28-06-2015 12:56
ניכר שהדברים נכתבו מהלב וכולי תפילה שיכנסו ללבם של רבים. בעזרת השם שנזכה לביאת המשיח במהרה בימינו.
23
ומה עשו אבותינו?
יונתן | 29-06-2015 12:08
אברהם אבינו שחט עגלים לכבוד האורחים שלו יצחק בקש מעשיו שיביא לו ציד יעקב שחט לאביו גדי עיזים וכו' וכו' להתפלפל אפשר עד מחרתיים ולכתוב דברים חוצבי להבות אפשר גם עוד שנה. בסופו של יום יש לנו מסורת ויש מעשי אבות והם אלה שקובעים
24
צער בעלי חיים
יוכבד כהן | 29-06-2015 12:30
תודה לרב ה' יברך אותך יהודי צדיק
25
צעב"ח לצורך האדם הותר
שו"ב | 01-07-2015 12:31
כבר נפסק שצער בעלי חיים מותר כשהוא לצורך האדם. והנו"ב כתב דאף ציד לשם תחביב מותר מן הדין אלא שהוא מנהג אכזריות ומדרכיו של עשיו. אם כן פשוט שהיום, שהוא צורך הרבים ואם ישנו באופן משמעותי את מדיניות ההתנהלות בלולים והרפתות יעלה מחיר הבשר עשרת מונים, הדבר מותר. כמובן שככל הניתן במסגרת זו ובהתאם לצרכים יש להמנע מצעב"ח מיותר. ועוד שלא מצינו בשום מקום שעבירה על איסור צער בעלי במקום שאינו עושה טריפות תאסור הבשר למפרע. ופשוט שהחוטאים ועוברים על איסור זה שלא לצורך עוונם יישאו והם עתידים לתת את הדין, אבל מ"מ מהיכא תיתי לאסור הבשר? וגם מסייע בידי עוברי עבירה אין בזה, דהא רובא דרובא דהצעב"ח שנעשה הוא לצורך יעול העבודה וממילא לצורך האדם, שכבר נפסק שמותר.
26
מפחיד מה שהולך בעולם הזה עם בני אדם
מיואש | 29-11-2015 0:20
כמות הבורות וההתנשאות של האדם על פני החיה ברוב הטוקבקים פה פשוט מפחידה מקווה שבגלגול הבא תצאו חיה
27
כבודו רואה את כל ביזוי התורה וחכמיה שהוא גורם לו?
... | 08-07-2017 23:32
כי נראה לי שזאת נורה אדומה נורא לדרכו המחודשת...
להתעלם מהמציאות המזעזעת זהו ביזוי התורה
יעל שמש | 17-01-2022 18:32
המאמר הזה בהחלט מוסיף לכבודה של תורה.
28
תודה לך!
יעל שמש | 17-01-2022 12:42
תודה על הדברים הנוקבים והחשובים הללו! רק היום נחשפתי למאמר ואני שותפה לתהייה - היכן הרבנים כאשר מדובר בצער בעלי חיים? כיהודייה דתייה, זה אחד הדברים הכואבים ביותר בעיניי - שתיקת הרבנים. לא כולם, כמובן, אך יש איזו בורות מרצון בתחום הזה. מעדיפים שלא לדעת מה באמת קורה בתעשיות הללו שהן בניגוד גמור לדרישות ההלכה להתחשב בצרכים הפיזיים ובצרכים הרגשיים של בעלי החיים