הצטרפות למניין

אם אני רואה בשידור חי תפילת שחרית האם אני יכןל להתפלל איתם ולצאת ידי חובה בתפילה במניין?

ממש לא

מי שהמציא את המילה חרד"ק ניצח את המערכה

התשובה שלך