מבזק

למה הרבנים מעדיפים לא לומר את האמת?

אין לי שום בעיה אם רב היה יוצא נגד שריפת הכנסיה בטענות אחרות, אבל למה לשקר ולומר שזה נגד התורה? רק כי אתה יודע שלא תצליח להסביר לעם החי היום את ההגיון שבמצוות התורה? בגלל זה נראה לך שאתה רשאי לבחור מהתורה מה מתאים לך ומה לא מתאים לך?

למה הרבנים מעדיפים לא לומר את האמת?

מה הקשר בין מייקל אורן, משטרת ישראל, ועוד כמה רבנים בכירים שמפאת כבודם לא נזכיר את שמם? כולם מעורבים בפרשיות שבהן אנשים משקרים במודע ובאופן מביך, מתוך נסיון לא להביך את עצמם.

מייקל אורן טען השבוע שאובמה שונא אותנו. קשה לומר שהוא גילה את אמריקה. בחדרים סגורים מן הסתם כל הפוליטיקאים אומרים אותו דבר. אבל לצעוק בקול שהמלך ערום? זה לא מנומס. זה עלול להביך אותנו. מיד נחלצו כל המי ומי להכחיש. החל מכחלון (שאני מרשה לעצמי להניח שהוא קיבל הוראה מגבוה לעשות כך) ועד כל השרים הבכירים. המלך ערום? חס וחלילה.

הלילה הוצתה כנסיה בצפון. משטרת ישראל בלחץ. אולי חלילה יחשדו בה שהיא לא עושה כלום בעניין? מה עושים? עוצרים קבוצה גדולה של אנשים שהכל יודעים שהם לא עשו כלום. אבל מה אכפת לנו? מישהו ידרוש מאתנו לתת את הדין? העיקר שנוכל לפרסם שעצרנו עשרה חשודים, וכולם ידעו מיד שאנחנו בצד של הטובים. הלא ככה עשינו גם אצל אבו-חדיר. היו לנו צילומים וידענו מיד מיהם שלשת הרוצחים. אבל זה לא מספיק מפואר להודיע שעצרנו שלשה. אז עצרנו שישה והלך מצויין. למה לא? מישהו תבע אותנו אז? להפך, שיבחו אותנו שאנחנו מפארים את שמה של מדינת ישראל.

אבל המשטרה היא לא היחידה שהגיבה באופן מוזר בעקבות הצתת הכנסיה. רבנים רבים כתבו שזה נגד התורה ורוח היהדות. האמנם? מה דעתכם על הפסוקים המפורשים "וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאִבַּדְתֶּם אֵת כָּל מַשְׂכִּיֹּתָם וְאֵת כָּל צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ וְאֵת כָּל בָּמֹתָם תַּשְׁמִידוּ"? או אולי: "כִּי אֶת מִזְבְּחֹתָם תִּתֹּצוּן וְאֶת מַצֵּבֹתָם תְּשַׁבֵּרוּן וְאֶת אֲשֵׁרָיו תִּכְרֹתוּן". או פסק הרמב"ם: "מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר אבד תאבדון את כל המקומות ונאמר כי אם כה תעשו להם וגו', ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו".

זה מביך. זה לא נעים. אם נגיד שזה כתוב בתורה לא יתייחסו אלינו בעין יפה. אז מה עושים? מכחישים.

אגב, אין לי שום בעיה אם רב היה יוצא נגד שריפת הכנסיה בטענות אחרות כגון שאת מצוות שריפת הכנסיות צריך לקיים העם כולו ולא כל יחיד ויחיד באופן פרטי, או שאין טעם היום לעשות זאת כי ממילא המדינה תבנה מחדש את הכנסיה, או שהמצאיות היום לא מאפשרת, לצערנו ולדאבוננו, לקיים את המצוה הזאת. אבל למה לשקר ולומר שזה נגד התורה? רק כי אתה יודע שלא תצליח להסביר לעם החי היום את ההגיון שבמצוות התורה? בגלל זה נראה לך שאתה רשאי לבחור מהתורה מה מתאים לך ומה לא מתאים לך? (או לחלופין: מה מתאים לומר היום ומה לא).

נניח שכן, הלא חז"ל כבר הנחו אותנו לא לומר דבר שאינו נשמע. אבל למה לרוץ ולומר את ההפך?

אני בהחלט יכול להסכים שבמציאות של ימינו אי אפשר לקיים את המצוה הזאת. יש הרבה מכשולים. הן עובדתיים והן תודעתיים. אבל מה אנחנו עושים כדי להסיר את המכשולים האלה?

אז מה אומרים לעם? אומרים שחשוב לשמור על השלום בין הדתות. למה? כדי שהם יתנו לנו לקיים את דתנו ואנו ניתן להם לקיים את דתם. נכון בערך כמו הטענה: "הלא אתה רוצה שיאפשרו לך להוציא כסף מהחשבון שלך? נכון, אז למה אתה מונע מאחרים להוציא כסף מהחשבון שלך?

חופש הדת והאמונה

מצות האמונה בה' היא מצוה שכבר העירו עליה רבים. היכן המצוה? לא נאמר "האמן בה'" אלא "אנכי ה' אלהיך", אין כאן שום לשון צווי. ואעפ"כ זאת מצוה. המצוה היא העקרון, "אנכי ה' אלהיך". א"א לכתוב "האמן בה'". מאמין אמיתי ושלם אינו מי שאומר "אני מאמין שה' הוא אלהי האמת והוא ברא את כל הנמצאים ומשגיח וכו'". מאמין אמיתי ושלם הוא האיש האומר "ה' הוא אלהי האמת והוא ברא את כל הנמצאים ומשגיח וכו'". זאת האמת המוחלטת והברורה, זה לא אמונתי, זאת עובדה מוחלטת. וזהו פרושה של אמונה.

האומר "אני מאמין" לא אמר שום דבר על ה', הוא דבר על עצמו, אמונתו מתחילה ממנו עצמו ונמצאת בתוכו ואפשר להבין מדבריו שאני כך מאמין אך אחר מאמין באל אחר והאמונה תלויה במאמין. (והראיה – אין אדם אומר על דבר ברור אני מאמין, איש לא יאמר בצהרים אני מאמין שעכשו יום, אלא יאמר בהחלטיות עכשו יום, וכן צריכה להיות מבוררת לו מציאות ה'). המאמין האמיתי רואה את העולם כמתחיל מכך שה' בראו ואין משמעות למה שאיש זה או אחר חושב על כך, ה' הוא האלהים ולכן אני מאמין בכך. לכן מנוסחת מצות האמונה כך.

מדינות רבות נותנות חופש דת, אך תנאי בסיסי לחופש הדת הוא שהדת לא תתערב בענינים החשובים באמת. שם א"א לתת חופש. מי שאכן מאמין, לא יוכל לאפשר חופש דת. מי שרואה את ידו של ה' בכל מקום, באותה ודאות שבה הוא רואה את הקנה של הנשק שבידי הערבי שמולו, לא יוכל להסכים לתת חופש לאמונות אחרות. כשם שאי אפשר להושיב בממשלה אחת את הרב כהנא ואת אורי אבנרי, ולתת לכל אחד מהם חופש מלא לפתור את הבעיה הערבית ע"פ אמונתו.

מדוע א"כ נדמה לנו שאפשר להושיב יחד אנשים בני דתות שונות ולאפשר לכל אחד מהם לנהוג לפי אמונתו? מפני שמלכתחילה אנחנו לא מתייחסים לדת ברצינות. הדת נתפשת כעיסוק לשעות הפנאי. כדבר שאינו ממש מחייב. הדת נתפשת כצורך פסיכולוגי של האדם הפרטי. כאשר עוסקים בניהול החיים ובהנהגת מדינה, אין מקום לדת. כיון שכך, אפשר לתת חופש לבני דתות שונות. ממילא בעיקר החיים ובעיקר ההנהגה הם לא יגעו.

אמור מעתה: חופש הדת והאמונה הוא ההפך מדת ואמונה. חופש הדת והאמונה פירושו שלא באמת מאמינים.

לכן אחת המצוות החשובות בתורה היא בעור ואבוד העבודה הזרה. התורה חוזרת על המצוה הזאת במקומות רבים. התורה היא נגד חופש דת ואמונה. כי התורה היא השקפה אמתית, אמונה ודרך הנהגת מדינה, ולא ענין פסיכולוגי של האדם הפרטי לשעות הפנאי.
מדינה שנותנת חופש דת ואמונה, ברור שגם אם היא מצהירה שהיא מאמינה באלהים, היא אינה מאמינה בו באמת (וכבר הזכרנו לעיל שהאומר אני מאמין אינו מאמין באמת). לכן המדינה אינה שואלת רבנים בענינים הרציניים של החיים. איש לא יברר את דעת התורה בעניני החיים עצמם. אפשר לשאול לדעתה בענינים קטנים כמו מה לעשות במתים. העסוק במתים הוא עצם שהממשלה זורקת לנו כדי להראות שהיא נותנת לנו חופש. גם בחזיר יש עצם, ולכן גם אותו זורקים לנו. זורקים לנו רק עצמות, בענינים רציניים לא שואלים אותנו.
אבל אנחנו לא נסכים שיאמרו לנו שהתורה היא עצם. התורה היא עצם הענין.

הממשלה "נאורה", ולכן היא דוגלת בחופש הדת. לכן היא לא תכפה על המאמינים עניינים קטנים כמו חזיר. היא תכפה עליהם רק ענינים גדולים הנוגעים לעצם החיים. שם אין לדת דריסת רגל. חופש דת פירושו שהדת קובעת רק דברים פרטיים קטנים. אין לה זכות ציוץ בענינים שנוגעים לעצם החיים.
מי שמאמין, יודע שאין קשר בין עבודת ה' שלנו לבין כנסיות. הוא מבין שכאן עוסקים בשאלה מיהו באמת בעל הבית בעולם, ולא למי מתחשק להתנדנד בשביל הכיף. לכן הוא לא יסכים לחופש דת ואמונה. לכן גם התורה לא מסכימה.
יתכן שהיום אי אפשר להסביר את זה לקהל הרחב. יתכן גם שהתורה אכן מתנגדת לכך שיקום אדם פרטי וישרוף כנסיות ללא תועלת. אבל מי שחשוב לו לומר לאדם הבודד ששריפת הכנסיות אינה תפקידו, צריך גם לחשוב איך מחנכים את העם כולו ששריפת הכנסיות הוא אחד מיעדיה הממלכתיים של מדינת ישראל.

או שבעצם לא מעניין אותו מה באמת כתוב בתורה, ורק חשוב לו לחייך יפה ולהראות יפה ונחמד.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
32 תגובות - 30 דיונים מיין לפי
1
סוף סוף אמת ובהירות
| 18-06-2015 18:30
פרופורציות. מספ]יק להדגיש עקרונות שוליים כי הם נחמדים כאלה מבלי להתגיש כראוי את העקרונות העיקריים הנדרשים להדגשה
2
צודק
ברוך מרזל | 18-06-2015 18:46
3
מאמר נבון, שקול ואחראי
| 18-06-2015 18:52
אנני מבין איך מצד אחד אפשר להזדעזע כאשר מוסלמי/נוצרי שורף בתי כנסת או רוצח יהודים ברחבי העולם בשם הדת ומצד שני להצדיק שריפת כנסיות, כל עוד כולנו עושים זאת יחד באחדות ובגאווה. מה הייתה תגובתך כאשר דעא"ש הרגו את כל עובדי האלילים בארצם? האם זה מוצדק כי כך האיסלאם מורה? האם יש בזה גם משהו טוב לנו, היהיודים, שגם אנו מצווים על כך? מה עם מסעות הצלב? גם סבבה? הרי הם היו בטוחים שהם מקיימים את רצון האל, אפילו אם הם טעו, הם הרי לא יודעים זאת. אי אפשר להגיד שכל אחד יקיים את כל מצוות דתו ללא כל קשר לפגיעה באנשים אחרים כיוון שכך מורה הדת. כמו כן, אי אפשר להגיד משפט כמו- חייבים לקיים את מצוות הדת רק אם היא הנכונה והאמתית ולכן אנחנו היהודים סבבה אבל כל השאר רוצחים ואנסים תתי אדם. כי אם כך, הרי כל אחד יטען שהתורה שבידיו היא האמיתית ואילו השאר שקרנים. אשמח שתכתוב מאמר דומה שיצדיק את המחשבה בפעם הבאה שבית כנסת יחולל באירופה, יהודי ירצח בשם דת כלשהיא וכו...
4
אשריך הכותב. למגיב 3
רוני פרידמן | 18-06-2015 19:36
את הבירורים שלך לגבי אמיתות התורה תשאיר לעצמך, את הפקפוקים בוודאותה של דבר ד' אם תרצה תעשה שיעורי בית, אבל בתורה כתוב הפוך וזהו, תשאל שאלות מתוך הקשבה, אבל אתה בא מנקודת מוצא של ספקנות .
5
למגיב מספר 4
| 18-06-2015 20:19
שלום רוני, אם לא שמת לב, לא אמרתי שום דבר נגד אמיתות התורה ו/או חשיבות דבר ד'. אני אדם מאמין ואינני מפקפק באמונתי. יחד עם זאת, אינני האדם היחיד בעולם ובוודאי שלא כולם חושבים כמוני (וחבל שכך). כל שטענתי הוא שלא ניתן מצד אחד להצדיק אדם שרוצח/שורף/אונס בשם דת מסויימת ומצד שני לגנות בכל תוקף ולהזדעזע מאדם שעושה אותו דבר בשם דת אחרת. על פי הכותב, כל שניתן לגנות הוא שהאדם מאמין בדת הלא נכונה ולא במעשים שנעשו.
6
או סופסוף רוח רעננה של אמת
שרה | 18-06-2015 20:35
בלי התנצלויות וגמגומים. מאמר עמוק ואמיתי
7
הוצאת שם רע, כרגיל
חנוך | 18-06-2015 20:52
לא נמאס כבר מרבנים שחושבים שמי שחושב אחרת מהם זה בגלל ש"מלכתחילה אנחנו לא מתייחסים לדת ברצינות"? לא כל האמת נמצא אצלך!
8
ובערת הרע מקירבך
| 18-06-2015 21:43
מקומם של היהודים ביהודה! של השומרונים בשומרון של הנוצרים בנצרת
9
למגיב מספר 3 ו5
רוני | 18-06-2015 21:57
שלום, אז אתה חושב שכמו שהדת אמיתית לך דת אחרת אמיתית לאדם אחר, אז האם שהתורה אומרת לשבור את מצבותם ולנתץ את מזבחותם היא בעצם כופרת במה שאתה אומר, והיא טועה או צודקת? זה אמת או לא? אתה מאמין בתורה שמה שהיא אמרה לאבדם זה אמת למרות שאנו מזדעזים מעובדי עבודה זרה ששופכים דם בשם דתם? אתה בא ומנתץ מזבחות ובלבך אתה מזדעזע על עצמך שמקיים מצווה זו? נכון מזדעזים מרשעים ועובדי עבודה זרה, שעושים מה שהם עושים לשם הרע, והיצרים השפלים, ואנו באים להביא טוב לעולם ולהוסיף אור, ולתקן עולם במלכות שדי זה התכלית של האלילים כרות יכרתון! אתה מבין? תבין, זה התורה אומרת והתורה תורת חיים, וכולה טוב, והיא גם מזדעזעת מעובדי ע"ז שמשחיתים.
10
איך אתה מעיז לקרוא לרבנים הראשיים שקרנים?
נתי | 18-06-2015 22:18
במיוחד אחרי שאתה בתור חרד"לי ניהלת מאבק שהכל צריך להיות תלוי ברבנות הראשית!
11
הצתת הכנסיה
חי | 18-06-2015 22:42
חזק וברוך
12
נצרות על פי היהדות
אין | 18-06-2015 22:48
על פי היהדות - הנצרות והאיסלם אינם עבודת אלילים. בנוסף המעשה שנעשה אינו אלא חילול השם ברבים שאין עבירה חמורה ממנו .
12: מה שכתבת לא הכי מדויק - מבחינת היהדות
אוראור | 22-07-2018 10:47
הנצרות דווקא כן נקראת עבודת אלילים - כי היא אינה דת מונותאיסטית במלוא מובן המילה - ואל תשכח"י שרב הנוצרים משתחווים ומתפללים לפסלים - עבודת אלילים לכל דבר. מיותר לציין שבקשר לאיסלאם תגובתך נכונה.
13
אתה קראי
רפי | 19-06-2015 11:47
מצטט פסוקים. כך לא פוסקים הלכה. סע לשכם, לך השומרונים, שם מקומך.
14
מדינה מאמינה? גם טיפש, גם קנאי גם מכוער ובעיקר מסוכן
שולי | 19-06-2015 16:34
מדינה, דגנרט, אינה מאמינה. מדינה היא מנגנון, מסגרת, אדמיניסטרציה. דגנרט קנאי, אסונו של המין האנושי.
15
והנה זה רק מוכיח
א | 19-06-2015 18:51
שהיהודים הדתיים גרועים בדיוק כמו דאעש. שממה מוסרית, זה מה שהולך בנפש שלכם.
א זה קיצור של אנטישמי במקרה?
אוראור | 22-07-2018 10:48
והמבין יבין!!!!!!!!!!!!!
16
עבודת אלילים
אהרון פשד | 19-06-2015 19:36
האם לשים פתק בכותל זו לא עבודת אלילים? או לנשק קמעות? האם זה לא דומה לתפילה מול הפסל של ישו?
17
תתבייש
אם זו יהדות | 19-06-2015 21:25
איכשהו נדמה לי שכתיבה מעין זו (עליה אני מוכן להגן מכוח חופש הביטוי) היא חזק על הסקאלה של ההנגדה שבין דת למדינה, של הקביעה כי הדת מעל המדינה, של ההמלצה לסרב, של ההסתה לאלימות בשם השם. המשחק הכביכול תיאורטי שבו משחק הכותב הוא רק בקריצה. המנוסים בפלפול כבר יכולים להבין המסר הסמוי-גלוי. הזלזול/ביטול יעד ״שלום בין הדתות״ הוא ביטוי של טפשות במקרה הטוב או זדון במקרה הרע. שלום בין דתות פירושו המיטיב הוא כיבוד הדדי וחתירה למרחב משותף. כן, פירושו דחיית המפריד והמקצין אף אם האוחז ב״אמת״ יאמר שזו כפירה בעיקר. אם הכותב מזדהה עם אמת שכזו, וכך נראה, כי אז אין הבדל ממשי בינו לבין פונדמנטליזם טהור אחר. ראה מדינה איסלאמית ודומיה. ואם יאמר הכותב - אבל זוהי דתנו (ולמעשה זוהי כל דת) - כי אז מלאכתם של האתיאיסטים נעשית בידי אותם ״צדיקים״ - בהוכיחם כי הדת היא שורש כל רע.
18
בושה
ציון | 20-06-2015 3:27
קראתי ולא האמנתי. במקום לגנות מעשה פשע מתועב מסבירים לנו למה נכון לעשותו? אבוי לרבנים כאלו.
19
ומה השלב הבא
חיים | 20-06-2015 16:43
לאחר שריפת הכנסיות והמסגדים?עריפת ראשי הערלים ושינוי שם המדינה ל"החליפות היהודית"?
20
שריפת בנות כהן שנאפו גם היא יעד ממלכתי?!
בת כהן | 20-06-2015 21:06
"וּבַת אִישׁ כֹּהֵן, כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת - אֶת-אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת, בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף." (ויקרא כ"א ט'.)
21
שימו לב שמגיבים 16-19 הגיבו בשבת
| 20-06-2015 22:16
כלומר: התורה ממילא לא מעניינת אותם, הם ממילא לא מאמינים, אז מה הפלא שהם לא מבינים שמה שכתוב בתורה צריך לעשות? ובכלל, מה הם עושים באתר סרוגים? למה הם באו להתערב בשיח הפנימי של שומרי התורה והמצוות?
22
הרבנים האמת ושריפת כנסיות.
משה | 20-06-2015 23:48
להבנתי הרבנים חושבים שבמצב הנוכחי--"השורפים" יש להם דין רודף לכל דבר--כפי שנפסק בשו'ע לגבי "מזייפי מטבעות". לכותב הנכבד "שמגן" על התורה. הנכלל הוא שאסור לחלל שבת עבור גוי השרוי "בפיקוח נפש" כל רב נורמאלי יפסוק היום בחייבים לחלל שבת --כדי לשמור על חיי יהודי העולם.
23
נצרות ת"פ מדינת ישראל, היא הביעור המוצלח
יהודה כהן | 21-06-2015 0:45
היות הכנסיה אורחת של מדינה יהודית ריבונית, היא הביעור המוצלח יותר של עבודה זרה שהתימרה להחליף את היהודים. יתכן שמציאות כנסיות תוך עימות עם היהודים , דוקא משרתת את האפשרות להסתיר את הבושה של הכנסיה להיות ת"פ של ישראל.
24
גיבוב שטויות
צבי | 21-06-2015 8:44
גיבוב השטויות הכלולות במאמר, מתאימות לכל פאשיסט מצוי. אתה יכול להכריז שאתה משוגע ורוצה לשרוף כנסיות,אין בעיה! כל אחד ומופרעותו! אבל למצוא את ההצדקה לכך בתורה ? או אצל המפרשים אותה ? , זו התגרות בכל הסובב אותך, התגרות שרק הביאה כליה על קהילות שלמות לאורך ההיסטוריה. בפרשנותך, אתה בעצם מצדיק כל פעולת טרור נגד יהודים,נגד בתי כנסת ונגד קיומה של היהדות עצמה המצטיירת - לפי פרשנותך - כחבורה צמאת דם וחסרת בינה.
25
מס' 24, תסביר לנו איך אתה מפרש את המקורות.
| 21-06-2015 12:01
ואח"כ גם תוכיח לנו שפרשת אותם באופן אובייקטיבי ולא מטרתי. אתה כותב כמעט במפורש את ההפך. שאתה לא קורא את התורה באובייקטיביות אלא מחפש איך להגיע לתוצאה הנוחה לך.
26
ישר כוח גדול לכותב !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 21-06-2015 14:30
דברים נפלאים !!!!! האמת מול תעשיית השקר!!! אכלנו מרורים מתעשיית השקר (ביצוע פקודות בגוש קטיף, לשמוע שירת נשים בפקודה, דברים יומיומיים שאינם לפי ההלכה...) טוב שהכותב העמיד את דבריו על האמת!! מספיק אנו סובלים מהניאו-רפורמים המחרסמים יום יום ביהדות האמתית!!!!
27
כמה הערות
שמואל אדלמן | 21-06-2015 17:52
הדברים שכתבת אכן ראויים לדיון . כמה הערות: אם אתה מכוון לרב מסוייים, בוודאי כה שנושא בתפקיד ציבורי וממלכתי - מותר ורצוי שתנקוב בשמו של מי שאתה תוקף בצורה חריפה למיד יש לומר. יש פער מאוד גדול בין ציויי התורה ליישומם בפועל. אוי לנו ממי שמורה הלכה מפסוקי התורה. נראה לי שגם אתה מסכים עם זה. ישנו גם פער בין הלכה לבין מציאות החיים שבה ישנן רוחות אחרות ומתברר שפוסקים לעיתים לקוחים זאת כשיקול. מפורסמים דברי המאירי שעל כל צעד ושעל במסכת עבודה זרקה ממתן בהרבה את ההלכות האוסרות כל משא ומתן וכו' הייחס לעובדי עבודה זרה עבר שינוי הכלתי במהלך הדורות . באופן דומה גם החזון איש קבע שלגבי מחללי שבת בפרהסיה של ימינו הדין של מעלין ואין מורידין שאומר שאם יש לך אפיקורס שנפל לבור אתה יכוללהמשיך ולהתעלם וללכת לשרוק ברחוב, איננו רלבנטי. האם באופן דומה אם מתנדב מד"א ידיע לזירת ארוע ויאמר מצטער הוא מחלל שבת , בי ואחר כך יאכלו אותו בתקשורת גם נצא ונאמר למה אתם לא אומרים את האמת- היה צריך לסקול את מחלל השבת אבלא שכיום אין בכוחנו וכו' וכו'. משמע אם כן שיש מערכת שיקולים רחבה שעומדת בפני פוסקי הלכה. ההשלכות של שריפת כנסייה - אם אכן נעשתה על ידי יהודים - מה שטרם הוכח- הןמאוד קשות ועל כן לפני ששולפים פסוקים ורמבים כן. יש מקום לאמירות כאלו שנאמרו על ידי רבנים חשבוים
28
אפשר גם לא להסכים חלילה כך
נתן הורביץ | 24-06-2015 5:03
כבוד הרב . קל מאד לדבר ולתת נחת רוח לאנשים עם מידות מושחתות - כבר אמרו חז"ל חכמים הזהרו בדבריכם . וכמו שידוע הפסק הלכה של הגמרא (ברכות) במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב , בכן אני יוצא ברור ואומר ומוחה שהרב הזיד ולא נכון דיבר כאן - מה הקשר של מצוות התורה של אבד תאבדון שזה נאמר בכיבוש אז על פי השם ולא במצב שעם ישראל היום לא מבין כלום כלום ורק מטורף ביותר . אז - בקיום אלו המצוות היה הכל מובן ולא כטפשים היום החושבים שגם מעמד הר סיני זה חס וחלילה פרי דמיון של אי מי . וכשכבוד הרב עתה מביא כמו אסמכתא וחיזוק למושג של שרפת הכנסיה זה לי כבר שהרב נכשל במה שחז"ל הזהירו לא להיות נבל ברשות התורה לפרשה לא נכון . מכל דבר סיפור אפשר לפרשה לרע מאד . אם יש חוצפה ועזות מספיקה . הנצרות כלל לא כדין עבודה זרה . (והרמב"ם וכדומה במשנה רק פסקו בענין ישראל האם אנו יכולים ללמוד כמו הנוצרים וזה סיפור אחר) כך פוסקת ההלכה למעשה בשולחן ערוך אורח חיים סוף סימן קנ"ו בהג"ה על הנוצרים "וגם דעתם לעושה שמים וארץ ואף על גב דמשתתפים שם שמים ודבר אחר - - לא הוזהרו בני נוח על השיתוף" נמצא ברור שעבודה זרה זה בוודאי לא . ועוד תגובה אכתוב לגבי אמונתם
29
אפשר גם לא להסכים חלילה כך
נתן הורביץ | 24-06-2015 5:17
ובפרט לגבי אמונת הנוצרים זה כלל לא רע מצד הנוצרי שנולד בזה כמו שזה האכזר בעולם היהודי מתאכזר לחלל שם שמים . והרבה מאד מובא ביהדות - גמרא , - וזוהר בפרט , - שעיקר העינוי של עמינו זה מרשעים שבנו דווקא שמתחכמים להתדמות לטובים והם מעקרים בלי סוף - והרמב"ם כבר פסק אים ייראה ביאת המשיח בהלכות מלכים . שמשיח יהא לו הצלחה מושלמת ורק אז נאמין ונדעהו - זאת אומרת שבגלותינו כבר אי אפשר לבנות ולהחלץ ולדרוש ככה וככה תכף את כל מין שלמות ראויה לקיים את גאולתינו אלא בישועת השם כראוי - ושריפת מסגד - כנסיה זה כמו לשרוף את עם ישראל בלי רחמים . ובעיקר חתם הרמב"ם את ספרו 'משנה תורה' בכאלו דברים >
30
אפשר גם לא להסכים חלילה כך
נתן הורביץ | 24-06-2015 5:24
-המשך- הלכות מלכים פרק י"א ד' "וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינו אלא ליישר דרך למלך המשיח , ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד ? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים - - וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולם חוזרים ויודעים . . . ככה צריך להיות ולא כמו שהמנוולים השורפי מסגדים - כנסיות מנסים רק מנסים רק לעקר ולהטעות !