האם בית המקדש ירד מן השמים? כנראה שלא

התפיסה הפשטנית לפיה בית המקדש ירד מן השמים, מקורה בברית החדשה והיא במקרה הטוב עצלות, הנובעת מתחלואי הגלות, ובמקרה הפחות טוב, אוזלת היד של האדם, המשחררת אותו מכל התמודדדות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בנצרות של פאולוס

האם בית המקדש ירד מן השמים? כנראה שלא
  לא ירד מהשמיים. (צילום: יוסי זמיר/פלאש90)

האם בית המקדש ירד מן השמים?

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות גדולה בנושא הר הבית. מגמה זו, מעוררת התנגדות גדולה אצל רבים וטובים, ואף אצל תלמידי חכמים גדולים. התנגדות זו בנויה בצורה זו או אחרת, על התפיסה לפיה בית המקדש השלישי ירד מן השמים, ואם כן אין שום טעם בעלייה להר הבית שכרוכה בבעיות של טומאה וטהרה. מבלי להתייחס לעניין העלייה עצמו, חשוב לברר האם אכן בית המקדש ירד מן השמים.

מקורו של הרעיון לפיו בית המקדש ירד מן השמים, הוא ברש"י (סוכה מא.) שכתב: "מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך". לדעתו של רש"י הצטרפו רבים וטובים – ראשונים ואחרונים, שהביאו לו מקור ממדרש תנחומא.

אולם רעיון זה מעורר קושי גדול. אחד מעיקרי האמונה, כפי שניסח אותם הרמב"ם, הוא שהתורה לא תשתנה. לא היא ולא אף אחת ממצוותיה. בהלכות תשובה (פ"ג הלכה ה) פוסק הרמב"ם, שמי שאומר שמצוה מסויימת בטילה – הרי הוא כופר בתורה. והנה ביחס לבניין המקדש, אומרים חז"ל (סנהדרין כ:): "היה רבי יהודה אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה". הרי שבניין המקדש הוא מצוה המוטלת עלינו, ומי שאומר שאין אנו צריכים לבנות את בית המקדש, אלא להמתין לירידתו מהשמים, הרי הוא אומר בעקיפין שמצוה ממצוות התורה בטלה!

נוסף על כך, במדרש רבה, מספרים חז"ל על מקרה שהתרחש שנים מועטות לאחר חורבן בית שני. באותו הזמן התירו הרומאים לבנות את בית המקדש מחדש, ועם ישראל התחיל לבנות את בית המקדש השלישי, ולא חשש ל"הלכה" לפיה יש להמתין לירידת המקדש מהשמים!

אם כן, כיצד הדברים מתיישבים עם דברי המדרש ורש"י?

בית מקדש גשמי ובית מקדש רוחני

בכדי ליישב את הדברים, יש להבין שחז"ל ורש"י מעולם לא התכוונו לכך שהמבנה הגשמי של בית המקדש ירד מן השמים. כוונתם היתה שהמבנה הרוחני של בית המקדש ירד מן השמים. כלומר, רק לאחר שיבנה המקדש בידי עם ישראל, ירד וישכון בתוכו התוכן הפנימי של בית המקדש (ערוך לנר סוכה מא., זוהר ומדרש תנחומא).

דברים אלו עומדים בהתאמה לדברי הפסוק בתהלים (קכז, א): "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לִשְׁלֹמֹה אִם ה' לֹא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ אִם ה' לֹא יִשְׁמָר עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר". פסוק זה נדרש בדברי חז"ל על חורבן המקדש וחורבן ירושלים. אולם בתוכְנוֹ של הפסוק לא נאמר שאין צורך בבונים לבית, אלא שללא סייעתא דשמיא וללא נוכחות אלוהית, הבנין אינו מחזיק מעמד.

התפיסה הפשטנית לפיה בית המקדש ירד מן השמים, מקורה בעון גליון (כפי שח"ל כינו את הברית החדשה במסכת שבת קטז.). גישה זו במקרה הטוב מקורה בעצלות, כפי שמתאר בצער הרב טייכטל את "שב ואל תעשה עדיף", כמידתם של יראי ה' (אם הבנים שמחה עמ' יט-כא). עצלות הנובעת מתחלואי הגלות, שם לא יכולנו לעשות דבר, ונאלצנו לסמוך על הנס. במקרה הפחות טוב, מקור הגישה הוא אוזלת היד של האדם, המשחררת אותו מכל התמודדדות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בנצרות הפאולינית.

בתפיסה היהודית האמיתית: "רק בזה המצב יצדק ההעזר בניסים – במקום שאין יד ההשתדלות וגבורת אדם מגעת שם" (עין איה ברכות פ"ט פיסקה יד). אין מקום להתרחשות של נס, אלא רק כאשר אין פתרון בדרכים טבעיות. כאשר ישנו בדרך טבעית "חלילה להתרפות (להתרשל) בבטחון ניסי" (שם).

==

הרב חננאל זייני הוא ר"מ בישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
20 תגובות - 20 דיונים מיין לפי
1
כבוד הרב חזק וברוך!
אברהם | 04-06-2015 13:50
2
הרב חננאל היקר, מה המקור לדבריך,
איציק | 04-06-2015 14:32
ומדוע לדבריך הרעיון מקורו בברית החדשה, רח"ל? בהערכה רבה.
3
להרחבה
רם | 04-06-2015 14:35
מומלץ לראות איך הרמח"ל מיישב בספר משכני עליון
4
לאומנות אינה הלכה
מיקי | 04-06-2015 14:48
הכותב כותב על בסיס דעותיו הלאומניות. עם רש"י חולק הרמב"ם דעתו יצוקה בדיוק כמו דעתו של הרמ"בם - לא לנו להכניס ראשנו בין גדולים.
5
ל-2. תשובות:
חננאל זייני | 04-06-2015 15:20
א. חלק מהמקורות כתבתי לעיל (ערוך לנר סוכה, זוהר, מדרש תנחומא). ישנם עוד אך אינני מעוניין למסור אותם למי שאינו מעוניין לקבל את האמת (אינני מכוון אליך). ב. המקור בברית החדשה, מפני שזה כתוב שם. והוא המקור הקדום ביותר. ובאופן כללי הנצרות ביטלה את המצוות המעשיות.
6
לא ברור
מיקי | 04-06-2015 16:37
בדבריך אינך מציין שום מקור אלא פרשנות. (אפשר לקבל כתובת למובאה בשם מדרש רבה?) כל תורתנו מבוססות על מחלוקות בין הראשונים - אין לנו סמכות לבטל את דעתם של אלו שלא מסתדרים עם הסדר יום הפרטי שלנו. בכל מקרה - לא נראה לי הגיוני שאדם דתי יכול לכתוב על דברי רש"י שנכתבו ברוח הקודש שמקורם מספרות נוצרית!!! דיון רציני בנושא (ללא פופוליזם) http://olamot.et/shiur/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99
7
בקשת מראה מקום
יהודה עציון | 04-06-2015 16:58
יישר חילו של הרב הכותב, ותחזקנה ידיו, ויזכה לחפור בהן יסוד, וטיט לגבל, וגזית להניף, וירבו בו כוחות, עד מוגמר וטפחות. ומלבד זאת אודה לו אם יחכימני - או מי מן הקוראים - במראה מקום בעוון-גיליון, למען דעת ממה נרחק.
8
מקורות בעון גליון
ראובן | 04-06-2015 17:12
אני קודם כל מצטער בפני הרב כי דבריו אינם צריכים חיזוק. אני אצטט את המקור המשמש לבסיס הרעיון הטמא בעון גליון : חזון יוחנן ימח שמו וזכרופרק כא 1 וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד: 2 וארא והנה העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן-השמים והיא מתקנת ככלה המקשטת לבעלה: בנוסף הרעיון המשמש לביטול עשייה וקבלת חן משמים נמצא בעון פאלוס ימח שמו וזכרו : אגרת פאלוס ימח שמו וזכרו אל הרומים פרק ו אנו שמתנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו? 3 האינכם יודעים כי כלנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו? 4 נקברנו אתו בטבילה למות כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על-ידי כבודו של האב; 5 שכן אם התאחדנו אתו במות דומה למותו, כך גם נתאחד אתו בתחיתו. 6 זאת אנו יודעים: האדם הישן אשר בנו נצלב אתו כדי שיהרס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא; 7 שהרי המת משחרר מן החטא
9
אני מקווה שלא אתה כתבת את תגובה 5
יוהן | 04-06-2015 18:17
אתה רציני?????? יש לי מקורות אבל לא אתן לך אותם. אם מישהו כתב את התגןבה העילגת הזאת במקומך אנא תכחיש!!!!!
10
דעת הרבי מליובאוויטש
משה | 04-06-2015 18:24
לפי הרבי הוא ממזג את שני הפירושים יחד... וח"ו לעוות דעות של גדולי עולם בגלל שלא מסתדר במוחנו הדל... מצורף קישור להרחבה בנושא:http://www.mashiach.org.il/what/3rd-temple.html
11
זה נכון!
| 04-06-2015 18:50
החטיבה להתישבות תבנה את בית המקדש כך תוכל לשלוט בתקציב וגם לחלק מישרות!
12
לתגובה 9
דברי הרב אמת | 04-06-2015 23:47
תגובה 5 ניכתבה לאנשים מסוגך, תגובה 9
13
אין על הסגנון של בית משפחת זייני. כולם טיפשים ורק הם
האמת בהתגלמותה | 05-06-2015 8:37
תמשיכו לדבר אל 'מיליוני' תלמידיכם. בהצלחה
14
מגניב!
אי, איזה דור | 07-06-2015 2:05
תראו איך אנשים לא מסוגלים ללבן סוגיה לעניין. למה חייבים ללעוג אחד לשני, ואי אפשר לדון בצורה עניינית?!
15
חיפה
דובי | 08-06-2015 23:31
חשבתי שהנושא הלכתי אבל פתאום בסוף אני מגלה שהחושבים ולומדים אחרת הם נגועים ב'עצלות' וב'תחלואי הגלות' שהכותב הנכבד נטהר ממנה וגיליתי א"כ שהמדובר פה שום ברצון לרתום את עגלת ההלכה לסוסי השקפה מסוימת, וחבל! אין שום התרגשות מכך שרעיון הנמצא רבות בחז"ל מוזכר בספרי המינים אין זה אלא שגם את זאת גנבו....
16
הרב חננאל זיני היקר
| 10-06-2015 12:17
אני בוודאי לא צריך לומר לך שאתה מהמשפחה המופלאה הזו 'אל יבוש מפני המלעיגים עליו' רק אוכל לומר חזק וברוך ויישר כח! הכל בהיר נהיר ואמיתי.
17
"תגובת נגד"
"תגובת נגד" | 09-07-2015 14:57
לא באתי לצאת חס וחלילה נגד כבוד הרב אך רציתי להדגיש לטובת כל הקהל שקורא את המאמר הזה שהסוברים כפשט רש"י ותוספות הרי הם גדולים ועצומים וביניהם מורנו הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. לעיון הנה תשובה מפורטת בדבר מאת הרב מרדכי אליהו
18
פירושו ברש"י
מבקש אמת | 10-07-2015 1:11
פירושו ברש"י בסוכה מא. נסתר בעליל כפי שיראה כל אחד שיקרא את דברי רש"י במקורם בפשיטות ובלי לעוות אותם לגמרי. רש"י שואל שמשמע בגמ' שיתכן בנין בית המקדש בלילה, ומקשה מסוגיא אחרת שמבואר שלא בונין את בית המקדש בלילה. ומתרץ רש"י "שהני מילי בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים" . הרי ברור כשמש שהבנין הפיזי של בית המקדש לא יהיה על ידי אדם שהרי רק בזה מיושבת קושיית רש"י, דרק האדם אינו רשאי לבנות את בית המקדש בלילה, אבל הבית השלישי לא יבנה בידי אדם ולכן יתכן שבנייתו השמימי יהיה בלילה.
19
דברים מעוותים עם אג'נדא ברורה
אליהו רבין | 10-07-2015 1:27
כל מי שיש לי שכל יבדוק את המקורות בפנים ויראה שחלק מהדברים מסולפים ונכתבו עם אג'נדא ציונית מחרידה. אל תערב פולוטיקה ודעות (קדושות ככל שיהיו) בנושא הלכתי מובהק ותנשא לסתור ולעוות על ידי זה ידיעות פשוטות וברורות שהיו נחלת הכלל ותקוותם לדורי דורות. איפה הכבוד למסורת של עם ישראל? איפה הכבוד לכל המפרשים שהבינו את דברי רש"י כפשתותם? ואת הקושיא מהרמב"ם כבר שמעתי לפני שנים, ויש כמה תירוצים אחרים על דבריו. "מקושיות לא מתים" וק"ו שלא מסלפים בגללם את דברי חכמינו להתאים להשקפת עולמינו ולפולוטיקה המודרני,
20
הרבי מלווביביץ נשיא הדור אשר עוסק בענייני גאולה ומשיח
משיח now! | 02-08-2016 9:43
ב"ה הרבי מלך המשיח פוסק שהמקדש ירד משוכלל מהשמיים אבל עמ"י יציבו את הדלתות והשערים.